Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Történelem és antropológia – történeti antropológia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Történelem és antropológia – történeti antropológia"— Előadás másolata:

1 Történelem és antropológia – történeti antropológia
Néprajz - Mentalitástörténet – Mikrotörténelem - Előadás vázlatok

2 Történeti antropológia
Az elnevezés körüli problémák, Két társadalomtudományi probléma, módszer és elméleti keresztútja, A történész saját társadalmát kutatja – diakronikus folyamat, Az antropológus más népek távoli törzsek, természeti népek, a társadalmi rend és kultúrára figyel és szinkronikus,

3

4 Peter Burke összevetései
Társadalomtörténet-írás Kvantitatív Makrotörténet Laza leírás Szimbólumok hiánya, illetve mellőzése a rítusoknak, Erős az elméleti modell Történeti antropológia Kv alitatív Mikrotörténet „sűrű” leírás Szimbolikus – öltözködés, étkezés, szokások Elméleti „hiány”

5 USA Social antropology – társadalmi néprajz, etnológia
Cultur antropology USA ágazatok Régészet – eltemetett néprajz, Nyelvészet – lingvisztika, Filozófiai vagy bölcseleti antropológia Kulturális antropológia magyar megfelelője a néprajz v

6 Kulturális antropológia
Középpontjában a kultúra áll és az a feltételezés, hogy az emberi faj olyan képességgel rendelkezik, hogy a világot szimbolikusan fogja fel, Ezeket a szimbólumokat a társadalomban képes megtanulni és megtanítani, A szimbólumok segítségével képes a világot és magát a fajt átalakítani, megváltoztatni. A kulturális antropológia művelői a következő területeket kutatják társadalmi hálózatok, társadalmi viselkedés, rokonsági kapcsolatok, jog, politikai, ideológia, vallás, hiedelmek termelési és fogyasztási szokások, kulturális csere, szocializáció, nemi szerepek és a kultúra egyéb kifejeződési formái, jelentős hangsúlyt helyezve a terepmunkára, azaz a tanulmányozott emberközösséggel való együttélésen alapuló tartós megfigyelésre

7 Néprajz etnográfia - etnológia
Folklór – kultúrnéprajz 1846 Társadalomnéprajz A nép felfedezése Esztétikai, Intellektuális, Politikai, Más az időfogalma, folklór – epochális idő, Németország elméleti vita, szelektív a dolog és romlatlan dolgokat írnak le, v

8 A néprajztudomány kezdetei
Antik örökség I. - Herodotosz, Antik örökség – Strabon, Plinius, Tacitus, Középkori Jacobus de Vitriaco, Anonymus, Rogerius, Marco Polo, Reneszánsz, majd a felfedezők, Koraújkor, Nemzeti mozgalmak, Felvilágosodás,

9 Honi néprajz Az előzmények kora A romantika kora (1817-1872),
Bél Mátyás, Tessedik Sámuel, Berzeviczy Gergely, A romantika kora ( ), Erdélyi János, Ipolyi Arnold, Kriza János, A pozitivizmus kora ( ), Hunfalvy Pál, Herman Ottó, Bátky Zsiga, GYőrffy István, Viski Károly, Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Nemzeti tudomány ( ), Osztálytudomány árnyékában ( as évek), Etnográfia + antropológia,

10 Hogyan lehet megoldani a rejtvényt a nép életének a bemutatását, ha egyszer nincs írásbeliség,
A nép fogalma, - rítusok rendszere a lényeg, (karnevál) Népi vallásosság kutatása,

11 Mentalitástörténet Mens, mentális (lélek) a skolasztika fedezi fel
Az 1900-as évektől jelzi a kollektív életérzés, kollektív viselkedés, világszemlélet (Proust) Etnológiában és a pszichológiában terjedt el,

12 Mentalitástörténet A meghatározás nehézségei – a maradék „történetírás salakja” Le Goff I. Ferenc és a hajnali imája, Inkább kollektív, mint egyéni személyeket vizsgált, Mindennapi gondolkodás és a gyakorlatot meghatározó dolgokról írnak, Hiedelmek struktúrája, A kultúra határozza meg a társadalom szereplők gazdaság és társadalmi feltételeit,

13 Történeti antropológia
A kutatás tárgya a másság, a történészeknek időben az antropológusoknak pedig térben. A történetíró etnográfia fogalmakat használ. Kapcsolata a mikrotörténettel, de a történeti antropológiának van előfeltétele, A mentalitástörténet nem foglalkozik értelemképződés kérdésével,

14 A társadalomtörténet és a kultúrtörténet határvidékén van ilyen értelemben igazi peremhelyzetű tudományt jelent.

15 Boroslaw Malinowski 1884 - 1942 funkcionalizmus
Claude Lévi-Strauss ( ) vlami

16 Mikrotörténelem

17 Pszichohistória

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Letölteni ppt "Történelem és antropológia – történeti antropológia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések