Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kecske küllemi bírálat. A küllemi bírálat Célja: testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk: a konstitúciós típusról,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kecske küllemi bírálat. A küllemi bírálat Célja: testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk: a konstitúciós típusról,"— Előadás másolata:

1 Kecske küllemi bírálat

2 A küllemi bírálat Célja: testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk: a konstitúciós típusról, a termelőképességről, a szervezeti szilárdságról ellenálló képességről.

3 A parlagi kecske küllemi bírálata (kettős hasznú)

4 A kettőshasznosítású állomány: jó gépi fejhetőség, jó hústermelő képesség, hosszú hasznos élettartam küllemi jegyeit keressük. A húshasznosítású állomány: kiváló hústermelésű, extrém viszonyokat jól tűrő, hosszú, hasznos élettartamot ígérő egyedeket keressük. A bírálati rendszer: leíró jellegű, a bírált tulajdonságok többsége lineáris skálán 1-9 pontokkal kifejezve jelenik meg.

5 A parlagi kecske küllemi bírálata A bírált küllemi tulajdonságai anyáknál : ráma izmoltság lábszerkezet tőgy. A bírálat küllemi tulajdonságai bakoknál : ráma izmoltság lábszerkezet. Az egyes tulajdonságok és tulajdonságcsoportok 1-9-ig terjedő skálán jelennek meg.

6 Az anyák bírálata Az egyes testméretekre kapott pontértékek súlyozása: farmagasság: 3 medencehosszúság: 1 farszélesség: 1 mellkasmélység: 1 A ráma bírálata

7 Az izmoltság vizsgálata Egyes izomcsoportok terjedelmességét, tömegét keressük. Jelentősége: hústermelő képességen belül az értékes húsrészek arányára utaló információ. Izmoltság: far hátulnézeti profilvonala alapján, gyakorlatilag a combok teltségének elbírálásával minősítjük.

8 A lábszerkezet bírálata Lehetőség szerint mozgás közben kell megítélni. A vizsgált résztulajdonságok : farlejtés hátulsó láb oldalnézet (kívánatos érték 150-155  ), csánk állaga (szivacsostól a nagyon szárazig), csüd (lazától a meredekig), pártamagasság (kívánatos értéke 3cm ).

9 A tőgy bírálata Célja: a bírált egyed tőgye mennyiben alkalmas gépi fejésre és ezeket a tulajdonságokat várhatóan milyen mértékben képes megőrizni több laktáció teljesítése után is. A tulajdonságok egy részét lineáris skálán bíráljuk el, egy másik részét kvalitatív tulajdonságként vesszük figyelembe. A tőgy összpontszámának kialakításában a fő hangsúlyt a tőgy függesztésre és a tőgymélységre helyezzük.

10 A tőgy bírálata A jobb tőgy fél hossza: –extrém rövid elülső tőgy fél: 1 pont –hasfalon hosszan előrenyúló tőgy fél: 9 pont. A bal tőgy fél hossza: –combok mögé hátrahúzódó tőgy: 9 pont. –comb vonaláig érő: 5 pont, (comb vonalát el nem érő kevesebb pont). Vizsgált tulajdonságok:

11 A tőgy bírálata A tőgyfüggesztés: A skála a csüngő tőgytől (1pont) a kifejezett, a tőgyön hátulnézetben erős bemélyedést mutató szalagig (9pont) terjed. A tőgymélység: –kívánatos tőgy 4-5 centiméterrel a csánk fölött végződik (5pont), –csánk izületig lenyúló tőgy 3 pont.

12 A tőgy bírálata A tőgybimbó állása: –függőleges tőgybimbó: 9 pont. –szélsőségesen előreálló: 1 pont. –ennél kevésbé előreálló: 1 pont fölött A tőgybimbó hossza és vastagsága.

13 A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai I. A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai Tulajdonságcsoport Tulajdonság LeírásPontszá m 1. Ráma Farmagasság Medencehosszúság Farszélesség Mellkas mélység alacsony átlagos magas rövid átlagos hosszú keskeny átlagos széles sekély átlagos mély 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 2. Izmoltság Comb profilvonala hátulnézetben erősen homorú homorú egyenes domború erősen domború 1 2-3 4-6 7-8 9

14 A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai II. TulajdonságcsoportTulajdonság LeírásPontszám 3. Lábszerkezet Farlejtés Hátulsó láb o.n. Csánk állaga Csüd Pártamagasság tornyos kívánatos csapott nyitott kívánatos kardos szivacsos átlagos száraz puha átlagos meredek alacsony átlagos magas 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9

15 A parlagi anyakecskék bírált tulajdonságai III. TulajdonságcsoportTulajdonság LeírásPontszám 4. Tőgy Jobb tőgyfél hossza Bal tőgyfél hossza Függesztés Tőgymélység Tőgybimbó állása Tőgybimbó hossza Tőgybimbó vastagsága rövid átlagos előrenyúló rövid átlagos hátranyúló gyenge átlagos feszes alacsony átlagos magas nagyon előreálló mérsékelten előreálló függőleges rövid átlagos hosszú vékony átlagos vastag 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9

16 A bakok bírálata A bírált küllemi tulajdonságokat három tulajdonságcsoportba soroljuk: ráma izmoltság lábszerkezet

17 Parlagi bakok bírált tulajdonságai I. TulajdonságcsoportTulajdonságLeírásPontszám 1. Ráma Farmagasság Medencehosszúság Farszélesség Mellkas mélység alacsony átlagos magas rövid átlagos hosszú keskeny átlagos széles sekély átlagos mély 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 2. Izmoltság Comb profilvonala hátulnézetben erősen homorú homorú egyenes domború erősen domború 1 2-3 4-6 7-8 9

18 Parlagi bakok bírált tulajdonságai II. TulajdonságcsoportTulajdonságLeírásPontszá m 3. Lábszerkezet Farlejtés Hátulsó láb o.n. Csánk állaga Csüd Pártamagasság tornyos kívánatos csapott nyitott kívánatos kardos szivacsos átlagos száraz puha átlagos meredek alacsony átlagos magas 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9 1-3 4-6 7-9

19 Tejelő kecskék küllemi bírálata

20 A bírálható egyedek Csak olyan egyed bírálható: egyértelműen azonosítható, egészséges, a vizsgált fajtában az idegen vérhányad nem haladja meg a 25%-ot, laktációs állapota megfelelő- tőgye reálisan megítélhető. Az egyed nem bírálható, azt a bíráló akadálykódok kiadásával jelzi: 01-frissen ellett és szárazonálló, 02-mozgásszervi betegség, 04-csökött, korához képest fejletlen. A tőgy alkati hibája esetén a bírálat elvégezhető, ekkor a bíráló a következő kóddal jelzi a hiba jellegét: 03-süket tőgy fél

21 Tejelő kecske ideális testalakulása

22 Hibás testalakulás

23 A nőivarú egyedek küllemi bírálata marmagasság mellkasmélység mellkas szélesség élesség farlejtés farszélesség hátulsó láb oldalnézet hátulsó láb hátulnézet körömszög tőgy illesztés elől kiegyensúlyozottság, szimmetria, minőség tőgy függesztés tőgymélység tőgybimbó méret tőgybimbó irányultság A lineáris leíró bírálat

24 A bírálat során figyelembe vett tulajdonságok értékelése Marmagasság Mellkasmélység :1-3 sekély 4-6 közepes 7-9 mély Mellkas szélesség: 1-3 gyenge 4-6 közepes 7-9 erős Élesség: 1-3 burkolt 4-6 közepes 7-9 éles Farszélesség: 1-3 szűk 4-6 közepes 7-9 széles Hátulsó láb oldalnézet: 1-3 nyitott 4-6 közepes 7-9 kardos Hátulsó láb hátulnézet: 1-3 gacsos 4-6 közepes 7-9 párhuzamos Körömszög Tőgy illesztése elől: 1-3 laza 4-6 közepes 7-9 erős Kiegyensúlyozottság, szimmetria, minőség Tőgyfüggesztés: 1-3 gyenge 4-6 közepes 7-9 erős Tőgymélység Tőgybimbó méret Tőgybimbó irányultság: 1-3 előreálló 4-6 ideális 7-9 függőleges Farlejtés

25 Ideális tőgy alakulás Tőgy hibák

26 A kecsketőgy különböző formái Az ovális és a gömb forma alkalmas leginkább a gépi fejésre.

27 A tulajdonságok végső indexpontszáma A fő tulajdonságok és a végső pontszám 50-99 pontig terjedő skálán értékelendők. Bírálati osztályok: 90  kiváló 85-89 nagyon jó 80-84 igen jó 75-79 jó 65-74 elfogadható 64-50 gyenge A bírált egyed végső pontszámában a fő tulajdonságok a következő arányban súlyozandók : Tejelő jelleg 20% Testpont 20% Láb, lábvég 20% Tőgy 40%

28 A tejelő jelleg megítélésekor a lineáris tulajdonságok közül az élességet vesszük figyelembe. A testpont megítélésében a következő lineáris tulajdonságok szerepelnek: marmagasság mellkasszélesség mellkasmélység farszélesség farlejtés. A láb-lábvégeknél vizsgált lineáris tulajdonságok bírálata: körömszög hátulsó láb oldalnézet a hátulsó láb hátulnézet Tőgy értékelésében a következő lineáris tulajdonságok szerepelnek: elülső tőgy fél illesztés kiegyensúlyozottság, szimmetria, minőség tőgy függesztés tőgymélység tőgybimbó méret tőgybimbó irányultság. A végső pontszámok kialakításánál- az ellések számától függően- az alábbi maximális pontszámok adhatóak: Először ellett anyák 89 pont Kétszer és többször ellett anyák 99 pont

29 A tejhasznú bakok küllemi bírálata marmagasság mellkasmélység mellkasszélesség farlejtés farszélesség hátulsó láb oldalnézet hátulsó láb hátulnézet körömszög nemi jelleg herék Lineáris leíró bírálat A bírálat során figyelembe vett lineáris tulajdonságok

30 A bírálat során figyelembe vett tulajdonságok értékelése Marmagasság Mellkasmélység : 1-3 sekély 4-6 közepes 7-9 mély Mellkasszélesség: 1-3 gyenge 4-6 közepes 7-9 erős Farlejtés Farszélesség: 1-3 szűk 4-6 közepes 7-9 széles Hátulsó láb oldalnézet : 1-3 nyitott 4-6 közepes 7-9 kardos Hátulsó láb hátulnézet: 1-3 gacsos 4-6 közepes 7-9 párhuzamos Körömszög Nemi jelleg: 1-3 nem kifejezett 4-6 közepes 7-9 kifejezett Herék

31 A tulajdonságok végső indexpontszáma A fő tulajdonságok és a végső pontszám 50-99 pontig terjedő skálán értékelendők. Bírálati osztályok: 90  kiváló 85-89 nagyon jó 80-84 igen jó 75-79 jó 65-74 elfogadható 64-50 gyenge A bírált egyed végső pontszámában a fő tulajdonságok a következő arányban súlyozandók: Testpont 40% Láb, lábvég 40% Nemi jelleg 20%

32 A testpont megítélésében a következő lineáris tulajdonságok szerepelnek: marmagasság mellkasszélesség mellkasmélység farszélesség farlejtés A láb-lábvégek esetében a következő lineáris tulajdonságok bírálatára kerül sor: körömszög hátulsó láb oldalnézet a hátulsó láb hátulnézet A nemi jelleg megítélésében az alábbi tulajdonságok szerepelnek: nemi jelleg herék

33 Hús kecske

34 Dél Afrikai Búr Kecske Bírálati Irányelvei

35

36 TulajdonságKifejlett anya Kifejlett/ növendé k bak Növendé k/fiatal nőivar 1. Általános megjelenésTeljes pontszám 50 58 1.1. Fej: orr, fül, állkapocs, szem, nyak 10 1. 2. Színezettség, pigmentáltság 444 1.3. Kondíció, testméret446 1.4. Testalakulás, konstitúció (lapocka, mar, szügy) 8810 1.5. Hát és kereszt tájék(hát, ágyék, lágyék, csípő, ülőgumó) 12 14 1.6. Lábszerkezet (lábszár, csüd, körmök) 12 14

37 TulajdonságKifejlett anya Kifejlett/n övendék bak Növendék /fiatal nőivar 2. Testtérfogat/kapacitás Teljes pontszám 30 2.1.Szív körméret15 2.2. Dongásság15 3. IvarszervekTeljes pontszám: 20 12 3.1. Herék10 3.2. Bimbók121012 3.3. Tőgy8 Az összes tulajdonságcsoportra adott pontok összege: 100

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kecske küllemi bírálat. A küllemi bírálat Célja: testtájak, testméretek, testarányok alakulása alapján tájékoztatást kapjunk: a konstitúciós típusról,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések