Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében Balogh Gábor törvényességi referens 2010. december 15. Pest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében Balogh Gábor törvényességi referens 2010. december 15. Pest."— Előadás másolata:

1 1 Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében Balogh Gábor törvényességi referens 2010. december 15. Pest Megyei Közigazgatási Hivatal

2 2 Az előadás tartalma: 1.Önkormányzat fogalma, típusai 2. Európai önkormányzati „modellek” 3. Az egyes „modellek” jellemzői 4. Az európai reformok mozgatórugói 5. A „magyar modell” bemutatása 6. Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége 7. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai 8. Összegzés Pest Megyei Közigazgatási Hivatal

3 3 1. Önkormányzat fogalma, típusai Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1.Önkormányzat: olyan szervezet, intézmény, amely autonómiával rendelkezik 2.Az autonómia terjedelmének meghatározása 3.Legáltalánosabb megközelítésből az önkormányzatoknak két alaptípusa alakult ki: Testületi, funkcionális Helyi önkormányzat [Mo. két fajtája: település és területi] 4.decentralizáció ≠ dekoncentráció

4 4 Angolszász modell Pl. Egyesült Királyság Írország Kontinentális modell 1. Skandináv/Északi 2. Német/Vegyes 3. Francia/Déli Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 2. Európai önkormányzati „modellek”

5 5 3/1. Angolszász rendszer jellemzői 1.Íratlan alkotmány 2.Ultra vires elv 3.A dekoncentrált szervek és az önkormányzatok viszonyrendszere rendkívül összetett 4.Az állam erős irányító – finanszírozó szerepet tölt be 5.Az önkormányzatok jól definiált közszolgáltató tevékenységet végeznek 6.Közszolgáltatások nyújtásakor nagyban támaszkodnak a piaci megoldásokra Pest Megyei Közigazgatási Hivatal

6 6 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1.Svédország, Finnország, Dánia 2.Alkotmányos rendelkezések alapelvi szinten maradnak 3.A települések átlag lakosságszáma magas 4.Több település - egy önkormányzat elve (integrált rendszer) 5.Nagy gazdasági önállósághoz széles feladat- és hatáskör társul 6.A települési önkormányzatok erősödtek, a területi önkormányzatok gyengültek 7.Területi kiegyenlítettség a közszolgáltatásokban 8.Közigazgatási kísérletek

7 7 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Önkormányzatok száma Változás /db/ Változás /%/ Átlagos népesség Finnország415-103-2012.728 Svédország286-1.995-8730.040 Dánia98-1.290-9356.239 Magyarország 3.152+23 kerületi 1946 előtt (3.287) +1.545+403.153

8 8 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1.Németország, Ausztria 2.Föderatív, szövetségi államok 3.Tartományok joga az önkormányzati rendszer meghatározása 4.Eltérő megoldások a különböző tartományokban (észak – dél közötti különbség) 5.Decentralizáció mellett is erős hierarchia jellemzi 6.Minden helyi funkciót felvállalhatnak, kivéve, ha más a feladat címzettje

9 9 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Önkormányzatok száma Változás /db/ Változás /%/ Átlagos népesség Németország12.312-19.796-626.677 Ausztria2.357-826-363.528 Svájc2.636-461-152.930 Magyarország 3.152+23 kerületi 1946 előtt (3.287) +1.545+403.153

10 10 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1.Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) 2.Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok 3.Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) 4.Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély 5.Területi szint a jelentősebb 6.Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek 7.Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet

11 11 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Települési önkormányzatok száma Megyék száma Régiók száma Átlagos népesség Franciaország36.683100261.711 Spanyolország8.11150175.443 Olaszország8.101103207.276 Magyarország3.152+23 kerületi19-3.153

12 12 3/5. Közép-európai országok adatai Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Települési önkormányzatok száma Megyék száma Régiók száma Átlagos népesség Csehország6.24914-1.676 Szlovákia2.8918-1.871 Magyarország3.152+23 kerületi19-3.153 Románia3.17342-6.774 Szlovénia210--9.761 Lengyelország2.4783141615.404

13 13 4. Az európai reformok mozgatórugói Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1. 1950-es és 60-as években decentralizációs és hatékonysági elvek  az államtól az önkormányzatok felé mozgatták a közfeladatokat 2. A jóléti állam finanszírozásának határai, korlátai vannak 3. Az államok megkísérelték helyreállítani az állam, a piac és a társadalom között felborult egyensúlyt. Az egyensúlykeresés mögött a következő okok rejlettek: gazdasági és pénzügyi kényszer (közkiadások csökkentése) szolgáltató, polgárközeli és hatékony közigazgatás iránti igény ipari, tőkepiaci változások (koncentráció, globalizáció) a telekommunikáció és az elektronika rohamos fejlődése decentralizációs szándék, demokratizmus kiszélesítése

14 14 5. A „magyar modell” bemutatása Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1.1990-ben a politikai szereplők részéről értékválasztás történt 2.Erős szubszidiaritás, kétszintű önkormányzati rendszer 3.Önállóságában és demokratikus jogállamiságában maximalizált, kevésbé korlátozott önkormányzás 4.A reform átfogó jellegű volt: tanácsrendszer  önkormányzatiság 5.Közös tanácsok tapasztalatai  visszatérés a kisközségi, társulási rendszerre 6.Megyék (szándékos?) elgyengítése 7.Feladat- és hatáskör telepítés (sokféle helyi közügy) 8.Finanszírozási rendszer [lásd 2/1997. (I. 22.) AB határozat]  konfliktus-konténer szerep

15 15 6/1. Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Az önkormányzatok mérete és feladatai közötti kapcsolat Az önkormányzatok mérete Az önkormányzatok feladatköre Pénzügyi kapacitás ÉSZAKI MODELLNAGYSZÉLES MEGFELELŐ DÉLI MODELLKICSISZŰK MEGFELELŐ MAGYARORSZÁGKICSISZÉLES NEM MEGFELELŐ

16 16 6/2. Önkormányzati rendszerünk átalakításának időszerűsége 1.Az ellentmondás nem az önkormányzatok méretéből fakad  egy elaprózott déli típusú rendszerhez egy északi típusú feladattelepítés társul 2.Magyarország centralizált állam (dekoncentrált szervek) 3.Az önkormányzati területi szint dezintegrált 4.Közjogi, politikai legitimitás ↔ tényleges funkciók (pl. területfejlesztés) az önkormányzati Charta követelménye a közvetlenül választott testület 5.Konfliktus-konténer megtelt, az önkormányzati szektor adóssága: 1020 milliárd Ft 6.Egyenlőtlen hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Pest Megyei Közigazgatási Hivatal

17 17 7/1. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 1.Északi modell: Az igazgatási, szolgáltatási hatékonyságot előtérbe helyező megoldás révén a „kevés számú, nagy és erős” önkormányzati rendszer 2.Déli modell: A politikai-emberi közösségi jelleget kidomborító megoldások révén, a „nagyszámú, de kicsi és gyenge” önkormányzati rendszer 3.Miért csak ez a kettő?

18 18 7/2. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Északi modell: Települések számának radikális csökkentése (minimálisan 5.000 - 10.000 fős önkormányzatok) Feladat- és hatáskörök újraosztása a települések javára (a feladatok- és hatáskörök terjedelme a létrehozandó önkormányzatok méretének függvénye) Erőteljesebb kiegyenlítő mechanizmusok alkalmazása Finanszírozásban is megvalósuló decentralizáció, jelentősebb mértékű helyi bevételek Részönkormányzati rendszerelemek beépítése Kihelyezett ügyfélszolgálatok, e-közigazgatás fejlesztése

19 19 7/3. A magyar önkormányzati reform lehetséges irányai Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Déli modell: 1.Települések száma nem változik (azonban indokolt a további elaprózódás megakadályozása) 2.Területváltozás nem történik 3.A települési feladatok, hatáskörök egy része a megyéhez kerül 4.A megye feladata kiterjed a középszint integrálására 5.Társulási rendszer megerősítése (kötelező társulások bevezetése)  hatékonyság követelményének teljesítése érdekében Köztes megoldási lehetőség: a „Nagymegye koncepció” (Verebélyi prof.) Annyiban különbözik a déli modelltől, hogy a megyék területe változna, 10-12 úgynevezett „nagymegye” jönne létre

20 20 8/1. Összegzés Pest Megyei Közigazgatási Hivatal „(…) az önkormányzat, ha impériumot gyakorol, azt csak az állam által átruházott és körülhatárolt hatáskörben, nem pedig eredeti jogon és tetszés szerinti hatáskörben gyakorolhatja.” Magyary Zoltán 1.Változtatási kényszer van, a konfliktus-konténer megtelt 2.Mindkét modell egyaránt működőképes és hatékony lehet, valamint kielégítheti az önkormányzás és a hatékonyság alapkövetelményeit 3.Az önkormányzati méret önmagában nem érték 4.Északi: erős települési, gyenge területi önkormányzat 5.Déli: gyenge települési, erős területi önkormányzat és erős társulási rendszer 6.A települési és területi reform egymást feltételezi

21 21 8/2. Összegzés Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 7.Állami – önkormányzati feladatok meghatározása 8.Differenciált hatáskör telepítés elvének alkalmazása 9.A területszervezési és a hatásköri reformokat természetesen finanszírozási reformnak kell kísérnie 10.A két modell közti választást alapvetően az adott állam sajátosságainak (történelmi tradíciók, földrajzi, infrastrukturális feltételek, település- szerkezet, állami, politikai berendezkedés stb.) kell befolyásolniuk „A működést ésszerűsítő helyi kezdeményezések, azok alulról fölfelé való lassú terjedése ma már nem elégséges. (…) jogszabályi lehetőségekkel és kényszerekkel felülről vezérelt működési reformot célszerű végrehajtani.” Verebélyi Imre (1999)

22 22 Köszönöm a figyelmet! Pest Megyei Közigazgatási Hivatal


Letölteni ppt "1 Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében Balogh Gábor törvényességi referens 2010. december 15. Pest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések