Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. december 11. Tájékoztató előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. december 11. Tájékoztató előadás."— Előadás másolata:

1 A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. december 11. Tájékoztató előadás a 2007-2013 közötti Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának részére

2 Közvetlen Támogatások Igazgatósága Elmúlt időszak jelentős kifizetései Új jogcímeink Nyitott kérelem beadási időszak Benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege

3 Elmúlt időszak jelentős kifizetései Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kedvezőtlen adottságú területek Natura 2000 gyepterületek Mezőgazdasági területek erdősítése Natura 2000 erdőterületek Termelői csoportok támogatása Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölése Őshonos állatfajták megőrzése

4 Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kötelezettségvállalási állomány: 281 329 333 415 Ft 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1. – május 15. (3. éves kifiz.) beérkezett kifizetési kérelmek:13 015 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:12 506 db kifizetett összeg: 53 456 161 349 Ft elutasított kérelmek: 330 db 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:12 902 db Kérelmezési hibák gyepes célprogramoknál állatsűrűség nem elegendő nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára kifizetést június 10-ét követő módosítások (támogatási összeg növelés) gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése, vagy nem megfelelő formanyomtatványon – NÉBIH földhasználat nem teljes támogatási időszakra szól és nem a teljes területre ültetvény kivágás, újratelepítés be nem jelentése ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen)

5 Kedvezőtlen adottságú területek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is. 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 573 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 860 db kifizetett összeg: 3 260 088 957 Ft elutasított kérelmek: 709 db 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 678 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó KAT-ban nem támogatható növény igénylése gazdálkodási napló nem vezetés

6 Natura 2000 gyepterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is. 2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 545 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 014db kifizetett összeg: 2 685 155 586 Ft elutasított kérelmek: 524 db 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 738 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó nem gyepre igényelnek, feltörik a gyepet földhasználati előírások be nem tartása– KM szankció gazdálkodási napló nem vezetése

7 NVT Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány 28 654 876 637 Ft 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 10 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: 4 084 db jóváhagyott kérelem: 660 db kifizetett összeg: 466 527 967 Ft Elutasítási okok Nem befejezett az erdőrészlet. Nem erdőgazdálkodó a kérelmező. Olyan kifizetési kérelem, melyre nincs támogatási jogosultság megállapítva.

8 Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány 23 754 964 713 Ft 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 10 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: 2 967 db jóváhagyott kérelem: 188 db kifizetett összeg: 259 866 700 Ft Elutasítottak:78 db Elutasítási okok a támogatási kérelemben megítélt támogatási összeget már teljes egészében igénybe vette, további támogatás nem adható (71 db) az ápolási feltételeknek nem felelt meg (2 db) a művelési ág váltás nem történt meg (1 db) erdőgazdálkodóként nincs nyilvántartásba véve (2 db) 20% feletti területeltérés (2 db)

9 Natura 2000 erdőterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is. 2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 10 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: 2 127 db jóváhagyott kérelem: 327 db kifizetett összeg: 349 025 354 Ft Elutasítási okok: Az erdőgazdálkodó az adott erdőrészletre vonatkozóan, a kérelem benyújtását megelőzően nem rendelkezett az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, A kérelmező az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint nem az adott erdőrészlet erdőgazdálkodója, Az erdőrészlet az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint Natura 2000 területként nem került lehatárolásra Nem létező erdőrészlet azonosítóval igényelt támogatást Nem erdőrészletként nyilvántartott területként szerepelő területre igénylés. (Tisztás, Nyiladék stb…) Az erdőrészlet területe nem éri el a minimálisan támogatható területnagyságot (0,3 ha) Az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint a terület állami vagy önkormányzati tulajdonban van Az erdőrészletre az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozóan jogerősen erdőgazdálkodási/erdővédelmi bírságot állapított meg A jóváhagyható összterület nem éri el az 1 ha-t A kérelmező önkormányzat, költségvetési szerv, vagy 50% feletti állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet

10 Fiatal erdők állománynevelése Kötelezettségvállalási állomány 734 772 707 Ft Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. beérkezett kifizetési kérelem:561db jóváhagyott kérelem: 330 db kifizetett összeg: 186 737 678 Ft Elutasítási okok: Kifizetési kérelmét az erdőrészletben végzett tevékenység megvalósítását követő 20 napon túl nyújtotta be A kötelező rájegyzések hiányoznak a számláról, az erre irányuló hiánypótlásnak az ügyfél nem tett eleget. Az ügyfél tárgyi eszközökről (pl: kesztyű, gáz, fűrész) nyújtott be számlát, de szolgáltatás számolható el a kifizetési kérelemben. Helyszíni ellenőrzés alapján elutasításra került.

11 Termelői csoportok támogatása 2013. évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. június 1-30. beérkezett kifizetési kérelem: 143 db jóváhagyott kifizetési kérelem: 137 db elutasított kifizetési kérelem: 5 db kifizetett összeg: 2 204 829 184 Ft Támogatási kérelem benyújtási időszak:2013. szeptember 1-30. beérkezett támogatási kérelem: 38 db előzetesen jóváhagyott támogatási kérelem: 38 db támogatási igény 5 évre: 3 296 846 004 Ft A támogatási kérelmek forrásallokációja folyamatban van.

12 Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölése A támogatás normatív jellegű, az állatlétszámtól független, és degresszív, tehát összege az öt év alatt fokozatosan csökken. Így a 2012. évben gyártott és beszerzett eszközök után 0,61 eurót kaphattak, a 2013. évben gyártott és beszerzett egyedi jelölőeszközökre 0,40 eurót kaphattak az állattartók. A támogatás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (korábban Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) által engedélyezett és a www.enar.hu honlapon közzétett elektronikus jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez vehető igénybe.www.enar.hu 2013. évi második támogatási/kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. augusztus 1-31. beérkezett támogatási/kifizetési kérelem: 3736 db jóváhagyott támogatási/kifizetési kérelem: 3136 db kifizetett összeg: 46 788 625Ft

13 Őshonos állatfajták megőrzése 2012. évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. február 1-28. beérkezett kifizetési kérelem: 554 db jóváhagyott kifizetési kérelem: 192 db kifizetett összeg: 174 606 538 Ft A többi kifizetési kérelem lezárása folyamatos, a kifizetések folytatódnak a keresztellenőrzések lezárását követően. A támogatás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak - a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett - tenyésztésben történő megőrzése a kieső jövedelem és többletköltségek ellentételezésén keresztül a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.

14 Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2007/2008. évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek:426 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:223 db kifizetett összeg: 214 869 004 Ft A következő kifizetési kérelem benyújtási időszak 2014. január 1-31. között lesz. Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2009. évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek: 109 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 78 db kifizetett összeg: 90 418 298 Ft

15 2013-ban nyílt jogcímeink Nem termelő beruházások erdészeti területen közjóléti intézkedés Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

16 Kifizetési kérelem benyújtása: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül beérkezett kifizetési kérelem: 91 db jóváhagyott kifizetési kérelem: 14 db elutasított kifizetési kérelem: 46 db kifizetett összeg: 2 273 600 Ft Elutasítás főbb indokai: az ügyfél nem adott át minden támogatás alapjául szolgáló területet; a kifizetési kérelem benyújtása után újabb támogatási kérelem benyújtása. Kifizetési kérelem benyújtása: 2013. november 1-30. beérkezett kifizetési kérelem: 40 db A kifizetési kérelmek bírálata folyamatban van. A támogatásban részesülő ügyfelek támogatási összege negyedévente kerül kifizetésre.

17 Nem termelő beruházások erdészeti területen közjóléti intézkedés 2013. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2013. október 1.- december 30. (módosítva lett). rendelkezésre álló forrás (szerkezet átalakítással együtt):9.254.599.591 Ft A támogatási rendelet alapján az alábbi közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtható támogatás: - erdei kirándulóhely, - erdei pihenhely, - erdei tanösvény, - ”A” típusú erdei kilátó (6-8 méter magasságú), - ”B” típusú erdei kilátó (8,01-11 méter magasságú), - ”C” típusú erdei kilátó (11 méter feletti magasságú). Kifizetési kérelem először a 2014. évi Egységes kérelem keretében, legkésőbb a 2015. évben lehet benyújtani. Támogatási összegekről a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet mellékletei rendelkeznek.

18 I. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Termelői csoportok Kifizetési2013.06.01-06.30 143137 2 204 829 184 Támogatási2013.09.01-09.30383 296 846 004 Fiatal gazdák támogatása Kifizetési2013.01.01-01.31 426 223-214 869 004 Kifizetési2013.03.01-03.311097890 418 298 Kifizetési2013.04.01-04.3035 33 347 252 400 KifizetésiTH + 90 nap9229039 449 474 400 Gazdaságátadás Támogatási2012.12.17-02.15 165112 380 436 000 - KifizetésiTH + 90 nap91142 273 600 Juh és kecske elektronikus jelölés Támogatási 2013.08.01-08.313736 3136 46 788 625 Lágy- és Fásszárú energiaültetvények Kifizetési2013.04.10.-05.15. 5 Kifizetési2013.08.01-08.310 Ültetvénykorszerűsítés Kifizetési2013.04.10.-05.15. 13 Kifizetési2013.08.01-08.31.7 Kertészeti ültetvények korszerűsítése Kifizetési2013.04.10.-05.15. 82 Kifizetési2013.08.01-08.31.29 Gyümölcs ültetvények korszerűsítése Kifizetési 2013.04.10.-05.15.58 Kifizetési 2013.11.15.-12.15. Fiatal erdők állománynevelése Támogatási2012.05.02.-05.31.568517734 772 707 Támogatási2013.02.01.-02.28.303 Kifizetési 2012.05.02.- 2013.12.07. (2014. nov. 20-ig folyamatos) 561330186 737 678

19 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Mezőgazdasági területek erdősítése Támogatási2013.05.01-07.01.2511881 417 844 995 Kifizetési2013.04.10.-05.15.2 967330 259 866 700 Erdészeti potenciálTámogatási2013.06.09.-06.30.8475 349 707 072 Kifizetési2013.04.10.-05.15.285 Agrár-erdészeti rendszerekTámogatási2013.05.01-06.30.29 145 361 013 - Kifizetési2013.04.10.-05.15.137 68 361 774 Erdő-környezetvédelemTámogatási2012.10.01-11.30.270 2521 225 413 331 Kifizetési2013.04.10.-05.15.411 Erdőszerkezet átalakítása (erdő nem termelő beruházások) Támogatási2012.10.01-11.30.1531351 036 597 413 Kifizetési2013.04.10.-05.15.141 Natura 2000 erdő kompenzációs támogatás Kifizetési2013.04.10.-05.15.2127327349 025 354 EMVA Agrár-környezet- gazdálkodás Kifizetési2012.04.01-05.15. 13 01512 506 53 456 161 349 Kedvezőtlen adottságú területek Kifizetési2012.04.01-05.15. 8 5737 860 3 260 088 957

20 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Natura 2000 gyepKifizetési2012.04.01-05.15.7 5457 014 2 685 155 586 Nem termelő mezőgazdasági beruházás Kifizetési2012.04.01-05.15.159120 240 769 222 Támogatási2012.06.01-07.25.257 219 1 086 914 989 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési 2013.02.01-02.28.554 192 174 606 538 Növényi génmegőrzésKifizetési 2012.09.01-09.30. 32 31 587 276 775 Állati génmegőrzés támogatása Támogatási 2012.04.01-10.10.237 2 873 484 651,83 Kifizetési2013.06.14-07.3187

21 Köszönöm a figyelmet! Központi Ügyfélszolgálat: (1) 374-3603, (1) 374-3604 www.mvh.gov.hu ügyfelszolgalat@mvh.gov.hu www.mvh.gov.hu Közvetlen Támogatások Igazgatósága Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013.


Letölteni ppt "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. december 11. Tájékoztató előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések