Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A LÉGIKÖZELEKDÉSI BALESETEK VIZSGÁLATÁNAK KÖZÖSSÉGI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest, 2010. október 27. dr. Horváth Diána jogi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A LÉGIKÖZELEKDÉSI BALESETEK VIZSGÁLATÁNAK KÖZÖSSÉGI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest, 2010. október 27. dr. Horváth Diána jogi."— Előadás másolata:

1 A LÉGIKÖZELEKDÉSI BALESETEK VIZSGÁLATÁNAK KÖZÖSSÉGI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest, 2010. október 27. dr. Horváth Diána jogi előadó

2 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 2

3 3 RENDELET CÉLJA §az európai légi közlekedés biztonságának javítása a polgári repülésbiztonsági vizsgálatok hatékonyságának, célszerűségének és minőségének biztosítása, és a vizsgálatot végző hatóságok európai hálózatának kiépítése révén §a jármű fedélzetén lévő valamennyi személyre és veszélyes árura vonatkozó információ időben való rendelkezésre állásának biztosítása §a balesetek áldozatainak és azok hozzátartozóinak nyújtandó segítség fejlesztése

4 4 VIZSGÁLATOT VÉGZŐ HATÓSÁG JOGÁLLÁSA A vizsgálatokat azok független elvégzésére önállóan vagy más biztonsági vizsgálatot végző hatóságokkal kötött megállapodások révén alkalmas, állandó nemzeti hatóság külső beavatkozástól mentesen végezze vagy felügyelje. függetlenség szervezeti minden olyan féltől, melynek érdekei, feladatai ütközhetnek személyi megfelelő jogállás biztosításával anyagi a feladatok ellátását lehetővé tevő költségvetés, szükséges infrastruktúra (pl. irodák, hangárok)

5 §minden olyan légijárművel bekövetkezett polgári légiközlekedési baleset vagy súlyos repülőesemény, mely nem tartozik a 216/2008/EK rendelet II. melléklete alá §a tagállami jogszabálynak megfelelően a biztonsági vizsgálatot végző hatóság dönthet a fentiektől eltérő kategóriájú repülőesemény, vagy más típusba tartozó légijárműveket érintő balesetek és súlyos repülőesemények vizsgálatáról, amennyiben ezekből várhatóan a repülésbiztonság javításával kapcsolatos tanulságok vonhatók le §a vizsgálatok terjedelmét és az alkalmazandó eljárásokat a biztonsági vizsgálatokat végző hatóság állapítja meg a repülésbiztonság javítása szempontjából várható tanulságok figyelembe vételével, beleértve a 2250 kg MTOM alatti légijárművekkel bekövetkezett balesetek, események vizsgálatát is 5 VIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG

6 6 ÚJ RÉSZTVEVŐK A VIZSGÁLATBAN I. Az eseményvizsgálatokat végző hatóság felkéri az EASA-t és az érintett tagállamok nemzeti légiközlekedési hatóságait – amennyiben nincsenek érdekellentétek -, hogy hatáskörükön belül nevezzenek ki egy képviselőt, aki részt vesz az eseményvizsgálatban: - a vizsgálatvezető tanácsadójaként a saját jogon folytatott vizsgálatban, vagy -a meghatalmazott képviselő tanácsadójaként a harmadik országban folytatott vizsgálatban.

7 Jogaik: 7 ÚJ RÉSZTVEVŐK A VIZSGÁLATBAN II. helyszín megtekintése javaslattétel a kikérdezés témaköreire, hozzáférés a tanúk nyilatkozataihoz hozzáférés a releváns tényadatokhoz, másolat dokumentumokból részvétel az adatrögzítők kiolvasásában, kivéve: pilótafülke kép- és hangfelvételei részvétel egyéb vizsgálati tevékenységekben, kivéve: okok meghatározása, ill. BA megfogalmazása céljából tartott ülés Kötelezettségük: együttműködés – kért információ, eszközök, tanácsadó rendelkezésre bocsátása szakmai titoktartás – a vizsgálat során szerzett információk célhoz kötött felhasználása és bizalmas kezelése

8 §A rendeletben foglaltak megsértése esetére a tagállamok szankciókat állapítanak meg, melyeknek hatékonynak, arányosnak, és visszatartó erejűnek kell lennie. §Szankcionálható különösen: védett információ közzététele biztonsági vizsgálatok akadályozása lényeges információk, dokumentumok átadásának megtagadása, azok elrejtése, megváltoztatása, megsemmisítése bejelentési kötelezettség elmulasztása 8 SZANKCIÓK

9 §a vizsgálatot a lehető legrövidebb időn belül, lehetőleg 12 hónappal a baleset, esemény bekövetkezése után zárójelentés kiadásával kell lezárni §amennyiben erre nincs mód, a baleset, esemény minden évfordulóján időközi nyilatkozatot kell közzétenni a vizsgálat előrehaladásáról, biztonsági kérdésekről §a vizsgálat lezárulta előtt kiadni tervezett jelentés kiadása előtt biztosítani lehet, a zárójelentés kibocsátása előtt biztosítani kell az érintett hatóságoknak, az EASA-nak, és rajtuk keresztül a típustervre vonatkozó engedély birtokosának, a gyártónak és az üzemeltetőnek, hogy észrevételeket tegyenek – konzultáció a szakmai titoktartás szabályainak betartása mellett §a zárójelentést és BA-t meg kell küldeni: az érintett állam biztonsági vizsgálatot végző, valamint polgári légiközlekedési hatóságának, és az ICAO-nak a nemzetközi standardoknak és ajánlott eljárásoknak megfelelően a jelentésben lévő BA címzettjének a Bizottságnak és az EASA-nak, kivéve: ha nyilvánosan elektronikus formában hozzáférhető, akkor csak hozzáférhetőségről kell tájékoztatni 9 A VIZSGÁLATRÓL KÉSZÍTETT JELENTÉSEK

10 10 BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK vizsgálat vagy egyéb forrás (pl. tanulmány) alapján BA kibocsátása a címzett (érintett hatóság) 90 napon belül értesíti a kibocsátót a meghozott/tervezett intézkedésről, végrehajtáshoz szükséges időről, vagy ha nincs intézkedés, annak indokairól a kibocsátó 60 napon belül tájékoztatja a címzettet a válasz kielégítő vagy nem kielégítő voltáról, a válaszokat nyilvántartja,1321/2007/EK rendelet szerint központi adattárban rögzíti a címzettek nyomon követik a végrehajtott intézkedéseket

11 §a tagállamok biztonsági vizsgálatot végző hatóságai alkotják, tagjai a hatóságok vezetői és/vagy multimodális szervezet esetén a légiközlekedéssel foglalkozó részleg vezetője §tagjai közül 3 évre elnököt választanak, aki elkészíti az éves munkaprogramot és az ülések napirendjét §a Hálózat feladatai: ajánlások, tanácsadás az Unió intézményei számára a biztonságra vonatkozó uniós politikák, szabályok kialakítására információk megosztásának ösztönzése a biztonsági vizsgálatot végző és nemzeti légiközlekedési hatóságok, a Bizottság és az EASA között vizsgálatok bevált gyakorlatainak összegyűjtése, népszerűsítése, uniós vizsgálati módszertan kidolgozása vizsgálati kapacitások megerősítése, eszközök megosztását lehetővé tevő keret létrehozása (szakemberek, eszközök, kapacitások listája) a kivizsgálók számára képzések szervezése éves jelentés a Bizottság felé 11 BIZTONSÁGI VIZSGÁLATOKAT VÉGZŐ HATÓSÁGOK EURÓPAI HÁLÓZATA

12 §a tagállami repülőtérre érkező vagy onnan induló járatokat üzemeltető légitársaságoknak olyan eljárást kell bevezetniük, mely lehetővé teszi, hogy: a baleset bekövetkezésétől számított legkésőbb 2 órán belül rendelkezésre álljon egy lista a fedélzeten tartózkodó valamennyi személyről, azonnal rendelkezésre álljon a fedélzeten található veszélyes áruk listája. §a légitársaságok lehetővé teszik az utasok számára, hogy megadják a baleset esetén értesítendő személy nevét és elérhetőségét, melyet csak baleset esetén lehet felhasználni – harmadik féllel nem közölhető, kereskedelmi célra nem használható 12 INFORMÁCIÓ A FEDÉLZETEN LÉVŐ SZEMÉLYEKRŐL, VESZÉLYES ÁRUKRÓL

13 §a tagállamok gondoskodnak egy nemzeti szintű, a légi balesetek esetére szóló vészhelyzeti terv létrehozásáról, mely rendelkezik többek között: a balesetek áldozatainak és azok hozzátartozóinak nyújtandó segítségről, a repülőtéri mentőegységekről. §A tagállamok területén bejegyzett légitársaságnak rendelkeznie kell az áldozatokra és hozzátartozóikra vonatkozó segítségnyújtási tervvel, melyet a tagállam ellenőriz. Követelmény különösen: a pszichológiai támogatás alkalmas a súlyosabb balesetek kezelésére 13 SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ ÁLDOZATOKNAK

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! horvath.diana@kbsz.hu www.kbsz.hu 14


Letölteni ppt "A LÉGIKÖZELEKDÉSI BALESETEK VIZSGÁLATÁNAK KÖZÖSSÉGI SZINTŰ SZABÁLYOZÁSA KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest, 2010. október 27. dr. Horváth Diána jogi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések