Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI"— Előadás másolata:

1 A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI
Metodológia Módszerek Beszélgetés, interjú

2 METODOLÓGIA A megismerés alapelvei
Nem akció, hanem folyamat. Cél: a teljes személyiség megismerése. Terület: a teljes tevékenységrendszer. Többféle módszer alkalmazása. Életkori és egyéni jellemzők egysége. MIT - HOL - HOGYAN?

3 2. MÓDSZEREK A megismerés szintjei:
Személypercepció: hétköznapi emberismeret. Tudományos megismerés: a pszichológia módszereinek alkalmazása.

4 A SZEMÉLYPERCEPCIÓ Kognitív séma

5 A személyiség szerkezetének elemei

6 Megfigyelőképesség SZINTJE Enumeratív (érzéki) Descripív (leíró)
Interpretatív (értelmező) KOGNITÍV STÍLUS Mezőfüggő – mezőfüggetlen Impulzív - reflektív

7 Figyelem Tartósság Terjedelem Megosztás Átvitel Hullámzás

8 Emlékezeti képességek
RTM - HTM átmenet. Bevésés gyorsasága, megőrzés tartóssága, felidézés pontossága. Bevésés módja: mechanikus vagy logikai. Fogalomrendszerek átjárhatósága – párhuzamos feldolgozás.

9 Képzelet Produktív – reproduktív. Eredetiség (originalitás).
Fluencia (könnyedség). Flexibilitás (hajlékonyság). Fantázia jellegzetességei.

10 Gondolkodási képességek
Műveleti képességek: Analízis Szintézis Összehasonlítás Absztakció Általánosítás-konkretizálás Összefüggések feltárása Analógiák Rendezés Gondolkodási stílus: Konvergens Divergens Intelligencia: Hajlékony – performációs tesztek Rögzült - műveltség

11 Kommunikációs képességek
Kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó és megszakító képesség. Empátia. Érzelmi intelligencia. Beszédforma, szókincs, stílus. Olvasásmód. Írás.

12 Pszichomotorikus képességek
Erő Ügyesség Gyorsaság Állóképesség MIBEN?

13 Érdeklődés Tartalma Terjedelme Tartóssága Fejlettségi szintje: Érzéki
Szubjektív Objektív Állandó Logikai

14 Motívumképző funkciójukon keresztül határozzák meg a viselkedést.
Értékorientáció Az értékrend hierarchiája. Az értékrend tartalma: Célértékek Eszközértékek Motívumképző funkciójukon keresztül határozzák meg a viselkedést.

15 Pályaválasztási érettség.
Életcél Példaképek, eszmények: az identifikációs és empátiás modellkövetés jellegzetességei. Pályaválasztás: Pályaismeret Pályaismerettel összehangolt önismeret Döntési képesség Pályaválasztási érettség.

16 Jellem Akarati tulajdonságok: Céltudatosság Határozottság
Akaraterő (kitartás – makacsság) Önállóság Döntés (érzelem- vagy értelemvezéreltség) Viszonytulajdonságok: Énkép szubjektív-én tulajdonított-én énideál. Énidentitás. Önismeret. Igényszint. Együttműködés.

17 A megismerés színterei
Fő tevékenység. Az iskolai tanulás során. Szabadidős, nem kötelező tevékenységekben. Otthon (családlátogatás). Baráti kapcsolatok hálója.

18 2. MÓDSZEREK Személypercepció: hétköznapi emberismeret.
Tudományos megismerés: a pszichológia módszereivel. KÖLCSÖNHATÁS

19 Centrális és perifériális tulajdonságok
a kép előjelét határozzák meg. Perifériális: árnyalják a képet. MEGHATÁROZÓIK: Az észlelő értékrendje. Kölcsönös szerepviszonylat. Együttes előfordulás.

20 Melyik a szimpatikusabb?
Rideg Intelligens Ügyes Szorgalmas Gyakorlatias Óvatos B Rideg Engedelmes Gyenge Léha Igénytelen Hiú

21 Ellentmondás mentességre törekvés
Konzisztens képre törekvés.

22 Halo-effektus Az első benyomás alakító tényezői: alak, tekintet,
arckifejezés, környezet.

23 Kategorizálás A csoportba tartozás alapján közös vonásokat állapítunk meg. Tipikus kategóriák: életkor nem vallás tanulmányi eredmény

24 Sztereotipizálás Valóban meglévő együtt járások felnagyítása, eltúlzása. AUTOSZTEREOTÍPIA HETROSZTEREOTÍPIA Sportszerető, konzervatív, intelligens, hagyományőrző. Művészi, heves, szenvedélyes, temperamentumos, muzikális, vallásos, beszédes.

25 Előítéletek Olyan előzetes ítéletek, melyek a cáfoló tapasztalatok ellenére sem változnak meg. Csoportközi előítéletek: Adottság alapján Értékrendszer alapján. KATEGORIZÁLÁS SZTEREOTÍPIÁK ELŐÍTÉLETEK

26 Attribúció Esemény okára való következtetés. Felelősség attribúciója.
Énvédő attribúció. Társadalmi jelenségek attribúciója.

27 Projekció Olyannak észleljük a másikat, amilyennek szeretnénk látni: kivetítés, belevetítés.

28 Önmagát beteljesítő jóslat
Attitűdrendszer Az elvárások által sugallt viselkedés megjelenik (R. MERTON) Patkányok operáns kondicionálása 12 egyetemi hallgató 5-5 patkány

29 Rosenthal – Jacobson kísérlet
Kísérleti csoport jobb a kontrollnál Kisebbeknél nagyobb pontemelkedés Lányoknál a műveleti intelligencia javult Fiúknál a verbális tesztek voltak a jobbak Nincs különbség: nemzeti – etnikai csoportok képességbeli csoportok

30 A TUDOMÁNYOS MEGISMERÉS A megbízhatóság és az érvényesség
következetesség és megismételhetőség. Belső konzisztencia. Értékelő megbízhatósága. Időbeli megbízhatóság. ÉRVÉNYESSÉG: a fogalom valódi jelentése. Fogalmi. Előre jelző. Terjedelmi. Látszatérvényesség.

31 Megfigyelés módszerei
Introspekció – mások megfigyelése. Közvetett és közvetlen megfigyelés. Beavatkozó és nem beavatkozó módszer. Álcázott megfigyelés. Terepkutatás. Esettanulmány. A bevezető mondatokban ismertessük a téma fontosságát a hallgatóság számára. Nyújtsunk rövid betekintést a bemutatóba és érzékeltessük a hallgatósággal az értékét. Vegyük figyelembe a hallgatóság érdeklődését és a témával kapcsolatos szaktudását a nyelvezet, a példák és a szemléltetés megválasztásában. Összpontosítsunk arra, hogy mennyire fontos a téma a hallgatóság számára, és akkor jobban oda fognak figyelni.

32 Explorációs módszerek
BESZÉLGETÉS Spontán. Célzott. Interjú. Klinikai beszélgetés – szabad asszociáció. KÉRDŐÍV Direkt – indirekt. Nyílt – zárt.

33 Személyiségtesztek Intelligencia tesztek: Alfred Binet és Thomas Simon
IQ= (mentális kor/életkor)x100 Sztenderdizálás – arányos IQ. Projekciós tesztek.

34 Tesztkészítés Elméleti módszer Dimenziók meghatározása.
Itemek, melyekben a dimenzió érvényesen és megbízhatóan megjelenik. Tapasztalati módszer Adatredukciós módszerrel a tipikus jellemzők meghatározása. Azon itemek kiválasztása, melyekben a tulajdonsággal biztosan rendelkező csoport különbözik a többitől.

35 Kísérletek Laboratóriumi és természetes körülmények között végzett.
FÜGGŐ Laboratóriumi és természetes körülmények között végzett. Függő és független változók. Történelmi kísérlet: Sozán Mihály: Táp és Alsóőr bezárkózóttság/válto-zatos önszerveződés. Határozzuk meg a legjobb lezárási módot mind a hallgatóság, mind a bemutató szempontjából. Fejezzük be összefoglalással; ajánlunk fel egyéb lehetőségeket; javasoljunk egy stratégiát; javasoljunk egy tervet; tűzzünk ki egy célt. Tartsuk magunkat végig a bemutatóban kitűzött célunkhoz, és akkor valószínűleg elérjük azt. FÜGGETLEN

36 3. BESZÉLGETÉS, INTERJÚ BESZÉLGETÉS ÉS INTERJÚ KÖZÖS JELLEMZŐI
Kommunikációs interakció vélemények, érzések és viszonyulások megosztására. Közvetlen kapcsolódás. Kölcsönös befolyásolás. INTRJÚ SPECIÁLIS JELLEMZŐI Cél meghatározza a kommunikáció tartalmát – céltartás, spontaneitás korlátozott. Aszimmetrikus kapcsolat. Formális elemei vannak. Zavaró tényezők kikapcsolása, intimitás.

37 Az interjú eredményességét befolyásoló tényezők
Környezeti feltételek. A megkérdezett személy tulajdonságai. A kérdező kommunikációs viselkedése. ELŐNYÖS MAGATARTÁS 70-80% hallgatás. Várakozni tudás. Egyszerre egy kérdés, egyértelműen. Befolyásolás- és ítéletmentesség. Kontroll. Elfogadó, egyetértést jelző kommunikáció.

38 Az interjú szakaszai Előkésítés. Indítás. Kikérdezés. Szerpcsere.
Lezárás. Összegzés.


Letölteni ppt "A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések