Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. Az Áldozatsegítő Szolgálat Célja A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. Az Áldozatsegítő Szolgálat Célja A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség."— Előadás másolata:

1 ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

2 Az Áldozatsegítő Szolgálat Célja A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását. A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását. Az áldozat érdeke, hogy a bűncselekménnyel okozott fizikai, lelki, érzelmi anyagi vesztesége a lehető legteljesebb mértékben csökkenjen. Az áldozat érdeke, hogy a bűncselekménnyel okozott fizikai, lelki, érzelmi anyagi vesztesége a lehető legteljesebb mértékben csökkenjen. A jogállam felelőssége az is, hogy a bűncselekmények elkövetése következtében sérelmet szenvedők ne legyenek védtelenek és kiszolgáltatottak. A jogállam felelőssége az is, hogy a bűncselekmények elkövetése következtében sérelmet szenvedők ne legyenek védtelenek és kiszolgáltatottak. Az Áldozatsegítő Szolgálat e cél megvalósításán dolgozik. Az Áldozatsegítő Szolgálat e cél megvalósításán dolgozik.

3 2005. évi CXXXV. törvény A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről A törvény hatálya/áldozat fogalma 2005. évi CXXXV. törvény A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről A törvény hatálya/áldozat fogalma Áldozat a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és a Magyarország területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés természetes személy sértettje, valamint az a természetes személy, aki a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet, így különösen  testi  testi  pszichikai (lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást)  pszichikai (lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást)  vagyoni kárt szenvedett.  vagyoni kárt szenvedett.

4 Tájékoztatás Tájékoztatás: minden, a szolgálathoz forduló személy ingyenes tájékoztatást kap a büntetőeljárásbeli jogairól, és kötelezettségeiről, minden, a szolgálathoz forduló személy ingyenes tájékoztatást kap a büntetőeljárásbeli jogairól, és kötelezettségeiről, a támogatás formáiról és igénylésének feltételeiről, a támogatás formáiról és igénylésének feltételeiről, egyéb ellátásokról, egyéb ellátásokról, az áldozatsegítésben résztvevő szervezetekről, az áldozatsegítésben résztvevő szervezetekről, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségéről. az áldozattá válás elkerülésének lehetőségéről.

5 Segítségnyújtás rendszere Segítségnyújtás formái TájékoztatásTámogatás ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉSSZOLGÁLTATÁSOK AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ELŐSEGÍTÉSE (jogi segítségnyújtás) VÉDETT SZÁLLÁSHELY BIZTOSÍTÁSA

6 A törvény alapján igénybe vehető szolgáltatások: Érdekérvényesítés elősegítése: az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az őt megillető egészségügyi, szociális, egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez, az őt megillető egészségügyi, szociális, egészségbiztosítási ellátások igénybevételéhez, a jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak jogi tanácsot és segítséget ad a sérelem rendezéséhez, a jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak jogi tanácsot és segítséget ad a sérelem rendezéséhez, sérelem rendezéséhez jogi segítségnyújtásra van szükség, akkor sérelem rendezéséhez jogi segítségnyújtásra van szükség, akkor Jogi segítségnyújtás: A bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog, vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás, vagy beadvány szerkesztése szükséges. A bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog, vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás, vagy beadvány szerkesztése szükséges. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatások biztosítása. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatások biztosítása. Bármilyen bűncselekmény esetén, a rászoruló áldozatnak (jövedelemhatár 2013-ban : 183.266,- Ft /fő/hó). Bármilyen bűncselekmény esetén, a rászoruló áldozatnak (jövedelemhatár 2013-ban : 183.266,- Ft /fő/hó). Pártfogó ügyvéd kirendelése (tárgyalási szak). Pártfogó ügyvéd kirendelése (tárgyalási szak). Azonnali pénzügyi segély: Lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bűncselekmény következtében nem képes. Lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bűncselekmény következtében nem képes. Bármilyen bűncselekmény áldozatának, méltányossági döntés alapján. Bármilyen bűncselekmény áldozatának, méltányossági döntés alapján. Legmagasabb összege: 91.633- Ft.(2013-ban) Legmagasabb összege: 91.633- Ft.(2013-ban) Védett szálláshely biztosítása: - emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára. - emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára.

7 Általános eljárási szabályok Kérelem: írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani, azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés esetén. Érdekérvényesítés nincs formai alakhoz kötve. Jogi segítségnyújtás a jogi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem- nyomtatványon. Igazolás: rendőrség, ügyészség, vagy bíróság által kiállított irat, a büntetőeljárás adatairól szól. A kérelem benyújtásának határideje: 5 nap: azonnali pénzügyi segély estén, 5 nap: azonnali pénzügyi segély estén, Nincs határidőhöz kötve: érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelem előterjesztése. Nincs határidőhöz kötve: érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás iránti kérelem előterjesztése.

8 Állami kárenyhítés Célja: az áldozatok vagyoni kárának enyhítése Jogosultak köre: Akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. Akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. Továbbá ezen sértetteknek – a bűncselekmény elkövetésének időpontjában egy háztartásban élő - egyenes ági rokonai, örökbefogadója, vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa. Továbbá ezen sértetteknek – a bűncselekmény elkövetésének időpontjában egy háztartásban élő - egyenes ági rokonai, örökbefogadója, vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa. Akinek eltartására a sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt. Akinek eltartására a sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt. Aki a sértett eltemettetéséről gondoskodott. Aki a sértett eltemettetéséről gondoskodott. A kárenyhítés csak a rászoruló áldozatnak adható. Rászorulónak tekintendő az áldozat, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 2013-ban 186.266,- Ft-ot. A kárenyhítés csak a rászoruló áldozatnak adható. Rászorulónak tekintendő az áldozat, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 2013-ban 186.266,- Ft-ot. Rászoruló jövedelmi helyzetére tekintet nélkül: Rászoruló jövedelmi helyzetére tekintet nélkül: Pl: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj, közgyógyigazolvány, vakok személyi járadéka, magasabb összegű családi pótlék…stb. Pl: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj, közgyógyigazolvány, vakok személyi járadéka, magasabb összegű családi pótlék…stb.  havi járadék (leghosszabb időtartama 3 év,  havi járadék (leghosszabb időtartama 3 év, maximum összege 91.633,- Ft) maximum összege 91.633,- Ft) A kárenyhítés formái  egyösszegű kárenyhítés  egyösszegű kárenyhítés (maximum összege 2013-ban: 1.374.495,- Ft) (maximum összege 2013-ban: 1.374.495,- Ft) Kárenyhítési eljárás szakaszai Támogatási eljárás (Megyei Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály) Támogatási eljárás (Megyei Kormányhivatalok Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály) Döntési eljárás (Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály) Döntési eljárás (Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály) A kérelem benyújtásának határideje: Állami kárenyhítésért a bűncselekmény elkövetése után 3 hónapon belül lehet folyamodni. Állami kárenyhítésért a bűncselekmény elkövetése után 3 hónapon belül lehet folyamodni.

9 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ÁLDOZATSEGÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. Az Áldozatsegítő Szolgálat Célja A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések