Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az NKE minőségbiztosítási rendszere, megvalósított és előttünk álló feladatok Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár NKEMINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az NKE minőségbiztosítási rendszere, megvalósított és előttünk álló feladatok Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár NKEMINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2012."— Előadás másolata:

1 Az NKE minőségbiztosítási rendszere, megvalósított és előttünk álló feladatok Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár NKEMINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2012

2 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Az előadás felépítése  Tapasztalataink a minőségfejlesztés terén  Az NKE-n eddig megtett lépések  További fejlesztési elgondolások Egyetemünkön  Minőség a felsőoktatásban ma. 2

3 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Tapasztalataink a minőségfejlesztés terén Rendszerépítés 3 AZ EGYETEMI MINŐSÉG- FEJLESZTÉS EGY LEHETSÉGES STRUKTÚ- RÁJA Önértékelés Mérés értékelés

4 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Szükséges lépések az NKE MBR kiépítéséhez  I. A minőségbiztosítási rendszer alapelemeinek meghatározása  II. Minőségeszközök és módszerek kiválasztása  III. Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer létrehozása  IV. A minőségbiztosítás szervezeti struktúrájának létrehozása  V. Minőségfejlesztési program megtervezése 4

5 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez I. Az alapok meghatározása  A minőségközpontú irányítás  A minőségértékelés  Az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének szervezeti struktúrája  Általános elvek  A minőségbiztosítás szervezetének felépítése Minőség- biztosítási Szabályzat- ban lefektettük az NKE minőség- biztosítási rendszerének alapelemeit 2012. január 1-jén lépett hatálybait 5

6 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez II. Minőségeszközök és módszerek Alkalmazott minőség- eszközök és technikák a NKE-n  PDCA ciklusok  Belső auditok  EMIÉR (EvaSys)  SWOT elemzés  Benchmarking  Önértékelés (Akkreditáció) 6

7 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 PDCA ciklusok az NKE-n … avagy a minőség folyamatos fejlesztése 7 P1: Minőségbiztosítási rendszer tervezése P2: MFP 2012 P2-2: MFP 2013-2015 (PDCA 2.kör) P3: EMIÉR P4: Belső Audit program P1:MBR továbbfejlesztése P2: Új MFP 2013-2015 P2-2: Új MFP 2011 P3: EMIÉR továbbfejlesztése P4:Belső audit program 2013 P1: Minőségbiztosítási szabályzat bevezetés 2012 január P2: MFP cselekvési program végrehajtás P2-2:MFP cselekvési program végrehajtás P3: EMIÉR felmérések bevezetése, végrehajtás P4:Belső auditok végrehajtása P1:MBR működtetése P2: felülvizsgálat P2-2: felülvizsgálat P3: EMIÉR átvizsgálása P4: Belső audit program ellenőrzés P D C A INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE

8 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Belső auditok Az Egyetem vezetése a belső auditokat a minőség- biztosítási rendszer fejlesztésé- nek szempontjá- ból kiemelkedő jelentőségű- nek tartja. A belső audit kiterjedhet:  a minőségértékelés megfelelőségére,  a minőségközpontú irányítási rendszer megfelelőségére,  a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének megállapítására,  a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására,  a visszajelzések alapján a változtatások/javító intézkedések végrehajtására. 8

9 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Egyetemi Minőségbiztosítási Értékelő- Elemző Rendszer (EMIÉR) 9

10 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 ADATGYŰJTÉS 10

11 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 ÉRTÉKELÉS ÉS ELEMZÉS  Kari és egyetemi szintű önértékelések feldolgozása  Begyűjtött adatok statisztikai feldolgozása  Minőségmutatók, Indikátorok képzése, figyelése  A minőségmutatók értékeinek éves elemzése  Rendszeres hallgatói és munkatársi elégedettség felmérések elemzése  Felmerült problémák okainak feltárása  Benchmark adatok feldolgozása, összehasonlítás  Az EMIÉR működésének elemzése 11

12 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 VISSZACSATOLÁS ÉS BEAVATKOZÁS  Az értékelés eredményeinek összegzése, publikus adatok közzététele  Kari és egyetemi szintű minőségstratégiai döntések előkészítése  Fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési célok kitűzése és végrehajtása  Fejlesztések által indukált változások kezelése  Adatszolgáltatás az egyetemi vezetők és a karok részére  Benchmarking-, bench-learning projektek  Az EMIÉR folyamatos fejlesztése 12

13 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 EvaSys rendszer bemutatása I. Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből 13 A profil görbe azonnal megmutatja a gyenge pontokat, jó alapot ad a beavatkozás szükségességének és mértékének megtervezéséhez

14 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 EvaSys rendszer bemutatása II. Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből (két kar és az intézmény összesített eredményei- nek összehason- lítása) 14 Azonnali összehasonlítást tesz lehetővé, megmutatja a feltűnő eltéréseket. Jó alapot ad a különbséget generáló okok megkeresésére, a szükséges beavatkozás megtervezésére.

15 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez III. Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer létrehozása 15

16 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Minőségbiztosítási dokumentációs rendszer elkészült elemei  Az Egyetem Minőségpolitikája  Vezetői nyilatkozat  Az Egyetem Küldetése  Minőségbiztosítási szabályzat  Minőségbiztosítási eljárások (folyamatosan) 16

17 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez IV. A minőségbiztosítás szervezeti struktúrájának létrehozása A Nemzeti Közszol- gálati Egyetem minőségbiz- tosítási rendszerének szervezeti struktúrája 17

18 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Megtett lépések az NKE MBR kiépítéséhez V. Minőségfejlesztési Program megtervezése Az MFP hosszú távon az alábbi alapelvekre épít  Partnerközpontúság: Az intézmény működésében érdekeltek elvárásainak megismerése, elégedettségének mérése, ezek alapján stratégiák és programok formálása.  A differenciált (katonai, rendvédelmi, polgári) szakmai profil kiegyensúlyozott, harmónikusan együttműködő szervezetének és működésének az érvényesítése.  A működés folyamatos javítása: teljesítmények figyelemmel kísérése, mutatószámok, indikátorok alkalmazása, szükség szerinti beavatkozás.  Teljes elkötelezettség: minőségtudatos vezetői magatartás, hiteles, céltudatos jobbítani akarás. 18

19 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Minőségfejlesztési Program 2012 Az NKE működésének megindulása után az első évre tervezett MFP kiemelt elemei  A minőségpolitika, a vezetői nyilatkozat és a minőségcélok elkészítése.  A karok fokozatos becsatlakozása az egyetem minőségmenedzsment rendszerébe.  A meglevő rendszerek (pl. informatikai- és telefonhálózat, portál, Neptun, Avir, könyvtár) közössé tétele, összehangolása.  Az EMIÉR működtetése az EvaSys rendszer felhasználásával.  Az akkreditációra történő felkészülés megkezdése. 19

20 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 További fejlesztési elgondolások Egyetemünkön I.  cél: egységes közszolgálati felsőfokú szakemberképzés  megújuló oktatási és kutatási portfolió (államtudományok központi szerepe)  K+F+! országos és nemzetközi szintű működés  2013-2015 2 új doktori iskola  Ludovika Campus projekt  (központ, KTK és RTK)  új ill. átalakuló szervezeti elemek: Katasztrófavédelmi Int., Nemzetbiztonsági Int., Nemzetközi Int., Egyetemi Kutatóközpont az SVKK bázisán, (nemzetközi kar koncepciója). Az NKE stratégia minőségbiz- tosítást meghatározó elemei illetve területei: 20

21 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 További fejlesztési elgondolások Egyetemünkön II.  az IFT-hez illesztett új MFP kidolgozása  MBSZ felülvizsgálata, frissítése  EMIÉR rendszer folyamatos fejlesztése  EvaSys rendszer használatának kiterjesztése  Benchmarking folyamatos fejlesztése  Minőségügyi dokumentáció folyamatos fejlesztése  Önértékelések módszerének kidolgozása  Felkészülés a MAB akkreditációra Az NKE stratégiához illeszkedő fejlesztési lépések 21

22 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?  A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN 22

23 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?  A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN 23

24 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Záró gondolatok Oktatáshoz „Nemzetként nem fejlődhetünk gyorsabban, mint ahogyan az oktatásunk fejlődik” (J. F. Kennedy) Neveléshez „A nevelés egyik legértékesebb eredménye, hogy megtanuljuk megtenni, amit kell, méghozzá akkor, amikor kell, akár van kedvünk hozzá, akár nincs.” (Thomas Huxley) 24

25 NKE Minőségügyi Konferencia 2012 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségek: Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár Tel: +36 30 919-4927 e-mail: turcsanyi.karoly@uni-nke.hu 25


Letölteni ppt "Az NKE minőségbiztosítási rendszere, megvalósított és előttünk álló feladatok Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár NKEMINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések