Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei"— Előadás másolata:

1 A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei
Füsi Erzsébet mb. osztályvezető NAKVI Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság Püspökladány, november 22.

2 Amiről szó lesz… Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) feladatairól A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) felépítéséről, tevékenységéről

3 A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatai 1.
Közreműködik a Darányi Ignác Terv (a megújított ÚMVP) megvalósításának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában, annak tájékoztatási feladataiban. Közreműködik a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában, a HACS-ok szakmai beszámolóinak, értékelésének előkészítésében. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek számára módszertani központi szolgáltatásokat nyújt, működteti az Esélyegyenlőségi Integrációs és a Magyar Tanyákért Programirodát. Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának, szervezi az Elnökség és a Tanács munkáját, közreműködik a Hálózat két éves Cselekvési Tervének végrehajtásában. A képzés és szakképzés területén: OKJ-s képzéseket szervez, összeállít szakmai és vizsgakövetelmények, vizsgaszervezés és felügyelet, tankönyvkiadás, gépkezelői jogosítványt állít ki Az uniós prioritások között első helyen szerepel a tudásátadás, innováció! Az egész programot átfogó prioritás

4 A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet feladatai 2.
Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat: Tanyafejlesztési program, VM tudományos lapok kiadása, Országos Szaktanácsadási Bizottság, EMVA monitoring. És kiemelt feladata az Európai Unió évekre szóló új, agrár- és vidékfejlesztési tervezési feladatainak koordinációja, menedzselése.

5 Az MNVH jogszabályi háttere
1698/2005 EK rendelet - Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról 1060/2008. (IX.19.) Korm. Határozat - A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról - 36/2010. (XI.30.) VM rendelet - a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

6 Az MNVH felépítése MNVH Tanács /Javaslattevő, támogató szerv, max.200 tag, évente min. 1 alkalommal ülésezik/ MNVH Elnökség /MNVH céljainak megvalósulásáért felel, Javaslatot tesz az MNVH forrásból finanszírozandó programokra: pl. projektötletek, Elfogadja MNVH cselekvési tervét, 5 évre szóló kinevezés 13 fő, illetve 1 fő VM delegált/ MNVH Főtitkár / Irányítja MNVH cselekvési tervének végrehajtását, Javaslatot tesz MNVH éves költségvetésére; Állandó Titkárság irányítása, Képviseli MNVH-t nemzetközi kapcsolatokban MNVH Elnök / MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét jeleníti meg, ellátja az MNVH képviseletét, vezeti az Elnökség és a Tanács üléseit/ MNVH Állandó Titkárság /MNVH operatív szerve; titkársági, napi működéshez szükséges feladatok ellátása; Információt közvetít, kapcsolatot tart, EVH keretében folyó szakmai munka, regisztráció EGY ALULRÓL ÉPÍTKEZŐ INTEGRÁLT VIDÉKFEJLESZTÉS ÉRDEKÉBEN

7 Az MNVH célja, feladatai
Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. Feladatai: A politikai -, a szakmai- és a civil szféra közötti információáramlás megszervezése A vidékfejlesztéshez kapcsolódó jelentős témák, problémák folyamatos felvetése, vizsgálata, A jövőbeli vidékprogramokkal kapcsolatos véleményezés, tanácsadás, állásfoglalás A legjobb gyakorlatok terjesztése Az MNVH-hoz regisztrált tagok szakmai összefogásának, párbeszédének elősegítése

8 Új regisztráltjaink együtt, több, mint 8000 fő

9 MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság tagozódása, feladatai
MNVH Állandó Titkárság Nemzetközi hálózati tevékenység végzése Szakosztályi programok bonyolítása Kiemelt Projektek kezelése Egyéb rendezvények szervezése Projektkoordinációs Osztály Tanyafejlesztési Program bonyolítása Előzetes nyilvántartásba vétel Az MNVH Elnökségének égisze alatt a vidéki szereplők különböző témájú projektötleteinek bírálata

10 Projektötleti témákról bővebben 1.
A benyújtás előfeltétele: előzetes nyilvántartásba vétel, melyre minden hónap első teljes hetében /benyújtási időszak: november 5-12./ van lehetőség elektronikus formában a honlapon. Projektötleti témák: LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra (benyújtási időszak : október november 15-ig) Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok,események szervezése; (következő benyújtási időszak: január) Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére; (következő benyújtási időszak: december) Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére; (következő benyújtási időszak: december ) Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére (következő benyújtási időszak: december)

11 Projektötleti témákról bővebben 2.
Egy projektötlet legfeljebb bruttó Ft finanszírozásban részesülhet. A projektötlet elektronikus felületen nyújtható be, melyet véglegesítést követően kinyomtatva, eredeti példányban is szükséges a felhívásban meghatározott határideig a NAKVI címére beküldeni és a megadott megvalósítási időn belül meg is valósítani. Egy  Partner egy benyújtási időszakban, az adott felhívásra kizárólag egy projektötletet nyújthat be. Egy Partner több időszakban is nyújthat be különböző vidékfejlesztési projektötlet támogatására dokumentációt, azonban egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető. A beérkezett projektötletek a Projektkoordinációs Osztály munkatársai, illetve az MNVH Elnöksége által kerülnek formai, tartalmi bírálatra és az Elnökség javaslata alapján az Irányító Hatóság vezetője hozza meg a végső döntést. A kifizetés az elfogadott teljesítést követően, az IH, illetve a NAKVI által kiállított teljesítésigazolások megküldését követően, a megfelelően kiállított számla beérkezésétől számított 90 napon belül, utófinanszírozás formájában történik.

12 Az MNVH III. szakosztályának programjához jól illeszkedik!
Egy újabb népszerű vidékfejlesztési projektötlet… „Magyarország legszebb konyhakertje” Karcag Városi Önkormányzat 2012 augusztus 1-31 között az országos, térségi és helyi fórumok események szervezése témában „Magyarország legszebb konyhakertje 2013 konferencia sorozat” címen nyújtott be projektötletet Intézetünkhöz. A benyújtott ötlet esetében az MNVH Elnökségének javaslata alapján az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága Ft finanszírozását hagyta jóvá. Az esemény 3 helyszínen valósul meg (Karcag, Püspökladány, Jászapáti) Az ötlet témája: a kategória győztesek felszólalása mellett, fajtabemutató, növényvédelmi és agrotechnikai fórum, egyéb szakmai előadások tartása. Az MNVH III. szakosztályának programjához jól illeszkedik!

13 2012. évi projektötletekről számokban
Projektötlet témája Finanszírozásra javasolt ötletek száma /Db/ Lekötött forrás összesen /Ft/ HACS előkészítő látogatás 11 Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezése 50 Ismeretátadás szervezése Szakmai kiadványok szerkesztése készítése sokszorosítása és terjesztése 14 Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítése 10 Összesen 96

14 A vidékfejlesztési projektötletek ütemezése

15 További információk

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések