Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi politika főbb összefüggései. A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi politika főbb összefüggései. A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban."— Előadás másolata:

1 Területi politika főbb összefüggései

2 A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban 3.A programozás tapasztalatai a leginkább támogatott országokban –Kohéziós országok (EU15) tapasztalatai között –Visegrádi országok tervezési tapasztalatai A programozás eredményei Magyarországon ben

3 A ciklus-elmélet

4

5 A projektciklus LezárásLezárás Meghatározás Döntés Tervezés Előzetes értékelés Megvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

6 Helyzetelemzés az Európai Unió szintjén Miért szükséges a regionális (területfejlesztési vagy kohéziós) politika?

7 GDP/fő (PPS) NUTS II. régiókban 1996-ban (EUR15=100) < >= 125

8 < GDP/fő NUTS II. régiókban (PPS)  125 Nincs adat EU=100

9 GDP fő (PPS) 1999 EU-27 átlaga 1. Csoport átlaga average group 2 average group 3

10 < Az egy főre jutó GDP a mezőgazdaságban 1998-ban EU15=  99 Nincs adat EU15=100

11 Centrum és periféria a megközelít- hetőség alapján Centrum régiók Periférikus régiók Köztes régiók Source : IRPUD - DG REGIO

12 A 65 éven felüliek aránya a 15 és 64 év közötti korosztályok százalékában 1995-ben EU15=23% < >= 35 Source: Eurostat

13 A 65 éven felüliek aránya a 15 és 64 év közötti korosztályok százalékában 2005-ben EU15=25,6% < > = 35 Source: Eurostat

14 A 65 éven felüliek aránya a 15 és 64 év közötti korosztályok százalékában 2025-ben EU15=34,8% < >= 35 Source: Eurostat

15 A cél meghatározása az Európai Unióban Magyarország között: Az életminőség javítása között: A foglalkoztatottság és a foglalkoztathatóság növelése Lengyelország között: Az ország versenyképességének javítása között: Az ország politikai és gazdasági súlyának növelése, 2013-ra legalább Portugália szintje Csehország között: Versenyképességen alapuló fenntartható fejlődés Szlovákia között: GDP/fő 2006-ra EU15 átlaga 50%-a fölé között: GDP/fő 2013-ra EU15 átlaga 63%-a fölé

16 NFT Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Kiegyensúlyo- zottabb regionális fejlődés Gazdasági versenyképesség OP Agrár- és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OPRegionális OP Környezetvé- delem és Infrastruktúra OP Versenyképesebb termelő szektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra Nemzeti Fejlesztési Terv Hosszú távú cél Általános cél Specifikus cél Prioritások Az életminőség javítása

17 Országos szintű, többnyire ágazati jellegű fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Terv Megyei Fejlesztési Terv Kistérségi Fejlesztési Terv Országos Területfejlesztési Koncepció Regionális Fejlesztési (Operatív) Program Megyei Területfejlesztési Program Ágazati Fejlesztési és Operatív Programok A fejlesztési tervek kapcsolati ábrája Források állami EU helyi magán állami EU helyi magán állami helyi magán Kistérségi (esetleg települési) Fejlesztési Program helyi magán A tervek egymásra való hatása, befolyásolásuk ereje; a kapcsolat a különböző szintek között lehet egyből közvetlen, nem feltételez hierarchiát A tervek megvalósulásának helyei

18 Célok meghatározása Magyarországon a közlekedés példáján Projekteket valósítanak meg? Autópályák hossza km-ben. Vagy Gazdasági, társadalmi, területfejlesztési hatásokat karunk elérni?

19 Az infrastruktúra fejlesztésének céljai (projektekben) Az autópálya program főbb elemei: –tovább épül az M0, –az M3 autópálya 2004-ig Görbeházáig, 2006-ig Nyíregyházáig épül meg, –az M30 autópálya 2004-ig Miskolcot éri el, –az M35 autópályán 2006-ig Debrecenig lehet eljutni, –az M5 autópálya 2006-ig megépül Szegedig, –az M7 autópálya a ciklus végéig 58 kilométerrel bővül, –a 6 sz. főút autópályává szélesedik Dunaújváros és Budapest között.

20 A gyorsforgalmi úthálózat fejlődése 1970 és 2015 között Évek A gyorsforgalmi úthálózat hossza [km]

21 Az infrastruktúra fejlesztés általános céljai Közép távon az ország gyorsforgalmi utakkal való ellátottsága érje el az EU mai országai (EU15) akkori megfelelő átlagának 60 %-át. Hosszú távon az ország gyorsforgalmi utakkal való ellátottsága érje el az EU15 akkori megfelelő átlagát. A hálózat sugaras szerkezete változzon sugaras- gyűrűs rácsszerkezetté az elmaradott területek felzárkóztatása, a fővárosi agglomeráció tehermentesítése érdekében. Javuljon a közlekedési ágak közötti munkamegosztás. Teljesítőképes határátmenetek megvalósítása, a hagyományos mellékúti kapcsolatok helyreállítása. A természeti- és emberi környezet, a termőföld védelme.

22 A fejlesztés eredményei a főváros tehermentesítése az átmenő forgalomtól az M0 forgalommal arányos bővítése révén, új, nagyteljesítményű főhálózati elemek kiépítése a budapesti agglomerációban, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc és Pécs elérése autópályával, ill. gyorsforgalmi úttal, valamennyi megyei jogú város elérése gyorsforgalmi úttal, ill. előzési sávokkal kiépített úttal, a határszakaszok gyorsforgalmi utakkal való elérése, új folyami átkelések létesítése a Dunán és a Tiszán, a gyűrű- és haránt irányú kapcsolatok fejlesztése a hátrányos hálózatszerkezet felszámolása érdekében, a dél-alföldi régió feltárása.

23 2015-re javasolt gyorsforgalmi úthálózat SK A SL O HR YU RO UA Rábafüzes Parassapuszta Vác Tornyosnémet i Röszke Ilocska Letenye Dunaújváros Eger Veszprém Győr Tatabánya Kaposvár Pécs Lelle Szekszárd Sopron Mohács Székesfehérvár Kecskemét Békéscsaba Nyíregyháza Miskolc Kiskunfélegyhá za Debrecen Füzesabony Emőd Baja Polgár V V/C IV X/A BÉCS felé V V/A POZSON Y, PRÁGA felé IV GRÁC felé ZÁGRÁB felé SZARAJEV Ó felé TEMESVÁR, BUKAREST felé BELGRÁD felé ARAD, KOLOZSVÁR felé LVOV, KIJEV felé Szolnok IV V ARAD felé Helsinki folyosók autópálya autóút épülő autóút V Szeged Nagylak Duna Tisza LJUBJANA, TRIESZT felé BUDAPEST M56 M30 M3 M35 M4 M8 M4 M0 M2 M8 M15 M1 M81 M86 M9 M70 M7 M6 M9 M56 M5 M43 M44 Szombathely Zalaegerszeg Bszgyörgy NagykanizsaM25

24 A gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége 15 és 30 perces vonzáskörzetek 2015-ben

25 Hegyeshalom (EU) elérhetősége 2006-ban (eljutási idők térképe percekben)

26 Hegyeshalom (EU) elérhetősége 2015-ben (eljutási idők térképe percekben)

27 A fejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálatok Előzmény feltárás Terület vizsgálat Humán erőforrások vizsgálata A gazdaság és vállalkozások vizsgálata Az állam gazdasági szerepének vizsgálata Fejlesztő szervezetek Környezeti állapot Veszélyeztetett területek Védendő értékek Vonalas infrastruktúra Vizsgálati összefoglaló

28 A fejlesztési koncepció tartalma A fejlődés lehetséges forgatókönyveinek bemutatása A realitásokon alapuló optimális forgatókönyv kiválasztása A fejlődést befolyásoló külső és belső tényezők Az optimális fejlődési út választásához szükséges információk A pozitív jövőkép stratégiája A kockázatok kivédésének lehetőségei

29 Helyzetelemzés – Probléma-fa Elvándorlás, elöregedés, elnéptelenedés Korszerűtlen és elavult iskolaépület Korszerűtlen oktatási infrastruktúra Kis tanterem Elavult közmű és szigetelés Hiányos és elavult oktatási eszközök Képzettségi hiányosságok OK Okozat Szülők más településekre íratják gyerekeiket Program Ciklus Menedzsment

30 Helyzetelemzés – Cél-fa Népesség megtartása Korszerű iskolaépület multifunkciós iskola Korszerű oktatási feltételek biztosítása Integrált intézmény létrehozása Több funkció egyidejű biztosítása Számítógép beszerzése, teleház Tanárok képzése Felszerelés korszerűsí- tés Sport, kultúra, hagyományőrzés, közösségi létszíntér, egészségmegőrzés, nemzetközi kapcsolatok Tanulói létszám stabilitása Program Ciklus Menedzsment

31 Partnerség A programok érintettjeinek elemzése Stakeholder analízis A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei,  az érintett lakosság, stb.  érdekelt az eredményben

32 A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: –a projekt á tgondol á sa: a probl é ma okaira val ó koncentr á l á st szolg á lja az elemz é si f á zis, –az elemz é s dokument á l á sa: a tervez é s f á zisa, ahol a projekt ö tletből r é szletes projektterv lesz, elk é sz ü l a logikai keret-m á trix fel é p í t é se (logframe matrix) Összevontan tartalmazza: a projekt céljait, a hozzárendelt mutatókat, a megvalósítás kockázatát, a szükséges erőforrásokat és a lehetséges eredményeket. azaz a teljes program egy oldalban Logframe mátrix

33 Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenysé- gek Beavatkozási logika magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. a célfából a stratégia célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Logframe mátrix Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

34 Nyertes városok, 1928 település Érd Kaposvár Cegléd Gárdony Veszprém Cigánd Székesfehérvár Kecskemét Orosháza Eger Salgótarján Nyíregyháza Győr Szeged Békéscsaba Szolnok Pécs Miskolc Debrecen Budapest Végösszeg

35 Koncentráció? Paloznak Somogyszentpál Óbánya Vizslás Csénye Kulcs Tiszapalkonya Csolnok Jobaháza

36 Koncentráció? projekt Ft-nál kisebb 50 projekt 3,1 M Ft között 1137 projekt 440 M Ft között 3068 projekt 2 361,5 M Ft között 3027 projekt 7 960,6 M Ft

37 NFT számokban NFTElőirányzott keret Igényelt támogatásMegítélt támogatás Összes AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP

38 NFT számokban NFTBeérkezett pályázatok száma IH által támogatott pályázatok száma Hatályos szerződések Kifizetések száma Összes AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP

39 NFT számokban NFT Előirányzott keret Hatályos szerződések összege ben Hatályos szerződések összege 2005-ben Hatályos szerződések összege ban Összes AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP

40 NFT számokban MegyeKistérség Összes projekt ÖsszesenNépességEgy főre jutó támogat ás FejérBicskei PestSzobi NógrádSzécsényi PestVeresegyházi Bács-KiskunKiskunmajsai Győr-Moson-SopronKapuvári VeszprémTapolcai BékésBékési


Letölteni ppt "Területi politika főbb összefüggései. A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések