Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTÉS A GYAKORLATBAN Budapesti Szociális Forrásközpont TÁMOP Projekt - Tapasztalatcsere Fórum - ( 2013. március 7.) www.bszf.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTÉS A GYAKORLATBAN Budapesti Szociális Forrásközpont TÁMOP Projekt - Tapasztalatcsere Fórum - ( 2013. március 7.) www.bszf.hu."— Előadás másolata:

1 ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTÉS A GYAKORLATBAN Budapesti Szociális Forrásközpont TÁMOP Projekt - Tapasztalatcsere Fórum - ( 2013. március 7.) www.bszf.hu

2 VÁZLAT •Előzmények, szervezeti és törvényi háttér •Az áldozatsegítés célja, az áldozat fogalma •Az eljárás folyamata •Az áldozatsegítő támogatások •Munkánkról

3 ELŐZMÉNYEK, SZERVEZETI ÉS JOGI HÁTTÉR a) Igazságügyi Szolgálat Megyei (Fővárosi) Kormányhivatal Szakigazgatási Szerve Igazságügyi Szolgálat Pártfogó felügyelet, Mediáció Bűnmegelőzés Jogi segítségnyújtás Áldozatsegítés

4 FELTÉTELEK Személyi feltételek: - Megyénként ált. 2-3 munkatárs, főváros 7+1 fő - „Alternatív” munkaerők (gyakornokok, önkéntesek) - Pszichológus Tárgyi feltételek: - Országos szakmai nyilvántartó program (statisztika) - Képzések, esetmegbeszélők, tapasztalatcserék - Adminisztráció, költségvetési feltételek Társadalmi feltételek: -Új bűncselekmény elkövetési módok megjelenése -Tájékoztatás szerepe (van segítség, zöld szám, bűnmegelőzés) -Nőtt a társadalom érzékenysége (igény a segítségre) -Szolgálatunk, a nyomozó hatóságok, és egyéb állami és civil szervezetek együttműködése

5 (B.) Jogi, törvényi háttér: • 2005. évi CXXXV. törvény – (Ást.) a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről • Btk., Be., Ket., Egyéb (szociális, eü., polgári és családjogi, társadalom- és nyugdíjbiztosítási) jogszabályok

6 29/2012. Európai Uniós Irányelv • 2 év alatt kell majd itthon is bevezetni • Felváltja a 2001-es kerethatározatot • Kibővülnek az áldozati jogosultságok • Feljelentéshez való jog szabályozása • Családtagok részére is jár • Jogi támogatás • Külföldi, határon átnyúló ügyek szabályozása, feljelentések kölcsönös továbbítása

7 • Különösen érzékeny áldozatok speciális kezelése • Pszichés segítségnyújtás • Áldozatok média-bemutatásának szabályozása • Eljárás: támogató személyként • Bíróságokon: zárt tárgyalás lehetősége • Kötelező képzés, továbbképzés Összességében megállapítható: már a jelenlegi magyar szabályozás is igen sok pontjában teljesíti az EU 29/2012. irányelvben megfogalmazottakat.

8 2. AZ ÁLDOZATSEGÍTÉS CÉLJA Az áldozatot a bűncselekményt megelőző, vagy ahhoz közeli helyzetbe hozni. Az állam a méltányosság és szolidaritás alapján segítséget kíván nyújtani azoknak, akiket a bűncselekménnyel szemben megvédeni nem tudott.

9 AZ ÁLDOZAT FOGALMA A sértett fogalmánál: „aki a Magyar Köztársaság területén elkövetett bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet szenvedett, így különösen - testi, lelki sérülést - érzelmi megrázkódtatást, illetve - vagyoni kárt szenvedett el.

10 AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK I. TÁJÉKOZTATÁS II. SZOLGÁLTATÁSOK A) Azonnali pénzügyi segély B) Érdekérvényesítés elősegítése C) Jogi segítségnyújtás III. ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS

11 Ad (I.) TÁJÉKOZTATÁS • A szolgálathoz forduló ügyfél teljes körű felvilágosítást kaphat büntetőeljárásbeli jogairól, a számára elérhető támogatások fajtáiról, feltételeiről. • Általános jogi tájékoztatás • Nem kell az „áldozattá válást” igazolni • Nincs határidőhöz kötve

12 Ad (II./A.) AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY Méltányossági döntés alapján a legalapvetőbb szükségletek fedezésére: - élelmezés46 %- utazás6,5 % - lakhatás30 %- ruházkodás2,0 % - gyógyászati14 %- kegyeleti1,5 % jellegű rendkívüli kiadások Ha bűncselekmény miatt kialakult helyzetet önerőből nem tudja megoldani (= KRÍZISHELYZET) Benyújtható: a bűncselekményt követő 5 napon- belül !!! Legmagasabb összege: 91.633,- Ft

13 ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS Az áldozat személyre szabott felvilágosítást kap: • alapvető jogairól, • az igénybe vehető egészségügyi, biztosítási és szociális ellátásokról, • és segítséget az ezekhez való hozzájutáshoz Benyújtható: bűncselekményt követően határidő nélkül ! Kérelem: formai megkötés nélkül

14 JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Ha a szociálisan rászoruló áldozat ügyének további intézése az általános tájékoztatáson túl jogászi közreműködést kíván, őt az áldozatsegítő szolgálat a Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz irányítja. „ A nép ügyvédje” Benyújtható: bűncselekményt követően határidő nélkül ! Rászorultság vizsgálata JST szerint 183.266,- Ft Kérelem: formai megkötés nélkül

15 ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai nak, ha a bűncselekmény következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott a tv. alapján rászorulónak minősül egy háztartásban élő, egyenes ági rokona, aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében elhalt sértett eltemettetéséről gondoskodott.

16 Lehet: - egyösszegű (max. 1.374.495,- Ft) - vagy járadék (max. 91.633,- Ft/hó) Feltételei: - rászorultság (183.266,- Ft - súlyos egészségkárosodás - a kár igazolása Benyújtható: a bűncselekmény elkövetését követő 3 hónapon belül

17 Az ügyszámok alakulása 2006 - 2012.

18 Támogatási összeg (millió forint)

19 Az igazolást kiállító nyomozó hatóságok, 2012.

20

21 Pályázati és kísérleti projektek „Összefogás a bűnmegelőzésért és a rászoruló áldozatokért” „Hétvégén is az áldozatokért” Megvalósítása Kísérleti projektek: pszichológus ügyfelek megkeresése Jelenleg: TÁMOP Eu-s projekt

22 Rendezvényeken való részvétel: • Rendőrnapok • Megyei, fővárosi önkormányzati rendezvények • Nyugdíjasok Napja • Sziget Fesztivál • Bűnmegelőzési és egyéb konferenciák • „Családon belüli erőszak” munkacsoport Folyamatos: • Intézmények látogatása • Civil és lakossági fórumok

23 Együttműködés az önkormányzati és civil szervezetekkel •Együttműködési szerződések alapján •Napi kapcsolattartás, információ csere •Közös ügyek (team munka) •Jelzőrendszeri feladatok

24 Nehézségek-problémák •17/2007. IRM rendelet ellenére: –főként helyszíni intézkedéskor elmarad a tájékoztatás –félreérhető a jegyzőkönyvek alján szereplő információ •Az áldozatvédelmi referensek fluktuációja… •„a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve” - pontatlan információk: pl. „ott kap... Ft-ot”) •Az áldozati státusz, illetve az egyes támogatásokra való jogosultság megállapítása az Áldozatsegítő Szolgálat feladata

25 • a bűncselekmények minősítése (lopás – rablás – kifosztás) • bejelentés-feljelentés VISSZAÉLÉSEK - küzdjünk ellene, a saját eszközeinkkel A MÉDIA SZEREPE MEGVÁLTOZOTT ÜGYFÉLI MAGATARTÁS: - elégedetlenség - panasz - lelki teher-kiégés

26 JAVASOLJUK, HOGY TELEFONON KERESSENEK MEG, MERT AKKOR: • pontos tájékoztatást adunk, és felgyorsítjuk az eljárást • csak egyszer kell befáradnia az ügyfélnek, mivel telefonon elmondjuk, mi szükséges az eljáráshoz Telefon: 209-9337 209-9338

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

28 Dr. Vojnovics Ibolya Osztályvezető 209-9336 E-mail: vojnovicsib@kimisz.gov.hu


Letölteni ppt "ÁLLAMI ÁLDOZATSEGÍTÉS A GYAKORLATBAN Budapesti Szociális Forrásközpont TÁMOP Projekt - Tapasztalatcsere Fórum - ( 2013. március 7.) www.bszf.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések