Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségbiztosítás másfél évtizede:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségbiztosítás másfél évtizede:"— Előadás másolata:

1 Az egészségbiztosítás másfél évtizede: 1990-2005.
Budapest, február 8. Az egészségbiztosítás másfél évtizede: Dr. Székely Tamás Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 Az előadás témája A társadalombiztosítás átalakulása
Az E. Alap helyzete A Gyógyító megelőző ellátások Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

3 A társadalombiztosítás átalakulása

4 A Magyar Társadalombiztosítás történeti áttekintése
1955 évi 39. Tvr. A” dolgozók betegségi biztosításáról 1975 évi II. tv. A társadalombiztosításról 1988 évi XXI. Tv. A Társadalombiztosítási alapról 60/1991 (X.29) OGY Határozat 1992 évi LXXXIV tv. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről

5 60/1991 (X.29) OGY Határozat Megállapítja:
Viszonylag magas járulékok ellenére nem képes értéktartó ellátásokat biztosítani A Társadalombiztosítás pénzügyi helyzete instabil Nem biztosításjellegű ellátásokat is finanszíroz Az egészségügyi szolgáltatások társadalombiztosítási finanszírozása formális

6 60/1991 (X.29) OGY Határozat Egyetért:
A szociális biztonság legátfogóbb intézménye: az állam által garantált a lakosság legszélesebb körére kiterjedő KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSíTÁS

7 60/1991 (X.29) OGY Határozat Szerint:
Meg kell határozni: A kötelező biztosítás feladatkörébe tartozó feladatokat ki kell alakítani az önálló biztosítási ágakat A járulékfizetők számára világossá kell tenni, hogy a fizetési kötelezettségért milyen jogosultságokat, szolgáltatásokat köteles a társadalombiztosítás nyújtani Egyértelművé kell tenni a szolidaritási elven alapuló elemeket Meg kell határozni az állami költségvetés szerepét, feladatköreit

8 Magyar társadalombiztosítás jellemzői
forrás: járulék + adó hozzáférés: gyakorlatilag teljeskörü piac: hiányzó szabályozás ellátók: köztulajdon és magánpraxis keveredése tulajdon: a „többcsatornás” finanszírozással magánbiztosítók: minimális szerep Bismarck és Beveridge között ? Orosz Éva: „Félúton vagy tévúton ?”

9 A magyar társadalombiztosítás átalakulása (1993) 1992. évi LXXXIV Tvr.
Országos Társadalom- biztosítási Főigazgatóság OEP ONYF

10 1992. évi LXXXIV Tvr. Egészségbiztosítás feladatai:
táppénz, terhességi gyermekágyi segély rokkantsági nyugdíj és járadék GYME, Gyógyszer, GYSE utiköltségtérítés

11 1992. évi LXXXIV Tvr. Területi ellátási kötelezettség GYME (kasszák)
Hsz fix+korcsoportos fejkvóta járó fix+ teljesítmény gondozók fixdíj aktív fekvő HBCS (intézményi alapdíj) krónikus ápolási nap 2 hónapos finanszírozási csúszás

12 79/1992 (V.12) Korm. rendelet A finanszírozási szabályok pontos definiálása Az intézményi előirányzatok (kasszák) megtervezésével kapcsolatos rendelkezések

13 A magyar társadalombiztosítás jelenlegi struktúrája (2006.02.)
Egyéni Számla IV. szint ÖKEP III. szint ÖKNYP II. szint Magánnyugdíj pénztárak Tb EGÉSZSÉG- biztosítás Tb NYUGDÍJ- biztosítás I. szint

14 Országos Egészségbiztosítási Pénztár szervezeti jellemzői
1993-ban alakult (TB  OEP, ONYF) Országos hatáskörű szerv Országos központ 19 megyében megyei pénztár Kb dolgozó 1998-ig Társadalombiztosítási Önkormányzat 2002- ig kormányfelügyelet 2002- től miniszteri felügyelet 2005 Felügyelő Bizottság

15 Országos Egészségbiztosítási Pénztár lehetséges szerepei
Átnézi a számlát és fizet Finanszírozó: Enyhe ráhatás a „számla” keletkezésére Vásárló: Eldönti, hogy mit, kitől és mennyiért vásárol Van gazdája a történéseknek Biztosító: Kockázatkezelés Díjfizetés Kárrendezés

16 Az OEP működési költségei az E
Az OEP működési költségei az E. Alap kiadásainak százalékában ( ) Járulékbeszedés az APEH-hez került.

17 Az E. Alap helyzete

18 Az E-alap bevételeinek és kiadásainak alakulása (1994-2006)

19 Forrásteremtés: Biztosítottak aránya a teljes lakosságon belül

20 Egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék alakulása (1993-2005)

21 Munkavállalói és munkáltatói TB járulék alakulása (1993-2005)

22 Egészségbiztosítási járulék a fizetés százalékában (1993-2005)

23 Alapok közti elszámolás:
Az egészségügyi hozzájárulásból származó bevételek alakulásának adatai ( ) Alapok közti elszámolás: ,7 mrd Ft ,1 mrd Ft

24 A finanszírozási rendszer változásai

25 Jogszabályi környezet stabilitása: éves jogszabály módosítások száma
9/1993. 103/1995. 43/1999. hatályba lépés 1993. -- -- 1994. 1 -- -- 1995. 2 -- 1996. 2 6 -- 1997. 3 4 -- 1998. 4 5 -- 1999. 2 3 1 2000. 3 -- 4 2001. 5 -- 5 2002. 4 -- 3 2003. 5 -- 3 2004. 6 -- 6 2005. 6 -- 5

26 Az OEP gyógyító-megelőző kassza elemeinek részesedés változása (1994-2005)

27 Háziorvosi fejkvóta (kártyapénz)

28 Háziorvosi fixdíjazás

29 Az eszköz és ingatlantámogatásban részesülő háziorvosi szolgálatok aránya (2002. 03. - 2005. 02.)
Az eszköztámogatás igénybevétele népszerű, az arra jogosult szolgálatok működtetőinek mintegy kétharmada igényelte ezt a támogatást. A legnagyobb arányban Zalában és Baranyában, míg a legkisebb arányban Budapesten és Bács-Kiskun Megyében igényelték.

30 Járóbeteg pontszám forint értékének változása (1996-2005)
Járóbeteg pontszám forint értékének változása ( )

31 Járó és laborkassza Ft/pont értékének változása (2002-2005)
Járó és laborkassza Ft/pont értékének változása ( )

32 Gondozók finanszírozása
: fix díjazás : fix és teljesítmény (80 % %) fix és teljesítmény (72 % %)

33

34 HBCS súlyszám forint értékének változása 1. díjkiegyenlítődés szakasza

35 HBCS súlyszám forint értékének változása 2. országosan egységes alapdíj

36 HBCS havi súlyszám összeg változása

37 Case-mix index változása (1993-2004)

38 For-profit és non-profit magánszolgáltatók részesedése az OEP gyógyító-megelőző ellátásokból

39 For-profit magánszolgáltatók részesedése az egyes OEP kasszákból (1995-2004)

40 Mérföldkövek a gyógyító megelőző ellátások finanszírozásában .
1992. Háziorvosi ellátás teljesítmény finanszírozása 1993. HBCS rendszer bevezetése, német pontrendszer kialakítása 1993. Betegazonosító (TAJ) alapú jelentés a fekvőben 1995. CT-MR rendszerszerű finanszírozás bevezetése 1996. Kapacitásszabályozás 1996. Minimumfeltételrendszer 1997. Ebtv és végrehajtási rendelete 1998. Országosan egységes alapdíj a fekvőbeteg szakellátásban

41 Mérföldkövek a gyógyító megelőző ellátások finanszírozásában II.
1999. Betegazonosító (TAJ) alapú jelentés a fogászatban 1999. Betegazonosító (TAJ) alapú jelentés a járóban 1999. Irányított betegellátás indulása 2000. Járóbeteg szakellátás Ft/pont érték lebegtetés megszűnése 2002. Háziorvosi eszköz- és ingatlan támogatás bevezetése %-os béremelés beépítése a finanszírozási rendszerbe 2004. Teljesítmény volumen korlát bevezetése 2005. Kasszaösszevonás

42 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

43 Gyógyszerkassza (1992-2005): tervezett és tényleges kiadások

44 Gyógyszerkassza (1992-2005): tényleges és inflációval korrigált kiadások

45 Támogatott és nem támogatott gyógyszerek számának változása

46 Mérföldkövek a gyógyszerfinanszírozásban
1990. Magánpatikák megjelenése 1994. Különkeretes gyógyszerek megjelenése 1996. Első fixesítés 1997. Patikai elszámolási rendszer bevezetése 2001. A Magyar Állam és a gyógyszergyártók közötti első megállapodás 2003. Gyártói visszafizetések a gyógyszerkasszába 2004. Transzparencia eljárás a gyógyszer befogadásban

47 OEP által támogatott gyógyászati segédeszközök száma főcsoportonként

48 Az infláció, a GYSE-, a gyógyszerkassza az előző év százalékában

49 Gyógyászati segédeszköz kassza (1992-2005): tervezett és tényleges kiadások

50 Gyógyászati segédeszköz kassza (1992-2005): tényleges és inflációval korrigált kiadások

51 Mérföldkövek a gyógyászati segédeszköz finanszírozásban
1988 8/1988 Szem rendelet a GYSE ellátásról /1995 GYSE rendelésről és a támogatás összegéről 1999 Az orvostechnikai eszközökről szóló 47/1999.(X.6.) EüM rendelet 2004 a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet 2004 az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

52 Mérföldkövek a gyógyászati segédeszköz finanszírozásban
2004 GYSE kölcsönzés koncepciója 2005 GYSE Kölcsönzés bevezetése 2005 GYSE Transzparencia koncepciója

53 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Az egészségbiztosítás másfél évtizede:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések