Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kódváltás törvényszerűségei az „optimalitás” elméleti keretében Kovács Tímea, Phd MTA, Nyelvtudományi Intézet 2012. október 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kódváltás törvényszerűségei az „optimalitás” elméleti keretében Kovács Tímea, Phd MTA, Nyelvtudományi Intézet 2012. október 16."— Előadás másolata:

1 A kódváltás törvényszerűségei az „optimalitás” elméleti keretében Kovács Tímea, Phd MTA, Nyelvtudományi Intézet 2012. október 16.

2 Mi a kódváltás? (strukturalista megközelítés) „[…] két, vagy több különböző nyelvtani rendszerbe, vagy alrendszerbe tartozó beszédrészlet egymás mellé helyezése ugyanazon megnyilatkozáson belül” (Gumperz 1982). „A kódváltás olyan kommunikációs interakció, amely két vagy több nyelvváltozatból (nem feltétlenül nyelvből) származó inputokat tartalmaz beszúrás, beékelés vagy váltás formájában” (Hlavac 2011). Kovács Tímea 2012.

3 Mi a kódváltás? (funkcionalista megközelítés) „két (nyelvi) kód egymás mellé helyezése, amelyet a (beszélgetésben) résztvevők az adott helyzetben értelemmel bíróként érzékelnek és értelmeznek” (Auer 1999) Kovács Tímea 2012.

4 Mi a kód? fonológiai megfelelés (di Sciullo et al., 1986; Halmari, 1997), morfoszintaktikai integráció (Poplack et al., 1990; Sankoff et al., 1990), előfordulás gyakorisága (Myers-Scotton, 1993a, 2000) Kovács Tímea 2012.

5 Funkcionalista megközelítés Auer, 1990, 1995, 1998, 1999; Gafaranga, 2000; Meeuwis és Blommaert, 1994; Myers-Scotton, 1993b Kovács Tímea 2012.

6 A kódváltás jelentése: miért vs. hogyan? Miért? (szociokulturális, felülről lefelé) Hogyan? (konverzáció elemzés, alulról felfelé) Fishman 1966; Myers-Scotton 1983, 1993, 1998, 2001; Woolard 1988, 1989; McClure és McClure 1988; Gal 1979, 1988 Auer 1984, 1998; Wei 1995, 1998, 2005; Torras és Gafaranga 2002; Gafaranga 2005 Kovács Tímea 2012.

7 Helyi vagy globális jelentés? Globális, normatívHelyi, teremtettIdioszinkratikus, kreatív Fishman 1966; Blom és Gumperz 1972; Gal 1979; Woolard 1988, 1989; Heller 1988; Myers- Scotton 1993, 1998 Auer 1984, 1988, 1998, 2005; Zentella 1997; Stroud 1992, 1998; Wei 1998, 2005; Gafaranga 2005 Gardner-Chloros 1991; Wei 2011 Kovács Tímea 2012.

8 Univerzális keretek, módszerek  „Jelöltség” modellje (Markedness Model) Myers-Scotton 1983, 1988, 1993b, 1998;  Konverzáció elemzés (Conversation Analytical) Auer 1984  „Racionális választás” modell (Rational Choice) Myers-Scotton és Bolonyai 2001  „Optimalitás” modellje (Optimality) Bhatt és Bolonyai 2011 Kovács Tímea 2012.

9 A „Jelöltség” modell A kódváltási aktus a szociokulturális kontextus által meghatározott jogok és kötelezettségek keretében nyer értelmet, A kódváltási aktusok során a beszélők kifejezik és újratárgyalják az adott közösség jogait és kötelességeit, A kódváltások jelölt vagy nem jelölt nyelvi választások. Kovács Tímea 2012.

10 A konverzáció elemzés A kódváltás kontextualizáló jel, A kódváltás diskurzus- és/vagy résztvevő-függő, A kódváltás tágabb társadalmi környezetben való értelmezése, minden esetben a helyi – a vizsgált – beszédaktusban, interakcióban való elemzés alapján. Kovács Tímea 2012.

11 A „Racionális választás” modellje Középpontban a racionális nyelvi döntéseket hozó egyéni beszélő, A nyelvi választás az adott helyzetben a legnagyobb előnyt biztosítja a beszélő számára, A nyelvi döntések három szűrőn: ▫külső, társadalmi korlátok, ▫belső korlátok, mint a jelöltséget mérő eszköz, és ▫racionalitás haladnak át. Kovács Tímea 2012.

12 Az „Optimalitás” elméleti kerete Prince és Smolensky (1993, 2004) szövegelemző és szociokulturális hagyományok, öt univerzális szociopragmatikai nyelvi szűrő: Perspektíva („Perspective”), Nyelvi hitelesség („Faith”), Szolidaritás („Solidarity”), Arc („Face”), és Erő („Power”). beszédközösségenként változó rangsor, az optimális jelölt a legmagasabban rangsorolt nyelvi szűrőn halad át. Kovács Tímea 2012.

13 Saját kutatás – vizsgált közösség Észak-Karolina, Raleigh-Durham-Cary („Research Triangle”) által határolt magyar-amerikai közösség, a Magyar Klub, 30 első-, 9 másodgenerációs tag, elit szocio-ökonómiai státusz, „új” típusú magyar-amerikai közösség, fokozatos nyelvváltás, etnikailag zárt közösség, másodgenerációsok: csökkent magyar nyelvi kompetencia, kétnyelvűség, kettős kultúra, kettős identitás. Kovács Tímea 2012.

14 Kutatás módszertana 25 félig strukturált szociolingvisztikai interjú, 39 adatközlő, összesen 54 óra interjú (MP3 felvétel), Kb. 2200 oldal korpusz, kvalitatív és kvantitatív elemzés, vizsgálat középpontjában csak a jelentésteremtő kódváltási aktusok. Kovács Tímea 2012.

15 Másodgenerációs csökkent magyar nyelvi kompetencia – kódkeverés 1. példa: 1„Igen, mert most látom, hogy ez tényleg, so 2 jó beszélni magyarul, nem kell azért úgy 3embarrassed lenni róla, vagy valami” (saját gyűjtés, 2007–2008.) Kovács Tímea 2012.

16 Elsőgenerációs – nyelvi kompetencia (szókincsbeli hiátus) 2. példa: 1„Nem ez egy ilyen ööö plastic, ami ilyen 2plastic coating, amit rákensz, úgy 3megszárad, és olyan mint hogyha műanyag 4lenne” (saját gyűjtés, 2007–2008.) Kovács Tímea 2012.

17 A kutatás kvantitatív eredményei Perspektíva N=112 Nyelvi hitelesség N=70 Erő N=15 Szolidaritás N=8 Arc, arculat N=6 Kovács Tímea 2012.

18 Szocio-pragmatikai funkciók – szűrők: 1. Perspektíva idézet („quotation”) Gal 1979;McClure és McClure 1988; Auer 1995 tisztázás („clarification”) Gumperz 1982; Lin 1990; Callahan 2004 idézőjeles és mellékes megjegyzések („parenthetical”, „off-stage” remarks) McClure és McClure 1988; Halmari és Smith 1994; Montes-Alcalá 2007 átfogalmazás, ismétlés, hangsúly („reiteration”, „repetition”, „emphasis”) Gumperz 1982; Auer 1984; Callahan 2004; Montes-Alcalá 2007 irónia, szarkasztikus megjegyzés, paródia („ irony”, „sarcasm”, „parody”) Woolard 1988; Pandey 1995; Stroud 2004 szerepváltás („role-shift”) Auer 1995; Zentella 1997 keret-kijelölés („footing”) Zentella 1997; Auer 1998 kontextualizáló elem („contextualization cue”) Gumperz 1982; Wei 1994; Auer 1995 Kovács Tímea 2012.

19 Perspektíva, mint szocio-pragmatikai funkció 3. példa: 1„ … akkor volt egy óriási házuk a Hunnia 2filmgyárral szemben és ez, ott olyan 3gyümölcsfák voltak, hogy az unbelievable 4 (hihetetlen), olyan jó volt, nagyon finom volt 5minden, …” (saját gyűjtés, 2007–2008.) hangsúly („emphasis”) (Gumperz 1982; Auer 1984; Callahan 2004; Montes- Alcalá 2007) Kovács Tímea 2012.

20 Szocio-pragmatikai funkciók – szűrők: 2. Szolidaritás mi-kód („we-code”) Gumperz 1982 intimitás („intimacy”) Bhatt és Bolonyai (megjelenés alatt) közösségvállalás („inclusion”) Canagarajah 1995 alapértelmezett nyelv („default language”) Meeuwis és Bloomaert 1998 társadalmi távolság csökkentése („decreasing social distance”) Myers-Scotton 1993; Canagarajah 1995 Kovács Tímea 2012.

21 Szolidaritás, mint szocio-pragmatikai funkció 4. példa: 1„I was just talking to Béla, Béla bácsi 2and he was (éppen Béla, Béla bácsival 3beszélgettem), magyarul beszélek, mert 4magyarul akarjátok hallani” (saját gyűjtés, 2007–2008.) alapértelmezett nyelv („default language”) (Meeuwis és Bloomaert 1998) Kovács Tímea 2012.

22 Szűrők interakciója 1. Perspektíva ˃˃ Szolidaritás 5. példa: 1A„Most veszem észre, nincs fülbevalóm.” 2B„Az egészet újra kell csinálni.” 3… 4B„ Rewind the tape now”. (Tekerd vissza a szalagot.) (saját gyűjtés, 2007–2008.) Kovács Tímea 2012.

23 Aktivizálódott szocio-pragmatikai funkciók PerspektívaSzolidaritás mellékes megjegyzés (McClure és McClure 1988; Halmari és Smith 1994) szarkasztikus megjegyzés (Woolard 1988; Pandey 1995) alapértelmezett nyelv (Meeuwis és Bloomaert 1998) Kovács Tímea 2012.

24 Szűrők interakciója 1. Perspektíva ˃˃ Szolidaritás JelöltekPerspektívaHitelességSzolidaritásArcErő a. → Magyar Angolra: „Rewind the tape now”. * b. Magyar: Most tekerd vissza. *!

25 Szocio-pragmatikai funkciók – szűrők: 3. Hitelesség kulturális konnotáció („cultural connotations”) Backus 2001 stílusbeli árnyalat („styilistic embroidery”) Valdes-Fallis 1976; Callahan 2004 vallási kifejezés („religious invocations”) Callahan 2004 nyelvi rutin és cliché („linguistic routines or clichés”) Montes-Alcala 2001 Kovács Tímea 2012.

26 Hitelesség, mint szocio-pragmatikai funkció 6. példa: 1„ És kényelmesen, jól élünk. God bless 2America.” (Isten áldja Amerikát!) (saját gyűjtés, 2007–2008.) Cliché („cliché”) (Montes-Alcala 2001); közösségvállalás („inclusion”) (Canagarajah 1995) Kovács Tímea 2012.

27 Szűrők interakciója 2. Perspektíva = Hitelesség ˃˃ Szolidaritás 7. példa: 1„elkezd egy beszélgetést, nekem mindig az az 2érzésem, hogy hi, how are you, hi, 3how are you, (szia, hogy vagy, hogy 4vagy?) ezt olyan először olyan nagyon 5furcsának gondoltam, hogy mit érdeklődik ez 6...” (saját gyűjtés, 2007–2008.) Kovács Tímea 2012.

28 Aktivizálódott szocio-pragmatikai funkciók PerspektívaHitelességSzolidaritás idézet („quotation”) (Gal 1979;McClure és McClure 1988; Auer 1995) szociokulturális konnotáció (Backus 2001) alapértelmezett nyelv (Meeuwis és Bloomaert 1998) Kovács Tímea 2012.

29 Szűrők interakciója 2. Perspektíva = Hitelesség ˃˃ Szolidaritás JelöltekPerspektívaHitelességSzolidaritásArcErő a. → Magyar Angolra: „... hi how are you, hi, how are you,...” * b. Magyar: Szia, hogy vagy? Hogy vagy? *!

30 Szocio-pragmatikai funkciók – szűrők: 4. Arc, arculat arc-fenyegetések elkerülése, enyhítése („mitigating or defusing face threats”) Heller 1988; Myers-Scotton és Bolonyai 2001 kérések enyhítése („mitigating requests”) Zentella 1997 negatív udvariasság (társadalmi elvárások alóli mentesség) („negative politeness – freedom from imposition”) Bhatt és Bolonyai 2011 Kovács Tímea 2012.

31 Arc, mint szocio-pragmatikai funkció 8. példa: 1A„Hát a G... ügyesebb, mint te?” 2B„Uh, egy crude force (nyers erő) kell hozzá.” (saját gyűjtés, 2007–2008.) arc-fenyegetések enyhítése („mitigating face threats”) (Heller 1988; Myers-Scotton és Bolonyai 2001) Kovács Tímea 2012.

32 Szocio-pragmatikai funkciók – szűrők: 5. Erő ő-kódjuk („they-code”) Gumperz 1982 autoritás („authority”) Lin 1990; Canagarajah 1995 elit kirekesztés („elite closure”) Myers-Scotton 1995 társadalmi státusz vagy távolság növelése („increasing social status or distance”) Myers-Scotton 1993; Canagarajah 1995; Rindler Schjerve 1998 vita lezárása („topping the argument”) Gal 1979 Kovács Tímea 2012.

33 Erő, mint szocio-pragmatikai funkció 9. példa: 1„De nem Sacher volt, sokkal jobb, mint a 2Sacher. But it was very good.” (de nagyon finom volt) (saját gyűjtés, 2007–2008.) vita lezárása („topping the argument) (Gal 1979) Kovács Tímea 2012.

34 Szűrők interakciója 3. Szolidaritás ˃˃ Arc = Erő 10. példa: 1B1: „Szeretem a történelmet. Gyűjtöm a fiamnak az információt. Ő szereti a 2törénelmet.”... 3I1: „Mi az értelme? Mért fontos, hogy tudjuk a történelmünket?” 4B1: „Minden fontos.” 5I1: „Miért?” 6B1: „Mert akkor jobb a a...” 7B2: „I just can’t believe that you said that you are gathering that for Daniel. I am so 8offended.” (Egyszerűen nem hiszem el, hogy azt mondtad, hogy mindezt Danielnek 9gyűjtöd. Nagyon rosszul esik.) 10B1: „Everybody who is interested.” (Mindenkinek, aki érdeklődik.) 11B2: „I am so offended, so offended.” (Nagyon rosszul esik.) 12B1: „Everybody who is interested. Well, you never showed a whole lot of 13interest.” (Mindekinek, aki érdeklődik. Téged sosem érdekelt igazán.) Kovács Tímea 2012.

35 Aktivizálódott szocio-pragmatikai funkciók SzolidaritásArcErő mi-kód („we-code”) Gumperz 1982 arc-fenyegetések elkerülése, enyhítése („mitigating or defusing face threats”) Heller 1988; Myers-Scotton és Bolonyai 2001 autoritás („authority”) Lin 1990; Canagarajah 1995 Kovács Tímea 2012.

36 Szűrők interakciója 3. Szolidaritás ˃˃ Arc = Erő JelöltekPerspektívaHitelességSzolidaritásArcErő a. → Magyar Angolra: „... Well, you never showed a whole lot of interest.” ** b. Magyar:... Téged sosem érdekelt igazán.. *!

37 Összegzés Perspektíva ˃˃ Szolidaritás (1. példa) Hitelesség = Perspektíva ˃˃ Szolidaritás (2. példa) Szolidaritás ˃˃ Arc = Erő (3. példa) Kovács Tímea 2012.

38 Konklúzió – A szocio-pragmatikai szűrők hierarchiája a vizsgált beszédközösségben {Hitelesség, Perspektíva} ˃˃ {Szolidaritás} ˃˃ {Arc, Erő} Kovács Tímea 2012.

39 Az elméleti keret erősségei a kódváltás funkcióinak átfogó összegyűjtése és csoportosítása, szociokulturális és szövegelemző hagyományok egyesítése. Kovács Tímea 2012.

40 Az elméleti keret kritikus pontjai a nyelvi szűrők közötti hierarchia, csak szocio-pragmatikai funkciót betöltő vagy jelentéssel bíró kódváltási aktusok, két nyelv interakciójából eredő kódváltásokat nem vizsgálja. Kovács Tímea 2012.

41 További lehetséges kutatási irányok szűrők hierarchiájának megállapítása más nyelvpárokban, beszélőközösségekben, a nyelvi kompetencia indikálta kódváltások, „follow-up” kutatás ugyanabban a beszélőközösségben. Kovács Tímea 2012.

42 Kitekintés Egyesítő, dualista megközelítés igénye (Wei 2005), Kódváltás a kulturális (Wierzbicka 1994, 2006) és érzelmi (Pavlenko 2005) forgatókönyvek kontextusában, A kódváltás, mint társadalmi kategorizáló eszköz (Gafaranga 2005), A kódváltás, mint identitás-teremtő nyelvi eszköz (Rampton 1998; Antaki, Charles, és Widicombe 1998; Torras és Gafaranga 2002; Auer 2005; Chen 2005), A „transz nyelviség” „Pillanat” elemzése (Wei 2011), A kódváltás reflexió, a kortárs nyelvi repertoárokra vonatkozó metapragmatikai kommentár szerepe (Chan 20049; Kelly-Holmes és Atkinson 2007a; Wei 2005; Jaffe 2000; Woolard 1995). Kovács Tímea 2012.

43 timeakov@yahoo.com Kovács Tímea 2012.


Letölteni ppt "A kódváltás törvényszerűségei az „optimalitás” elméleti keretében Kovács Tímea, Phd MTA, Nyelvtudományi Intézet 2012. október 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések