Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár"— Előadás másolata:

1 Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár
Az NKE minőségbiztosítási rendszere, megvalósított és előttünk álló feladatok Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár NKE MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2012

2 Az előadás felépítése Tapasztalataink a minőségfejlesztés terén
Az NKE-n eddig megtett lépések További fejlesztési elgondolások Egyetemünkön Minőség a felsőoktatásban ma.

3 Tapasztalataink a minőségfejlesztés terén Rendszerépítés
Önértékelés Mérés értékelés AZ EGYETEMI MINŐSÉG- FEJLESZTÉS EGY LEHETSÉGES STRUKTÚ- RÁJA

4 Szükséges lépések az NKE MBR kiépítéséhez
4 I. A minőségbiztosítási rendszer alapelemeinek meghatározása II. Minőségeszközök és módszerek kiválasztása III. Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer létrehozása IV. A minőségbiztosítás szervezeti struktúrájának létrehozása V. Minőségfejlesztési program megtervezése

5 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez I. Az alapok meghatározása
5 A minőségközpontú irányítás A minőségértékelés Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének szervezeti struktúrája Általános elvek A minőségbiztosítás szervezetének felépítése Minőség- biztosítási Szabályzat- ban lefektettük az NKE minőség- biztosítási rendszerének alapelemeit 2012. január 1-jén lépett hatálybait

6 Alkalmazott minőség- eszközök és technikák a NKE-n
Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez II. Minőségeszközök és módszerek Alkalmazott minőség- eszközök és technikák a NKE-n PDCA ciklusok Belső auditok EMIÉR (EvaSys) SWOT elemzés Benchmarking Önértékelés (Akkreditáció)

7 P A D C PDCA ciklusok az NKE-n
… avagy a minőség folyamatos fejlesztése P1:MBR továbbfejlesztése P2: Új MFP P2-2: Új MFP 2011 P3: EMIÉR továbbfejlesztése P4:Belső audit program 2013 P1: Minőségbiztosítási rendszer tervezése P2: MFP 2012 P2-2: MFP (PDCA 2.kör) P3: EMIÉR P4: Belső Audit program P A INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE D P1:MBR működtetése P2: felülvizsgálat P2-2: felülvizsgálat P3: EMIÉR átvizsgálása P4: Belső audit program ellenőrzés P1: Minőségbiztosítási szabályzat bevezetés 2012 január P2: MFP cselekvési program végrehajtás P2-2:MFP cselekvési program végrehajtás P3: EMIÉR felmérések bevezetése, végrehajtás P4:Belső auditok végrehajtása C

8 Belső auditok A belső audit kiterjedhet:
Az Egyetem vezetése a belső auditokat a minőség- biztosítási rendszer fejlesztésé- nek szempontjá- ból kiemelkedő jelentőségű- nek tartja. A belső audit kiterjedhet: a minőségértékelés megfelelőségére, a minőségközpontú irányítási rendszer megfelelőségére, a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének megállapítására, a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására, a visszajelzések alapján a változtatások/javító intézkedések végrehajtására.

9 Egyetemi Minőségbiztosítási Értékelő- Elemző Rendszer (EMIÉR)
9

10 ADATGYŰJTÉS 10

11 ÉRTÉKELÉS ÉS ELEMZÉS 11 Kari és egyetemi szintű önértékelések feldolgozása Begyűjtött adatok statisztikai feldolgozása Minőségmutatók, Indikátorok képzése, figyelése A minőségmutatók értékeinek éves elemzése Rendszeres hallgatói és munkatársi elégedettség felmérések elemzése Felmerült problémák okainak feltárása Benchmark adatok feldolgozása, összehasonlítás Az EMIÉR működésének elemzése

12 VISSZACSATOLÁS ÉS BEAVATKOZÁS
12 Az értékelés eredményeinek összegzése, publikus adatok közzététele Kari és egyetemi szintű minőségstratégiai döntések előkészítése Fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési célok kitűzése és végrehajtása Fejlesztések által indukált változások kezelése Adatszolgáltatás az egyetemi vezetők és a karok részére Benchmarking-, bench-learning projektek Az EMIÉR folyamatos fejlesztése

13 EvaSys rendszer bemutatása I.
Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből A profil görbe azonnal megmutatja a gyenge pontokat, jó alapot ad a beavatkozás szükségességének és mértékének megtervezéséhez

14 EvaSys rendszer bemutatása II.
Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből (két kar és az intézmény összesített eredményei- nek összehason- lítása) Azonnali összehasonlítást tesz lehetővé, megmutatja a feltűnő eltéréseket. Jó alapot ad a különbséget generáló okok megkeresésére, a szükséges beavatkozás megtervezésére.

15 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez III
Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez III. Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer létrehozása 15

16 Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer elkészült elemei
16 Az Egyetem Minőségpolitikája Vezetői nyilatkozat Az Egyetem Küldetése Minőségbiztosítási szabályzat Minőségbiztosítási eljárások (folyamatosan)

17 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez IV
Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez IV. A minőségbiztosítás szervezeti struktúrájának létrehozása 17 A Nemzeti Közszol- gálati Egyetem minőségbiz- tosítási rendszerének szervezeti struktúrája

18 Az MFP hosszú távon az alábbi alapelvekre épít
Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez V. Minőségfejlesztési Program megtervezése 18 Az MFP hosszú távon az alábbi alapelvekre épít Partnerközpontúság: Az intézmény működésében érdekeltek elvárásainak megismerése, elégedettségének mérése, ezek alapján stratégiák és programok formálása. A differenciált (katonai, rendvédelmi, polgári) szakmai profil kiegyensúlyozott, harmónikusan együttműködő szervezetének és működésének az érvényesítése. A működés folyamatos javítása: teljesítmények figyelemmel kísérése, mutatószámok, indikátorok alkalmazása, szükség szerinti beavatkozás. Teljes elkötelezettség: minőségtudatos vezetői magatartás, hiteles, céltudatos jobbítani akarás.

19 Minőségfejlesztési Program 2012
19 Az NKE működésének megindulása után az első évre tervezett MFP kiemelt elemei A minőségpolitika, a vezetői nyilatkozat és a minőségcélok elkészítése. A karok fokozatos becsatlakozása az egyetem minőségmenedzsment rendszerébe. A meglevő rendszerek (pl. informatikai- és telefonhálózat, portál, Neptun, Avir, könyvtár) közössé tétele, összehangolása. Az EMIÉR működtetése az EvaSys rendszer felhasználásával. Az akkreditációra történő felkészülés megkezdése.

20 További fejlesztési elgondolások Egyetemünkön I.
20 cél: egységes közszolgálati felsőfokú szakemberképzés megújuló oktatási és kutatási portfolió (államtudományok központi szerepe) K+F+! országos és nemzetközi szintű működés új doktori iskola Ludovika Campus projekt (központ, KTK és RTK) új ill. átalakuló szervezeti elemek: Katasztrófavédelmi Int., Nemzetbiztonsági Int., Nemzetközi Int. , Egyetemi Kutatóközpont az SVKK bázisán, (nemzetközi kar koncepciója). Az NKE stratégia minőségbiz- tosítást meghatározó elemei illetve területei:

21 További fejlesztési elgondolások Egyetemünkön II.
21 az IFT-hez illesztett új MFP kidolgozása MBSZ felülvizsgálata, frissítése EMIÉR rendszer folyamatos fejlesztése EvaSys rendszer használatának kiterjesztése Benchmarking folyamatos fejlesztése Minőségügyi dokumentáció folyamatos fejlesztése Önértékelések módszerének kidolgozása Felkészülés a MAB akkreditációra Az NKE stratégiához illeszkedő fejlesztési lépések

22 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?
22 A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

23 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?
23 A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

24 Záró gondolatok 24 Oktatáshoz „Nemzetként nem fejlődhetünk gyorsabban, mint ahogyan az oktatásunk fejlődik” (J. F. Kennedy) Neveléshez „A nevelés egyik legértékesebb eredménye, hogy megtanuljuk megtenni , amit kell, méghozzá akkor, amikor kell, akár van kedvünk hozzá, akár nincs.” (Thomas Huxley)

25 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár Tel:


Letölteni ppt "Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések