Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Funkcionális neuroanatómia 4. A testtartás, egyensúly, szemmozgás és a tájékozódás neuroanatómiája 2011 - Neuromorfológia PhD program.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Funkcionális neuroanatómia 4. A testtartás, egyensúly, szemmozgás és a tájékozódás neuroanatómiája 2011 - Neuromorfológia PhD program."— Előadás másolata:

1 Funkcionális neuroanatómia 4. A testtartás, egyensúly, szemmozgás és a tájékozódás neuroanatómiája 2011 - Neuromorfológia PhD program

2 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

3 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

4 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

5 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

6 Classification of sensory modalities and submodalities ModalitySubmodalityEnergyTransducer CutaneousFine touchMechanicalMeissner’s corpuscle PressureMechanicalMerkel’s discs VibrationMechanical Pacinian corpuscle TickleMechanical Unknown Fast painMechanochemicalNaked ending Slow painChemicalNaked ending ItchChemical Unknown HeatThermalNaked ending ColdThermalNaked ending MusculoskeletalJoint angleMechanical Naked ending Muscle lengthMechanical Muscle spindle Muscle tensionMechanical Golgi tendon organ BalanceAngular accelerationMechanical Hair cell Linear accelerationMechanical Hair cell HearingToneMechanical Hair cell VisionWhite lightWhite lightRod cell ColorRed/blue/green lightCone cell SmellMany odorsChemicalCiliated neuron TasteSweetChemical Hair cell SourChemical Hair cell BitterChemical Hair cell SaltyChemical Hair cell VisceralMany substancesChemicalUnknown

7 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

8

9 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

10 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

11 Hátsókötegi érzőpályák – fasciculus gracilis (Goll) és fasciculus cuneatus (Burdach) Proprioceptiv, nyomás, helyzetérzés, vibráció érzetet szállító pályák a hátsó kötegben. A fasciculus gracilis a sacrális és lumbális, a fasciculus cuneatus a thoracális és cervicális szegmentumok primer érző, pseudounipoláris ganglionsejtek axonjainak proximalis szárából áll, melyek a gerincvelőbe belépve, átkapcsolódás nélkül szállnak fel a hátsó kötegben a nyúltvelőbe, ahol a nucleus gracilisben és a nucleus cuneatusban végződnek. A második neuronok innen kiinduló axonjai hozzák létre a lemniscus medialist.

12

13

14 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

15

16 Parietális multi-modális asszociációs area anteriorsupramarginális és anguláris gyrusok (Wernicke-féle area) - beszéd-látás-hallás integrációja - memória, szó és jel „könyvtár” posteriorfelső és alsó parietális gyrusok - szomatoszenzoros és vizuális integráció - térlátás, térbeli lokalizáció, tapintással történő felismerés - helyzeti memória - kéz használata egyes feladatok megoldására - szemmozgás kontrollja

17

18 Szupplementer motoros kéreg Brodmann area 6a β, a lobulus paracentralis. Szerepe a mozgások kezdeményezése, az izommozgások folyamatosságának megtervezése, a primer mozgatókéreg aktiválása. Kitüntetett szerepe van a testtartás biztosításában (a törzsdúcok és a formatio reticularis neuronjainak közreműködésével). Afferentációja: prefrontalis asszociációs area, másodlagos érzőkéreg (Brodmann area 7), premotoros kéreg, putamen, nucleus ventralis lateralis thalami. Efferentációja: primer motoros kéreg, formatio reticularis, spinális motoneuronok. Leszálló rostjai a piramispályában haladnak.

19 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

20

21 Tractus corticobulbaris (tractus corticonuclearis) A piramispálya része, mely az agytörzs magjait idegzi be bilaterálisan. Ezek közé tartoznak az agyidegek motoros magjai (kivételt képeznek a facialis motoros magját beidegző rostok, melyek féloldaliak), a nucleus ruber, a híd magjai, a formatio reticularis egyes sejtcsoportjai, colliculus superior és inferior. A pályán belül futó primer érzőkérgi rostok a medullában lévő érző átkapcsoló magokban (nucleus gracilis, cuneatus, nucleus tractus spinalis n. trigemini, nucleus tractus solitarii) végződnek.

22

23 Tractus tectospinalis A colliculus superior mély rétegeiben levő neuronokból ered. Rostjai a középagy tegmentumában kereszteződnek (decussatio tegmentalis dorsalis), majd az agytörzs középső felső részén szállnak le a gerincvelő elülső kötegébe. A rostok a nyaki gerincvelőben, a mediális intermedier zónában interneuronokon és az elülső szarv motoneuronjain végződnek. A tractus tectospinalisnak a fej- és a szemmozgás koordinálásában, a tárgyak automatikus nyomonkövetésében van szerepe. Mivel a colliculus superior sejtjei innervációt kapnak az elsődleges érző és motoros kéregből, a pályának szerepet tulajdonítanak az akaratlagos mozgás szervezésében is.

24

25 Tractus reticulospinalis A híd és a nyúltvelő formatio reticularis neuronjaiból ered, s ennek megfelelően tractus reticulospinalis pontist és medullae oblongatae-t különítünk el. A formatio reticularis neuronjai beidegzést kapnak a motoros és a premotoros kéregből leszálló piramispálya axonjaitól (ezért cortico- reticulothalamicus pályának is nevezik), valamint a törzsdúcokból, a kisagyból és a vestibuláris magokból. A híd eredetű reticulospinális rostok ipsilaterálisan szállnak le a gerincvelő elülső kötegébe, míg a medulláris reticulospinális rostok az oldalsó köteg ventrolaterális részében haladnak. A tractus reticulospinalishoz számos leszálló rost csatlakozik a hypothalamusból és az agytörzs aminerg magjaiból. Végződésük a medialis intermedier zóna interneuronjain és az elülső szarv motoneuronjain van. A pálya az interneuronok révén részben át is kereszteződik. Szerepe a testtartásban jelentős, de primitív akaratlagos végtagmozgást is képes indukálni.

26

27 Tractus rubrospinalis A nucleus ruber nagy sejtjeiből eredő mozgató pálya, mely a gerinceseknél kiemelkedő fontosságú, a piramispályánál is jelentősebb. Rostjai a magból való kilépés után azonnal kereszteződnek (decussatio tegmentalis ventralis), és az agytörzs, majd a gerincvelő oldalsó részén szállnak le, és a gerincvelő intermedier zónájának oldalsó részén interneuronokon, valamint az elülső szarvban közvetlenül motoneuronokon végződnek. Hasonlóan a piramispályához, zömmel a flexorokat beidegző motoneuronokat aktiválják, míg az extensorokét gátolják.

28

29

30 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

31 „Vestibulo-cerebellum” Anatómiailag a flocculo-noduláris lebenynek felel meg. Afferentációját a vestibuláris labyrinthusból („primary vestibular afferents”) és a vestibuláris magokból kapja. A flocculo-noduláris lebeny Purkinje sejtjei a nucleus fastigii-hez és közvetlenül a vestibuláris magokhoz (a laterális kivételével) projíciálnak. Ez utóbbiakból erednek a mediális vestibuláris pálya és részben a fasciculus longitudinalis medialis rostjai. Szerepe van a test egyensúlyának biztosításában, a fej- és szemmozgás kontrolljában („részeg matróz” jelenség – egyensúlyvesztés esetén a fejnek az utolsó pillanatban történő „felkapása” életmentő lehet).

32 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

33 Classification of sensory modalities and submodalities ModalitySubmodalityEnergyTransducer CutaneousFine touchMechanicalMeissner’s corpuscle PressureMechanicalMerkel’s discs VibrationMechanical Pacinian corpuscle TickleMechanical Unknown Fast painMechanochemicalNaked ending Slow painChemicalNaked ending ItchChemical Unknown HeatThermalNaked ending ColdThermalNaked ending MusculoskeletalJoint angleMechanical Naked ending Muscle lengthMechanical Muscle spindle Muscle tensionMechanical Golgi tendon organ BalanceAngular accelerationMechanical Hair cell Linear accelerationMechanical Hair cell HearingToneMechanical Hair cell VisionWhite lightWhite lightRod cell ColorRed/blue/green lightCone cell SmellMany odorsChemicalCiliated neuron TasteSweetChemical Hair cell SourChemical Hair cell BitterChemical Hair cell SaltyChemical Hair cell VisceralMany substancesChemicalUnknown

34

35 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

36 Vestibulo-oculomotor reflex (VOR) Szentágothai clarified the three-neuronal reflex arc of the vestibulo- oculomotor reflex, and completed the former experimental work of Hőgyes. This was the first complete and definitive morphological and physiological explanation of the VOR, which serves as the base of understanding of the nystagmus.

37

38 Fasciculus longitudinalis medialis Az alsó agytörzs teljes hosszában, a középagy kezdetétől (az aqueductus cerebri alatti területtől) a nyaki gerincvelőig, a középvonal két oldalán található pályarendszer. Rostjainak jelentős része a vestibuláris magokból ered. Szerepe az egyensúlyozás, a fejtartás és a szemmozgás koordinálása. Nucleus interstitialis, Cajal A periaqueduktális szürkeállomány elülső ventralis része szélén található sejtcsoport, részben belőle ered a fasciculus longitudinalis medialis. A vertikális tekintésben játszik szerepet. A frontalis kéregből (Brodmann area 8) kapja az afferentációt a praetectalis areán keresztül, melyet az oculomotorius és trochleáris neuronokhoz továbbít.

39

40

41 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

42 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

43 Nervus vestibulocochlearis – 8. agyideg Két részből, a pars vestibularisból és a pars cochlearisból áll. A pars vestibularis érző ganglionja a bipoláris sejtekből álló ganglion vestibulare, mely a meatus acusticus internus mélyén helyezkedik el. A primer afferens rostok a vestibularis magokban (nucleus vestibularis superior, medialis, lateralis, inferior) és kis részben moharostként a kisagyban végződnek. A pars cochlearis érző ganglionja a ganglion spirale, mely a csontos csiga tengelyében található. A bipoláris sejtek perifériás nyúlványai a Corti- szervben erednek, proximális nyúlványaik a nucleus cochlearis dorsalisban és ventralisban kapcsolódnak át.

44

45 „Spino-cerebellum” A kisagy középső része, melyet a vermis és a kisagyféltekék mediális része („intermediate hemisphere”) alkot. A gerincvelőből kap információt a spinocerebellaris pályák révén. Efferens pályája a Purkinje sejtekből ered, a rostok a nucleus globosusban és a nucleus emboliformisban kapcsolódnak át. Spinocerebelláris pályák Négy spinocerebelláris pályát különböztetünk meg: dorsális, ventrális, rostrális spinocerebelláris és cuneo-cerebelláris pálya.

46

47 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

48 VESTIBULOCEREBELLUM = archicerebellum FLOCCULO-NODULARIS LEBENY (egyensúly, szemmozgás) SPINOCEREBELLUM = paleocerebellum MEDIAL (VERMIS) + INTERMEDIATE CORTEX (a mozgás kivitelezése) CEREBROCEREBELLUM = neocerebellum LATERAL CORTEX (a mozgás megtervezése és ellenőrzése)

49     vestibuláris afferensek

50 „Vestibulo-cerebellum” Anatómiailag a flocculo-noduláris lebenynek felel meg. Afferentációját a vestibuláris labyrinthusból („primary vestibular afferents”) és a vestibuláris magokból kapja. A flocculo-noduláris lebeny Purkinje sejtjei a nucleus fastigii-hez és közvetlenül a vestibuláris magokhoz (a laterális kivételével) projíciálnak. Ez utóbbiakból erednek a mediális vestibuláris pálya és részben a fasciculus longitudinalis medialis rostjai. Szerepe van a test egyensúlyának biztosításában, a fej- és szemmozgás kontrolljában („részeg matróz” jelenség – egyensúlyvesztés esetén a fejnek az utolsó pillanatban történő „felkapása” életmentő lehet).

51 „Vestibularis kéreg” – parietal insular vestibular cortex – PINC Az egyensúlyozó pályarendszer felszálló része a parietalis kéregben levő vestibuláris központban végződik, amely a primer szomatoszenzoros kéreg mögött, a sulcus postcentralis és a sulcus intraparietalis között foglal helyet, az insula parietalis operculumában. Az itt levő neuronok szerepet visznek a mozgás és a testtartás kérgi szabályozásában. A vestibuláris rostokon kívül ez a terület proprioceptiv információt kap a fejmozgásról, valamint a látó kéregből, és szoros kapcsolatban van a helyzetfelismerő parietális asszociációs kérgi areával.

52

53 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

54

55 Tractus vestibulospinalis Mediális és laterális vestibulospinális pályát különítünk el, melyek a laterális (Deiters), valamint a mediális vestibuláris magból erednek. A laterális pálya a gerincvelő teljes hosszában végighalad ipsilaterálisan, az elülső kötegben, de az intermedier zónában levő interneuronok révén részben át is kereszteződik. E pálya jelentős szerepet visz a test egyensúlyának fenntartásában, az extensor izmokat beidegző motoneuronokat aktiválja, míg a flexorokét gátolja. A mediális pálya rövidebb, kereszteződés után becsatlakozik a fasciculus longitudinalis medialis leszálló rostjai közé. A gerincvelőben az elülső kötegben halad, a nyaki és a felső thoracális szegmentumokban végződik. Szerepe a fejtartásban jelentős.

56 Nervus accessorius – 11. agyideg Motoros agyideg, a n. sternocleidomastoideus és a n. trapezius beidegzése révén a fej mozgatásában van meghatározó szerepe. Rostjai részben a nucleus ambiguus hátsó részében, részben a felső 4 nyaki gerincvelői szelvény motoneuronjaiból erednek. Ez utóbbiak közös törzsbe szedődve a foramen magnumon lépnek a koponyaüregbe és csatlakoznak a nyúltvelői törzshöz. Egyes rostjai (ramus internus) résztvesznek a gége motoros beidegzésében. Motoneuronjainak afferentációja: tractus corticobulbaris és corticospinalis (nyaki szakasz) és a fasciculus longitudinalis medialis.

57 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

58 „Másodlagos látókéreg” Korábban használt kifejezés. (Eltérően a többi Brodmann areától, mindkét agyféltekére áthúzódik a parastriatalis Brodmann area 18 és a peristriatalis Brodmann area 19, a primer látókéreg Brodmann area 17 kétoldalán). A felső – parietooccipitalis – része a parietalis asszociációs kéreggel van kapcsolatban, az objektum térbeli helyzetét és a térben való mozgását határozza meg. („Dorsális vizuális feldolgozó rendszer”-nek is nevezik.) Alsó része az infratemporalis asszociációs areával van kapcsolatban („ventrális vizuális feldolgozó rendszer”), a képfelismerésben és a színes látásban van szerepe. Mindkettő résztvesz a szemmozgás mechanizmusában is, rostokat küldenek a frontalis látómező neuronjaihoz.

59 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások horizontális, vertikális tekintés pályái TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

60 „Horizontális tekintés” központja és pályái Ez a terület a Brodmann area 8-nak felel meg, mely a gyrus frontalis medius hátsó részében van („frontal eye field”). Az innen eredő rostok a piramispályával együtt a capsula internán át leszállva a középagy formatio reticularisába jutnak, ahol átkereszteződve a hídban végződnek („hídi subcorticalis tekintő mező”). Az itt levő átkapcsoló formatio reticularis sejtek axonjainak egy része az ellenoldali abducens mag neuronjain végződik, míg a másik része „visszakereszteződve” a fasciculus longitudinalis medialisban felszáll, és az azonos oldali oculomotoros magot idegzi be.

61 „Parieto-occipitális látómező” A mozgó tárgy folytonos követését végzi a szemmozgató idegek közvetítésével. Területét a Brodmann 18 és 19 areák felső-hátsó részébe lokalizálják. Része az uni-modális látókérgi asszociációs areának. Az innen eredő rostok az occipito-ponto-cerebellaris pálya rostjaival együtt áthaladnak a capsula internán, majd attól elválva a colliculus superiorban és a praetectalis areában végződnek. Innen az impulzusok a vertikális és rotációs szemmozgató területre és a szemmozgató idegek magvaihoz projíciálódnak.

62

63 Nucleus reticularis pontis („pontine paramedian reticular formation”) A híd formatio reticularisának része, az ún. „pontine tekintési központ”-nak felel meg. Itt végződnek a frontális látómezőből eredő leszálló rostok, melyek a horizontális szemmozgást szabályozzák. Az itt levő neuronok a közvetlen közelükben levő abducens magba projíciálnak, melynek neuronjai az egyik oldali musculus bulbi lateralist, másik csoportjuk a fasciculus longitudinalis medialison át az ellenoldali nucleus oculomotoriusnak a musculus rectus medialist beidegző neuronjait aktiválják.

64 „Vertikális tekintés” központja és pályája A pálya a gyrus frontalis mediusból (frontális látómező) ered. A rostok a piramispályával együtt haladnak át a capsula internán, majd attól leválva a nucleus interstitialisba (Cajal) és annak környezetében levő neuronokhoz („középagyi tekintés központhoz”) futnak. További rostok érkeznek ide a praetectalis areából és a vestibuláris magokból. A másodlagos neuronok a fasciculus longitudinalis medialisban leszállnak, és az oculomotorius és a trochleáris magját idegzik be.

65

66

67 Nystagmus Stimulation of the horizontal semicircular canal. (Similar-appearing disorders of eye movements: saccadic oscillations.) Nystagmus is characterized by the combination of a smooth pursuit, which usually acts to take the eye off the point of regard, interspersed with the saccadic movement that serves to bring the eye back to target. Optokinetikus nystagmus: mozgó alakzat követése: lassú követő szemmozgást egy villámgyors (saccad) szemmozgás követ.

68

69 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások horizontális, vertikális tekintés pályái vestibulo-ocularis reflex TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

70 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások horizontális, vertikális tekintés pályái vestibulo-ocularis reflex TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK

71

72 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások horizontális, vertikális tekintés pályái vestibulo-ocularis reflex TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK corticalis-motoros circuit

73

74

75 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások horizontális, vertikális tekintés pályái vestibulo-ocularis reflex TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK corticalis-motoros circuit vestibulo-cerebellar-cortical circuit

76 corticalis-motoros circuit vestibulo-cerebellar-cortical circuit

77 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások horizontális, vertikális tekintés pályái vestibulo-ocularis reflex TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK corticalis-motoros circuit vestibulo-cerebellar-cortical circuit opticokinetic-vestibular-circuit

78 corticalis-motoros circuit vestibulo-cerebellar-cortical circuit opticokinetic-vestibular-circuit

79 STABIL TESTTARTÁS – TÓNUSOS SZABÁLYOZÁS Szomatoszenzoros kontroll receptorok postural reflexek pályák – afferens szár – integráció – programozás – efferens szár Vestibulo-cerebellaris kontroll receptorok vestibularis reflexek pályák – afferens szár – kisagyi integráció – efferens szár Nyomonkövető szemmozgások horizontális, vertikális tekintés pályái vestibulo-ocularis reflex TESTTARTÁS MOZGÁS KÖZBEN – SZABÁLYOZÓ KÖRÖK corticalis-motoros circuit vestibulo-cerebellar-cortical circuit opticokinetic-vestibular-circuit behavior responses

80

81 corticalis-motoros circuit vestibulo-cerebellar-cortical circuit opticokinetic-vestibular-circuit behavior responses

82


Letölteni ppt "Funkcionális neuroanatómia 4. A testtartás, egyensúly, szemmozgás és a tájékozódás neuroanatómiája 2011 - Neuromorfológia PhD program."

Hasonló előadás


Google Hirdetések