Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Asszisztált peritoneális dialízis B Braun Avitum 9. Dialízisközpont

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Asszisztált peritoneális dialízis B Braun Avitum 9. Dialízisközpont"— Előadás másolata:

1 Asszisztált peritoneális dialízis B Braun Avitum 9. Dialízisközpont
a-PD Zakar Gábor dr. B Braun Avitum 9. Dialízisközpont Székesfehérvár

2 Mi a legjobb módszer a krónikus dialízisre ? vélemények : az otthoni !
Ledebo I, Ronco C.: NDT Plus 6: , 2008. A különbség oka finanszírozási (ahol a HD-t jobban fizet..) edukációs (a betegek és orvosok ismeretei is hiányosak) eü. szervezési (segítő otthoni ellátó rendszer léte vagy hiánya) vélemények : az otthoni ! és a mai valóság..

3 Az asszisztálási lehetőség mint a PD terjedésének feltétele
VAN NINCS Home-care Ahol van home-care (a-PD) lehetőség, sokkal többen választják / kapják a peritoneális dialízist 3

4 Az asszisztált PD aránya Európában növekeszik
Tudatos fejlesztési koncepció eredménye Ingrid Ledebo ábrája, ISPD 2008, Istanbul

5 Asszisztált PD Fogalma
…a hasi dialízisnek az a formája, amikor a kezelési műveletet egészében vagy részben más személy ( nem a beteg ) végzi. Ápolási igénye Napi 1-4 CAPD oldatcsere vagy a napi két automata-PD csatlakozás (rá- és lecsatlakozás) asszisztálása és/vagy napi 1x ES ápolás. Miért fontos ? Egyre több, főként idős, önellátásra és/vagy önmmaga kezelésére nem, vagy korlátozottan alkalmas beteg válik dializisfüggővé (látás- hallás- mozgás-korlátozott, mentálisan retardált vagy demens egyén). Kezelésükre a PD alkalmasabb (sőt gyakran jobb, mint a centrum-HD), de az együttműködés hiánya miatt ettől a lehetőségtől elesnek. Ezt az együttműködési hiányt hidalja át a hozzátartozó vagy külső segítő asszisztálása. „Idősek és gyerekek dialízise” 5

6 a-PD az időseknek – valóban jó ?
Smyth A és mts.: Int Urol Nephrol May 3. [Epub ahead of print] Peritoneal dialysis in an ageing population: a 10-year experience. Irország legnagyobb PD központjának retrospektív elemzése 50 év feletti, között első módszerként PD-t kezdő 148 beteg túléléséről közülük 22 volt asszisztált PD-vel kezelve, életkoruk kivétel nélkül 70 év feletti volt sem a technika, sem a beteg túlélésben nem volt különbség a fiatalabb korcsoporthoz képest, az asszisztált csoport halálozási aránya magasabb volt (komorbiditások) az idős betegek tréningje a fiatalabbakénál hosszabb időt vett igénybe konklúziójuk : „Assisted PD is a viable option in those unable to undergo PD independently”. Az a-PD az önálló kezelésre nem képes betegek jó alternatívája

7 Asszisztált PD az idősek dialízisében (F)
Francia PD regiszter 1613 idős PD beteg CAPD, ebből asszisztált PD között PD-vel indított 1613 idős (75 éves) beteg sorsát elemezték, záró dátummal Az induló átlagkor 81.9 év, 9 feletti Charlson score-ja 545 betegnek volt. Átlagos beteg-túlélés 27.1 hónap, a technika túlélés 21.4 hónap, a PTIS nélküli idő mediánja 32.1 hónap volt Az indító centrum mérete és az asszisztált PD-forma nem befolyásolta a PTIS gyakoriságot Az asszisztált PD anyagi támogatását (funding) javasolják.

8 PD és HD hatása az idősek életminőségére
Illness Intrusiveness Rating Score (IIRS) BOLDE = Broadening Options in Longterm Dialysis in the Elderly A PD kevésbé érinti kedvezőtlenül az idős betegeket Ingrid Ledebo ábrája, ISPD 2008, Istanbul

9 PD a gyerekeknek – valóban jó ?
Chiu M-C és mts.: Perit Dial Int 27(S2):S , 2007. Automata PD kezelést végző gyerekek és szülők életminősége szülők – gyerekek HRQL felmérése. Kisebb pontszám = kisebb teher APD n = 17 (10) TX n = 19 (10) Az APD kezelt és a transzplantált gyerekek összesített életminőség pontszáma szignifikánsan nem különbözött.

10 PD automaták és asszisztálás
Baxter - HomeChoice Fresenius - SleepSafe Gambro - Serena kinetikai, anatómiai és életvitel-indikációk mikrochip-technológia könnyíti az individualizálást, ellenőrzést az otthoni PD asszisztáláshoz nagyon fontosak. A rövid cserék miatt egyes esetekben Na-retenció, hipertónia és vizenyő alakult ki. A PD alkalmazási terét jelentősen bővítették Dell’Aquila és mts.., (Proc ISPD 2006)_Perit Dial Int 27(S2), 2007

11 Az automata-PD Na-retenciót okoz ?
158 PD-beteg keresztmetszeti vizsgálata, Edmonton, Canada A folyadékháztartás értékei retenció-különbségre nem utaltak Davison SN és mts. : CJASN 4: , 2010.

12 a-PD : nagyobb hospitalizációs kockázat ?
Torontói tapasztalatok Másfél év alatt 105 újonnan dialízisre került, PD/HD-re egyaránt alkalmas beteg közül 57% választotta a PD-t. A PD-t választók 33%-a igényelt asszisztálást. Hospit. igényük nem volt nagyobb a HD-re kerülteknél (1.4 / 1.2 epizód/év, 23.6 – 24.2 nap) Konklúzió : az a-PD nem jelent fokozott hospit. kockázatot

13 A PD asszisztált alkalmazási lehetőségei a közlésekben
Hozzátartozó segítségével (family-assisted) Család által fizetett gondozó nővér (private nurse) Alapellátásban dolgozó nővér (community-based nurses) Egészségügyi asszisztens (health-care assistant) Brown EA, Dratwa M, Povlsen JV.: NDT 22:3091, 2007. 13

14 Ebből hazai viszonyok között elérhető…
Hozzátartozó segítségével (family-assisted) Család által fizetett gondozó nővér (private nurse) Alapellátásban dolgozó nővér (community-based nurses) Egészségügyi asszisztens (health-care assistant) Szociális intézmény ápolója segítségével (magyar variáns) Alapja : a humánum, elkötelezettség, lelkesedés (szervezési alapnak ez kevés) Az asszisztált PD ápolásának finanszírozása nincs 14

15 Asszisztált PD – hazai B.Braun statisztika 2009-2010
betegszám PTIS ráta Váltás HD-re APD-CAPD 407 1 / 25,5 hó 53 (17 %) a-PD (rokon) 59 1/ 23,9 hó 11 (18 %) a-PD (eü.szakd.) 11 1/ 13,6 hó ES ápolás assz. 30 1 / 21,8 6 (20%) Túlnyomóan laikus hozzátartozók által, spontán vállalkozásban nem is rossz eredmény ! (meg mögötte számos egyéni siker, élethelyzet-megoldás, PD nővéri edukáció, törődés, folyamatos felügyelet.. ) A peritonitisz-gyakoriság és technikai túlélés az önállókéval egyező Bátor B.-né, Schneider K.: DNN 2010 ápolási szekció ábrája 15

16 A PD asszisztálására fordított összegek
A hazai HD éves finanszírozása EUR között mozog (szállítás nélkül) A PD asszisztálást otthonápolási munkaként kellene elismerni és finanszírozni. Hozzátartozónak : munkaidő kedvezmény? szociális támogatás ? A PD nővéri asszisztálásának finanszírozása évi EUR között mozog (és még így is megéri az ottani számítások szerint). Angliában évi EUR között terveznek. A költség összevetésnél a HD kezelőhely létesítésének igényét is beszámítják !

17 Az asszisztált PD - összegzés
Az országban spontán kezdeményezésként már számos beteget kezelnek így. A B. Braun hálózatban 2010-ben a-PD. Közös jellemző a spontaneitás, esetenként az improvizatív megoldások és a nagy segítőkészség Nincs azonban : szakmai ajánlás („játékszabályok”), esetenként bizonytalan a jogi-alkalmazási háttér és főként : nincs semmilyen finanszírozási támogatás, pedig a házi betegápolás intézménye adott. A kezelési móddal szakmai közösségünknek (PD Bizottság és workshop) majd a MANET vezetésének is foglalkozni kellene, mivel a nemzetközi tapasztalatok alapján szakmai, rehabilitációs és gazdasági szempontból egyaránt sikeres és elfogadható allternatíva.

18 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Asszisztált peritoneális dialízis B Braun Avitum 9. Dialízisközpont"

Hasonló előadás


Google Hirdetések