Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001."— Előadás másolata:

1 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001

2 A rendőrség és a civil áldozatsegítő szervezetek együttműködése Buczkó Erika r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

3 A kormány szerepvállalása az áldozatvédelemben • 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999. Korm.hat.); • 1999: a kormány megteremti az áldozatok (korlátozott) pénzbeli támogatásának alapját (1075/1999.Korm.hat.); • 1999: az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatok ellátására létrejön az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Alapítvány (későbbi jogutódja a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány); • 1999: A Belügyminisztérium központi Áldozatvédelmi Irodát hoz létre;

4 A rendőrség szerepvállalása az áldozatvédelemben • 1999-2005: az áldozatok segítését 62, zömében rendőrség által üzemeltetett iroda biztosítja. • 1999: a Belügyminiszter rendelkezik az irányítása alá tartozó szervek áldozatvédelmi feladatairól (4/1999.(BK.6.) BM Utasítás); • 1999: ORFK vezetője utasításban rendelkezik a rendőrség áldozatvédelmi feladatairól (25/1999.IV.30) Intézkedés; • 1999: kialakul a rendőri áldozatvédelem szervezetrendszere (1999-2005) létrejön a rendőrség áldozatvédelemi referensi hálózata; • Kikristályosodik a rendőri áldozatvédelem gyakorlati tartalma: felvilágosítás, tanácsadás, segítő szolgáltatások elérhetőségének kiközvetítése, kárenyhítéssel kapcsolatos ügyintézés.

5 Jogi keretek • 2003: Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (115/2003 (X.28) OGY.hat.); • 2004: Kormányhatározat az áldozatok védelméről szóló Tv. kidolgozására (1009/2004.(II.26) Korm.hat); • 2006: hatályba lép a Bűncselekmények Áldozatainak segítéséről és az Állami Kárenyhítésről szóló törvény (2005. évi CXXXV. Tv. Ást); • 2007: a rendőrség és határőrség áldozatvédelmi feladatait rendeletben szabályozzák (17/2007.(III.17) IRM rendelet; • 2008:ORFK vezetőjének utasítása a rendőrség áldozatvédelmi feladatairól (50/2008.(OT 29.) ORFK Utasítás majd 2/2013.(I.31) ORFK Utasítás

6 Civil szervezetek – Rendőrség együttműködésének célja • az áldozattá /ismételt /másodlagos/ áldozattá válás megelőzése; • információk hatékony célba juttatása; • állampolgárok védekező képességének fejlesztése; • a már áldozattá váltak mielőbbi ellátásba kerülése; • gördülékenyebb hozzáférés a szolgáltatásokhoz; • áldozatsegítő szolgáltatások egymásra épüljenek, fejleszthetővé váljanak, minőségük javuljon; • a sérelmek kezelését célzó ellátó rendszer hatékonyabbá tétele, rugalmasabb, személyre szabott áldozatsegítés; • a tevékenység koordinálásával a lakosság életminőségét javító szolgáltató rendszer jöjjön létre; • országos adaptálásra érdemes programok, a már működő jó gyakorlatok elterjesztése.

7 Együttműködés érinti • Potenciális áldozatokat; • Bűncselekmények áldozatait; • Áldozatvédelemben, áldozatsegítésben érintett áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakembereket. Együttműködés gyakorlati megvalósulása • Esetmegbeszélések, • Munkacsoport megbeszélések, • Tréningek, Képzések; • Konferenciák, Rendezvények • Pályázatok, Projektek,

8 Együttműködés hozadéka •a rendőrség folyamatosan gyűjti, elemzi, értékeli a jellemző áldozati magatartásokat, a bűncselekmények létrejöttét segítő okokat, körülményeket, az új elkövetési módokat, évente értékelő jelentést készít az áldozatvédelem helyzetéről, az áldozati jogok érvényesüléséről, a civil szervezetek első-kézből értesülnek ezen információkról; •Szakmai ismeretek átadása, érzékenyítés a civil szervezetek részéről; •a rendőrség hidat képez az áldozatsegítésben érintett más kormányzati szervek és a civil szervezetek között; • közös rendezvények lehetőséget teremtenek kapcsolatok bővítésére, a személyes kapcsolatok kiépítésével áldozatok még gyorsabban kerülnek ellátásba; •egymás tapasztalatainak beépítése a mindennapi munkába (Nk-i tapasztalatok) • tükör a hiányosságok feltárására, megoldás közös kidolgozása; • egymás pozíciójának javítása pályázatok benyújtásakor; •Azon áldozatok is ellátásba kerülhetnek akik valamilyen oknál fogva nem kaptak segítséget az állami áldozatsegítő szolgálattól.

9 Fejlesztésre, megoldásra váró feladatok •Nem formalizált együttműködés esetén személyfüggőség (fluktuáció, vezető csere, átszervezés, leépítés); •Hierarchiából adódóan (kötelező, utasítás alapján történő részvétel) időnként motiválatlanok a képzéseken, tréningeken megjelent kollégák; •Protokollok kidolgozásának fontossága (együttműködés szervezettebbé tétele), •Civil szervezetek által nyújtott tudásanyag beépítése a rendőrök iskolarendszerű képzésébe; •Együttműködés eredményei (képzések, viták, fórumok) eredményei beépülésének, gyakorlati munka során történő alkalmazásának mérése, utánkövetése, •Nemzetközi kapcsolatok kiépítésének segítése; •Gyakoribb tapasztalatcserék; •Rendőrök érzékenyítése, információval történő ellátása civil szervezetek létéről, tevékenységéről;

10 Közös pályázatban rejlő lehetőségek I. •Állami és civil szervezetek együttműködésének elmélyítése; •Szakemberek felkészültségének magas színvonalra emelése; •Áldozatsegítő tevékenység hatékonyságának javítása; •Szakemberek érzékenyítése, empátia növelése; •Tréningek (felkészítő-érzékenyítő-kommunikációs-stressz-kezelő); •Nemzetközi tapasztalok megosztása, mindennapi tevékenységbe építése; •Kiadványok (legjobb gyakorlatok), módszertani útmutatók, tájékoztató anyagok, megelőzési kisfilmek készítése, E learning tananyag készítése; •Megelőzést, tájékoztatást, népszerűsítést célzó reklámtárgyak beszerzése; •Nyilvánosság biztosítása, sajtó megjelenés, cikkek, riportok, media;

11 Közös pályázatban rejlő lehetőségek II. •Áldozattá válás megelőzését célzó jelzőrendszer kiépítése; •Állampolgárok önvédelmi képességének, bűnözéssel szembeni védettségének, szubjektív biztonságérzetének fokozása; •Bűnmegelőzés társadalmasítása (megelőzési programokba egyre többen kapcsolódnak be, megelőzés eszközeiről-módszereiről egyre többen szereznek tudomást, látencia csökken) •Kutatás, hatékonyság vizsgálat; •Bűnmegelőzési Információs Pontok, web oldal létrehozása, közösségi portálokon való megjelenés; •Jó gyakorlatok elterjesztése; •Olyan modell kidolgozása, amelyben az állami és civil szervezetek nyújtotta szolgáltatások egymásra épülnek, egymást kiegészítik

12 Rendőrség legfontosabb civil partnerei •Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület; •Eszter Közhasznú Alapítvány; •Magyarországi Női Alapítvány (MONA); •Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE); •KÉK Vonal Gyermekkrízis Alapítvány; •Magyar Vöröskereszt; •Baptista Szeretetszolgálat, •Budapeti Szociális Forrásközpont; •Máltai Szeretetszolgálat; •Félúton Alapítvány; •Lelkisegély Szolgálat; •Egyházak; •Országos Polgárőrszövetség

13 Fehérgyűrű Közhasznú Egyesülettel való együttműködés gyakorlati megvalósulása •Közös bűnmegelőzési előadások tartása; •Közös rendezvényeken való megjelenés, (Főszezon Kiállítás) •Közös média megjelenések; •Fehérgyűrű által nyújtott szolgáltatásokról állomány tájékoztatása; •Szakirányítás; •Balatonon, Sziget Fesztiválon bűnmegelőzési tevékenységbe való bekapcsolódás; •Áldozatsegítést célzó magyar, idegen nyelvű tájékoztató anyagok készítése, azok elektronikus formában a rendőrségi honlapokon történő megjelentetése, panaszirodákban való kihelyezése; •Rendőrség kérésére (egyes esetekben) a rászoruló, tanúként idézett áldozatok részére szállás, útiköltség megtérítése; •Rászoruló áldozatok részére azonnali pénzügyi segély; •Devecser, Kolontár vörösiszap áldozatainak gyorssegély nyújtása; •Budapesten, Alsóőrsön meggyilkolt rendőr hozzátartozóinak gyorssegély

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Buczkó Erika r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Tel: 20/326-7198 E-mail: buczkoe@orfk.police.hu


Letölteni ppt "Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0001."

Hasonló előadás


Google Hirdetések