Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Környezetvédelmi költségek Házi dolgozat Készítette: Tóth Erika BME, KGKIEG 2006. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Környezetvédelmi költségek Házi dolgozat Készítette: Tóth Erika BME, KGKIEG 2006. április."— Előadás másolata:

1 1 Környezetvédelmi költségek Házi dolgozat Készítette: Tóth Erika BME, KGKIEG 2006. április

2 2 „Minden adottságok legnagyobbika: való értékük szerint becsülni föl a dolgokat.” (La Rochefoucauld: Reflexions; ou sentences et maximes morales) A környezeti számvitel  A környezetvédelmi számvitel feladata a környezetvédelem pénzügyi vonzatainak kiszámolása és elemzése, pl. lehet-e költséget megtakarítani, és ha igen, milyen összeget egy környezetvédelmi projekt megvalósításával. Ez a megtérülési mutatók értelmezését és kiszámítását jelenti a környezetvédelmi hatásokkal járó beruházásokra.  Másik szemszögből viszont a környezeti számvitel a gazdasági tevékenység bizonyos környezeti tényezőkre gyakorolt hatásait elemzi, mely elemzési folyamat kiterjed az adatok gyűjtésére, összesítésére, elemzésére, értelmezésére, végül pedig az érintettek felé történő közlésére.

3 3 A vállalati környezeti számvitel  A vállalati környezeti számvitel az általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően elkészített pénzügyi jelentésekben megjelenő, a környezetvédelem költségeire vonatkozó információk összeállítására szolgáltat útmutatót.

4 4 A vállalati környezeti számvitel típusai és kérdéskörei:

5 5 Környezeti költségek kimutatása  Azokra a kérdésekre kell választ adni, hogy mennyibe kerül a cégnek a környezetvédelem, illetve, hogy mi a valós ára a környezetszennyező, sok veszélyes hulladékkal járó termékek gyártásának.  Ha környezeti költségek beépülnek az árba, és az ár helyesen tükrözi a környezetet kímélő és az arra ártalmas termékek jövedelmezőségét, akkor ezen árképzés eredménye, hogy a környezetszennyező termékek többe fognak kerülni, mint a nem szennyezőek (tiszták). Ekkor a fogyasztó megfelelő alapon tud dönteni, melyiket vásárolja.

6 6 A szokásos költségfelosztás a következő:

7 7 Az általános költségek javasolt felosztása:

8 8 Környezeti költségek ráterhelése költséghelyekre Ezt három lépésben tehetjük meg:  A veszélyes hulladékok kezelésének költségét pl. először azokra az üzemegységekre terheljük, ahonnan a veszélyes hulladék származott.  Majd az üzemegységen belül kerülnek a környezetvédelmi költségek a termékek között felosztásra annak arányában, hogy milyen mértékben járultak hozzá a veszélyes hulladék keletkezéséhez az adott egységen belül.  A harmadik javasolt lépésben az irányítási költségeknek a környezetszennyező termékekre való ráterhezélést jelenti.

9 9 Költségokozók a környezetvédelemben Aszerint, hogy minek az aránya szerint osztjuk fel a környezetvédelmi költségeket, alapvetően négyféle úgynevezett költségokozót különböztethetünk meg. 1. A kibocsátások volumene 2. A kibocsátás toxicitása 3. Környezeti hatás 4. Indukált relatív költségek

10 10 A költségek felosztásának hatása a termékek nyereségességére  Mivel a termék önköltségének 1 %-os változása a termék nyereségességét több százalékkal befolyásolhatja.  Ezért a környezetvédelmi költségek termékekre történő pontosabb felosztása azok nyereségességét nagy mértékben befolyásolja.

11 11 Környezetvédelmi projektek megítélése a különböző költségtípusok figyelembevételével A környezetvédelmi projektekben való döntések meghozatalánál a szokásos költségeken túl az alábbi költség kategóriákat is figyelembe kell venni:  1) Rejtett költségek  2) Feltételes költségek  3) Intangibilis költségek  4) Externális költségek

12 12 A környezetvédelmi projektek csoportosítása megtérülésük és elemzési módszerük alapján  Muszáj projektek  Pénzügyi megtérülést nyújtó projektek  Rejtett és feltételes költségek számbavételével megtérülő projektek  Enyhén negatív jelenértékű projektek  Meg nem térülő környezetvédelmi projektek

13 13 Becsléssel számszerűsíthető környezeti költségek Csak becsléssel tudjuk megállapítani:  Rejtett költségeket,  Feltételes költségeket,  Intangibilis költségeket,  Externális költségeket.

14 14 A rejtett költségek becslése A rejtett költségeket az alábbi csoportokba sorolhatjuk:  „Elfelejtett” költségek,  Eredendően rejtett költségek,  Nem szabályozással kapcsolatos rejtett költségek.

15 15 A rejtett költségek becslése Alapvetően 3 féle módszerrel becsülhetjük a rejtett költségeket:  Valós adatokból, a gyakorlat alapján történő becslés.  Megbecsüljük, hogy naponta mennyi időt fordítottak környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, adminisztrációra, majd ebből szorzással kapjuk meg az éves időtartamra eső költséget, végül pedig az éves fizetési adatok alapján a két szám összeszorzásával megkapjuk a rejtett költségek becsült értékét.  Fentről-lefelé haladó módszer.  Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor a költségeket nem lehet becsülni vagy túl sok időt venne igénybe a gyakorlat alapján való becslés. Ezekben az esetekben a vállalat egészére vonatkozó adatokból vagy szakértői becslésből állapítható meg.  Előre meghatározott költségegyenletek felhasználása

16 16 A feltételes költségek becslése A feltételes költségeknél az események csak bizonyos valószínűséggel következnek be. Így nem csak a kötelezettség mértékét, hanem a bekövetkezés valószínűségét is meg kell becsülni, azaz annak a valószínűségét, hogy fizetni kell –e majd vagy sem. A becslési problémák a következők:  1.) Becslést kell adnunk az esemény bekövetkezésének valószínűségére vonatkozóan.  2.) Értékelnünk kell az esemény bekövetkezése esetén várható költségek nagyságát.  3.) Becsülnünk kell az időzítést, azaz, hogy az esemény várhatóan mikor fog bekövetkezni.

17 17 A feltételes költségek becslése A becslést alapozhatjuk:  a rendelkezésre álló, tapasztalati adatokon nyugvó vállalati belő jelentésekre, vagy ha ez nem áll rendelkezésre, akkor  iparági jelentésekre, illetve  szakértői véleményekre, kockázatelemzésekre.,  paraméteres költségbecslési eljárásokra,  biztosításmatematikai eszközökre,  döntéselemzési eszközökre (pl.: döntési fák),  forgatókönyv-eljárásokra,  közgazdasági módszereken alapuló környezetértékelési eljárásokra.

18 18 Az intangibilis költségek becslése Környezetvédelmi projekt marketingértékének meghatározásának lépései:  Pénzügyi elemzést kell végezni, ki kell számolni a projekt megvalósítási költségeit, a szükséges tőke befektetést, munka – és eszközszükségletét.  Rejtett költségeket és a környezeti felelősségből adódó feltételes költségeket éppúgy fel kell tárni, mint azt hogy mennyit lehet, megtakarítani a programmal.  Ha költségek és jövedelmek összegzése után a jelenérték még mindig negatív, akkor meg kell vizsgálni, hogy van –e a programnak marketing értéke. Javítja –e a projekt a vállalat hírnevét, és ezzel a fogyasztó számára hozzáadott értéket teremt –e? Ha igen, és ez az érték akkora, hogy vele együtt éppen megtérül a projekt, akkor érdemes még beruházni.  Ha még így sem térül meg, és egyéb minőségi dimenziókra vonatkozóan kiterjedő számítások sem tudják alátámasztani a projekt megtérülését, akkor a projektet nem szabad megvalósítani.

19 19 Az externális költségek becslése  Jövedelemtermelő képesség változása alapján,  Helyettesítés költsége alapján,  Hedonikus ár módszer alapján,  Utazási költség módszer alapján,  Feltételes értékelés módszere alapján,

20 20 Környezeti információk a magyar számviteli rendszerben  A kiegészítő mellékletben részletezni kell például a környezetvédelmi célú tárgyi eszközök adatait, a környezetbarát anyagok vagy esetleg a veszélyes hulladékok állományváltozását, stb..(Számviteli tv /2000/), 94§) A Számviteli törvény 95. § előírásai szerint az üzleti jelentésnek be kell mutatnia:  A környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepét, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét;  A környezetvédelem területén történt és várható fejlesztéseket, az ezzel összefüggő támogatásokat;  A környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikát;  A környezetvédelmi intézkedések bevezetését, a munkák állását.


Letölteni ppt "1 Környezetvédelmi költségek Házi dolgozat Készítette: Tóth Erika BME, KGKIEG 2006. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések