Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép és emeltszintű vizsgák értékelése vizsgatárgyanként Földrajz Barna Katalin 2014. április 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép és emeltszintű vizsgák értékelése vizsgatárgyanként Földrajz Barna Katalin 2014. április 9."— Előadás másolata:

1 Közép és emeltszintű vizsgák értékelése vizsgatárgyanként Földrajz Barna Katalin 2014. április 9.

2 188 fő töltötte ki a kérdőívet Vizsgáztatói gyakorlat a május-júniusi középszintű vizsgán Vizsgáztatói és felkészítői gyakorlat

3 Vizsgáztatói gyakorlat az október-novemberi középszintű vizsgán Vizsgáztatói és felkészítői gyakorlat

4 Vizsgáztatói gyakorlat a május-júniusi emelt szintű vizsgán Vizsgáztatói és felkészítői gyakorlat

5 Vizsgáztatói gyakorlat az október-novemberi emelt szintű vizsgán Vizsgáztatói és felkészítői gyakorlat

6 Javításvezetői képzésen részt vevők aránya

7 A vizsgára felkészített tanulók száma középszinten

8 A vizsgára felkészített tanulók száma emelt szinten

9 A felkészüléshez szükséges óraszám Középszintű vizsga

10 Tartalmi követelmény és a részletezettsége Középszintű vizsga

11 11. Véleménye szerint a középszint esetében megfelelő-e a topográfiai ismeretek súlya a követelményben? Középszintű vizsga

12 12. Véleménye szerint a középszintű részletes követelményekben a Kőzetburok téma súlyának…csökkentése indokolt./változtatása nem indokolt/növelése indokolt Középszintű vizsga

13 13. Véleménye szerint a középszintű részletes követelményekben A földrajzi övezetesség témakör súlyának… Középszintű vizsga

14 14. Véleménye szerint a középszintű részletes követelményekben A világ változó társadalmi-gazdasági képe témakör súlyának… Középszintű vizsga

15 15. Véleménye szerint a középszintű részletes követelményekben A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok témakör súlyának… Középszintű vizsga

16 16. Véleménye szerint a középszintű részletes követelményekben a Magyarország földrajza témakör súlyának… Középszintű vizsga

17 17. Véleménye szerint a középszintű részletes követelményekben A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai témakör súlyának… Középszintű vizsga

18 Középszintű írásbeli és szóbeli vizsga időtartama Középszintű vizsga – Vizsgamodell

19 Az írásbeli feladatsorok és a szóbeli tételek tartalmi szabályozásának részletezettsége Középszintű vizsga - Vizsgamodell

20 Helyesnek tartja-e, hogy a középszintű írásbeli vizsgán a Földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló (II.) feladatlap megoldásához használható a középiskolai földrajzi atlasz? Középszintű vizsga - Vizsgamodell

21 24. Véleménye szerint megfelelő-e középszinten az írásbeli vizsgarész két összetevőjének (I. és II. feladatlap) időaránya? Középszintű vizsga - Vizsgamodell

22 25. Véleménye szerint a középszintű írásbeli feladatsorokban a számolási, logikai feladatok arányának… Középszintű vizsga - Vizsgamodell

23 26. Véleménye szerint megfelelő-e a középszintű szóbeli vizsga tételsora esetében megadott témakör-arány? Középszintű vizsga - Vizsgamodell

24 A középszintű írásbeli illetve szóbeli vizsgára adható pontszámok aránya Középszintű vizsga–Értékelési rendszer

25 30. Véleménye szerint a középszintű írásbeli vizsgán megfelelő-e a Topográfiai ismereteket, képességeket ellenőrző (I.) feladatlappal és a Földrajzi ismeretek és képességek meglétét vizsgáló (II.) feladatlappal elérhető pontszámok aránya? Középszintű vizsga - Értékelési rendszer

26 Hibátlan topográfiai fogalmak Középszintű vizsga - Értékelési rendszer

27 32. Véleménye szerint megfelelő-e a középszintű szóbeli vizsga értékelésének belső pontszámaránya? Középszintű vizsga - Értékelési rendszer

28 A felkészüléshez szükséges óraszám Emelt szintű vizsga

29 Tartalmi követelmény és a részletezettsége Emelt szintű vizsga

30 36. Szükségesnek tartaná-e, hogy a jelenlegitől eltérően az emelt szintre külön fogalmazódjanak meg a topográfiai követelmények? Emelt szintű vizsga

31 37. Véleménye szerint az emelt szintű részletes követelményekben a Kőzetburok téma súlyának… Emelt szintű vizsga

32 38. Véleménye szerint az emelt szintű részletes követelményekben A földrajzi övezetesség témakör súlyának… Emelt szintű vizsga

33 39. Véleménye szerint emelt szintű részletes követelményekben A világ változó társadalmi-gazdasági képe témakör súlyának… Emelt szintű vizsga

34 40. Véleménye szerint az emelt szintű részletes követelményekben A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok témakör súlyának… Emelt szintű vizsga

35 41. Véleménye szerint az emelt szintű részletes követelményekben a Magyarország földrajza témakör súlyának… Emelt szintű vizsga

36 42. Véleménye szerint az emelt szintű részletes követelményekben A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai témakör súlyának… Emelt szintű vizsga

37 Emeltszintű írásbeli és szóbeli vizsga időtartama Emelt szintű vizsga - Vizsgamodell

38 Az írásbeli feladatsorok és a szóbeli tételek tartalmi szabályozásának részletezettsége Emelt szintű vizsga - Vizsgamodell

39 47. A vizsgaleírásban az emelt szintű szóbeli tételsorok összetételére vonatkozó tartalmi szabályozás részletezettségének… Emelt szintű vizsga - Vizsgamodell

40 48. A vizsgaleírásban az emelt szintű szóbeli vizsgával kapcsolatos nyilvánosságra hozandó anyagok mennyiségének… Emelt szintű vizsga - Vizsgamodell

41 49. Véleménye szerint az emelt szintű írásbeli feladatsorokban a számolási, logikai feladatok arányának… Emelt szintű vizsga - Vizsgamodell

42 50. Véleménye szerint megfelelő-e az emelt szintű szóbeli vizsga tételsora esetében megadott témakör-arány? Emelt szintű vizsga - Vizsgamodell

43 Az emeltszintű írásbeli illetve szóbeli vizsgára adható pontszámok aránya Emelt szintű vizsga – Értékelési rendszer

44 53. A vizsgaleírásban az emelt szintű szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó szabályozás részletezettségének… Emelt szintű vizsga – Értékelési rendszer

45 54. Véleménye szerint megfelelő-e az emelt szintű szóbeli vizsga értékelésének belső pontszámaránya? Emelt szintű vizsga – Értékelési rendszer

46 Hibátlan topográfiai fogalmak Emelt szintű vizsga – Értékelési rendszer

47 56. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jövőben a középszintű írásbeli feladatsorokhoz tartozó javítási-értékelési útmutatók részletezettségének… A vizsgakövetelményektől független kérdések

48 57. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jövőben az emelt szintű írásbeli feladatsorokhoz tartozó javítási-értékelési útmutatók részletezettségének… A vizsgakövetelményektől független kérdések

49 58. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jövőben az emelt szintű szóbeli tételekhez tartozó értékelési útmutatók részletezettségének…

50 59. Az emelt szintű írásbeli feladatsorok egységes javításához az OH által szervezett, központi javításvezetői (multiplikátori) képzést… A vizsgakövetelményektől független kérdések

51 A kérdőívet kitöltők 10%-a válaszolt az utolsó kérdésre. „ A szakközépiskolákban 2017-től a kötelezően választandó 5. tárgy szakmai tárgy lesz. Ez visszaveti a természettudományos tárgyakból érettségizők számát.” „ A földrajz írásbelibe is tennék 10-12 mondatos esszét, mindkét szinten.” „A középszintű szóbelinél csak akkor legyen értékelhető a vizsgázó felelete, ha az A és B tételből is elérte a 10%-ot.” „Kötelezővé tenném a földrajz középszintű érettségit. Nagyon örültem az írásbeli rész megjelenésének. Izgalmas, a hétköznapi életben alkalmazható feladatok találhatóak benne. Ezért szeretném, ha mindenki számot adna a földrajztudásáról (például a hírek értelmezésében).” Az utolsó kérdés – szakmai javaslatok

52 „Nagy szívfájdalma a földrajztanároknak, hogy eltörölték az előrehozott vizsga lehetőségét földrajzból. Nálunk nagyon sok diák vizsgázott a 11. évfolyam végén vagy a 12. évfolyam elején nagyon jó eredménnyel. 20 éves érettségi elnöki tapasztalatom szerint a kevésbé jó képességű gyerekekkel foglalkozó iskolákban megkönnyítette a gyerekek dolgát, hogy egy tárggyal kevesebből érettségiztek a rendes vizsgaidőszakban.” „Azokból a tárgyakból, melyekből a tanuló befejezte tanulmányait tehessen a tanuló előrehozott érettségit.” „Eltörölném a kötelező érettségi tárgyakat. A diák dönthetné el, hogy a továbbtanulása függvényében melyik öt tárgyból tesz érettségi vizsgát.” Az utolsó kérdés – szakmai javaslatok

53 „Véleményem szerint a Magyarországgal kapcsolatos követelmények elég csekély súllyal szerepelnek a követelményrendszerben. Szívesen látnám ennek a növekedését. Természetesen ez magában foglalná a tananyag jelentős átalakítását és a tankönyvekét is.” Az utolsó kérdés – szakmai javaslatok

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közép és emeltszintű vizsgák értékelése vizsgatárgyanként Földrajz Barna Katalin 2014. április 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések