Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár Budapest 2013. március 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár Budapest 2013. március 13."— Előadás másolata:

1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár Budapest 2013. március 13.

2 MNVH megalakulása, jogszabályi változások  1698/2005 EK rendelet 68. cikke, amelynek értelmében „Minden tagállam nemzeti vidéki hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket.”  A 1974/2006/EK Bizottsági rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról  2007. évi XVII. törvény A Mezőgazdasági, Agrár- Vidékfejlesztési, valamint Halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről („EMVA törvény”)  1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról, mely „felhívja a minisztereket, hogy a vidékfejlesztést érintő stratégiai javaslatokról kérjék ki a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének véleményét” (az FVM mellett még 5 tárca)  A 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról: részletesen szabályozza a létrehozásának célját, folyamatát, az MNVH szerveit és azok feladatait  2/2009 (FVÉ.2.) FVM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről  36/2010. (XI.30.) VM rendelete újraszabályozta az MNVH célját, folyamatát, szerveit és azok feladatait

3 A Hálózat feladata és célja Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érintett összes szereplő együttműködési hálózatba szervezése, így az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása. Célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása. Nem kevésbé fontos cél továbbá a gyakorlat-orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek európai képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket és a hazai vidékfejlesztő közösségek is tanulhatnak külföldi mintákból.  36/2010. (XI.30.) VM rendelete újraszabályozta az MNVH célját, folyamatát, szerveit és azok feladatait

4 Hálózatosodás I. Az MNVH 2011. évi tevékenysége:  Az új elnökség tagjai februárban kezdték meg a közös munkát  A párbeszéd és együttműködés érdekében az alábbi feladatokat határozták meg: 1.a szervezetépítés, regisztráltak létszámának bővítése, Tanács megalakítása, szakmai szakosztályok kialakítása 2.együttműködések szervezése (nemzetközi kapcsolatok is), a közös tudáskészlet kialakítása (konferenciák, szakmai műhelyek) 3.képzések, továbbképzések szervezése (vidék-akadémia) 4.rendezvények szervezése, kiadványok készítése, a vidék-tudás disszeminációja  Kidolgozásra került a projektötleti rendszer minden eleme (formai és tartalmi tekintetben)  Sikeres rendezvény volt például az Országos Fejlesztéspolitikai Fórum Lajosmizsén  Társszervezetekkel való tárgyalás, amely hozzájárul az MNVH szellemi szervező erejéhez  Tanács őszi alakuló ülése  Az mnvh.eu honlap folyamatos bővítése, Magyar Vidéki Mozaik kiadása, decemberben az I. Magyar Vidékfejlesztők Napja, ahol sor került egy rendkívüli elnökségi ülésre, ahol megtárgyalták az MNVH 2012-14-re szóló új Cselekvési Tervét

5 Hálózatosodás II. Az MNVH 2012. évi tevékenysége:  Tavasszal kiírásra kerültek a projektötleti felhívások  Az MNVH 2012. március 1-ei Tanácsülésén megalakult a négy szakosztály  Az MNVH Elnökség több ízben vitatta meg, majd az MNVH Tanács is véleményezte a Cselekvési Tervet, amely 2012. április 28-án került jóváhagyásra  Áprilisban az SzMSz jelentős változást hozott az igazgatóság életében (2 osztály: MNVH Állandó Titkárság, Projektkoordinációs Osztály)  Az MNVH finanszírozásában és társfinanszírozásában összesen 89 esemény valósult meg: rendezvényeink költségeit tekintve elmondható, hogy az egész csekély támogatási összegtől (27.000.- Ft), a milliós összegig minden árkategória megtalálható  Hálózatépítés, vidékfejlesztési tanulmányok, tudásátadás területén is jelentős eredmények  MNVH Elnöksége is némileg átalakult (Fejes István elnökségi tag lemondott)  Közbeszerzési eljárások sikeresen lezajlottak, ezek a forráskihelyezést segítik (a lehívás egyszerűbb, a partnerek számára előnyösebb módon zajlik)

6 Hálózatosodás III. Az MNVH 2012. évi tevékenysége – jelentősebb eseményeink:  MNVH Elnökségi ülés 10 alkalommal  MNVH Tanácsülés, 2012.03.01., Lakitelek Népfőiskola  Múzeumok éjszakája 2012-Minisztériumi Nyílt Nap, Budapest Vajdahunyad vára  Sziget Fesztivál  Vidék Mustra-termelői piac a főváros szívében (2012.aug.24-től péntekenként)  Nemzetközi Együttműködések- START UP Fórum, 2012.szeptember 26. Budapest Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác terme  Rövid értékesítési lánc, közvetlen értékesítés, a fenntartható mezőgazdasághoz vezető út kockázatai, 2012. október 4. Budapest Francia Intézet  Vidék Akadémia A Vidék Jövőjéért, Mezőtúr Petőfi tér 1., 2012.október 16-18.  Transleader Területi Műhely 3 alkalommal  II. Nemzeti Vidékfejlesztési Nap 2012. december 11-12.

7 Közbeszerzési eljárás A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (MNVH Állandó Titkárság) képviseletében eljárva a Vidékfejlesztési Minisztérium az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap vonatkozásában az alábbiakban meghatározott 3 különböző tárgyban közbeszerzési eljárást indított: 1.Stratégiai kommunikációs, kreatív feladatokkal kapcsolatos szolgáltatói, szervezői, koordinációs és tanácsadói tevékenységre, valamint PR; Nyertes: Young and Partners Kommunikáció és Tanácsadó Kft. (692.913.385.- millió Ft + ÁFA) 2.Rendezvényszervezési; Nyertes MAHIR Kiállítás és Rendezvény Szervező és Kivitelező Kft. (984.251.988.- millió Ft + ÁFA) 3.Nyomdai, grafikai tervezési, DTP és egyéb produkció, illetve feladatok elvégzésére; Nyertes: HSC Consulting Kft. (560.000.000.- millió Ft + ÁFA)

8 MNVH regisztráció  2013. március 1-ig az MNVH összes regisztráltjának száma 8265 fő, ebből 4872 fő magánszemély.  Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére van lehetőség a honlapon. A tengelyek szerinti érdeklődés a következőképp alakul:  az I. tengelyt összesen 455 fő,  a II. tengelyt összesen 493 fő,  a III. tengelyt összesen 687 fő, Összes: 2322 fő  a IV. tengelyt összesen 687 fő jelölte meg.  Az ÚMVP négy tengelye szerinti érdeklődési kör megjelölésére csak az új felületen, 2011. március 17. után volt lehetőség, így ezt csak az azóta regisztrálók és a korábbi MNVH regisztráltak közül a regisztrációjukat megerősítők tudták megadni (a korábbi regisztráltaknál nem minden esetben áll ez az adat rendelkezésre).

9 Hálózat tevékenységei  A formálódó új magyar nemzeti vidékstratégia feladataihoz kapcsolódó szakmai eszmecserék, képzések, lokális tervezései és fejlesztési viták lebonyolítása  Regisztráció és az előzetes nyilvántartásba vétel folyamatos gondozása  Vidékfejlesztési projektötletek tárházának létrehozása, a támogatási kiírások folyamatos figyelemmel kísérése és korszerűsítése  Vidéki rendezvényeken az MNVH céljainak képviselete, szakmai konferenciák szervezése  A Falu című folyóirat, a Magyar Vidéki Mozaik rendszeres megjelentetése  Segítségnyújtás a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz  Tanulmányutak, képzések szervezése  A többszereplős fejlesztéseket, települési és szakmai együttműködési hálózatok kialakításának elősegítése  Tájékoztatás nyújtása a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi vidékfejlesztési források által nyújtott lehetőségekről  Az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködés biztosítása  MTA-MNVH vidékfejlesztési kutatások Az MNVH jelenlegi tevékenységét a 2012-2013 évi Cselekvési Terv szerint végzi, a forrást az ÚMVP TS keretéből az IH biztosítja

10 Előzetes nyilvántartásba vétel  Az előzetes nyilvántartásba vételre minden hónap első teljes hetében, hétfőtől hétfőig van lehetőség elektronikus formában a www.mnvh.eu honlapon keresztül (áprilisban 01-08).www.mnvh.eu  Mindösszesen 546 előzetesen nyilvántartásba vett partnerünk van Az előzetes nyilvántartásba vétel előfeltétele annak, hogy az MNVH által meghirdetett projektötleti felhívásra finanszírozására vonatkozó ötletet nyújtsanak be.  936 millió Ft elkülönített forrás állt rendelkezésre: ebből 171 millió Ft a LEADER HACS-ok részére, a fennmaradó 765 millió forint pedig a 4 projektötletre  Az első hónapban 40 millió, majd 2013. januárjáig havonta 25 millió Ft (+/- 20 %) került felhasználásra  A felhívásokkal kapcsolatos eljárásrendek jelenleg átdolgozás alatt állnak

11 Vidékfejlesztési projektötletek benyújtására jogosult előzetesen nyilvántartásba vett partnerek (546 db)

12 Projektötletek 5 témakör:  LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra (6 alkalommal nyílt meg: 2011. augusztus, 2012. január, május, augusztus, október, 2013. február)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok,események szervezése (4 alkalommal nyílt meg: 2012. május, június, augusztus, 2013. január)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére (3 alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok készítésére (3 alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december)  Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére (3 alkalommal nyílt meg: 2012. június, szeptember-október, december)

13 2012-2013. évi projektötletekről számokban Viszonylag kevesen vélték fontosnak az egészséges ivóvízzel történő ellátás, a vízminőségi vizsgálatok elvégzését, valamint a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult szervezetek fejlesztését. A pályázat körülményei, lebonyolítása Többségében nagyon jónak, illetve jónak ítélték csak néhányan találták közepesen jónak. A pályázat kezelő munkatársak munkáját kivétel nélkül jónak találták. Külső információk és dokumentációk megszerezhetőségét: ugyanannyian tartották közepesen jónak, mint ahányan jónak. Projektötlet témájaFinanszírozásra javasolt ötletek száma /Db/ Lekötött forrás összesen /Ft/ HACS előkészítő látogatás38 46.469.181.- forint Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezése 70117.885.586.- forint Ismeretátadás szervezése3666.879.752.- forint Szakmai kiadványok szerkesztése készítése sokszorosítása és terjesztése3974.584.280.- forint Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítése3063.558.958.- forint Összesen213369 377 757

14 Kiemelt projektek I. Kiemelt projekteknek azon Hálózati és Nemzetközi projekteket nevezünk, melyek az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyásával kerülnek megvalósításra, illeszkedve a NAKVI kötelezettségvállalási eljárásrendjébe. 2011 évben 21 kiemelt mintaprojekt támogatására került sor 116.505.000.- forint + ÁFA értékben. A 2012-13 évi Cselekvési Tervben foglaltaknak megfelelően 540.000.000,- Ft áll rendelkezésre kiemelt projektekre. 2012 évben 23, míg 2013 évben 21 kiemelt mintaprojekt kerül megvalósításra. Említetteken kívül kiemelt projektek voltak például a Múzeumok Éjszakája, a SZIGET Fesztivál, a 2011-es évben elindított 21 kiemelt mintaprogram elektronikus médiában történő bemutatása, ismertetése az ECHO TV által.

15 Kiemelt projektek számokban Megvalósítás éveFinanszírozott projekt/db/Lekötött forrás összesen /Ft/ 2012. év 24 Bruttó 185.178.000.- forint 2012. évi egyéb rendezvények 10 Bruttó 128.194.768.- forint 2013. év (szerződéskötés folyamatban)21Bruttó 174.879.000.- forint Összesen55 darab488.251.768.- forint

16 Szakosztályok  2012. március 1-jén alakultak meg az MNVH Tanács 2. ülésén, az ÚMVP 4 tengelyéhez igazodva  Tevékenységüket tekintve a szakosztályok a következők: A versenyképes mezőgazdasági termelés szakosztály: együttműködés az AGRYA-val és a Flóra Hungáriával Agrár-környezetgazdálkodási szakosztály: „Vidékességek – az agrár- környezetgazdálkodás hazai jó gyakorlatai” sorozat A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása szakosztály: közösségi tanulókert program, csütörtöki iskola, magbörze…stb. LEADER: nemzetközi együttműködések START-UP fórum, TRANSLEADER I-II., Kárpát- medencei együttműködés erősítő partner találkozó (Bugyi, márc. 6-7-8.), területi műhelyek, ELARD üléseken képviselet, Tanuló Vidéki Tájak

17 Nemzetközi ügyek I.  Nemzetközi és térségközi kapcsolatokhoz kötődő feladatai keretében az MNVH segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz, tanulmányutakat, képzéseket szervez. Elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, települési és szakmai együttműködési hálózatok kialakítását, tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi vidékfejlesztési források által nyújtott lehetőségekről, biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködést.  Tevékenysége nyomán az EVH-ban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket, sikeres és hasznos gyakorlatokat. A hálózaton keresztül hazai vidékfejlesztő közösség.  A Nemzeti Vidéki Hálózatok-, a koordinációs bizottság-, az európai vidékfejlesztési hálózat-, valamint a LEADER albizottsági üléseken, szakmai eseményeken rendszeresen részt veszünk, vagy arra szakembert delegálunk.

18 Nemzetközi ügyek II.  Együttműködési megállapodás írtunk alá a Lengyel, Szlovák és Román Vidéki Hálózattal  Az AEIAR (Európai Vidékfejlesztési Intézmények Szövetsége) május 15-18-án, Korzikán tartotta éves közgyűlésén nyílt lehetőségünk tagfelvételünk jóváhagyására  Tagfelvételt nyert az MNVH IV. Szakosztálya az ELARD-ba (Európai LEADER Szövetség a vidékfejlesztésért) Néhány példa a nemzetközi megjelenésre:  2012. január 12. – április 04. – DANET konferencia sorozat  2012. február 02. – Lengyel delegáció magyarországi látogatása  2012. évben Youth in the Countryside programsorozat  2012. április 16-20. – 25-30 fős finn delegáció magyarországi látogatása  2012. április 20-22. – Agrotravel, Kielce  2012. június 05. – Quo Vadis LEADER? konferencia, Budapest  2012. augusztus 23-26. - Agrokomplex Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszer Kiállítás  2012. augusztus 31. – szeptember 02. - X. Jubileumi Portius Magyar Borok Fesztiválja, Krosno  2012. október 4. - konferencia szervezése a Francia Intézettel  2013. február 18-22. – NSU tréning, Budapest

19 Tervek a Hálózat további fejlesztésére a következő programozási időszakban  Az Elnökség és a Tanács 2013 végéig, ill. 2014. június 1-ig pontos tervekkel, programokkal rendelkezik – a forrásokat még koncentráltabban, még inkább a vidékfejlesztés, hálózatépítés érdekeit szolgálva helyezze ki (módosított feltételek várhatóan májusban jelennek meg)  Kiemelkedik a 2014-2020 közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülés, hálózati szakembereinek részvétele a készülő stratégiák és a programozási folyamatok eredményeinek társadalmi egyeztetésében  2013-as feladatok jó részét az Elnökség már a januári ülésén ütemezni igyekezett – minden szakosztályvezető beterjesztette munkatervét  Folytatódnak a projektötletek támogatásai is  Minden megyében vidékfejlesztő terepi szakemberek álltak munkába 2013. február 1-től  Folyamatos legyen az intézmény működtetése – szaktárca és a civil partnerek támogatására számítunk  2013. március 26. - Elnökségi ülés  2013. április 10. – MTA-MNVH kutatási „workshop”, Budapest  2013. április 24. – MNVH Tanácsülés, Alsóörs

20 Kiadványok, információ

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár Budapest 2013. március 13.


Letölteni ppt "A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008-2013. közötti tevékenysége Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főtitkár Budapest 2013. március 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések