Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály"— Előadás másolata:

1 Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály
Többnyelvűségi Kutatóközpont K Borbély Anna Kétnyelvűség – variabilitás és változás magyarországi közösségekben: a stabil kétnyelvűségi modell Borbély Anna

2 Kétnyelvűség – variabilitás és változás magyarországi közösségekben Borbély Anna
Kutatási téma: a közösségi kétnyelvűség Elméleti keret: szociolingvisztikából ismert variabilitás és változás elmélet (Labov 1994, 2001; Chambers 1995/2009; Kontra szerk ) Módszertani keret: összehasonlító, kvantitatív, kvalitatív, longitudinális Borbély Anna Adatok: LongBiLing (OTKA) és MaBiLing kutatás és adatbázis (NKFP) (vö. pl. Borbély 2001; Bartha 2003, 2004).

3 A stabil kétnyelvűségi modell Borbély Anna
Lx (a+b)=Ly (a+b) nyelv-választás pozitív attitűdök nyelvi ideológiák nyelvtudás

4 Variabilitás és változás 1) nyelvválasztás Borbély Anna
A kétnyelvűség minden közösségben másként realizálódik, ezt jelzi, hogy a kétnyelvűségnek – és nem csupán a közösséginek – számos típusa ismert (lásd pl. Göncz 1985; Bartha 1999a). Egyes kétnyelvű közösségek több, mások kevesebb hasonlóságot mutatnak a többi kétnyelvű közösségekkel. Kérdés: A felsorolt öt magyarországi kétnyelvű közösség közül melyikre jellemző leginkább, hogy tagjai a beásokhoz hasonló gyakorisággal használják mindennapi kommunikációjuk során a közösségi nyelvet és a magyar nyelvet? Borbély Anna A: roma, B: román, C: szlovák, D: német, E: szerb

5 Variabilitás és változás beások nyelvválasztása Borbély Anna
A) A roma közösségre, mert a két közösség etnikai kötődése a legszorosabb. Borbély Anna B) A román közösségre, mert a két közösség a román nyelv egy-egy változatát beszéli. Borbély Anna C) A szlovák közösségre, mert mindkét közösség létszáma és lakóterületükön a többséghez viszonyított aránya közelítőleg megegyezik. Borbély Anna D) A német közösségre, mert a két közösségben a történelmi emlékezet erősen él, és ennek a nyelvhasználatra gyakorolt hatása mindkét közösségben hasonló. Borbély Anna E) A szerb közösségre, mert a két közösség zártsága és endogám házassági szabályai megegyeznek. Borbély Anna

6 A mindig „nemzetiségi nyelven” válaszkategória 22 nyelvválasztási szituációra vonatkozó százalékos átlaga hat közösségben (N = 421) (Adat: 9262) Borbély Anna Anna y Anna Borbély Anna

7 A mindig magyarul válaszkategória 22 nyelvválasztási szituációra vonatkozó Borbély Anna százalékos átlaga hat közösségben (N = 421) Borbély Anna

8 Német (átlag=55) és szerb (átlag=16) közösségekben a magyar válaszok százalékátlaga 22 szituációban Borbély Anna

9 Variabilitás és változás 2) nyelvtudás: Lx és Ly Borbély Anna
A nyelvválasztás és a nyelvtudás összefügg: „használd, különben elfelejted” (Nettle–Romaine 2000: 53). Borbély Anna A közösségi nyelv területi nyelvváltozatának és a magyar nyelvnek az ismerete (ötfokú Borbély Anna skála, önbecslés, mintaátlagok) hat magyarországi kétnyelvű közösségben (N = 421) Borbély Anna Kérdés: Borbély Anna Van-e (az öt közül) olyan közösség, amelynek tagjai az általuk beszélt mindkét nyelvet 5-ös értékkel minősítik?

10 Variabilitás és változás nyelvtudás (N=421) (Adat: 842) Borbély Anna
Borbély Anna Borbély Anna

11 Variabilitás és változás nyelvtudás: Lx(a+b) Borbély Anna

12 A nyelvtudás átlaga a román és a szlovák közösségben (N = 141): román/szlovák területi nyelvváltozat és sztenderd, valamint a magyar Borbély Anna Borbély Anna

13 Variabilitás és változás 3) nyelvi attitűdök: Lx(a+b) Borbély Anna
A (kétnyelvű) közösségek tagjai (is) alulértékelik nyelvjárási beszédüket (lásd pl. Trudgill 1995). Borbély Anna A saját nyelv megőrzését az segíti elő a leginkább, ha a nyelvjárás használatát a sztenderd használata kiegészíti, és ha a közösség tagjaiban a saját nyelven belüli változatokról, a nyelvjárásról éppúgy, mint a sztenderdről, egyformán pozitív nyelvi attitűdök alakulnak ki és stabilizálódnak. Borbély Anna Kérdés: Borbély Anna Eltér-e a szerb és a német közösség a nyelvjáráshoz és a sztenderdhez köthető pozitív attitűdök szerint?

14 Variabilitás és változás nyelvi attitűdök: Lx(a+b) Borbély Anna

15 Variabilitás és változás Borbély Anna 4) nyelvi ideológiák: egynyelvű beszédmód
Az egynyelvű beszélők általában helytelennek tartják, ha a kétnyelvűek interakciójuk során két nyelvet váltogatva használnak. Ennek hatására általában a kétnyelvűek véleménye is hasonlóan negatív (vö. pl. Gafaranga 2007). Borbély Anna Borbély Anna Kérdés: Borbély Anna Mely közösségek fogadják el inkább a kódváltást? Szerb és roma közösség, amelyek többet használják a nemzetiségi nyelvet Német és beás közösség, amelyek többet használják a magyar nyelvet Borbély Anna

16 73.Van, aki, ha románul beszél, egy-két magyar szót is használ román beszédében. 74. Van, aki sok magyar szót kever román beszédébe. Mi a véleménye erről? NEM OK válaszok (N=421) Borbély Anna Borbély Anna

17 stabil kétnyelvűség modell (SKM) Borbély Anna Borbély Anna Borbély Anna
A kétnyelvűségben érintett nyelveknek – szükséges egy kiegyenlített, mellérendelt, nem hierarchikus viszonyrendszert (a nyelvválasztás, nyelvtudás, nyelvi attitűdök, nyelvi ideológiák stb. tekintetében) kialakítani, stabilizálni és fenntartani ahhoz, hogy a stabil kétnyelvűség mint állapot létrejöjjön és megmaradjon. Borbély Anna Egy további szintje a modellnek, ha ezek kiegészülnek azokkal a jogi, társadalmi, földrajzi, demográfiai és közösségi feltételekkel, amelyek mindezt kialakítják és fenntartják. Borbély Anna

18 az SKM-ben a következő nyelvi megszorítások érvényesek Borbély Anna
A nyelvek használatának gyakorisága (beleértve a nyelven belüli változatokat) a nyelvválasztási szituációk és a beszélők generációi szerint is kiegyenlített, szimmetrikus. Borbély Anna A nyelvek tudása (beleértve a nyelven belüli változatokat) a használathoz egyformán igazodik, így megközelítőleg hasonló. Borbély Anna Kiegyenlítetten pozitív attitűdök kapcsolódnak mindkét nyelvhez (beleértve a nyelven belüli változatokat). A nyelvi ideológiák mindkét nyelvet (beleértve a nyelven belüli változatokat) és a kétnyelvűséget támogatják. Borbély Anna Borbély Anna

19 a nyelvi aranymetszés Borbély Anna
Az elemzett magyarországi kétnyelvűségi adatok lehetőséget nyújtottak arra, hogy deduktív módszerrel „kirajzolódjon” a „kép” a nyelvi aranymetszésről – két nyelv klasszikus arányosságáról, természetes egyensúlyáról. Borbély Anna

20 Köszönöm a figyelmet! Хвала вам на пажњи!


Letölteni ppt "Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések