Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése"— Előadás másolata:

1 A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése
dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület konferencia Budapest, szeptember 4.

2 Jogszabályi keretek 1. Tanács 2001/220/IB kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról Tanács 2004/80/EK irányelve a bűncselekmények áldozatainak kompenzációjáról az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról az Európai Parlament és a Tanács 2012/29 /EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

3 Jogszabályi keretek 2. 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről (Ást.) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás a gyermekmeghallgató szobáról 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás a rendőrság ás. feladatairól

4 Az áldozatsegítés szervezeti keretei
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi kormányhivatalok - HR, működési feltételek igazságügyi szolgálatok Áldozatsegítő Osztály Jogi Segítségnyújtó Osztály Pártfogó Felügyelői Osztály Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) – szakmai irányítás Áldozatsegítési Osztály Jogi Segítségnyújtási Osztály Párfogó Felügyelői Osztály

5 területi áldozatsegítő szolgálatok
Feladatmegosztás területi áldozatsegítő szolgálatok segítségnyújtás adminisztratív (azonnali pénzügyi segély, hatósági bizonyítványok) segítő támogatás (érdekérvényesítés elősegítése, pszichológus) támogató hatósági feladatok készpénzes kifizetések ismeretterjesztés, tájékoztatás KIH hatósági ügyintézés pénzügyi célelőirányzat kezelése, nem kp. kifizetések módszertani munka képzések, továbbképzések egységes informatikai rendszer statisztikai kimutatások belföldi és nemzetközi kapcsolatok

6 Áldozatoknak nyújtott támogatások rendszere
segítségnyújtási formák tájékoztatás támogatások szolgáltatások azonnali pénzügyi segély érdekérvényesítés elősegítése (benne pszichológus, jogi segítségnyújtás) védett szálláshely állami kárenyhítés egyösszegű kárenyhítés járadék

7 Segítségnyújtás 1. Tájékoztatás alacsonyküszöbű segítségnyújtás
bárki számára formai megkötés nélkül személyre szabott információ büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről áldozatsegítő támogatásokról és más ellátásokról más segítő szervezetekről reviktimizáció elkerülésének lehetőségeiről

8 Segítségnyújtás 2. Érdekérvényesítés elősegítése
hozzásegítés az alapvető jogok érvényesítéséhez segítségnyújtás az egészségügyi, egészségbiztosítási és szociális ellátások igénybevételéhez jogi segítségnyújtás határidő nélkül kérhető formai megkötés nélküli kérelem áldozatiság igazolása szükséges (2015-ig)

9 Segítségnyújtás 3. Azonnali pénzügyi segély
az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásaira pillanatnyi rászorultság: a bűncselekmény következtében az áldozat az említett kiadásait nem tudja megfizetni büntetőügyekben eljáró hatóság által kiállított igazolás határidő 5 nap (bűncselekmény/szabálysértés elkövetésétől számítva) formanyomtatvány maximális összege Ft (2013) nem kártérítés, hanem krízissegély

10 Segítségnyújtás 4. Állami kárenyhítés Jogosultak:
akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott egy háztartásban élő egyenes ági rokona, házastársa, élettársa eltartott eltemettető rászorultság alapján ( Ft/fő), határidő 3 hónap formanyomtatvány, kötelező mellékletek, igazolás maximális összege Ft (2013) vagy járadék

11 Segítségnyújtás 5. pszichológiai támogatás
országosan még nem mindenhol elérhető (kb. 14 megyében és a Fővárosban) egyéni vagy csoportos krízisintervenció támogató tájékoztatás jelzőrendszeri feladatellátás gyermekek veszélyeztetettsége hozzátartozók közötti erőszak

12 Segítségnyújtás +1 Ami további fejlesztésre szorul érzelmi támogatás
érdekérvényesítés hatékony elősegítése egyéni értékelés, esetmenedzser emberkereskedelem áldozatainak azonosítása

13 További feladatok az Ást.-ben
áldozati jogok érvényesülésének elősegítése tájékoztató eljuttatása éves jelentés együttműködés és kapcsolattartás a társ-szervezetekkel (rendőrség áldozatvédelmi hálózata, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, BÁH, konzuli szolgálat, önkormányzatok, eü. intézmények, szoc. intézmények, polgárőrség, civil szervezetek)

14 Civil együttműködések
fontos szerep a hatékonyság növelésében keret-megállapodások, egyéni kezdeményezések vagy pályázatok megyénként eltérő, a helyi adottságokhoz, lehetőségekhez, aktivitáshoz igazodik Fehér Gyűrű polgárőrségek karitatív szervezetek (pl. Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat) „szakosított” szervezetek (pl. Utcai Gondozók Egyesülete, IOM)

15 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 1.
általános tevékenységek – tájékoztató előadások (nyugdíjasklubok, iskolák) nem pályázati keretek közt megvalósuló programok THB koordinációs mechanizmus Sziget Fesztivál részvétel a Foresee Kutatócsoport békéltető körökkel kapcsolatos projektjében

16 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 2.
pályázati forrásból megvalósuló programok interdiszciplináris együttműködések speciális áldozati körre koncentráló programok (pl. tanyavédelmi program, idős kortárssegítő program, „falujáró rendőr”, „beszélgető rendőr”, „Szenvedélyes (V)iszonyok” kollégiumi program) médiajelenlét, „road show”, tréningek

17 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 3.
Békés megyei projekt 3 tagú konzorcium, 2 év, Békés megye területén megelőzés (potenciális áldozatok ellátása információkkal, felkészítésük) kb diák és szüleik, tanáraik számára speciális tanóra 30 órás kortárs-segítő képzés 60 középiskolás és 95 szülő részére együttműködési protokoll az áldozatok ellátására szociális munkás egyetemi hallgatók önkéntes munkája

18 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 4.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt 3 tagú konzorcium, 2 év, SzSzB megye területén megelőzés (potenciális áldozatok ellátása információkkal, felkészítésük) önismereti tréning éves diákoknak előadások nyugdíjas klubokban és kb. 200 településen együttműködési protokoll az áldozatok ellátására, interdiszciplináris felkészítés szakembereknek áldozatokkal kapcsolatba kerülő további szakmák (eü., oktatás stb.) részére felkészítés a 8 legnagyobb városban konzorciumi tagok: rendőrség, SZSZBMKH, KIH Megyében összesen 229 település van (26+1 város)

19 Külföldi jó gyakorlatok megismerése
aktív részvétel nemzetközi projektekben „Making Justice Systems More Restorative” – resztoratív igazságszolgáltatás „Form a Chain, Break the Circle” – családon belüli erőszak elleni fellépés lehetőségei (ISEC) „Form a Chain to Safeguard Children” – gyermekek, mint a családon belüli erőszak áldozatai segítése (ISEC) részvétel nemzetközi konferenciákon

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal


Letölteni ppt "A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések