Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségügyi Mérnöki és Orvosi Fizika program 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségügyi Mérnöki és Orvosi Fizika program 2011"— Előadás másolata:

1 Egészségügyi Mérnöki és Orvosi Fizika program 2011
XIII. hét 1-2. előadás A KISAGY ÉS AZ EXTRAPYRAMIDALIS RENDSZER

2 Az EXTRAPIRAMIDALIS r. FUNKCIÓ: - A Piramispálya funkcióinak
automatikus, sokszintű háttere - tanult mozgásprogramok önálló ~ - izomtónus, gesztikuláció, mimika a, Kéregalatti dúcok - Striatum, Pallidum b, A Thalamusmagvak VA/VL csoportja c, Nucleus ruber - Substantia nigra - Subthal.

3

4 Extrapiramidális kórképek
Hibás mozgás - Ataxia - apraxia Hypertoniás hypokinesis és/vagy Hypotoniás hyperkinesis - tremor nyug./intenciós - hemiballizmus - Chorea - athetozis - tikk Parkinson kór - Nigro-Striat - Dopamin -

5 3, A vesztibuláris mag-komplexum

6 4, A vesztibuláris központból induló centrális pályák
a, Fasciculus Longitudinalis Medialis - FLM felszálló: kompenzatórikus szemmozgások, leszálló rész: fejstabilizáció (Die Rolle..) b, Tr. vestibulo-spinalis lateralis (Deiters) (testtartás - súlypontstabilizáció) c, Tr. vestibulo-spinalis medialis (Schwalbe) d, Vestibulo-cerebelláris pályák: archicerebellum (motoros szabályozás és szenzomotoros adaptáció ) e, Kérgi reprezentáció (szédülés - vertigo//dizziness)

7 4-a, Fasciculus longitudinalis medialis
- nucleus vestibularis sup., med. és inf. -ból - szemmozgató agyidegmagok (III, IV, VI) -hoz - giroszkópos szervomechanizmus (Szentág.) - VOR 3 neuronos reflexív - NYSTAGMUS (+ n. interstitialis Cajal - vertikális nystagmus) Darkschewitsch - nyakizmok motoneuronjai -hoz - fej stabilizálás (Die Rolle..)

8 A Vesztibulo-Okuláris Reflex - VOR
Bárány Róbert - kalorikus nystagmus Nobel-díj (de forgatásos/optokin.) Hőgyes Endre élettani nyúl-kísérletek Lorente de Nó - elektrofiziológiai kutatás Szentágothai János 1944, Pécs és 1952, Budapest anatómiai és élettani adatok szintézise klasszikus 3 neuronos reflexpálya VOR Újabb állatkísérletek - forgatásos nisztagmográfia trapézalakú sebességdiagram - tisztán értékelhető gyorsulási és lassulási nystagmus - VOR - RSTO Reflex of Spatiotemporal Orientation

9 A VOR klasszikus sémája

10 4-b, Tractus vestibulospinalis
Tractus vestibulospinalis lateralis: A Deiters magból a gerincvelői antigravitációs izmok magcsoportjaihoz (interneuronokon keresztül) - testtartás-szabályozás (súlypontvándorlás) (a rubro-, tecto-, reticulo-, és olivospinális pályákkal együttműködve) Tractus vestibulospinalis medialis: A Schwalbe magból a γ-motoneuronokhoz

11 4-b, Áttekintés a vestibulo-spinalis pályákról

12 4-c, Tractus vestibulo-cerebellaris
A kisagy egyetlen olyan bemenete, amellyel egy szenzoros pálya közvetlenül végződik - azonos oldali archicerebellum-ba a pedunculus cerebellaris inferior belső oldalán - „ juxtarestiform body” - a nodulushoz, uvulához és a flocculushoz Reciprok összeköttetés - cerebello-vestibularis (és fastigio-vestibularis pálya). (pl. a Vestibulo-Ocularis Reflex beállítása)

13 4-c, Tractus vestibulo-cerebellaris

14 5, Egyéb, a testtartást és mozgás-dinamikát tükröző szenzoros csatornák
a, a szűkebb értelemben vett proprioceptív rendszer izomorsó, ínorsó, ízületi receptor, stb... b, egyes (!) bőr mechanoreceptorok c, zsigeri szervek mechanoreceptorai d, a vizuális afferentációban rejlő látótér elmozdulás e, az akusztikus bemenet hasonló jelentésű tartalma a vesztibuláris afferentációval (f,) együtt alkotják a TELJES PROPRIOCEPTIVITÁST

15 5, Egyéb, a testtartást és mozgás-dinamikát tükröző szenzoros csatornák

16 6, A közös kimeneti rendszer: Extrapyramidium
Az extrapyramidalis motoros szabályozás - magva négy egymásra épülő alapfunkció: a, a vázizmok tónusának és hosszúságának beállítása - izomorsó - izomnyújtási reflex - γ-szabályozás b, testtartás szabályozás - tónuseloszlás/antigrav. c, fej stabilizálás - FLM leszálló része d, Reflex of Spatiotemporal Orientation - az orientáció megőrzése - VOR - vestib. nystagmus - erre az alapra támaszkodva lehetséges a korábban kisagyi adaptív tanulással felépített motoros rutinok, és - a tudatos (piramis-) mozgások hatékony végrehajtása

17 7, Kisagyi adaptív plaszticitás, motoros rutinok
a, Minden proprioceptív csatorna (ezek a mozgásunkat behatároló környezeti struktúrát is tükrözik!) a kisagykéregre vetül és a testsémára és a mozgáskörnyezetre vonatkozó közös modellt hoz létre (Body Environment Model) b, a proprioceptív afferentáció és az extrapyramidális motoros központok közötti reflexkapcsolatok huzalozása velünkszületett, de a korai mozgásfejlődés során a kisagyi szenzomotoros adaptív tanulás állítja be a mozgások folyamatos, gazdaságos formáját. (primary motor skills) c, az ún. szenzoros/szenzomotoros konfliktushelyzetekben a kisagyi adaptáció az új helyzethez új mozgásrutint dolgoz ki. d, a mindennapos tevékenység során ilyen mozgásrutinok egész sorából válogatunk és használunk (tudat alatt).

18 A KISAGY helye az Extrapyr.-ban
A KISAGY bemenő pályái: vesztibuláris input proprioceptív afferentáció mozgatókéreg - híd - középső kisagykar, (de ált! - cortico-ponto-cerebelláris pálya) látó-, halló- és zsigeri mozgásinformációk KIMENET: N. vestib. lat. - Deiters - tr. V.spin.! N. ruber - Thal-n.VA., VL. - EXTRAPYR !!

19

20 A Kisagykérgi Neuronhálózat
1, Az információáramlás fő útvonala: moharost - glomerulus - szemcses. Purkinje s. divergenciákés konvergenciák 2, Gátlósejtek: Golgi- - Kosár- Csillagsejt Összetett szpájkképzés -Nemlineáris, fázisérzékeny integráció a Purkinje-sejtben 3, Térképszerű v. elosztott afferentáció 4, Modellezés:Szentágothai - Pellionisz

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Az Olivo-Cerebelláris pálya
A kúszórostok eredése és végződése A kúszórostválasz hatása a dendritikus generátorfolyamatokra: heteroszinaptikus modifikáció (Albus - h.s. depresszió - Marr h. s. facilit.) A szenzomotoros adaptáció alapjelensége - Motoros programok tanulása és módosítása

30

31

32

33 Szenzoros (szenzomotoros) konfliktus !

34


Letölteni ppt "Egészségügyi Mérnöki és Orvosi Fizika program 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések