Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pszichológiai szempontú tartalomelemzés használati lehetőségei a védelmi szférában 2013. november 5. Szijártó Lívia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pszichológiai szempontú tartalomelemzés használati lehetőségei a védelmi szférában 2013. november 5. Szijártó Lívia."— Előadás másolata:

1 A pszichológiai szempontú tartalomelemzés használati lehetőségei a védelmi szférában 2013. november 5. Szijártó Lívia

2 Bevezető  Tartalomelemzés definíciója (Antal, 1976, László, 2011) Szisztematikus és objektív módszer Közlemények meghatározott célú elemzése → felszíni struktúra és mögöttes tartalmak Kvantitatív eljárás: helyettesítő tartalomelemzés Kvalitatív eljárás: korrelációs módszer  Történeti áttekintés (Krippendorf, 1995) XIX-XX. század: sajtókutatás II. Világháború: főként az ellenséges csapatok propagandaszövegeiből prediktív következtetések levonása 1950-es évek: megnőtt igény + számítógépes programok megjelenése

3 Tartalomelemzés a lélektan területén  Smith (2000) nyomán: klinikai pszichológia, fejlődéslélektan, iskolapszichológia, személyiség- és szociálpszichológia  Narratív pszichológiai tartalomelemzés (László, 2005, 2011, PTE, MTA) Verbális és nonverbális kommunikáció  mentális és interperszonális állapot Nyelvtani alakzatok pszichológiai jelentése a szövegekben Narratív elemek azonosítása Számítógépes szoftverek használata

4 Kutatások a tartalomelemzés területén  Pohárnok (2008): pszichopatológiai jelenségek vizsgálata – diszfunkcionális narratív formák (Dimaggio, Semerari, 2001)  Ehmann, Balázs (2011): csoportszintű pszichodinamikai ismeretek  Balikó (2000): szuicid krízisek kommunikációs sajátosságai – előzetes kategóriarendszer  Internet térnyerése: közösségi oldalak, online média, blogok Internetes kommunikáció jellegzetességei: 1.Elektronikus nyelv: nyelvtani alakzatok, szavak egyszerűsítése 2.Anonimitás lehetősége: gátlások, verbális agresszió 3.Látszólagos interakciók: késleltetett válaszok

5 A tartalomelemzés használata a védelmi szektorban I.  FBI internetes bejelentő vonala (To track a threat - Inside our tip line, 2009) Tartalomelemzés gyakorlati haszna Valódiságtartalom ellenőrzése + fenyegetés szintje  911-es segélyvonalra beérkező hívások elemzése (Adams, Harpster, 2008) Haláleseteket bejelentő hívások – lehet-e a szövegből következtetni az elkövető személyére?

6 A tartalomelemzés használata a védelmi szektorban II.  Terrorista szervezetek internetes tevékenysége  Szélsőséges csoportok internethasználatának jellemzői Kapcsolatteremtés a világ minden pontján Korábban elszigetelt csoportok terjeszkedése Hollandia: muszlim fiatalok radikalizálódása (Ministry of the Interior and Kingdom Relations, 2006) Kommunikációs csatornák egyre rejtettebbé válnak

7 A tartalomelemzés használata a védelmi szektorban III.  Honlapok monitorozása és vizsgálata az elhárítás és felderítés területén  Retorikai struktúra, kommunikációs taktikák, szimbólumok, célközönség, interaktivitás szintje  Iszlám terroristák által közzétett videófelvételek (IntelCenter, 2005): nyilatkozatok, kiképző felvételek, instrukciók bemutatása, túszejtés képei  Reid (2009): videók típusai, célközönség, megfélemlítő szándék

8 Összegzett következtetések I.  Tartalomelemzés a pszichológia területén – kvalitatív és kvantitatív kutatási technika ötvözése  Számítógépes szoftverek manuális módszerek Gyors és automatizált időigényes, mélyebb elemzés Nyelvtani szabályok kezelése Magyar nyelv sajátosságai, morfológiai változatosság  Internetes tartalmak – virtuális térre vonatkozó sajátosságok

9 Összegzett következtetések II.  Tartalomelemzés, mint empirikus kutatási módszer a felderítés és elhárítás területén  Preventív munka során (potenciális veszélyforrást jelentő személyek, csoportok)  A személy viselkedéses adaptációja és megküzdési stratégiái a közlései alapján (László, 2011) – motiváció és cselekvési mintázatok  Hatásvizsgálat és kockázatelemzés

10 Felhasznált irodalom  ADAMS S. H., HARPSTER T. (2008): 911 Homicide calls and statement analysis: Is the Caller the Killer? FBI Law Enforcement Bulletin, 2008, Vol. 77., Nr. 6., 22-31. old.  ANTAL L.: A tartalomelemzés alapjai (Gyorsuló idő), Magvető Kiadó, 1976. ISBN: 963-270-403-7  BALIKÓ M. (2000): Az impressziókeltés kommunikációs sajátosságai vokális csatornán keresztül II. In: Kelemen Gábor (szerk.): Tele-dialógus. Pro Pannonia, Pécs. 122-126. ISBN: 963-907-944-89639079448  DIMAGGIO, G.–SEMERARI, A. (2001): Psychopathological narrative forms. Journal of Constructivist Psychology, Vol. 14, 1–23. idézi: POHÁRNOK (2008): Széttört történetek. Pszichopatológiai jelenségek az elbeszélésekben. IN Vincze Orsolya, Bigazzi Sára (szerk): Élmény, történet - a történetek élménye. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008., 169-181., ISBN: 9789639609839  EHMANN B., BALÁZS L. (2011): Nyelvtechnológia az u ̋ rpszichológiában: ICE-csoportok pszichodinamikájának távoli monitorozása narratív pszichológiai tartalomelemzéssel, Pszichológia, 2011, 31. évf., 1. szám, 63-79. old. ISSN: 0230-0508  KRIPPENDORF K.: A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Magyar fordítás: Kállai Tibor, Balassi Kiadó, Budapest, 1995. ISBN: 963-787-380-5  LÁSZLÓ J. (2005): A narratív pszichológiai tartalomelemzés, Magyar Tudomány, 2005/11. 1366. oldal. letöltve innen (2013. október 10.): http://www.matud.iif.hu/05nov/08.htmlhttp://www.matud.iif.hu/05nov/08.html

11 Felhasznált irodalom  LÁSZLÓ J. (2011): A tudományos narratív pszichológiai tartalomelemzés és a pszichológiai tartalomelemzés hagyományai. Pszichológia (2011), 31. évf., 1. szám, 3-15. old. ISSN: 0230-0508  Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Violent Jihad in the Netherlands: Current Trends in the Islamist Terrorist Threat. General Intelligence and Security Service (AIVD), The Hague, Netherlands, 2006. letöltve innen (2013. október 15.): http://www.fas.org/irp/world/netherlands/violent.pdfhttp://www.fas.org/irp/world/netherlands/violent.pdf  POHÁRNOK (2008): Széttört történetek. Pszichopatológiai jelenségek az elbeszélésekben. IN Vincze Orsolya, Bigazzi Sára (szerk): Élmény, történet - a történetek élménye. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2008., 169-181., ISBN: 9789639609839 letöltve innen (2013. április 4.): http://narrativpszichologia.pte.hu/files/tiny_mce/POHARNOK/ 15_poharnok_ell_ELMENY%20TORTENET.pdf http://narrativpszichologia.pte.hu/files/tiny_mce/POHARNOK/  REID E. (2009): Analysis of Jihadi Extremist Groups’ Videos, Forensic Science Communications, 2009 július, Vol. 11., Nr. 3. ISSN 1528-8005 letöltve innen (2013. október 11.): http://www.fbi.gov/about- us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2009/index.htm/research_tech/2009_07_research01.htmhttp://www.fbi.gov/about- us/lab/forensic-science-communications/fsc/july2009/index.htm/research_tech/2009_07_research01.htm  To track a threat - Inside our tip line. 2009. 06. 26. http://www.fbi.gov/news/stories/2009/june/tips_062609 (letöltés ideje: 2013. október 10.)http://www.fbi.gov/news/stories/2009/june/tips_062609

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pszichológiai szempontú tartalomelemzés használati lehetőségei a védelmi szférában 2013. november 5. Szijártó Lívia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések