Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Fehér Gyűrű Közhasznú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Fehér Gyűrű Közhasznú."— Előadás másolata:

1 A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület konferencia Budapest, 2013. szeptember 4.

2 Jogszabályi keretek 1. • Tanács 2001/220/IB kerethatározata a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról • Tanács 2004/80/EK irányelve a bűncselekmények áldozatainak kompenzációjáról • az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról • az Európai Parlament és a Tanács 2012/29 /EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

3 Jogszabályi keretek 2. • 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről (Ást.) • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) • 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről • 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól • 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról • 1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás a gyermekmeghallgató szobáról • 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás a rendőrság ás. feladatairól

4 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi kormányhivatalok - HR, működési feltételek igazságügyi szolgálatok Áldozatsegítő Osztály Jogi Segítségnyújtó Osztály Pártfogó Felügyelői Osztály Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) – szakmai irányítás Áldozatsegítési Osztály Jogi Segítségnyújtási Osztály Párfogó Felügyelői Osztály Az áldozatsegítés szervezeti keretei

5 Feladatmegosztás területi áldozatsegítő szolgálatok • segítségnyújtás – adminisztratív (azonnali pénzügyi segély, hatósági bizonyítványok) – segítő támogatás (érdekérvényesítés elősegítése, pszichológus) • támogató hatósági feladatok • készpénzes kifizetések • ismeretterjesztés, tájékoztatás KIH • hatósági ügyintézés • pénzügyi célelőirányzat kezelése, nem kp. kifizetések • módszertani munka • képzések, továbbképzések • egységes informatikai rendszer • statisztikai kimutatások • belföldi és nemzetközi kapcsolatok

6 Áldozatoknak nyújtott támogatások rendszere segítségnyújtási formák tájékoztatástámogatások szolgáltatások azonnali pénzügyi segély érdekérvényesítés elősegítése (benne pszichológus, jogi segítségnyújtás) védett szálláshely állami kárenyhítés egyösszegű kárenyhítés járadék

7 Segítségnyújtás 1. Tájékoztatás • alacsonyküszöbű segítségnyújtás – bárki számára – formai megkötés nélkül • személyre szabott információ – büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről – áldozatsegítő támogatásokról és más ellátásokról – más segítő szervezetekről – reviktimizáció elkerülésének lehetőségeiről

8 Segítségnyújtás 2. Érdekérvényesítés elősegítése • hozzásegítés az alapvető jogok érvényesítéséhez • segítségnyújtás az egészségügyi, egészségbiztosítási és szociális ellátások igénybevételéhez • jogi segítségnyújtás • határidő nélkül kérhető • formai megkötés nélküli kérelem • áldozatiság igazolása szükséges (2015-ig)

9 Segítségnyújtás 3. Azonnali pénzügyi segély • az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásaira • pillanatnyi rászorultság: a bűncselekmény következtében az áldozat az említett kiadásait nem tudja megfizetni • büntetőügyekben eljáró hatóság által kiállított igazolás • határidő 5 nap (bűncselekmény/szabálysértés elkövetésétől számítva) • formanyomtatvány • maximális összege 91.633 Ft (2013) • nem kártérítés, hanem krízissegély

10 Segítségnyújtás 4. Állami kárenyhítés • Jogosultak: – akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott – egy háztartásban élő egyenes ági rokona, házastársa, élettársa – eltartott – eltemettető • rászorultság alapján (183.266 Ft/fő), határidő 3 hónap • formanyomtatvány, kötelező mellékletek, igazolás • maximális összege 1.374.495 Ft (2013) vagy járadék

11 Segítségnyújtás 5. • pszichológiai támogatás – országosan még nem mindenhol elérhető (kb. 14 megyében és a Fővárosban) – egyéni vagy csoportos krízisintervenció – támogató tájékoztatás • jelzőrendszeri feladatellátás – gyermekek veszélyeztetettsége – hozzátartozók közötti erőszak

12 Segítségnyújtás +1 Ami további fejlesztésre szorul • érzelmi támogatás • érdekérvényesítés hatékony elősegítése • egyéni értékelés, esetmenedzser • emberkereskedelem áldozatainak azonosítása

13 További feladatok az Ást.-ben • áldozati jogok érvényesülésének elősegítése – tájékoztató eljuttatása – éves jelentés • együttműködés és kapcsolattartás a társ-szervezetekkel (rendőrség áldozatvédelmi hálózata, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, BÁH, konzuli szolgálat, önkormányzatok, eü. intézmények, szoc. intézmények, polgárőrség, civil szervezetek)

14 Civil együttműködések • fontos szerep a hatékonyság növelésében • keret-megállapodások, egyéni kezdeményezések vagy pályázatok • megyénként eltérő, a helyi adottságokhoz, lehetőségekhez, aktivitáshoz igazodik – Fehér Gyűrű – polgárőrségek – karitatív szervezetek (pl. Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat) – „szakosított” szervezetek (pl. Utcai Gondozók Egyesülete, IOM)

15 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 1. • általános tevékenységek – tájékoztató előadások (nyugdíjasklubok, iskolák) • nem pályázati keretek közt megvalósuló programok – THB koordinációs mechanizmus – Sziget Fesztivál – részvétel a Foresee Kutatócsoport békéltető körökkel kapcsolatos projektjében

16 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 2. • pályázati forrásból megvalósuló programok – interdiszciplináris együttműködések – speciális áldozati körre koncentráló programok (pl. tanyavédelmi program, idős kortárssegítő program, „falujáró rendőr”, „beszélgető rendőr”, „Szenvedélyes (V)iszonyok” kollégiumi program) – médiajelenlét, „road show”, tréningek

17 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 3. Békés megyei projekt • 3 tagú konzorcium, 2 év, Békés megye területén • megelőzés (potenciális áldozatok ellátása információkkal, felkészítésük) – kb. 7.000 diák és szüleik, tanáraik számára speciális tanóra – 30 órás kortárs-segítő képzés 60 középiskolás és 95 szülő részére • együttműködési protokoll az áldozatok ellátására • szociális munkás egyetemi hallgatók önkéntes munkája

18 Az áldozatsegítő szolgálatok programjai 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei projekt • 3 tagú konzorcium, 2 év, SzSzB megye területén • megelőzés (potenciális áldozatok ellátása információkkal, felkészítésük) – önismereti tréning 14-18 éves diákoknak – előadások nyugdíjas klubokban és kb. 200 településen • együttműködési protokoll az áldozatok ellátására, interdiszciplináris felkészítés szakembereknek • áldozatokkal kapcsolatba kerülő további szakmák (eü., oktatás stb.) részére felkészítés a 8 legnagyobb városban

19 • aktív részvétel nemzetközi projektekben – „Making Justice Systems More Restorative” – resztoratív igazságszolgáltatás – „Form a Chain, Break the Circle” – családon belüli erőszak elleni fellépés lehetőségei (ISEC) – „Form a Chain to Safeguard Children” – gyermekek, mint a családon belüli erőszak áldozatai segítése (ISEC) • részvétel nemzetközi konferenciákon Külföldi jó gyakorlatok megismerése

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal veisz.gabor@kih.gov.hu


Letölteni ppt "A magyar áldozatsegítés bemutatása és fejlesztése dr. Veisz Gábor áldozatsegítési osztályvezető Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Fehér Gyűrű Közhasznú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések