Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió oktatáspolitikája résztárgy Borbély-Pecze Tibor Bors Phd. jelölt Pályatanácsadás a közösségi oktatáspolitikában SZIE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió oktatáspolitikája résztárgy Borbély-Pecze Tibor Bors Phd. jelölt Pályatanácsadás a közösségi oktatáspolitikában SZIE."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió oktatáspolitikája résztárgy Borbély-Pecze Tibor Bors Phd. jelölt borsborbely@yahoo.com Pályatanácsadás a közösségi oktatáspolitikában SZIE GTK 2009-2010/1 andragógia alapszak

2 E+T története dióhéjban - EU -Dewey, Yeaxlee -ENSZ (Unesco) -Skandinávok -Eu: az oktatás és foglalkoztatás ügye a RSZ (1957) idején és követő évtizedekben 1992Maastrichti Szerződés 1993 Fehér könyv – növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás 1996 Az Egész életen át tartó tanulás európai éve 1997 Amszterdami Szerződés – foglalkoztatási kérdés FI, NAP, JER, OMC 4 pillér: foglalkoztathatóság, vállalkozókészség, alkalmazkodóképesség, esélyegyenlőség 2000Lisszaboni stratégia - Memorandum „A világ vezető gazdasága…” 70%-os foglalkoztatottság 2003 Delors-jelentés, Sapir-jelentés Thessaloniki (első 5 év) 2004 Kok-jelentés 2005 Barroso-bizottság E+T 2010 (2002) E+T 2020 (2009. május 12.)

3 EU – oktatáspolitika nyitott koordináció (OMC) része A nyitott koordináció négy, évente ismétlődő lépésből épül fel: 1.) Az Európai Tanács elemzi és értékeli a Közösség foglalkoztatási helyzetét. Majd a Tanács és a Bizottság közös éves jelentést tesz közzé (Közös Foglalkoztatási Jelentés- Joint Employment Report, JER). 2.) A Tanács a Bizottság előterjesztése és a JER következtetései alapján irányvonalakat (guidelines) fogad el (Irányelv más közösségi eszközt jelöl!) Elfogadásuk előtt a Tanács konzultál az Európai Parlamenttel, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, a Régiók Bizottságával, valamint a Munkaerő-piaci Bizottsággal. 3.) Az éves irányelvek alapján minden tagállam felépíti saját Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervét, (NFA) (Magyarország 2004-ben készített először ilyet.) amelyben a kiadott irányelveknek megfelelő célokat és az elérésükhöz vezető intézkedéseket ír le. 1999-től a NFA-val összhangban a tagállamok beszámolnak az elért eredményeikről. (1998-ban, az első évben a beszámolás még két elkülönülő részben történt meg.) 4.) Az NFA célok és elért eredmények alapján a Tanács értékeli a tagállamok munkáját. E folyamat eredményeként visszajelzést kapnak az éves célok teljesítéséről. A következő éves célok megfogalmazása a visszajelzések alapján történik meg. (A Tanács minősített többséggel konkrét ajánlásokat is megfogalmazhat a tagállamai felé.) Minden tagállam visszajelzést kap a teljesítményéről. Mivel az EU feltett szándéka az átláthatóság növelése és a polgárközelibb EU kialakítása minden foglalkoztatási dokumentum felkerül az unió hivatalos honlapjára29. A folyamat végül az első lépéstől kezdődik újra, meg újra. A Közösségben ezt a folyamatot hívják Nyitott Koordinációs Modellnek (open method of coordination OMC). (Nagy-Tóth 2004 211 o.)

4 Oktatás és képzés 2010 1.korai iskolaelhagyók (lemorzsolódás) 2.matematikai, természettudományos és műszaki végzettséggel rendelkezők 15%-os növelése + nemek közti egyenlőtlenség mérséklődése 3.22 éves korosztály 85%-a középfokú végzettség 4.az alacsony szintű szövegértési képességgel rendelkező 15 évesek száma 20%-os csökkentése 5.az élethosszig tartó tanulsban részt vevők átlagos aránya a felnőtt, munkaképes korú lakosságnak (25-64 évesek) legalább 12,5 %-a kell legyen 6.befektetés a humán erőforrásokba

5 E+T 2010 eredményei EU/HU 6 benchmark(mérföldkő) 1.korai iskolaelhagyók (lemorzsolódás) 2010-re cél: korai iskolaelhagyók aránya az EU-ban 10%-nál ne legyen nagyobb EU:18,8% Mo. 12,3% cél:10%

6 2. matematikai, természettudományos és műszaki végzettséggel rendelkezők 15%-os növelése + nemek közti egyenlőtlenség mérséklődése Eu: 25,7% Mo: 10,1% cél:+15%

7 3. -22 éves korosztály 85%-a középfokú végzettség Eu:75,4% Mo:87,2 4. - az alacsony szintű szövegértési képességgel rendelkező 15 évesek száma 20%-os csökkentése Eu: 17,2% Mo.:22,7% cél 13,7 %

8 5. –az élethosszig tartó tanulásban részt vevők átlagos aránya a felnőtt, munkaképes korú lakosságnak (25-64 évesek) legalább 12,5 %-a kell legyen Eu: 8,5% Mo:3,3% cél:12,5% 6.befektetés a humán erőforrásokba Jelentős növekedés a humánerőforrás- befektetések egy főre eső szintjében

9 Oktatás és képzés 2020 Strategic objective 1: Making lifelong learning and mobility a reality Guidance! Strategic objective 2: Improving the quality and efficiency of education and training Strategic objective 3: Promoting equity, social cohesion and active Citizenship Strategic objective 4: Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training

10 LLL stratégiák EU szinten 1996-tól Magyar LLL Stratégia (2005) –Ennek egyik eleme a pályaorientáció! –ÚMFT TÁMOP 2007-2013 (2. prioritás) A pályaorientáció rendszerének fejlesztése

11 Versenyképesség növelése Társadalmi, gazdasági és területi kohézió erősítése Fenntartható növekedés és környezetvédelem Az életminőség átfogó javítása Az egész életen át tartó tanulás stratégiája Esély- teremtés Oktatás, képzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése Az oktatás, képzés hatékonyságának javítása, össztársadalmi ráfordításainak növelése Pályaorientáció, tanácsadás, pályakövetés Alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése Új tanítási, tanulási kultúra Tanulási lehetőségek bővítése Az oktatás, képzés minőségének fejlesztése Szociálisan hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek kiemelt támogatása Nem formális, informális tanulás elismerése Innovációk támogatása és fenntarthatóságának biztosítása (hálózat- építés) Oktatás, képzés hatékonyságát segítő eljárások bevezetésének ösztönzése (társulás) Új, kormányzási módszerek, közpolitikai technikák Oktatási, képzési lehetőségekhez való hozzáférés területi feltételeinek javítása Mérési, értékelési, minőségirányítási rendszerek fejlesztése Társadalmi partnerség és ágazatközi koordináció erősítése Oktatási infrastruktúra fejlesztése Munkaerő-piaci és oktatási rendszerek összehangolt fejlesztése Munkaerő-piaci szempontból veszélyeztetett csoportok támogatása Nemzetközi (európai) együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása Tanulásba, képzésbe történő egyéni és munkáltatói befektetése ösztönzése 1. melléklet:

12

13 Tagállami fejlesztéspolitika (ÚMFT) in TÁMOP 2007-2013 Életpálya tanácsadás (Pályaorientáció) Pályaorientáció és tagállami szakpolitikák viszonya http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=kulfoldi_palyaor_eu_llg_szakpol Nemzeti Reformprogram – a növekedésért és foglalkoztatásért (NRP) 2008-2010 Szociális védelem és társadalmi összetartozás (JIM) 2008-2010 Magyar Ifjúsági stratégia 2009-2024 (NIS)Stratégia az egész életen át tartó tanulásról (LLL) (2005) E+T 2010/ E+T 2020 In szakképzés-fejlesztési stratégia

14 Kötelező irodalmak Borbély-Pecze Tibor Bors JKA 2010 életpálya-fejlesztési készségterület a közoktatásban háttértanulmány (2009) (kézirat)JKA 2010 életpálya-fejlesztési készségterület a közoktatásban háttértanulmány (2009) (kézirat) Pjeczka Katalin 2007. december 12. BA – oktatáspolitika előadásvázlatPjeczka Katalin Council Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") Council Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020") Mihály Ildikó (2005) Összefoglaló az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram végrehajtásának tapasztalatairól készült közös európai jelentésről Új pedagógiai Szemle 2005/02Összefoglaló az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram végrehajtásának tapasztalatairól készült közös európai jelentésről Új pedagógiai Szemle 2005/02

15 További irodalmak ZÖLD KÖNYV A magyar közoktatás megújításáért (2008)ZÖLD KÖNYV A magyar közoktatás megújításáért (2008) A kerekasztal honlapja Jelentés a magyar közoktatásról, 2006Jelentés a magyar közoktatásról, 2006 DG EC Megjelent a PIRLS 2006 jelentés, amely a 10 évesek olvasási- szövegértési készségét méri. Az első riport 2001-ben készült.Megjelent a PIRLS 2006 jelentés, amely a 10 évesek olvasási- szövegértési készségét méri. Az első riport 2001-ben készült. Megjelent a PISA 2006 feldolgozása AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010. PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 2004-2006-BAN http://www.okm.gov.hu/letolt/eu/az_oktatas_es_kepzes _2010.pdfhttp://www.okm.gov.hu/letolt/eu/az_oktatas_es_kepzes _2010.pdf

16 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Az Európai Unió oktatáspolitikája résztárgy Borbély-Pecze Tibor Bors Phd. jelölt Pályatanácsadás a közösségi oktatáspolitikában SZIE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések