Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Asszisztált peritoneális dialízis a-PD Zakar Gábor dr. B Braun Avitum 9. Dialízisközpont Székesfehérvár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Asszisztált peritoneális dialízis a-PD Zakar Gábor dr. B Braun Avitum 9. Dialízisközpont Székesfehérvár."— Előadás másolata:

1 1 Asszisztált peritoneális dialízis a-PD Zakar Gábor dr. B Braun Avitum 9. Dialízisközpont Székesfehérvár

2 2 Mi a legjobb módszer a krónikus dialízisre ? Ledebo I, Ronco C.: NDT Plus 6:403-408, 2008. vélemények : az otthoni !és a mai valóság.. A különbség oka finanszírozási (ahol a HD-t jobban fizet..) edukációs (a betegek és orvosok ismeretei is hiányosak) eü. szervezési (segítő otthoni ellátó rendszer léte vagy hiánya)

3 3 Az asszisztálási lehetőség mint a PD terjedésének feltétele 3 Ahol van home-care (a-PD) lehetőség, sokkal többen választják / kapják a peritoneális dialízist Home-care VANNINCS

4 4 Az asszisztált PD aránya Európában növekeszik Tudatos fejlesztési koncepció eredménye Ingrid Ledebo ábrája, ISPD 2008, Istanbul

5 5 Asszisztált PD Fogalma …a hasi dialízisnek az a formája, amikor a kezelési műveletet egészében vagy részben más személy ( nem a beteg ) végzi. Ápolási igénye Napi 1-4 CAPD oldatcsere vagy a napi két automata-PD csatlakozás (rá- és lecsatlakozás) asszisztálása és/vagy napi 1x ES ápolás. Miért fontos ? Egyre több, főként idős, önellátásra és/vagy önmmaga kezelésére nem, vagy korlátozottan alkalmas beteg válik dializisfüggővé (látás- hallás- mozgás- korlátozott, mentálisan retardált vagy demens egyén). Kezelésükre a PD alkalmasabb (sőt gyakran jobb, mint a centrum-HD), de az együttműködés hiánya miatt ettől a lehetőségtől elesnek. Ezt az együttműködési hiányt hidalja át a hozzátartozó vagy külső segítő asszisztálása. „Idősek és gyerekek dialízise” 5

6 6 a-PD az időseknek – valóban jó ? Az a-PD az önálló kezelésre nem képes betegek jó alternatívája Smyth A és mts.: Int Urol Nephrol. 2011 May 3. [Epub ahead of print] Peritoneal dialysis in an ageing population: a 10-year experience. Irország legnagyobb PD központjának retrospektív elemzése 50 év feletti, 1998-2008 között első módszerként PD-t kezdő 148 beteg túléléséről közülük 22 volt asszisztált PD-vel kezelve, életkoruk kivétel nélkül 70 év feletti volt sem a technika, sem a beteg túlélésben nem volt különbség a fiatalabb korcsoporthoz képest, az asszisztált csoport halálozási aránya magasabb volt (komorbiditások) az idős betegek tréningje a fiatalabbakénál hosszabb időt vett igénybe konklúziójuk : „ Assisted PD is a viable option in those unable to undergo PD independently”.

7 7 2000-2005 között PD-vel indított 1613 idős (  75 éves) beteg sorsát elemezték, 2007.12.31. záró dátummal. Az induló átlagkor 81.9 év, 9 feletti Charlson score-ja 545 betegnek volt. Átlagos beteg-túlélés 27.1 hónap, a technika túlélés 21.4 hónap, a PTIS nélküli idő mediánja 32.1 hónap volt. Az indító centrum mérete és az asszisztált PD-forma nem befolyásolta a PTIS gyakoriságot. Az asszisztált PD anyagi támogatását (funding) javasolják. Francia PD regiszter 1613 idős PD beteg 1435 CAPD, ebből 1232 asszisztált PD Asszisztált PD az idősek dialízisében (F)

8 8 PD és HD hatása az idősek életminőségére A PD kevésbé érinti kedvezőtlenül az idős betegeket Ingrid Ledebo ábrája, ISPD 2008, Istanbul BOLDE = Broadening Options in Longterm Dialysis in the Elderly Illness Intrusiveness Rating Score (IIRS)

9 9 PD a gyerekeknek – valóban jó ? Chiu M-C és mts.: Perit Dial Int 27(S2):S138-142, 2007. Automata PD kezelést végző gyerekek és szülők életminősége szülők – gyerekek HRQL felmérése. Kisebb pontszám = kisebb teher APD n = 17 (10) TX n = 19 (10) Az APD kezelt és a transzplantált gyerekek összesített életminőség pontszáma szignifikánsan nem különbözött.

10 10 PD automaták és asszisztálás A PD alkalmazási terét jelentősen bővítették Dell’Aquila és mts.., (Proc ISPD 2006)_Perit Dial Int 27(S2), 2007 kinetikai, anatómiai és életvitel-indikációk mikrochip-technológia könnyíti az individualizálást, ellenőrzést az otthoni PD asszisztáláshoz nagyon fontosak. A rövid cserék miatt egyes esetekben Na-retenció, hipertónia és vizenyő alakult ki. Baxter - HomeChoiceFresenius - SleepSafe Gambro - Serena

11 11 Az automata-PD Na-retenciót okoz ? A folyadékháztartás értékei retenció-különbségre nem utaltak Davison SN és mts. : CJASN 4:1044-1050, 2010. 158 PD-beteg keresztmetszeti vizsgálata, Edmonton, Canada

12 12 a-PD : nagyobb hospitalizációs kockázat ? Másfél év alatt 105 újonnan dialízisre került, PD/HD-re egyaránt alkalmas beteg közül 57% választotta a PD-t. A PD-t választók 33%-a igényelt asszisztálást. Hospit. igényük nem volt nagyobb a HD-re kerülteknél (1.4 / 1.2 epizód/év, 23.6 – 24.2 nap) Torontói tapasztalatok Konklúzió : az a-PD nem jelent fokozott hospit. kockázatot

13 13 A PD asszisztált alkalmazási lehetőségei a közlésekben 13 Hozzátartozó segítségével (family-assisted) Család által fizetett gondozó nővér (private nurse) Alapellátásban dolgozó nővér (community-based nurses) Egészségügyi asszisztens (health-care assistant) Brown EA, Dratwa M, Povlsen JV.: NDT 22:3091, 2007.

14 14 Ebből hazai viszonyok között elérhető… 14 Hozzátartozó segítségével (family-assisted) Család által fizetett gondozó nővér (private nurse) Alapellátásban dolgozó nővér (community-based nurses) Egészségügyi asszisztens (health-care assistant) Szociális intézmény ápolója segítségével (magyar variáns) Alapja : a humánum, elkötelezettség, lelkesedés (szervezési alapnak ez kevés) Az asszisztált PD ápolásának finanszírozása nincs

15 15 Asszisztált PD – hazai B.Braun statisztika 2009-2010 15 A peritonitisz-gyakoriság és technikai túlélés az önállókéval egyező n = betegszámPTIS rátaVáltás HD-re APD-CAPD4071 / 25,5 hó53 (17 %) a-PD (rokon)591/ 23,9 hó11 (18 %) a-PD (eü.szakd.)111/ 13,6 hó0 ES ápolás assz.301 / 21,86 (20%) Bátor B.-né, Schneider K.: DNN 2010 ápolási szekció ábrája Túlnyomóan laikus hozzátartozók által, spontán vállalkozásban nem is rossz eredmény ! (meg mögötte számos egyéni siker, élethelyzet-megoldás, PD nővéri edukáció, törődés, folyamatos felügyelet.. )

16 16 A PD asszisztálására fordított összegek A PD nővéri asszisztálásának finanszírozása évi 5-22 000 EUR között mozog (és még így is megéri az ottani számítások szerint). Angliában évi 10-15000 EUR között terveznek. A költség összevetésnél a HD kezelőhely létesítésének igényét is beszámítják ! A hazai HD éves finanszírozása 12-13000 EUR között mozog (szállítás nélkül) A PD asszisztálást otthonápolási munkaként kellene elismerni és finanszírozni. Hozzátartozónak : munkaidő kedvezmény? szociális támogatás ?

17 17 1.Az országban spontán kezdeményezésként már számos beteget kezelnek így. A B. Braun hálózatban 2010-ben 70 + 30 a-PD. 2.Közös jellemző a spontaneitás, esetenként az improvizatív megoldások és a nagy segítőkészség 3.Nincs azonban : szakmai ajánlás („játékszabályok”), esetenként bizonytalan a jogi-alkalmazási háttér és főként : nincs semmilyen finanszírozási támogatás, pedig a házi betegápolás intézménye adott. 4.A kezelési móddal szakmai közösségünknek (PD Bizottság és workshop) majd a MANET vezetésének is foglalkozni kellene, mivel a nemzetközi tapasztalatok alapján szakmai, rehabilitációs és gazdasági szempontból egyaránt sikeres és elfogadható allternatíva. Az asszisztált PD - összegzés

18 18 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "1 Asszisztált peritoneális dialízis a-PD Zakar Gábor dr. B Braun Avitum 9. Dialízisközpont Székesfehérvár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések