Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jegybanki eredmény Magyar Nemzeti Bank,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jegybanki eredmény Magyar Nemzeti Bank,"— Előadás másolata:

1 Jegybanki eredmény Magyar Nemzeti Bank,
Számvitel és Pénzügyi elemzések 2009. október 30.

2 Az előadás menete Elméleti és szabályozási háttér
Államadósság finanszírozás és a jegybanki eredmény kapcsolata Előrejelzés

3 Elméleti és szabályozási háttér

4 A mérleg szerkezete meghatározó az eredmény szempontjából
Az MNB egyszerűsített mérlege (átlagállományi adatok)

5 Az MNB mérlegének és eredményének alakulására ható főbb folyamatok
Az MNB mérlegének és eredményének alakulását elsősorban a monetáris politika céljai és választott eszközei, valamint a hazai és nemzetközi gazdasági folyamatok határozzák meg.

6 Az MNB eredménye tényezőnként (1)
Kamateredmény és pénzügyi műveletek eredményének elemei: Forint és deviza kamateredmény: az eszközök és források után kapott és fizetett kamat egyenlege. A jegybank a devizatartalékot döntően forintforrásokból finanszírozza, így az átlagos forint- és devizakamat közötti különbözet miatt a kamategyenleg jellemzően negatív. Pénzügyi műveletek realizált eredménye: a deviza-értékpapírok piaci árváltozásából származó, azok értékesítése vagy lejárata során keletkező realizált nyereség vagy veszteség.

7 Az MNB eredménye tényezőnként (2)
A mérleg szerkezete meghatározó az eredmény szempontjából szeptember 30.

8 Az MNB eredménye tényezőnként (3)
2. Realizált devizaárfolyam eredmény: Az MNB jelentős nyitott devizapozícióval rendelkezik. A forint árfolyam változásakor a devizapozíción keletkező teljes átértékelési hatásból csak a realizált nyereség/ veszteség jelenik meg. Realizált devizaárfolyam nyereség/veszteség a nettó deviza-pozíció változásakor keletkezik. A realizált árfolyameredmény a devizapozíció csökkenésnek a hivatalos és beszerzési árfolyam különbségével képzett szorzata. 3. Banküzemmel és működéssel kapcsolatos eredmény Bankjegy- és érmegyártás költsége Banküzem működési költségei Egyéb eredmény (pl. jutalékok, díjak) Céltartalék és értékvesztés elszámolás

9 Nem realizált nyereség, veszteség
Az EKB-hoz hasonlóan megkülönböztetjük: Realizált eredmény — eredménykimutatás része Nem realizált eredmény (kiegyenlítési tartalék) — mérlegtétel, a saját tőke része Forint árfolyam kiegyenlítési tartaléka A teljes átértékelési hatás nem realizált része. Az MNB devizában fennálló követeléseinek és kötelezettségeinek aktuális és átlagos beszerzési árfolyamon számított értékének különbsége. Deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka A deviza-értékpapírok esetében az értékelés napján érvényes piaci érték és a nyilvántartási érték közötti különbözet.

10 Az MNB saját tőkéje 2009. szeptember 30-án
A jegyzett tőke 10 milliárd forint Az eredménytartalék 9,5 milliárd forint. a korábbi évek nyereségéből adódik, mely – az állam döntése alapján – nem került osztalékként kifizetésre, hanem a későbbi évek veszteségét hivatott finanszírozni. A forintárfolyam kiegyenlítési tartaléka 220 milliárd forint. A deviza-értékpapírok kiegyenlítési tartaléka 44 milliárd forint. Tárgyidőszaki eredményként 75 milliárd forint nyereség halmozódott fel.

11 Az MNB elszámolása a költségvetéssel
Cél: az MNB tőkeellátottságának biztosítása, ezért az állam az MNB tőkehelyzetét évente köteles rendezni (MNB-ről szóló évi LVIII. törvény) Veszteségtérítés: Ha az éves eredmény negatív és meghaladja az eredménytartalékot, a költségvetés a különbséget a tárgyévet követő évben köteles megtéríteni (nyereség osztalékként elvonható) Államadósságot és költségvetési hiányt növel Tartalékfeltöltés: Ha a kiegyenlítési tartalékok bármelyike negatívvá válik, a tárgyévet követő évben köteles a költségvetés feltölteni. A két tartalék egyenlege egymással szemben NEM számolható el Államadósságot növel, DE a költségvetés hiányát nem érinti

12 Államadósság finanszírozás és a jegybanki eredmény kapcsolata

13 Az állami forint- illetve devizafinanszírozás hatása a jegybanki mérlegre
Kincstári számla ↑ MNB-kötvény ↓ Állampapír-kibocsátás Összességében az MNB-mérleg forrásoldala átmenetileg átrendeződik, de az MNB-kötvény állománya nem változik. Kifizetések teljesítése MNB mérleg Kincstári számla ↓ MNB-kötvény ↑ MNB mérleg Az állam forintban finanszírozza magát: Kincstári számla ↑ Devizahitel felvétele Összességében a jegybank mérleg-főösszege nő: eszközoldalon a devizatartalék, forrásoldalon a kéthetes kötvény állománya. Kifizetések teljesítése MNB mérleg Kincstári számla ↓ MNB-kötvény ↑ Az állam devizában finanszírozza magát: az MNB-kötvényállomány nő MNB mérleg Devizatartalék ↑

14 Az állam finanszírozása a válságban
A válság kitörését követően 1. állampapír-piaci nehézségek, alacsony kötvénykibocsátás 2. tartalékigény megnőtt, devizatartalékot növelni kellett Állam nemzetközi szervezetektől felvett devizahitelből finanszírozza a hiányt és a lejáró államkötvény egy részét, ezzel párhuzamosan nőtt a devizatartalék Az államadósságon belül csökkent a forintállampapír aránya és jelentősen emelkedett a devizahitel aránya A devizahitel átváltásakor kapott forint elköltésével nőtt a bankok jegybanki likviditása, azaz MNB-kötvény állománya

15 A devizahitel növeli az MNB-kötvény állományát (kumulált változás)

16 Hiányfinanszírozás költsége
Forint állampapírok kibocsátása esetén az állampapír kamata a költség, ami lényegében 3 részre bontható: ÁKK Szuverén forint- és devizahozam közti különbség (pl. árfolyam-kockázati prémium) Forint- állam-papír kamata Országkockázati felár Kockázatmentes hozam

17 Magasabb devizatartalék tartásának költsége
Ha az MNB saját devizahitel felvételével növeli devizatartalékát, akkor az MNB mérlegének eszköz- és forrásoldalán is nőnek a devizatételek. A devizahitel költségével szemben a tartalék hozama áll. A kettő közötti különbözet (az országkockázati felár) a devizatartalék tartásának a költsége. MNB-költség MNB-bevétel Deviza-hitel költsége Tartaléktartás költsége Tartalékon elérhető hozam

18 Hiányfinanszírozás és devizatartalék költsége
Ha az állam forint helyett devizahitelből finanszírozza a hiányt, akkor a forint- és a devizafinanszírozás költsége közötti különbözetet az MNB fizeti meg. ÁKK-költség MNB-kötvény költsége Államadósság áthárított költsége Deviza-hitel költsége Tartaléktartás költsége Tartalékon elérhető hozam ellensúlyozza

19 Következmény: csökkenő ÁKK kamatkiadás, romló MNB-eredmény
ben a forint/devizakamat jelentősen emelkedett, ami az ÁKK kamatkiadásának növekedését eredményezte volna. A jelentős devizahitel-felvétellel ugyanakkor az adósságon belül megnőtt az olcsóbb devizahitel aránya: Az ÁKK által fizetett kamatláb a forint- és devizakamatok ugrása ellenére nem nőtt. Az MNB-kötvény állománya, és így az MNB kamatkiadása jelentősen emelkedett, ami rontja az MNB eredményét.

20 Emelkedő piaci kamatok mellett csökkenő implicit kamat a költségvetésben

21 Előrejelzés

22 Az MNB emelkedő veszteségének tényezői
Az MNB-kötvény állománya jelentősen növekedett Az MNB-kötvény kamata, azaz a jegybanki alapkamat a válság kitörését követően emelkedett A devizatartalékon elérhető hozam eközben csökken

23 Az MNB eredmény előrejelzésének sarokkövei
1. Hozamok előrejelzése forward hozamgörbék mentén Jegybanki alapkamat; devizatartalék hozama; IMF hitel kamata 2. Változatlan árfolyam feltételezés 3. Mérlegtételek alakulásának előrejelzése ÁKK finanszírozási tervére vonatkozó prognózis alapján Devizahitel-felvétel és devizakötvény kibocsátás Várható konverziók EU-transzferek és államháztartás várható deviza-kifizetései 4. Deviza- és forint-kamateredmény előrejelzése 5. Realizált árfolyamnyereség becslése

24 2009-ben még pozitív eredmény várható
A jegybank 2009 első háromnegyed évi eredménye Az első háromnegyedévi nyereség forrása: MNB-kötvény „felduzzadása” fokozatosan következett be Gyenge forintárfolyam mellett jelentős realizált árfolyamnyereség A devizahozamok csökkenése csak késéssel jelentkezik Állam nagyobb mértékű konverziója (Richter)

25 Az MNB eredményének alap-előrejelzése
Az elkövetkező években azonban jelentős veszteség alakulhat ki a nettó kamatkiadás növekedése és a realizált árfolyamnyereség becsült csökkenése következtében a jegybanki eredményre vonatkozó prognózis bizonytalansága ugyanakkor jelentős (lásd később)

26 Az MNB eredmény-tényezőinek alakulása

27 A jelenlegi előrejelzésünk a korábban vártnál enyhébb veszteséggel számol
Az augusztusi Inflációs Jelentésben szereplőnél lényegesen kisebb veszteség előrejelzéshez több tényező is hozzájárul: Az MNB irányadó kamatára vonatkozó piaci várakozás augusztushoz képest csökkent A kedvező állampapír-piaci helyzet miatt kisebb devizahitel-felvétel szükséges, ami az MNB-kötvény állományának kisebb emelkedésével jár A devizatartalék hozama deviza-hozamcsökkenés által indokoltnál kedvezőbben alakul (részben átmeneti hatás)

28 Az MNB eredményének előrejelzését jelentős kockázatok övezik
Igen jelentős a forint- és devizahozam, valamint a devizaárfolyam érzékenység Emellett még változatlan árfolyam- és hozamszintet feltételezve is jelentős mértékben befolyásolja a jegybanki eredményt: az állami devizaforrás-bevonás mértéke, a konverziók, illetve deviza-swapok nagysága, sőt az állami deviza-tranzakciók napi szintű időzítése is

29 Az MNB 2010-es eredményének alakulása a főbb változók függvényében (milliárd forint)
Az árfolyam a konverzión és a devizakamaton keresztül hat A forintkamat a források drágulásán keresztül hat az eredményre

30 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Jegybanki eredmény Magyar Nemzeti Bank,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések