Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK"— Előadás másolata:

1 ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

2 Az Áldozatsegítő Szolgálat Célja
A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását. Az áldozat érdeke, hogy a bűncselekménnyel okozott fizikai, lelki, érzelmi anyagi vesztesége a lehető legteljesebb mértékben csökkenjen. A jogállam felelőssége az is, hogy a bűncselekmények elkövetése következtében sérelmet szenvedők ne legyenek védtelenek és kiszolgáltatottak. Az Áldozatsegítő Szolgálat e cél megvalósításán dolgozik.

3 2005. évi CXXXV. törvény A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről A törvény hatálya/áldozat fogalma Áldozat a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy, aki a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet, így különösen  testi  pszichikai (lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást)  vagyoni kárt szenvedett.

4 Tájékoztatás Tájékoztatás:
minden, a szolgálathoz forduló személy ingyenes tájékoztatást kap a büntetőeljárásbeli jogairól, és kötelezettségeiről, a támogatás formáiról és igénylésének feltételeiről, egyéb ellátásokról, az áldozatsegítésben résztvevő szervezetekről, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségéről.

5 Segítségnyújtás rendszere

6 A törvény alapján igénybe vehető szolgáltatások:
Érdekérvényesítés elősegítése: az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az őt megillető egészségügyi, szociális, egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez, a jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak jogi tanácsot és segítséget ad a sérelem rendezéséhez, sérelem rendezéséhez jogi segítségnyújtásra van szükség, akkor Jogi segítségnyújtás: A bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog, vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás, vagy beadvány szerkesztése szükséges. A jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvényben meghatározott támogatások biztosítása. Bármilyen bűncselekmény esetén, a rászoruló áldozatnak (jövedelemhatár ban : ,- Ft /fő/hó). Pártfogó ügyvéd kirendelése (tárgyalási szak). Azonnali pénzügyi segély: Lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bűncselekmény következtében nem képes. Bármilyen bűncselekmény áldozatának, méltányossági döntés alapján. Legmagasabb összege: Ft.(2013-ban) Védett szálláshely biztosítása: emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára. 

7 Általános eljárási szabályok
Kérelem: írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani, azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés esetén. Érdekérvényesítés nincs formai alakhoz kötve. Jogi segítségnyújtás a jogi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem-nyomtatványon. Igazolás: rendőrség, ügyészség, vagy bíróság által kiállított irat, a büntetőeljárás adatairól szól. A kérelem benyújtásának határideje: 5 nap: azonnali pénzügyi segély estén, Nincs határidőhöz kötve: érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelem előterjesztése.

8 Célja: az áldozatok vagyoni kárának enyhítése
Állami kárenyhítés Célja: az áldozatok vagyoni kárának enyhítése Jogosultak köre: Akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. Továbbá ezen sértetteknek – a bűncselekmény elkövetésének időpontjában egy háztartásban élő - egyenes ági rokonai, örökbefogadója, vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa. Akinek eltartására a sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt. Aki a sértett eltemettetéséről gondoskodott. A kárenyhítés csak a rászoruló áldozatnak adható. Rászorulónak tekintendő az áldozat, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 2013-ban ,- Ft-ot. Rászoruló jövedelmi helyzetére tekintet nélkül: Pl: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj, közgyógyigazolvány, vakok személyi járadéka, magasabb összegű családi pótlék…stb.  havi járadék (leghosszabb időtartama 3 év, maximum összege ,- Ft) A kárenyhítés formái  egyösszegű kárenyhítés (maximum összege 2013-ban: ,- Ft) Kárenyhítési eljárás szakaszai Támogatási eljárás (Megyei Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály) Döntési eljárás (Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály) A kérelem benyújtásának határideje: Állami kárenyhítésért a bűncselekmény elkövetése után 3 hónapon belül lehet folyamodni.

9 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések