Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ"— Előadás másolata:

1 GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ
Tapasztalataink a minőségbiztosítás terén Az NKE jelene, integrációs előkészületek Megtett és megtenni ajánlható lépések az NKE MBR kiépítéséhez Minőség a felsőoktatásban ma. És holnap? ZMNE Minőségügyi konferencia 2011

2 A ZMNE bemutatása I. A Zrínyi Miklós Nemzet- védelmi Egyetem rövid története A katonai felsőoktatás utolsó intézményi integrációja január 1-jén történt, amikor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola egyesült. 2011. szeptember 1-jétől az egyetem egykaros lett és megváltozott a képzés szerkezete is. Az egyetem mai struktúráját tehát egy többlépcsős intézményi integrációt, a szervezeti struktúra racionalizálását, jelentős létszámcsökkentést, két- majd egy egyetemi kar létrehozását, a képzési rendszer átalakítását, a többciklusú (lineáris) képzési rendszer bevezetését és az új alapképzési szakok indítását jelentő átalakítás után érte el. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

3 A ZMNE bemutatása II. 2010-ben
Egyetemünk jellemző, legfontosabb számszerű adatai ben 2010-ben közel 3500 hallgató és 520 egyetemi munkatárs, A felvételizők létszáma tavaly közel volt, ami az utóbbi években folyamatosan emelkedett. Az egyetemen 89 alaptanterem, 57 labor és szaktanterem szolgálja az oktatást. tiszti kaszinó, készülő imaterem (60 m²). Az Egyetemi Központi Könyvtár: (2000 m², a felhasználói leülő helyek száma 379, a nyílt olvasói munkaállomás 71) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

4 Rendszerépítés Önértékelés Mérés értékelés A ZMNE től hozzáfogott egy tudatos minőségfej- lesztéshez Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

5 Az egyetemi akkreditáció
A képen az egyetem teljes akkreditációs dokumentum készlete látható. (intézményi kötet és mellékletek, BJKMK és KLHTK kari kötet és 10 szak önértékelése) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

6 Dolgozik az akkreditációs Látogató Bizottság
6 A K K R E D I T Á C I Ó Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

7 Minőségeszközök és módszerek
Alkalmazott minőség- eszközök és technikák a ZMNE-n PDCA ciklusok a ZMNE-n Minőségirányítási rendszer (MIR) Minőségfejlesztési Program (MFP) Az Egyetemi Minőségelemző és Értékelő Rendszer (EMIÉR) Belső Audit program (BAP) Belső auditok EMIÉR (EvaSys) Önértékelés (Akkreditáció, FMD) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

8 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE
PDCA ciklusok a ZMNE-n … avagy a minőség folyamatos fejlesztése P1:MIR továbbfejlesztése P2: Új MFP P2-2: Új MFP 2011 P3: EMIÉR továbbfejlesztése P4:SZMSZ módosítása, Belső audit program 2009 P1: Minőségirányítási rendszer tervezése P2: MFP 2006 P2-2: MFP (PDCA 2.kör) P3: EMIÉR P4: Belső Audit program P A INTÉZMÉNYI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS MŰKÖDÉSE D P1:MIR működtetése P2: felülvizsgálat P2-2: felülvizsgálat P3: EMIÉR átvizsgálása P4: Belső audit program ellenőrzés P1: Minőségirányítási kézikönyv bevezetés 2006 P2: MFP cselekvési program végrehajtás P2-2:MFP cselekvési program végrehajtás P3: EMIÉR felmérések bevezetése, végrehajtás P4:Belső auditok végrehajtása C Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

9 Belső auditok A belső audit kiterjed:
Az Egyetem vezetése a belső auditokat a minőség- biztosítási rendszer fejlesztésé- nek szempontjá- ból kiemelkedő jelentőségű- nek tartja. A belső audit kiterjed: a minőségértékelés megfelelőségére, a minőségközpontú irányítási rendszer megfelelőségére, a személyi és tárgyi feltételek megfelelőségének megállapítására, a folyamatszabályozás eljárási rendjére és annak betartására, a visszajelzések alapján a változtatások/javító intézkedések végrehajtására. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

10 AZ EMIÉR ELEMEI Elemei a hallgatókkal kapcsolatban:
Az intézmény- nyel és szolgáltatá- saival kapcsolatos felmérések Elemei a hallgatókkal kapcsolatban: Hallgatói véleményezés az intézményre vonatkozóan (rendszeres); Hallgatói véleményezés az informatikai ellátottságról (rendszeres); Hallgatói véleményezés a tanulmányi ügyek intézéséről (rendszeres); Gólya kérdőív (tervezett); DPR kérdőívek (fejlesztés alatt); Kollégium (tervezett); Könyvtár (rendszeres); Doktoranduszok véleményfelmérő kérdőíve (rendszeres). Elemei a munkatársakkal kapcsolatban: Munkatársak/oktatók/kutatók elégedettség felmérése (rendszeres) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

11 AZ EMIÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MÉRÉSEK
Az oktatás minőségével kapcsolatos felmérések A megrende- lők elégedett- ségével kapcsolatos felmérések Speciális (frekventált) területre irányuló felmérések Oktatás: Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) Szakkollégiumok által végzett felmérések (célzott, alkalomszerű) Megrendelők: Szociológiai felmérések (célzott, alkalomszerű) DPR kérdőívek (fejlesztés alatt) Kutatás: Kérdőív a minőség és a minőségszemlélet vizsgálatára (célzott, alkalomszerű) A hallgatók véleménye a felsőoktatás minőségéről kérdőív (célzott, alkalomszerű) Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

12 EvaSys rendszer bemutatása I.
Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből A profil görbe azonnal megmutatja a gyenge pontokat, jó alapot ad a beavatkozás szükségességének és mértékének megtervezéséhez Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

13 EvaSys rendszer bemutatása II.
Profil részlet a hallgatói vélemény felmérés eredmé- nyéből (a két kar és az intézet összesített eredményei- nek összehason- lítása) Azonnali összehasonlítást tesz lehetővé, megmutatja a feltűnő eltéréseket. Jó alapot ad a különbséget generáló okok megkeresésére, a szükséges beavatkozás megtervezésére. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

14 FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT (FMD)
A ZMNE két alkalommal, ben és ben nyújtott be pályázati önértékelést. A minőségfejlesztésben kiemelkedő eredményt nyújtó felsőoktatási intézmények (FOI) és szervezeti egységek (SZE) számára írják ki; célja: ösztönzés és elismerés. 2007-ben hirdette meg először az OKM. Önértékelésen alapszik. Európai minőségi díj követelményrendszere (EFQM) az alapja: vezetés, stratégia, emberi erőforrások, partnerkapcsolatok, folyamatok, partnerek elégedettsége, munkatársak elégedettsége, társadalmi hatás, kulcsfontosságú eredmények. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

15 A pályázat elkészítői…
15 FMD 2009 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

16 Dolgozik a Látogató Bizottság
16 FMD 2009 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

17 És a végeredmény 2009-ben… FMD 2009
17 FMD 2009 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

18 Dolgozik a Látogató Bizottság
18 FMD 2010 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

19 És a végeredmény 2010-ben… FMD 2010
19 FMD 2010 Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

20 Az NKE integráció minőségbiztosítási előkészítése (MBSZ)
Minőség- biztosítási Szabályzat A Szabályzat hatálya kiterjed: Az egyetem valamennyi polgárára és szervezeti egységére, az egyetem valamennyi működési folyamatára, a minőségügy vezetési, tervezési, ellenőrzési folyamataira, a minőségügyi mérési-, értékelési eljárásokra, a képzések értékelésének mechanizmusára, valamint az oktatói munka hallgatói véleményezésére. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

21 Minőségbiztosítási Szabályzat
21 A Nemzeti Közszolgá- lati Egyetem minőségbiz- tosítási rendszerének szervezeti struktúrája Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

22 Minőségtényezők ma a felsőoktatásban. És holnap?
Ftv., MAB, Bergen, EFQM-ISO-más MBR alkalmazási törekvések Differenciálódás a hazai felsőoktatásban (kutató-, kiváló-, további FOI-k) És holnap?? Az új Ftv. koncepció és ami abból az NKE számára fontos lehet Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

23 …az integrációról 20. § (1) A felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolása céljából az intézményeket egyesíteni lehet (a továbbiakban: egyesülés). (3) Az egyesülés eredményeképpen új felsőoktatási intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek. (4) Az egyesülésbe bevont felsőoktatási intézmények az új intézmény oktatási, kutatási szervezeti egységeként működnek tovább.

24 … az egyetemről 9. § (4) Egyetem az a felsőoktatási intézmény, amelyik legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik. Az egyetemet legalább négy kar alkotja. Az egyetemen legalább három egyetemi kar működik.

25 … a sajátos szabályozásról
99. § (1) E törvény rendelkezéseit az igazgatási, rendvédelmi, katonai felsőoktatásra, valamint az ilyen képzést folytató felsőoktatási intézményre, az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

26 Megtett és megtenni ajánlható lépések az NKE MBR kiépítéséhez
Minőségfejlesztési program (MFP); Lehetséges minőségcélok az integráció első éveire; Az NKE minőségpolitikájának és vezetői nyilatkozatának alapgondolatai (filozófiájának magva). Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

27 Minőségfejlesztési Program I.
27 Az MFP hosszú távon az alábbi alapelvekre épít Partnerközpontúság: Az intézmény működésében érdekeltek elvárásainak megismerése, elégedettségének mérése, ezek alapján stratégiák és programok formálása. A differenciált (katonai, rendvédelmi, polgári) szakmai profil kiegyensúlyozott, harmónikusan együttműködő szervezetének és működésének az érvényesítése. A működés folyamatos javítása: teljesítmények figyelemmel kísérése, mutatószámok, indikátorok alkalmazása, szükség szerinti beavatkozás. Teljes elkötelezettség: minőségtudatos vezetői magatartás, hiteles, céltudatos jobbítani akarás. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

28 Minőségfejlesztési Program II.
28 Az NKE működésének megindulása után az első évre tervezett MFP kiemelt elemei A minőségpolitika, a vezetői nyilatkozat és a minőségcélok elkészítése. A karok mielőbbi becsatlakozása az egyetem minőségmenedzsment rendszerébe. A meglevő rendszerek (pl. informatikai- és telefonhálózat, portál, Neptun, Avir, könyvtár) közössé tétele, összehangolása. Az EMIÉR működtetése az EvaSys rendszer felhasználásával. Az akkreditációra történő felkészülés megkezdése. Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda

29 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?
A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

30 Milyen nehézségekkel kell szembenézni?
A MINŐSÉGRE HATÓ ELLENTMONDÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

31 Záró gondolatok Oktatáshoz
„Nemzetként nem fejlődhetünk gyorsabban, mint ahogyan az oktatásunk fejlődik” (J. F. Kennedy) Neveléshez „A nevelés egyik legértékesebb eredménye, hogy megtanuljuk megtenni , amit kell, méghozzá akkor, amikor kell, akár van kedvünk hozzá, akár nincs.” (Thomas Huxley)

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elérhetőségek: Turcsányi Károly, DSc. egyetemi tanár Tel: Minőségügyi konferencia 2011, ZMNE Minőségbiztosítási Iroda


Letölteni ppt "GONDOLATOK AZ NKE MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSÁHOZ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések