Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Metodológia Módszerek Beszélgetés, interjú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Metodológia Módszerek Beszélgetés, interjú."— Előadás másolata:

1 A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Metodológia Módszerek Beszélgetés, interjú

2 1.METODOLÓGIA A megismerés alapelvei  Nem akció, hanem folyamat.  Cél: a teljes személyiség megismerése.  Terület: a teljes tevékenységrendszer.  Többféle módszer alkalmazása.  Életkori és egyéni jellemzők egysége. MIT - HOL - HOGYAN?

3 2. MÓDSZEREK A megismerés szintjei:  Személypercepció: hétköznapi emberismeret.  Tudományos megismerés: a pszichológia módszereinek alkalmazása.

4 A SZEMÉLYPERCEPCIÓ Kognitív séma

5 A személyiség szerkezetének elemei

6 Megfigyelőképesség SZINTJE  Enumeratív (érzéki)  Descripív (leíró)  Interpretatív (értelmező) KOGNITÍV STÍLUS  Mezőfüggő – mezőfüggetlen  Impulzív - reflektív

7 Figyelem  Tartósság  Terjedelem  Megosztás  Átvitel  Hullámzás

8 Emlékezeti képességek  RTM - HTM átmenet.  Bevésés gyorsasága, megőrzés tartóssága, felidézés pontossága.  Bevésés módja: mechanikus vagy logikai.  Fogalomrendszerek átjárhatósága – párhuzamos feldolgozás.

9 Képzelet  Produktív – reproduktív.  Eredetiség (originalitás).  Fluencia (könnyedség).  Flexibilitás (hajlékonyság).  Fantázia jellegzetességei.

10 Gondolkodási képességek  Műveleti képességek: Analízis Szintézis Összehasonlítás Absztakció Általánosítás-konkretizálás Összefüggések feltárása Analógiák Rendezés  Gondolkodási stílus: Konvergens Divergens  Intelligencia: Hajlékony – performációs tesztek Rögzült - műveltség

11 Kommunikációs képességek  Kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó és megszakító képesség.  Empátia.  Érzelmi intelligencia.  Beszédforma, szókincs, stílus.  Olvasásmód.  Írás.

12 Pszichomotorikus képességek  Erő  Ügyesség  Gyorsaság  Állóképesség MIBEN?

13 Érdeklődés  Tartalma  Terjedelme  Tartóssága  Fejlettségi szintje: Érzéki Szubjektív Objektív Állandó Logikai

14 Értékorientáció  Az értékrend hierarchiája.  Az értékrend tartalma: Célértékek Eszközértékek Motívumképző funkciójukon keresztül határozzák meg a viselkedést.

15 Életcél  Példaképek, eszmények: az identifikációs és empátiás modellkövetés jellegzetességei.  Pályaválasztás: Pályaismeret Pályaismerettel összehangolt önismeret Döntési képesség Pályaválasztási érettség.

16 Jellem  Akarati tulajdonságok: Céltudatosság Határozottság Akaraterő (kitartás – makacsság) Önállóság Döntés (érzelem- vagy értelemvezéreltség)  Viszonytulajdonságok: Énkép szubjektív-én tulajdonított-én énideál. Énidentitás. Önismeret. Igényszint. Együttműködés.

17 A megismerés színterei  Fő tevékenység. Az iskolai tanulás során.  Szabadidős, nem kötelező tevékenységekben.  Otthon (családlátogatás).  Baráti kapcsolatok hálója.

18 2. MÓDSZEREK  Személypercepció: hétköznapi emberismeret.  Tudományos megismerés: a pszichológia módszereivel. KÖLCSÖNHATÁS

19 Centrális és perifériális tulajdonságok  Centrális: a kép előjelét határozzák meg.  Perifériális: árnyalják a képet. MEGHATÁROZÓIK:  Az észlelő értékrendje.  Kölcsönös szerepviszonylat.  Együttes előfordulás.

20 Melyik a szimpatikusabb? A  Rideg  Intelligens  Ügyes  Szorgalmas  Gyakorlatias  Óvatos B  Rideg  Engedelmes  Gyenge  Léha  Igénytelen  Hiú

21 Ellentmondás mentességre törekvés Konzisztens képre törekvés.

22 Halo-effektus Az első benyomás alakító tényezői:  alak,  tekintet,  arckifejezés,  környezet.

23 Kategorizálás A csoportba tartozás alapján közös vonásokat állapítunk meg. Tipikus kategóriák: életkor nem vallás tanulmányi eredmény

24 Sztereotipizálás Valóban meglévő együtt járások felnagyítása, eltúlzása. AUTOSZTEREOTÍPIA HETROSZTEREOTÍPIA  Sportszerető, konzervatív, intelligens, hagyományőrző.  Művészi, heves, szenvedélyes, temperamentumos, muzikális, vallásos, beszédes.

25 Előítéletek Olyan előzetes ítéletek, melyek a cáfoló tapasztalatok ellenére sem változnak meg. Csoportközi előítéletek:  Adottság alapján  Értékrendszer alapján. KATEGORIZÁLÁS SZTEREOTÍPIÁK ELŐÍTÉLETEK

26 Attribúció Esemény okára való következtetés.  Felelősség attribúciója.  Énvédő attribúció.  Társadalmi jelenségek attribúciója.

27 Projekció Olyannak észleljük a másikat, amilyennek szeretnénk látni: kivetítés, belevetítés.

28 Önmagát beteljesítő jóslat  Attitűdrendszer  Az elvárások által sugallt viselkedés megjelenik (R. MERTON)  Patkányok operáns kondicionálása 12 egyetemi hallgató 5-5 patkány

29 Rosenthal – Jacobson kísérlet  Kísérleti csoport jobb a kontrollnál  Kisebbeknél nagyobb pontemelkedés  Lányoknál a műveleti intelligencia javult  Fiúknál a verbális tesztek voltak a jobbak  Nincs különbség: nemzeti – etnikai csoportok képességbeli csoportok

30 A TUDOMÁNYOS MEGISMERÉS A megbízhatóság és az érvényesség MEGBÍZHATÓSÁG: következetesség és megismételhetőség.  Belső konzisztencia.  Értékelő megbízhatósága.  Időbeli megbízhatóság. ÉRVÉNYESSÉG: a fogalom valódi jelentése.  Fogalmi.  Előre jelző.  Terjedelmi.  Látszatérvényesség.

31 31 Megfigyelés módszerei  Introspekció – mások megfigyelése.  Közvetett és közvetlen megfigyelés.  Beavatkozó és nem beavatkozó módszer.  Álcázott megfigyelés.  Terepkutatás.  Esettanulmány.

32 Explorációs módszerek BESZÉLGETÉS  Spontán.  Célzott.  Interjú.  Klinikai beszélgetés – szabad asszociáció. KÉRDŐÍV  Direkt – indirekt.  Nyílt – zárt.

33 Személyiségtesztek  Intelligencia tesztek: Alfred Binet és Thomas Simon IQ= (mentális kor/életkor)x100  Sztenderdizálás – arányos IQ.  Projekciós tesztek.

34 Tesztkészítés Elméleti módszer  Dimenziók meghatározása.  Itemek, melyekben a dimenzió érvényesen és megbízhatóan megjelenik. Tapasztalati módszer  Adatredukciós módszerrel a tipikus jellemzők meghatározása.  Azon itemek kiválasztása, melyekben a tulajdonsággal biztosan rendelkező csoport különbözik a többitől.

35 35 Kísérletek  Laboratóriumi és természetes körülmények között végzett.  Függő és független változók.  Történelmi kísérlet: Sozán Mihály: Táp és Alsóőr bezárkózóttság/válto- zatos önszerveződés. FÜGGETLEN FÜGGŐ

36 3. BESZÉLGETÉS, INTERJÚ BESZÉLGETÉS ÉS INTERJÚ KÖZÖS JELLEMZŐI  Kommunikációs interakció vélemények, érzések és viszonyulások megosztására.  Közvetlen kapcsolódás.  Kölcsönös befolyásolás. INTRJÚ SPECIÁLIS JELLEMZŐI  Cél meghatározza a kommunikáció tartalmát – céltartás, spontaneitás korlátozott.  Aszimmetrikus kapcsolat.  Formális elemei vannak.  Zavaró tényezők kikapcsolása, intimitás.

37 Az interjú eredményességét befolyásoló tényezők  Környezeti feltételek.  A megkérdezett személy tulajdonságai.  A kérdező kommunikációs viselkedése. ELŐNYÖS MAGATARTÁS  70-80% hallgatás.  Várakozni tudás.  Egyszerre egy kérdés, egyértelműen.  Befolyásolás- és ítéletmentesség.  Kontroll.  Elfogadó, egyetértést jelző kommunikáció.

38 Az interjú szakaszai  Előkésítés.  Indítás.  Kikérdezés.  Szerpcsere.  Lezárás.  Összegzés.


Letölteni ppt "A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Metodológia Módszerek Beszélgetés, interjú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések