Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pest Megyei Közigazgatási

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pest Megyei Közigazgatási"— Előadás másolata:

1 Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében Balogh Gábor törvényességi referens december 15. 1

2 Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal Az előadás tartalma: Önkormányzat fogalma, típusai Európai önkormányzati „modellek” Az egyes „modellek” jellemzői Az európai reformok mozgatórugói A „magyar modell” bemutatása Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai Összegzés 2

3 1. Önkormányzat fogalma, típusai
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1. Önkormányzat fogalma, típusai Önkormányzat: olyan szervezet, intézmény, amely autonómiával rendelkezik Az autonómia terjedelmének meghatározása Legáltalánosabb megközelítésből az önkormányzatoknak két alaptípusa alakult ki: Testületi, funkcionális Helyi önkormányzat [Mo. két fajtája: település és területi] decentralizáció ≠ dekoncentráció 3

4 2. Európai önkormányzati „modellek”
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 2. Európai önkormányzati „modellek” Angolszász modell Pl. Egyesült Királyság Írország Kontinentális modell Skandináv/Északi Német/Vegyes Francia/Déli 4

5 3/1. Angolszász rendszer jellemzői
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/1. Angolszász rendszer jellemzői Íratlan alkotmány Ultra vires elv A dekoncentrált szervek és az önkormányzatok viszonyrendszere rendkívül összetett Az állam erős irányító – finanszírozó szerepet tölt be Az önkormányzatok jól definiált közszolgáltató tevékenységet végeznek Közszolgáltatások nyújtásakor nagyban támaszkodnak a piaci megoldásokra 5

6 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői Svédország, Finnország, Dánia Alkotmányos rendelkezések alapelvi szinten maradnak A települések átlag lakosságszáma magas Több település - egy önkormányzat elve (integrált rendszer) Nagy gazdasági önállósághoz széles feladat- és hatáskör társul A települési önkormányzatok erősödtek, a területi önkormányzatok gyengültek Területi kiegyenlítettség a közszolgáltatásokban Közigazgatási kísérletek 6

7 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői Önkormányzatok száma Változás /db/ /%/ Átlagos népesség Finnország 415 -103 -20 12.728 Svédország 286 -1.995 -87 30.040 Dánia 98 -1.290 -93 56.239 Magyarország kerületi 1946 előtt (3.287) +1.545 +40 3.153 7

8 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői Németország, Ausztria Föderatív, szövetségi államok Tartományok joga az önkormányzati rendszer meghatározása Eltérő megoldások a különböző tartományokban (észak – dél közötti különbség) Decentralizáció mellett is erős hierarchia jellemzi Minden helyi funkciót felvállalhatnak, kivéve, ha más a feladat címzettje 8

9 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői Önkormányzatok száma Változás /db/ /%/ Átlagos népesség Németország 12.312 -62 6.677 Ausztria 2.357 -826 -36 3.528 Svájc 2.636 -461 -15 2.930 Magyarország kerületi 1946 előtt (3.287) +1.545 +40 3.153 9

10 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély Területi szint a jelentősebb Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet 10

11 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői Települési önkormányzatok száma Megyék száma Régiók száma Átlagos népesség Franciaország 36.683 100 26 1.711 Spanyolország 8.111 50 17 5.443 Olaszország 8.101 103 20 7.276 Magyarország kerületi 19 - 3.153 11

12 3/5. Közép-európai országok adatai
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 3/5. Közép-európai országok adatai Települési önkormányzatok száma Megyék száma Régiók száma Átlagos népesség Csehország 6.249 14 - 1.676 Szlovákia 2.891 8 1.871 Magyarország kerületi 19 3.153 Románia 3.173 42 6.774 Szlovénia 210 9.761 Lengyelország 2.478 314 16 15.404 12

13 4. Az európai reformok mozgatórugói
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 4. Az európai reformok mozgatórugói 1950-es és 60-as években decentralizációs és hatékonysági elvek  az államtól az önkormányzatok felé mozgatták a közfeladatokat A jóléti állam finanszírozásának határai, korlátai vannak Az államok megkísérelték helyreállítani az állam, a piac és a társadalom között felborult egyensúlyt. Az egyensúlykeresés mögött a következő okok rejlettek: gazdasági és pénzügyi kényszer (közkiadások csökkentése) szolgáltató, polgárközeli és hatékony közigazgatás iránti igény ipari, tőkepiaci változások (koncentráció, globalizáció) a telekommunikáció és az elektronika rohamos fejlődése decentralizációs szándék, demokratizmus kiszélesítése 13

14 5. A „magyar modell” bemutatása
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 5. A „magyar modell” bemutatása 1990-ben a politikai szereplők részéről értékválasztás történt Erős szubszidiaritás, kétszintű önkormányzati rendszer Önállóságában és demokratikus jogállamiságában maximalizált, kevésbé korlátozott önkormányzás A reform átfogó jellegű volt: tanácsrendszer önkormányzatiság Közös tanácsok tapasztalatai  visszatérés a kisközségi, társulási rendszerre Megyék (szándékos?) elgyengítése Feladat- és hatáskör telepítés (sokféle helyi közügy) Finanszírozási rendszer [lásd 2/1997. (I. 22.) AB határozat] konfliktus-konténer szerep 14

15 6/1. Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 6/1. Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége Az önkormányzatok mérete és feladatai közötti kapcsolat Az önkormányzatok mérete Az önkormányzatok feladatköre Pénzügyi kapacitás ÉSZAKI MODELL NAGY SZÉLES MEGFELELŐ DÉLI MODELL KICSI SZŰK MAGYARORSZÁG NEM MEGFELELŐ 15

16 6/2. Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 6/2. Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége Az ellentmondás nem az önkormányzatok méretéből fakad  egy elaprózott déli típusú rendszerhez egy északi típusú feladattelepítés társul Magyarország centralizált állam (dekoncentrált szervek) Az önkormányzati területi szint dezintegrált Közjogi, politikai legitimitás ↔ tényleges funkciók (pl. területfejlesztés) az önkormányzati Charta követelménye a közvetlenül választott testület Konfliktus-konténer megtelt, az önkormányzati szektor adóssága: milliárd Ft Egyenlőtlen hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 16

17 7/1. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 7/1. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai Északi modell: Az igazgatási, szolgáltatási hatékonyságot előtérbe helyező megoldás révén a „kevés számú, nagy és erős” önkormányzati rendszer Déli modell: A politikai-emberi közösségi jelleget kidomborító megoldások révén, a „nagyszámú, de kicsi és gyenge” önkormányzati rendszer Miért csak ez a kettő? 17

18 7/2. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 7/2. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai Északi modell: Települések számának radikális csökkentése (minimálisan fős önkormányzatok) Feladat- és hatáskörök újraosztása a települések javára (a feladatok- és hatáskörök terjedelme a létrehozandó önkormányzatok méretének függvénye) Erőteljesebb kiegyenlítő mechanizmusok alkalmazása Finanszírozásban is megvalósuló decentralizáció, jelentősebb mértékű helyi bevételek Részönkormányzati rendszerelemek beépítése Kihelyezett ügyfélszolgálatok, e-közigazgatás fejlesztése 18

19 7/3. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai
Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 7/3. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai Déli modell: Települések száma nem változik (azonban indokolt a további elaprózódás megakadályozása) Területváltozás nem történik A települési feladatok, hatáskörök egy része a megyéhez kerül A megye feladata kiterjed a középszint integrálására Társulási rendszer megerősítése (kötelező társulások bevezetése) hatékonyság követelményének teljesítése érdekében Köztes megoldási lehetőség: a „Nagymegye koncepció” (Verebélyi prof.) Annyiban különbözik a déli modelltől, hogy a megyék területe változna, 10-12 úgynevezett „nagymegye” jönne létre 19

20 Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal 8/1. Összegzés „(…) az önkormányzat, ha impériumot gyakorol, azt csak az állam által átruházott és körülhatárolt hatáskörben, nem pedig eredeti jogon és tetszés szerinti hatáskörben gyakorolhatja.” Magyary Zoltán Változtatási kényszer van, a konfliktus-konténer megtelt Mindkét modell egyaránt működőképes és hatékony lehet, valamint kielégítheti az önkormányzás és a hatékonyság alapkövetelményeit Az önkormányzati méret önmagában nem érték Északi: erős települési, gyenge területi önkormányzat Déli: gyenge települési, erős területi önkormányzat és erős társulási rendszer A települési és területi reform egymást feltételezi 20

21 Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal 8/2. Összegzés Állami – önkormányzati feladatok meghatározása Differenciált hatáskör telepítés elvének alkalmazása A területszervezési és a hatásköri reformokat természetesen finanszírozási reformnak kell kísérnie A két modell közti választást alapvetően az adott állam sajátosságainak (történelmi tradíciók, földrajzi, infrastrukturális feltételek, település-szerkezet, állami, politikai berendezkedés stb.) kell befolyásolniuk „A működést ésszerűsítő helyi kezdeményezések, azok alulról fölfelé való lassú terjedése ma már nem elégséges. (…) jogszabályi lehetőségekkel és kényszerekkel felülről vezérelt működési reformot célszerű végrehajtani.” Verebélyi Imre (1999) 21

22 Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal Köszönöm a figyelmet! 22


Letölteni ppt "Pest Megyei Közigazgatási"

Hasonló előadás


Google Hirdetések