Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása I pillér minimum követelményeinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása I pillér minimum követelményeinek."— Előadás másolata:

1 CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása I pillér minimum követelményeinek egységes európai értelmezése Horváth Edit

2 CEBS útmutatás (CP10) koncepciója EU felügyeletek/jegybankok által egységesen elfogadott standardek, követelmények –Az útmutatáshoz minden felügyelet tartja magát –Az útmutatás minimum szintű egyezséget jelent, további szabályokat bármely felügyelet meghatározhat Legfontosabb kérdések vizsgálata (van, ami kimaradt) Eredmények: –Egyértelműen meghatározott (should) –Példálózó felsorolás Scope of application –IRB, AMA-t alkalmazó intézmények, kis intézmények is

3 CP10 szerkezete 2. fejezet: Engedélykérés és felügyeleti jóváhagyás 2.1. Felügyeleti együttműködési gyakorlat 2.2. Engedélykéréshez kapcsolódó minimum követelmények 2.2.2-3. Engedélykérelmek vizsgálata, döntés 3. fejezet: Minimum követelmények IRB-hez 3.1. IRB alól tartósan felmenthető portfoliók (partial use) 3.2. Use test 3.3.1. Portfolióbesorolási kritériumok (különösen lakosság, kkv) 3.3.2. Nemteljesítés definíciója 3.3.3. PD, LGD és hitelegyenértékesítési faktorok (CF) számítása 3.3.5. Külső vásárolt modellek használata 3.5.3. Kevés nemteljesítési adattal rendelkező portfoliók kezelése 4. fejezet: Minimum követelmények AMA-hoz

4 3.1. IRB alól átmenetileg felmenthető banki portfóliók Fokozatos bevezetés (roll out) –Art 85, Art 105 –IRB alkalmazási engedélyt megkapta bank, de néhány portfoliójára csak jövőben alkalmaz IRB-t IRB alól tartósan felmenthető portfoliók –Art 89 –Tagállami diszkréció Mindkét esetben: csoportszintű szabály, anyavállalati felelősség

5 3.1.1. Fokozatos bevezetés (roll out) Fokozatos bevezetésre vonatkozó ütemezési terv –Engedélykérelem része –Minden dokumentációt tartalmaznia kell, ami IRB induláshoz előírt (minősítési rsz, IT rsz, stb) IRB alkalmazás indításához később nem kell külön engedélykérelem (application), de –Portfolió bevonása előtt felügyeleti értékelés –Portfolió bevonása előtt felügyelet értesítése és felügyeleti értékelés –Felügyeleti engedélytől (permission) függővé tehető portfolió bevonása

6 3.1.1. Fokozatos bevezetés (roll out) Ütemezési terv tartalma –Időhorizont (nincs egységes EU-s szabály) –Portfoliók bevonási sorrendje (elvárás: fontosabb ill. kockázatosabb portfoliók előbb) Ütemezési terv változása –Stratégia változik (bevonási sorrend változhat) –M&A IRB felvásárol nem-IRB intézményt új roll out terv Nem-IRB felvásárol IRB intézményt új engedélykérés Ütemezési terv meghosszabbítása –STA IRB Advanced, kétszer annyi idő

7 3.2.2. IRB alól tartósan felmenthető portfoliók Szuverén, bankközi portfoliók (Art. 89. 1. a-b) –Intézmény indoklása Miért aránytalan teher IRB alkalmazása Portfolió banki alaptevékenység része-e –Kevés nemteljesítési adat önmagában nem indok

8 3.2.2. IRB alól tartósan felmenthető portfoliók Nem szignifikáns business unit, immateriális ügyfélportfolió –Business unit: önálló jogi személy, elkülönült szervezeti egység, elkülönült portfolió, külföldi leányvállalat/fiók Szempont: jól elkülöníthető többi portfoliótól, más minősítési rendszer nem terjeszthető ki rá, önálló minősítési rendszer nem fejleszthető ki rá –Materialitás: portfólió nagyságában és kockázati profilban –Egységes EU- limitek nincsenek –Felügyeleti szempont: magas kockázatú vagy jelentős portfoliók ne kerüljenek ki IRB alól –Portfólió méret értékelése: felmentett portfóliókat (szuverén, bankközi, részvény) nem lehet figyelembe venni

9 3.2. Use test Use test (Art 84.2.b): minősítési és kockázatszámítási eredmények figyelembe vétele más banki folyamatban –Minimum: kockázatkezelés, kockázati döntés, hitelelbírálás, belső tőkeallokáció, corporate governance –Más szempontok is figyelembe vehetőek, de jelentős szerepet kell játszania minősítési eredményeknek –Jelentőségük banki folyamatonként változhat (pl. belső tőkeallokációnál kevésbé jelentős) –Use test vizsgálata minősítési rendszerenként

10 3.2. Use test Experience test (Art. 84.3): tőkekövetelmény számításhoz feltétel legalább 3 éves használat –Nem egyenlő use test-tel, banki folyamatok szűkebb körét érinti –Nem kell a végleges verziónak lennie (csak nagyjából) –Induláskor: IRB Foundation + lakossági portfólió esetén 1 évre csökkenthető, IRB Advanced esetén 2 évre

11 3.3.1.1. Lakossági portfólió –Kisvállalkozásnak nyújtott hitelek –Feltétel, hogy lakossági hitelekhez hasonlóan kezeljék, azaz ne egyedileg, hanem pool-ban –A kkv ügyfél összes adóssága bankcsoport felé < EUR 1 M –Követelés nagyobb sokaság része –Hitelezési folyamat egészében a standardizált (nem egyedi) kezelés nyomon követhető –Hitelezési folyamat: »Marketing és sales tevékenység »Minősítés »Hitelelbírálás »Hitelkockázatot csökkentő tényezők »Minősítési rendszer »Monitoring »Early warning rendszerek »Workout/ egyéb megtérülés

12 3.3.1.1. Lakossági portfólió Megújuló hitelek (qualifying revolving exposures) –Fedezetlen: ügyfélszerződés előírhat fedezetet, de tőkekövetelmény számításánál fedezet nincs figyelembe véve –Azonnal felmondható: fogyasztóvédelmi szabályokon túl –Veszteségráták alacsony volatilitása: többi lakossági portfólióhoz viszonyítva

13 3.3.2. Nemteljesítés definíciója –Az adós több, mint 90 napja nem teljesített valamely lényeges adósságán és/ vagy –Az adós valószínűleg nem tudja teljes egészében visszafizetni hiteladósságát Indikátorok, amelyek a nemteljesítés valószínűségét jelentik: Adós ellen felszámolási eljárást indították, kötelezettségére a bank értékvesztést képzett vagy leírta, kamatát függővé tette, visszafizetést újrastruktúrálta (distressed restructuring), stb. Algoritmikusan leírható Intézmény belső politikája

14 3.3.2. Nemteljesítés definíciója 90 nap késedelem materiális kitettségen –Materialitás nincs meghatározva, felügyeleti szempontok: Limit megállapítása Stabilitás (cure rate) elemzése Aggregált szint vizsgálata Nemteljesítési indikátorok –Belső politika minden portfólióhoz –További indikátorok használata Külső, nem kompatibilis definíciók használata –Minősítéshez használható (feltétel: azonos sorrend) –Kockázati paraméter számításhoz: csak, ha korrigálható

15 3.3.2. Veszteség definíciója Közgazdasági értelemben vett veszteség: Elszámolt veszteség + közvetett és közvetlen költségek (behajtási, értékesítési ktg) + diszkontált ktg, bevétel Indirekt veszteségek definiálása: –Work out részlegek működtetésének ktg –Kiszervezés ktg –Jogi ktg, stb Be nem fejezett work out kitettségeket figyelembe kell venni (későbbi megtérülések becslésével ill. nélküle) Külső (pool) adat: elemzés, hogy bankspecifikus vagy országspecifikus adat nem változtatja-e meg Diszkontráták: 3 különböző vezsteségfogalom CRD-ben, 3 különböző diszkontráta

16 3.4.1-2. Adatminőség Audit review legalább következő területekre terjedjen ki: –Kontroll rendszerek éves áttekintése –Rendszeres adatmintavétel –Adatbázisok összevetése (számviteli-kockázati) Adatminőség értékelésénél még fontos lehet: –Input adatok vizsgálata (outlier, előző évhez képesti jelentős változás) –Hiányzó adatok nagysága –Replikálhatóság Elvárt dokumentáció rögzítése

17 3.4.3. Adat reprezentativitás Minősítési modell kifejlesztéséhez Kockázati paraméterek számításához használt modellek kifejlesztése Kockázati paraméterek számításához használt adatok –Pool adatok Portfolió összetétel azonossága: –Azonosított kockázati/minősítési faktorok szerinti azonos eloszlás, ill. azonos értékek –Vagy korrekció –Ha korrekció nem számszerűsíthető, új adatbázis használata

18 3.6. Internal governance Bizonyos funkciók szétválasztásának előírása (akár egy szervezeti egységben is) Belső audit feladatainak konkretizálása Operatív igazgatóság feladatainak konkretizálása


Letölteni ppt "CEBS Consultative Paper 10: Fejlett módszerek (IRB, AMA) és kockázatkezelési rendszerek validálása és implementálása I pillér minimum követelményeinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések