Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügyi reform főbb vonalai és benne az OEP vásárlói szerepének erősítése Az egészségügyi és szociális ágazat határterületi kérdései Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügyi reform főbb vonalai és benne az OEP vásárlói szerepének erősítése Az egészségügyi és szociális ágazat határterületi kérdései Budapest,"— Előadás másolata:

1 Az egészségügyi reform főbb vonalai és benne az OEP vásárlói szerepének erősítése Az egészségügyi és szociális ágazat határterületi kérdései Budapest, 2003. szeptember 24. Dózsa Csaba (Dr. Boncz Imre) Országos Egészségbiztosítási Pénztár

2 Az egészségbiztostási rendszert érő kihívások •Demográfiai trendek alakulása: –Idősek arányának növekedése –Eltartó/eltartott arány változása •Egészségügyi kiadások folyamatos emelkedése: –Költséghatékony ellátási formák alkalmazása –Kiegészítő források bevonása •Egészségügyi és szociális ellátások: –Komplex ellátási formák biztosítása –A határvonalak kijelölése mellett •Az állami és egyéni szerepvállalás arányainak világossá tétele

3 Az egészségügyi rendszer reformjának főbb elemei Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja •Népegészségügyi Program •Konszolidáció – Reorganizáció – Modernizáció •Finanszírozási reform Egészségszámla kialakítása, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak rendszerének fejlesztése Ápolás-gondoskodásbiztosítás rendszerének kialakítása

4 KONSZOLIDÁCIÓ Szanálás Finanszírozási reform REORGANIZÁCIÓ Regionális alapokon nyugvó struktúraváltás MODERNIZÁCIÓ •technológiaváltás •informatika Az egészségügyi rendszer átalakítása Célrendszer

5 •Szolidaritás és kockázatközösség (a szolgáltatások meghatározó jellege szükséglet- és nem befizetés- arányos), •integráció (a különböző típusú, forrású ellátások összehangolása), •szubszidiaritás (a probléma beteg-közeli, lehetőség szerint lakókörnyezeti megoldása), •méltányosság (az egyéni körülményekhez adaptált ellátások), •költséghatékonyság (lakos-közeli ellátások preferálása, az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése). Az ápolásbiztosítás társadalom-politikai alapelvei

6 Egészségügyi ellátások Eü ellátások Szociális ellátások Családi és laikus gondoskodás Az ápolás- biztosítás által nyújtott szolg. Szociális ellátások Családi gondoskodás Ápolás- biztosítás Az ápolás- biztosítás által szervezett szolg. Dózsa Csaba és Falus Ferenc munkájának felhasználásával Az ápolásbiztosítás modellje

7 •Alapvető feladat az ellátások integrálása (az egészségügyi, a szociális és a családi-laikus ellátások egybeszervezése, koordinálása), •az ellátások egyéni (a szolgáltatón és ellátottan kívüli) szükségletfelmérésre alapozottak, •az ellátásszervező feladata túlnyúlik az ápolásbiztosítás által finanszírozott szolgáltatásokon, •az ellátás komplex, többszektorú és többszintű finanszírozáson alapul, melyben szerepe van az öngondoskodásnak és az élőtakarékosságnak is. Az ápolásbiztosítás alapelvei

8 Jogszabályi háttér: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 37.§ (6): Az ápolás-gondoskodás biztosításrendszerének megalapozása érdekében az OEP pályázatot írhat ki: a) szociális és egészségügyi feladatot is ellátó, vegyes profilú házi szakápolásra, gondozásra, továbbá otthoni hospice ellátásra a házi szakápolási előirányzatban e célra elkülönített 300 millió forint felhasználásával, b)vegyes profilú ápolási osztályon végzett hosszú idejű ellátásra vagy intézeti hospice ellátásra a krónikus fekvőbeteg-szakellátás előirányzatban e célra elkülönített 300 millió forint felhasználásával. A 2004. évi program jogszabályi háttere

9 A pályázat általános célja: •Élhető életet biztosítani terminális állapotban a hozzátartozók bevonásával •Komplex intézeti és otthoni hospice ellátás kialakítása •A betegek otthonában nyújtott szakellátások bővítése •Szakellátás profiltisztítása •Egyenlő hozzáférés esélyének biztosítása Integrált ellátás: bármely hospice palliatív terápiás osztály/részleg működésének feltétele, hogy kiegészüljön otthoni hospice ápolási egységgel, vagy együttműködési megállapodással rendelkezzen otthoni hospice ellátást nyújtó szolgáltatóval. A pályázat koncepció 1.

10 A pályázók köre: egészségügyi szolgáltatók (főként fekvőbeteg egészségügyi intézmények, otthonápolási szolgáltatók) Intézeti hospice ellátásra csak azok az intézmények pályázhatnak, akik: •már korábban is végeztek ilyen jellegű ellátást vagy •vállalják, hogy meglévő fekvőbeteg ellátási kapacitásaik terhére hospice ágyakat alakítanak ki, illetve •feladatátadási megállapodás keretében más szolgáltatóknál meglévő normatív kapacitás egyidejű csökkentésének terhére lépnek be. A pályázat koncepció 2.

11 •Pénztár: –Átnézi a számlát és fizet •Finanszírozó: –Enyhe ráhatás a „számla” keletkezésére •Vásárló: –Eldönti, hogy mit, kitől és mennyiért vásárol –Van gazdája a történéseknek •Biztosító: –Kockázatkezelés –Díjfizetés Az OEP lehetséges szerepe

12 1.Az egészségbiztosítási csomag (ún. alapcsomag) fejlesztése, karbantartása (befogadáspolitika – coverage policy, egészségügyi technológia-elemzés) 2.Az ellátási kapacitások és egyes ellátási formák fejlesztése, alakítása, regionális és térségi alapú szükségletelemzés és pályáztatás 3.A finanszírozási technikák fejlesztése, megújítása 4.A minőség javítása, minőségi indikátorprogram kialakítása 5.A ráfordítás-arányos díjtételek kialakítása A vásárlói szerep erősítésének főbb területei

13 JÁRÓBETEG FEKVŐBETEG Korrigált fejkvóta Korrigált német pontrendszer HBCS és napidíj Alap- ellátás Páciensek áramlása Jelenlegi finanszírozási rendszer

14 OEP Kockázatközösség 1999140 efő 2000200 efő 2001500 efő 2003 1.000 efő 2004 2.000 efő IBR Korrigált fejkvóta szerinti finanszírozás Virtuális számla Az alapellátás erősítése Irányított Betegellátási Rendszer

15 A krónikus ellátások szorzói Ápolási osztályon végzett ellátás 1,2 Krónikus ellátás 1,5 Rehabilitáció 1,6 Szakmai minősítésű intenzív rehabilitációs ellátás 2,1 Hospice ellátás 1,5 Addiktológiai, alkohol- és drogfüggő betegek rehabilitációja 1,6 Tetraplég osztályi ellátás 4,0 Speciális rehabilitáció (koponya-, gerinc-, agysérültek és szeptikus betegek ellátása) 4,0 Légzési rehabilitáció (gépi) 6,7 Vegyes profilú ápolási osztályon végzett hosszú idejű ellátás 0,8

16 „Valahol Európában …”

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet !


Letölteni ppt "Az egészségügyi reform főbb vonalai és benne az OEP vásárlói szerepének erősítése Az egészségügyi és szociális ágazat határterületi kérdései Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések