Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ Tapasztalataink a minőségbiztosítás terén Az NKE jelene, integrációs előkészületek Megtett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ Tapasztalataink a minőségbiztosítás terén Az NKE jelene, integrációs előkészületek Megtett."— Előadás másolata:

1 GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ Tapasztalataink a minőségbiztosítás terén Az NKE jelene, integrációs előkészületek Megtett és megtenni ajánlható lépések az NKE MBR kiépítéséhez Minőség a felsőoktatásban ma. És holnap? ZMNEMINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2011

2 A ZMNE bemutatása I. A Zrínyi Miklós Nemzet- védelmi Egyetem rövid története  A katonai felsőoktatás utolsó intézményi integrációja 2000. január 1-jén történt, amikor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola egyesült.  2011. szeptember 1-jétől az egyetem egykaros lett és megváltozott a képzés szerkezete is.  Az egyetem mai struktúráját tehát egy többlépcsős intézményi integrációt, a szervezeti struktúra racionalizálását, jelentős létszámcsökkentést, két- majd egy egyetemi kar létrehozását, a képzési rendszer átalakítását, a többciklusú (lineáris) képzési rendszer bevezetését és az új alapképzési szakok indítását jelentő átalakítás után érte el. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 2

3 A ZMNE bemutatása II. Egyetemünk jellemző, legfontosabb számszerű adatai 2010-ben 2010-ben  közel 3500 hallgató és 520 egyetemi munkatárs,  A felvételizők létszáma tavaly közel 5200 volt, ami az utóbbi években folyamatosan emelkedett.  Az egyetemen 89 alaptanterem, 57 labor és szaktanterem szolgálja az oktatást.  tiszti kaszinó, készülő imaterem (60 m²).  Az Egyetemi Központi Könyvtár: (2000 m², a felhasználói leülő helyek száma 379, a nyílt olvasói munkaállomás 71) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 3

4 Rendszerépítés Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 4 A ZMNE 2005-től hozzáfogott egy tudatos minőségfej- lesztéshez Önértékelés Mérés értékelés

5 Az egyetemi akkreditáció A képen az egyetem teljes akkreditációs dokumentum készlete látható. (intézményi kötet és mellékletek, BJKMK és KLHTK kari kötet és 10 szak önértékelése) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 5

6 Dolgozik az akkreditációs Látogató Bizottság AKKREDITÁCIÓAKKREDITÁCIÓ Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 6

7 Minőségeszközök és módszerek Alkalmazott minőség- eszközök és technikák a ZMNE-n  PDCA ciklusok a ZMNE-n  Minőségirányítási rendszer (MIR)  Minőségfejlesztési Program (MFP)  Az Egyetemi Minőségelemző és Értékelő Rendszer (EMIÉR)  Belső Audit program (BAP)  Belső auditok  EMIÉR (EvaSys)  Önértékelés (Akkreditáció, FMD) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 7

8 PDCA ciklusok a ZMNE-n … avagy a minőség folyamatos fejlesztése Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 8 P1: Minőségirányítási rendszer tervezése P2: MFP 2006 P2-2: MFP 2009-2010 (PDCA 2.kör) P3: EMIÉR P4: Belső Audit program P1:MIR továbbfejlesztése P2: Új MFP 2009-2010 P2-2: Új MFP 2011 P3: EMIÉR továbbfejlesztése P4:SZMSZ módosítása, Belső audit program 2009 P1: Minőségirányítási kézikönyv bevezetés 2006 P2: MFP cselekvési program végrehajtás P2-2:MFP cselekvési program végrehajtás P3: EMIÉR felmérések bevezetése, végrehajtás P4:Belső auditok végrehajtása P1:MIR működtetése P2: felülvizsgálat P2-2: felülvizsgálat P3: EMIÉR átvizsgálása P4: Belső audit program ellenőrzés P D C A INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE

9 Belső auditok Az Egyetem vezetése a belső auditokat a minőség- biztosítási rendszer fejlesztésé- nek szempontjá- ból kiemelkedő jelentőségű- nek tartja. A belső audit kiterjed:  a minőségértékelés megfelelőségére,  a minőségközpontú irányítási rendszer megfelelőségére,  a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének megállapítására,  a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására,  a visszajelzések alapján a változtatások/javító intézkedések végrehajtására. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 9

10 AZ EMIÉR ELEMEI Az intézmény- nyel és szolgáltatá- saival kapcsolatos felmérések Elemei a hallgatókkal kapcsolatban:  Hallgatói véleményezés az intézményre vonatkozóan (rendszeres);  Hallgatói véleményezés az informatikai ellátottságról (rendszeres);  Hallgatói véleményezés a tanulmányi ügyek intézéséről (rendszeres);  Gólya kérdőív (tervezett);  DPR kérdőívek (fejlesztés alatt);  Kollégium (tervezett);  Könyvtár (rendszeres);  Doktoranduszok véleményfelmérő kérdőíve (rendszeres). Elemei a munkatársakkal kapcsolatban:  Munkatársak/oktatók/kutatók elégedettség felmérése (rendszeres) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 10

11 AZ EMIÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MÉRÉSEK Az oktatás minőségével kapcsolatos felmérések A megrende- lők elégedett- ségével kapcsolatos felmérések Speciális (frekventált) területre irányuló felmérések Oktatás:  Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV)  Szakkollégiumok által végzett felmérések (célzott, alkalomszerű) Megrendelők:  Szociológiai felmérések (célzott, alkalomszerű)  DPR kérdőívek (fejlesztés alatt) Kutatás:  Kérdőív a minőség és a minőségszemlélet vizsgálatára (célzott, alkalomszerű)  A hallgatók véleménye a felsőoktatás minőségéről kérdőív (célzott, alkalomszerű) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 11

12 EvaSys rendszer bemutatása I. Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 12 A profil görbe azonnal megmutatja a gyenge pontokat, jó alapot ad a beavatkozás szükségességének és mértékének megtervezéséhez

13 EvaSys rendszer bemutatása II. Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből (a két kar és az intézet összesített eredményei- nek összehason- lítása) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 13 Azonnali összehasonlítást tesz lehetővé, megmutatja a feltűnő eltéréseket. Jó alapot ad a különbséget generáló okok megkeresésére, a szükséges beavatkozás megtervezésére.

14 FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT (FMD) A ZMNE két alkalommal, 2009-ben és 2010-ben nyújtott be pályázati önértékelést.  A minőségfejlesztésben kiemelkedő eredményt nyújtó felsőoktatási intézmények (FOI) és szervezeti egységek (SZE) számára írják ki; célja: ösztönzés és elismerés.  2007-ben hirdette meg először az OKM.  Önértékelésen alapszik.  Európai minőségi díj követelményrendszere (EFQM) az alapja: vezetés, stratégia, emberi erőforrások, partnerkapcsolatok, folyamatok, partnerek elégedettsége, munkatársak elégedettsége, társadalmi hatás, kulcsfontosságú eredmények. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 14

15 A pályázat elkészítői… FMD 2009 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 15

16 Dolgozik a Látogató Bizottság FMD 2009 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 16

17 És a végeredmény 2009-ben… FMD 2009 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 17

18 Dolgozik a Látogató Bizottság FMD 2010 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 18

19 És a végeredmény 2010-ben… FMD 2010 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 19

20 Az NKE integráció minőségbiztosítási előkészítése (MBSZ) Minőség- biztosítási Szabályzat A Szabályzat hatálya kiterjed:  Az egyetem valamennyi polgárára és szervezeti egységére,  az egyetem valamennyi működési folyamatára,  a minőségügy vezetési, tervezési, ellenőrzési folyamataira,  a minőségügyi mérési-, értékelési eljárásokra,  a képzések értékelésének mechanizmusára,  valamint az oktatói munka hallgatói véleményezésére. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 20

21 Minőségbiztosítási Szabályzat A Nemzeti Közszolgá- lati Egyetem minőségbiz- tosítási rendszerének szervezeti struktúrája Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 21

22 Minőségtényezők ma a felsőoktatásban. És holnap? Ma:  Ftv., MAB, Bergen, EFQM-ISO-más MBR alkalmazási törekvések  Differenciálódás a hazai felsőoktatásban (kutató-, kiváló-, további FOI-k) És holnap??  Az új Ftv. koncepció és ami abból az NKE számára fontos lehet 22 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

23 …az integrációról 20. § (1) A felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolása céljából az intézményeket egyesíteni lehet (a továbbiakban: egyesülés). (3) Az egyesülés eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek. (4) Az egyesülésbe bevont felsőoktatási intézmények az új intézmény oktatási, kutatási szervezeti egységeként működnek tovább.

24 … az egyetemről  9. § (4) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik. Az egyetemet legalább négy kar alkotja. Az egyetemen legalább három egyetemi kar működik.

25 … a sajátos szabályozásról  99. § (1) E törvény rendelkezéseit az igazgatási, rendvédelmi, katonai felsőoktatásra, valamint az ilyen képzést folytató felsőoktatási intézményre, az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

26 Megtett és megtenni ajánlható lépések az NKE MBR kiépítéséhez  Minőségfejlesztési program (MFP);  Lehetséges minőségcélok az integráció első éveire;  Az NKE minőségpolitikájának és vezetői nyilatkozatának alapgondolatai (filozófiájának magva). 26 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

27 Minőségfejlesztési Program I. Az MFP hosszú távon az alábbi alapelvekre épít  Partnerközpontúság: Az intézmény működésében érdekeltek elvárásainak megismerése, elégedettségének mérése, ezek alapján stratégiák és programok formálása.  A differenciált (katonai, rendvédelmi, polgári) szakmai profil kiegyensúlyozott, harmónikusan együttműködő szervezetének és működésének az érvényesítése.  A működés folyamatos javítása: teljesítmények figyelemmel kísérése, mutatószámok, indikátorok alkalmazása, szükség szerinti beavatkozás.  Teljes elkötelezettség: minőségtudatos vezetői magatartás, hiteles, céltudatos jobbítani akarás. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 27

28 Minőségfejlesztési Program II. Az NKE működésének megindulása után az első évre tervezett MFP kiemelt elemei  A minőségpolitika, a vezetői nyilatkozat és a minőségcélok elkészítése.  A karok mielőbbi becsatlakozása az egyetem minőségmenedzsment rendszerébe.  A meglevő rendszerek (pl. informatikai- és telefonhálózat, portál, Neptun, Avir, könyvtár) közössé tétele, összehangolása.  Az EMIÉR működtetése az EvaSys rendszer felhasználásával.  Az akkreditációra történő felkészülés megkezdése. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda 28

29 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?  A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

30 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?  A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

31 Záró gondolatok Oktatáshoz „Nemzetként nem fejlődhetünk gyorsabban, mint ahogyan az oktatásunk fejlődik” (J. F. Kennedy) Neveléshez „A nevelés egyik legértékesebb eredménye, hogy megtanuljuk megtenni, amit kell, méghozzá akkor, amikor kell, akár van kedvünk hozzá, akár nincs.” (Thomas Huxley)

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségek: Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár Tel: +36 30 919-4927 e-mail: turcsanyi.karoly@zmne.hu 32 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda


Letölteni ppt "GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ Tapasztalataink a minőségbiztosítás terén Az NKE jelene, integrációs előkészületek Megtett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések