Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. december 11. Tájékoztató előadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. december 11. Tájékoztató előadás."— Előadás másolata:

1 A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága december 11. Tájékoztató előadás a közötti Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának részére

2 Közvetlen Támogatások Igazgatósága Elmúlt időszak jelentős kifizetései Új jogcímeink Nyitott kérelem beadási időszak Benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege

3 Elmúlt időszak jelentős kifizetései Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kedvezőtlen adottságú területek Natura 2000 gyepterületek Mezőgazdasági területek erdősítése Natura 2000 erdőterületek Termelői csoportok támogatása Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölése Őshonos állatfajták megőrzése

4 Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Kötelezettségvállalási állomány: Ft kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1. – május 15. (3. éves kifiz.) beérkezett kifizetési kérelmek: db jóváhagyott kifizetési kérelmek: db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 330 db kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek: db Kérelmezési hibák gyepes célprogramoknál állatsűrűség nem elegendő nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára kifizetést június 10-ét követő módosítások (támogatási összeg növelés) gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése, vagy nem megfelelő formanyomtatványon – NÉBIH földhasználat nem teljes támogatási időszakra szól és nem a teljes területre ültetvény kivágás, újratelepítés be nem jelentése ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen)

5 Kedvezőtlen adottságú területek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 573 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 860 db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 709 db kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:8 678 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó KAT-ban nem támogatható növény igénylése gazdálkodási napló nem vezetés

6 Natura 2000 gyepterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 1 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 545 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:7 014db kifizetett összeg: Ft elutasított kérelmek: 524 db kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 9 – május 15. beérkezett kifizetési kérelmek:7 738 db Kérelmezési hibák nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó nem gyepre igényelnek, feltörik a gyepet földhasználati előírások be nem tartása– KM szankció gazdálkodási napló nem vezetése

7 NVT Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány Ft kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 10 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: db jóváhagyott kérelem: 660 db kifizetett összeg: Ft Elutasítási okok Nem befejezett az erdőrészlet. Nem erdőgazdálkodó a kérelmező. Olyan kifizetési kérelem, melyre nincs támogatási jogosultság megállapítva.

8 Mezőgazdasági területek erdősítése Kötelezettségvállalási állomány Ft kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 10 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: db jóváhagyott kérelem: 188 db kifizetett összeg: Ft Elutasítottak:78 db Elutasítási okok a támogatási kérelemben megítélt támogatási összeget már teljes egészében igénybe vette, további támogatás nem adható (71 db) az ápolási feltételeknek nem felelt meg (2 db) a művelési ág váltás nem történt meg (1 db) erdőgazdálkodóként nincs nyilvántartásba véve (2 db) 20% feletti területeltérés (2 db)

9 Natura 2000 erdőterületek A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is kifizetési kérelem benyújtási időszak: április 10 – május 15. beérkezett kifizetési kérelem: db jóváhagyott kérelem: 327 db kifizetett összeg: Ft Elutasítási okok: Az erdőgazdálkodó az adott erdőrészletre vonatkozóan, a kérelem benyújtását megelőzően nem rendelkezett az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőtervvel, A kérelmező az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint nem az adott erdőrészlet erdőgazdálkodója, Az erdőrészlet az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint Natura 2000 területként nem került lehatárolásra Nem létező erdőrészlet azonosítóval igényelt támogatást Nem erdőrészletként nyilvántartott területként szerepelő területre igénylés. (Tisztás, Nyiladék stb…) Az erdőrészlet területe nem éri el a minimálisan támogatható területnagyságot (0,3 ha) Az Országos Erdőállomány Adattár adatai szerint a terület állami vagy önkormányzati tulajdonban van Az erdőrészletre az erdészeti hatóság a támogatási időszakra vonatkozóan jogerősen erdőgazdálkodási/erdővédelmi bírságot állapított meg A jóváhagyható összterület nem éri el az 1 ha-t A kérelmező önkormányzat, költségvetési szerv, vagy 50% feletti állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet

10 Fiatal erdők állománynevelése Kötelezettségvállalási állomány Ft Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül. beérkezett kifizetési kérelem:561db jóváhagyott kérelem: 330 db kifizetett összeg: Ft Elutasítási okok: Kifizetési kérelmét az erdőrészletben végzett tevékenység megvalósítását követő 20 napon túl nyújtotta be A kötelező rájegyzések hiányoznak a számláról, az erre irányuló hiánypótlásnak az ügyfél nem tett eleget. Az ügyfél tárgyi eszközökről (pl: kesztyű, gáz, fűrész) nyújtott be számlát, de szolgáltatás számolható el a kifizetési kérelemben. Helyszíni ellenőrzés alapján elutasításra került.

11 Termelői csoportok támogatása évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: június beérkezett kifizetési kérelem: 143 db jóváhagyott kifizetési kérelem: 137 db elutasított kifizetési kérelem: 5 db kifizetett összeg: Ft Támogatási kérelem benyújtási időszak:2013. szeptember beérkezett támogatási kérelem: 38 db előzetesen jóváhagyott támogatási kérelem: 38 db támogatási igény 5 évre: Ft A támogatási kérelmek forrásallokációja folyamatban van.

12 Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölése A támogatás normatív jellegű, az állatlétszámtól független, és degresszív, tehát összege az öt év alatt fokozatosan csökken. Így a évben gyártott és beszerzett eszközök után 0,61 eurót kaphattak, a évben gyártott és beszerzett egyedi jelölőeszközökre 0,40 eurót kaphattak az állattartók. A támogatás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (korábban Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal) által engedélyezett és a honlapon közzétett elektronikus jelölőeszközök beszerzéséhez, a beszerzés költségeinek részbeni, utólagos megtérítéséhez vehető igénybe.www.enar.hu évi második támogatási/kifizetési kérelem benyújtási időszak: augusztus beérkezett támogatási/kifizetési kérelem: 3736 db jóváhagyott támogatási/kifizetési kérelem: 3136 db kifizetett összeg: Ft

13 Őshonos állatfajták megőrzése évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: február beérkezett kifizetési kérelem: 554 db jóváhagyott kifizetési kérelem: 192 db kifizetett összeg: Ft A többi kifizetési kérelem lezárása folyamatos, a kifizetések folytatódnak a keresztellenőrzések lezárását követően. A támogatás célja az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajtáknak - a fajta eredeti tartási és takarmányozási körülményeihez hasonló feltételek mellett - tenyésztésben történő megőrzése a kieső jövedelem és többletköltségek ellentételezésén keresztül a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.

14 Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2007/2008. évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek:426 db jóváhagyott kifizetési kérelmek:223 db kifizetett összeg: Ft A következő kifizetési kérelem benyújtási időszak január között lesz. Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: évi támogatási kérelem alapján beérkezett kifizetési kérelmek: 109 db jóváhagyott kifizetési kérelmek: 78 db kifizetett összeg: Ft

15 2013-ban nyílt jogcímeink Nem termelő beruházások erdészeti területen közjóléti intézkedés Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

16 Kifizetési kérelem benyújtása: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül beérkezett kifizetési kérelem: 91 db jóváhagyott kifizetési kérelem: 14 db elutasított kifizetési kérelem: 46 db kifizetett összeg: Ft Elutasítás főbb indokai: az ügyfél nem adott át minden támogatás alapjául szolgáló területet; a kifizetési kérelem benyújtása után újabb támogatási kérelem benyújtása. Kifizetési kérelem benyújtása: november beérkezett kifizetési kérelem: 40 db A kifizetési kérelmek bírálata folyamatban van. A támogatásban részesülő ügyfelek támogatási összege negyedévente kerül kifizetésre.

17 Nem termelő beruházások erdészeti területen közjóléti intézkedés Támogatási kérelem benyújtási időszak: október 1.- december 30. (módosítva lett). rendelkezésre álló forrás (szerkezet átalakítással együtt): Ft A támogatási rendelet alapján az alábbi közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtható támogatás: - erdei kirándulóhely, - erdei pihenhely, - erdei tanösvény, - ”A” típusú erdei kilátó (6-8 méter magasságú), - ”B” típusú erdei kilátó (8,01-11 méter magasságú), - ”C” típusú erdei kilátó (11 méter feletti magasságú). Kifizetési kérelem először a évi Egységes kérelem keretében, legkésőbb a évben lehet benyújtani. Támogatási összegekről a 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet mellékletei rendelkeznek.

18 I. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Termelői csoportok Kifizetési Támogatási Fiatal gazdák támogatása Kifizetési Kifizetési Kifizetési KifizetésiTH + 90 nap Gazdaságátadás Támogatási KifizetésiTH + 90 nap Juh és kecske elektronikus jelölés Támogatási Lágy- és Fásszárú energiaültetvények Kifizetési Kifizetési Ültetvénykorszerűsítés Kifizetési Kifizetési Kertészeti ültetvények korszerűsítése Kifizetési Kifizetési Gyümölcs ültetvények korszerűsítése Kifizetési Kifizetési Fiatal erdők állománynevelése Támogatási Támogatási Kifizetési (2014. nov. 20-ig folyamatos)

19 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Mezőgazdasági területek erdősítése Támogatási Kifizetési Erdészeti potenciálTámogatási Kifizetési Agrár-erdészeti rendszerekTámogatási Kifizetési Erdő-környezetvédelemTámogatási Kifizetési Erdőszerkezet átalakítása (erdő nem termelő beruházások) Támogatási Kifizetési Natura 2000 erdő kompenzációs támogatás Kifizetési EMVA Agrár-környezet- gazdálkodás Kifizetési Kedvezőtlen adottságú területek Kifizetési

20 II. tengely benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege JogcímKérelemBenyújtási időszak Beérkezett kérelemek (db) Jóváhagyott kérelmek Támogatási kérelmek forrásigénye Ft Kifizetett kérelmek Natura 2000 gyepKifizetési Nem termelő mezőgazdasági beruházás Kifizetési Támogatási Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési Növényi génmegőrzésKifizetési Állati génmegőrzés támogatása Támogatási ,83 Kifizetési

21 Köszönöm a figyelmet! Központi Ügyfélszolgálat: (1) , (1) Közvetlen Támogatások Igazgatósága Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013.


Letölteni ppt "A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. december 11. Tájékoztató előadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések