Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A játék, mint a gyermek személyiségfejlesztésének legmegfelelőbb színtere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A játék, mint a gyermek személyiségfejlesztésének legmegfelelőbb színtere."— Előadás másolata:

1 A játék, mint a gyermek személyiségfejlesztésének legmegfelelőbb színtere

2 Személyiség - lélektan A lelki folyamatok egyénen belüli egyedi szerveződésének és működésének törvényszerűségeit, illetve az egyes individuumok közötti hasonlóságok és különbségek jellemzőit és azok lehetséges okait kutatja.

3 A személyiség mint rendszer alkotóelemek szerkezet működés konzisztencia  Freud – hidraulikus modell (ösztönenergiák)  Allport nyílt rendszer

4 A személyiség egy organizmuson belüli rendszer? A személyiség lényege személyen belüli, intrapszichés jellemzőkben rejlik (pl. Jung, Freud). Szélsőséges képviselői szerint, a személyiség genetikusan determinált. (Gall Hippokratész Galénosz típustanai Kretschmer rendszere) a determinációt egyirányúnak feltételezik azt állítva, hogy lelki alkatunkat a testi történések határozzák meg.

5 …avagy a személy és környezet közös rendszerbe szerveződve alkotja a személyiséget? Lewin szerint az emberi viselkedés csak a dinamikus pszichológiai mező fogalmi keretén belül érthető meg. Angyal András erre a bioszféra fogalmát használja, ezen belül pedig 3, egymással kölcsönhatásban álló erőt különböztet meg: a szervezet részéről az autonómia és homonómia, a környezet felől pedig a heteronómia.

6 Környezeti hatások beépülése a személyiségbe = személyiségfejlődés A személy-környezet kapcsolat inkább személyiségfejlődési kérdés, vagyis a környezeti hatások fokozatosan beépülnek a személyiségbe és ott stabil tényezőkké válnak. Freud modelljében például a felettes én a szülői, társadalmi normák belsővé vált együttese. Az interakcionisták szerint a személy-környezet interakció a személyen belül zajlik, tehát a személy aszerint reagál a környezetére, ahogyan azt megéli és a maga számára leképezi és értelmezi.

7 A személyiség determinált, avagy sem? Az egyik legfontosabb kutatásterület ebben a témakörben a temperamentumvizsgálat (a temperamentum az öröklött személyiségvonások összefoglaló elnevezése). Buss és Plomin szerint három veleszületett diszpozíciónk van, amelyek temperamentumnak tekinthetők: aktivitási szint, szociabilitás, emocionalitás, de az egyéni élettapasztalatok még ezeket is módosíthatják.

8 Az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenysége, egyéniségének megnyilvánulási tere: a játék

9 A motoros funkciók fejlődésének ösztönzése nagymozgásos tevékenységekkel

10 Finommozgásos tevékenykedés, szenzomotoros fejlődés

11 Az önfeledt aktív játékok pszichés hozadéka 1.

12 Az önfeledt aktív játékok pszichés hozadéka 2.

13 Kognitív képességeket fejlesztő játékok

14 Szociális ill. érzelmi fejlődésre lehetőséget biztosító játékok

15 Szerepjáték: jó alkalom a személyiségjegyek ill. az általuk hordozott érzelmek teljes skálájának átélésére Az érzelmi átélés során vissza lehet menni az emocionális elakadások gyökérpontjához, s ott átkódolni az érzelmi helyzet korábbi destruktív megoldását (hárítás, tudattalanba való elnyomás, kontrollálatlan és/vagy destruktív pszichés reakciók) konstruktív, tudatosító módon.

16 Az óvodáskorúak legfontosabb alapeleme és megéléseiknek legfőbb csatornája: az érzelmek játéka

17 Érzelmek teljes mélysége

18 A feltörő érzelmek tudatosítása verbalizáción keresztül, az érzelmi készlettár kifejezésmódjainak gyakorlása szituációs játékokban Alapérzelmek: félelem harag, düh bánat undor megvetés kíváncsiság öröm szeretet

19 Az idő érzékelése: emocionális élményeken keresztül történik A közösségi játék hatalmas örömforrást is jelent a gyermek számára! Ebben a időszakban a kicsik sokszor még nem a célban, hanem magában a játék folyamatában lelik örömüket és abban, hogy mindezt megoszthatják pajtásaikkal.

20 „Hozott érzelmi élmények”

21 „Zeng a lélek”

22 Játék: önfeledt jelenlét

23 A személyiség pozitív áttörő ereje képes a környezeti hatások ellenére is kifejlődni, bármily kevés érzelmi támogatásra is talál

24 Köszönöm a figyelmet! 2012.02.09. Elek Anna Orsolya


Letölteni ppt "A játék, mint a gyermek személyiségfejlesztésének legmegfelelőbb színtere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések