Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Történelem és antropológia – történeti antropológia Néprajz - Mentalitástörténet – Mikrotörténelem - El ő adás vázlatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Történelem és antropológia – történeti antropológia Néprajz - Mentalitástörténet – Mikrotörténelem - El ő adás vázlatok."— Előadás másolata:

1 Történelem és antropológia – történeti antropológia Néprajz - Mentalitástörténet – Mikrotörténelem - El ő adás vázlatok

2 Történeti antropológia  Az elnevezés körüli problémák,  Két társadalomtudományi probléma, módszer és elméleti keresztútja,  A történész saját társadalmát kutatja – diakronikus folyamat,  Az antropológus más népek távoli törzsek, természeti népek, a társadalmi rend és kultúrára figyel és szinkronikus,

3 Történeti antropológia Etnológia, etnográfia,

4 Peter Burke összevetései  Társadalomtörténet- írás  Kvantitatív  Makrotörténet  Laza leírás  Szimbólumok hiánya, illetve mell ő zése a rítusoknak,  Er ő s az elméleti modell  Történeti antropológia  Kv alitatív  Mikrotörténet  „s ű r ű ” leírás  Szimbolikus – öltözködés, étkezés, szokások  Elméleti „hiány”

5 USA  Social antropology – társadalmi néprajz, etnológia  Cultur antropology  USA ágazatok Régészet – eltemetett néprajz, Nyelvészet – lingvisztika, Filozófiai vagy bölcseleti antropológia  Kulturális antropológia magyar megfelel ő je a néprajz  v

6 Kulturális antropológia  Középpontjában a kultúra áll és az a feltételezés, hogy az emberi faj olyan képességgel rendelkezik, hogy a világot szimbolikusan fogja fel,  Ezeket a szimbólumokat a társadalomban képes megtanulni és megtanítani,  A szimbólumok segítségével képes a világot és magát a fajt átalakítani, megváltoztatni.  A kulturális antropológia m ű vel ő i a következ ő területeket kutatják társadalmi hálózatok, társadalmi viselkedés, rokonsági kapcsolatok, jog, politikai, ideológia, vallás, hiedelmek termelési és fogyasztási szokások, kulturális csere, szocializáció, nemi szerepek és a kultúra egyéb kifejez ő dési formái,  jelent ő s hangsúlyt helyezve a terepmunkára, azaz a tanulmányozott emberközösséggel való együttélésen alapuló tartós megfigyelésre

7 Néprajz etnográfia - etnológia  Néprajz - etnográfia Folklór – kultúrnéprajz 1846 Társadalomnéprajz  A nép felfedezése Esztétikai, Intellektuális, Politikai,  Más az id ő fogalma, folklór – epochális id ő,  Németország elméleti vita, szelektív a dolog és romlatlan dolgokat írnak le,  v

8 A néprajztudomány kezdetei  Antik örökség I. - Herodotosz,  Antik örökség – Strabon, Plinius, Tacitus,  Középkori Jacobus de Vitriaco, Anonymus, Rogerius, Marco Polo,  Reneszánsz, majd a felfedez ő k,  Koraújkor,  Nemzeti mozgalmak,  Felvilágosodás,

9 Honi néprajz  Az el ő zmények kora Bél Mátyás, Tessedik Sámuel, Berzeviczy Gergely,  A romantika kora (1817-1872), Erdélyi János, Ipolyi Arnold, Kriza János,  A pozitivizmus kora (1872-1933), Hunfalvy Pál, Herman Ottó, Bátky Zsiga, GY ő rffy István, Viski Károly, Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla,  Nemzeti tudomány (1933-1949),  Osztálytudomány árnyékában (1949-1980-as évek),  Etnográfia + antropológia,

10  Hogyan lehet megoldani a rejtvényt a nép életének a bemutatását, ha egyszer nincs írásbeliség,  A nép fogalma, - rítusok rendszere a lényeg, (karnevál)  Népi vallásosság kutatása,

11 Mentalitástörténet  Mens, mentális (lélek) a skolasztika fedezi fel  Az 1900-as évekt ő l jelzi a kollektív életérzés, kollektív viselkedés, világszemlélet (Proust)  Etnológiában és a pszichológiában terjedt el,

12 Mentalitástörténet  A meghatározás nehézségei – a maradék „történetírás salakja” Le Goff  I. Ferenc és a hajnali imája,  Inkább kollektív, mint egyéni személyeket vizsgált,  Mindennapi gondolkodás és a gyakorlatot meghatározó dolgokról írnak,  Hiedelmek struktúrája,  A kultúra határozza meg a társadalom szerepl ő k gazdaság és társadalmi feltételeit,

13 Történeti antropológia  A kutatás tárgya a másság, a történészeknek id ő ben az antropológusoknak pedig térben.  A történetíró etnográfia fogalmakat használ.  Kapcsolata a mikrotörténettel, de a történeti antropológiának van el ő feltétele,  A mentalitástörténet nem foglalkozik értelemképz ő dés kérdésével,

14  A társadalomtörténet és a kultúrtörténet határvidékén van ilyen értelemben igazi peremhelyzet ű tudományt jelent.

15  Boroslaw Malinowski 1884 - 1942 funkcionalizmus  Claude Lévi-Strauss (1908-2009)  vlami

16 Mikrotörténelem

17 Pszichohistória

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29


Letölteni ppt "Történelem és antropológia – történeti antropológia Néprajz - Mentalitástörténet – Mikrotörténelem - El ő adás vázlatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések