Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Területi politika főbb összefüggései. A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Területi politika főbb összefüggései. A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban."— Előadás másolata:

1 Területi politika főbb összefüggései

2 A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban 3.A programozás tapasztalatai a leginkább támogatott országokban –Kohéziós országok (EU15) tapasztalatai 1989-1999 között –Visegrádi országok tervezési tapasztalatai 2002-2006 4. A programozás eredményei Magyarországon 2004- 2005-ben

3 A ciklus-elmélet

4

5 A projektciklus LezárásLezárás Meghatározás Döntés Tervezés Előzetes értékelés Megvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

6 Helyzetelemzés az Európai Unió szintjén Miért szükséges a regionális (területfejlesztési vagy kohéziós) politika?

7 GDP/fő (PPS) NUTS II. régiókban 1996-ban (EUR15=100) <75 75-90 90-110 110-125 >= 125

8 < 30 30-50 50-75 75-100 GDP/fő NUTS II. régiókban (PPS) 1998 100-125  125 Nincs adat EU=100

9 GDP fő (PPS) 1999 EU-27 átlaga 1. Csoport átlaga average group 2 average group 3

10 <9 9-39 Az egy főre jutó GDP a mezőgazdaságban 1998-ban EU15=100 69-99  99 Nincs adat 39-69 EU15=100

11 Centrum és periféria a megközelít- hetőség alapján Centrum régiók Periférikus régiók Köztes régiók Source : IRPUD - DG REGIO

12 A 65 éven felüliek aránya a 15 és 64 év közötti korosztályok százalékában 1995-ben EU15=23% <23 23 - 27 27 - 31 31 - 35 >= 35 Source: Eurostat

13 A 65 éven felüliek aránya a 15 és 64 év közötti korosztályok százalékában 2005-ben EU15=25,6% < 23 23 - 27 27 - 31 31 - 35 > = 35 Source: Eurostat

14 A 65 éven felüliek aránya a 15 és 64 év közötti korosztályok százalékában 2025-ben EU15=34,8% <23 23 - 27 27 - 31 31 - 35 >= 35 Source: Eurostat

15 A cél meghatározása az Európai Unióban Magyarország 2004-2006 között: Az életminőség javítása 2007-2013 között: A foglalkoztatottság és a foglalkoztathatóság növelése Lengyelország 2004-2006 között: Az ország versenyképességének javítása 2007-2013 között: Az ország politikai és gazdasági súlyának növelése, 2013-ra legalább Portugália szintje Csehország 2004-2006 között: Versenyképességen alapuló fenntartható fejlődés Szlovákia 2004-2006 között: GDP/fő 2006-ra EU15 átlaga 50%-a fölé 2007-2013 között: GDP/fő 2013-ra EU15 átlaga 63%-a fölé

16 NFT 2004-2006 Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Kiegyensúlyo- zottabb regionális fejlődés Gazdasági versenyképesség OP Agrár- és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OPRegionális OP Környezetvé- delem és Infrastruktúra OP Versenyképesebb termelő szektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra Nemzeti Fejlesztési Terv Hosszú távú cél Általános cél Specifikus cél Prioritások Az életminőség javítása

17 Országos szintű, többnyire ágazati jellegű fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Terv Megyei Fejlesztési Terv Kistérségi Fejlesztési Terv Országos Területfejlesztési Koncepció Regionális Fejlesztési (Operatív) Program Megyei Területfejlesztési Program Ágazati Fejlesztési és Operatív Programok A fejlesztési tervek kapcsolati ábrája Források állami EU helyi magán állami EU helyi magán állami helyi magán Kistérségi (esetleg települési) Fejlesztési Program helyi magán A tervek egymásra való hatása, befolyásolásuk ereje; a kapcsolat a különböző szintek között lehet egyből közvetlen, nem feltételez hierarchiát A tervek megvalósulásának helyei

18 Célok meghatározása Magyarországon a közlekedés példáján Projekteket valósítanak meg? Autópályák hossza km-ben. Vagy Gazdasági, társadalmi, területfejlesztési hatásokat karunk elérni?

19 Az infrastruktúra fejlesztésének céljai (projektekben) Az autópálya program főbb elemei: –tovább épül az M0, –az M3 autópálya 2004-ig Görbeházáig, 2006-ig Nyíregyházáig épül meg, –az M30 autópálya 2004-ig Miskolcot éri el, –az M35 autópályán 2006-ig Debrecenig lehet eljutni, –az M5 autópálya 2006-ig megépül Szegedig, –az M7 autópálya a ciklus végéig 58 kilométerrel bővül, –a 6 sz. főút autópályává szélesedik Dunaújváros és Budapest között.

20 A gyorsforgalmi úthálózat fejlődése 1970 és 2015 között 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1970 197519801985 1990 1995 2000 200520102015 Évek A gyorsforgalmi úthálózat hossza [km] 2002 1990 1998 2006 2015 1970

21 Az infrastruktúra fejlesztés általános céljai Közép távon az ország gyorsforgalmi utakkal való ellátottsága érje el az EU mai országai (EU15) akkori megfelelő átlagának 60 %-át. Hosszú távon az ország gyorsforgalmi utakkal való ellátottsága érje el az EU15 akkori megfelelő átlagát. A hálózat sugaras szerkezete változzon sugaras- gyűrűs rácsszerkezetté az elmaradott területek felzárkóztatása, a fővárosi agglomeráció tehermentesítése érdekében. Javuljon a közlekedési ágak közötti munkamegosztás. Teljesítőképes határátmenetek megvalósítása, a hagyományos mellékúti kapcsolatok helyreállítása. A természeti- és emberi környezet, a termőföld védelme.

22 A fejlesztés eredményei a főváros tehermentesítése az átmenő forgalomtól az M0 forgalommal arányos bővítése révén, új, nagyteljesítményű főhálózati elemek kiépítése a budapesti agglomerációban, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc és Pécs elérése autópályával, ill. gyorsforgalmi úttal, valamennyi megyei jogú város elérése gyorsforgalmi úttal, ill. előzési sávokkal kiépített úttal, a határszakaszok gyorsforgalmi utakkal való elérése, új folyami átkelések létesítése a Dunán és a Tiszán, a gyűrű- és haránt irányú kapcsolatok fejlesztése a hátrányos hálózatszerkezet felszámolása érdekében, a dél-alföldi régió feltárása.

23 2015-re javasolt gyorsforgalmi úthálózat SK A SL O HR YU RO UA Rábafüzes Parassapuszta Vác Tornyosnémet i Röszke Ilocska Letenye Dunaújváros Eger Veszprém Győr Tatabánya Kaposvár Pécs Lelle Szekszárd Sopron Mohács Székesfehérvár Kecskemét Békéscsaba Nyíregyháza Miskolc Kiskunfélegyhá za Debrecen Füzesabony Emőd Baja Polgár V V/C IV X/A BÉCS felé V V/A POZSON Y, PRÁGA felé IV GRÁC felé ZÁGRÁB felé SZARAJEV Ó felé TEMESVÁR, BUKAREST felé BELGRÁD felé ARAD, KOLOZSVÁR felé LVOV, KIJEV felé Szolnok IV V ARAD felé Helsinki folyosók autópálya autóút épülő autóút V Szeged Nagylak Duna Tisza LJUBJANA, TRIESZT felé BUDAPEST M56 M30 M3 M35 M4 M8 M4 M0 M2 M8 M15 M1 M81 M86 M9 M70 M7 M6 M9 M56 M5 M43 M44 Szombathely Zalaegerszeg Bszgyörgy NagykanizsaM25

24 A gyorsforgalmi úthálózat elérhetősége 15 és 30 perces vonzáskörzetek 2015-ben

25 Hegyeshalom (EU) elérhetősége 2006-ban (eljutási idők térképe percekben)

26 Hegyeshalom (EU) elérhetősége 2015-ben (eljutási idők térképe percekben)

27 A fejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálatok Előzmény feltárás Terület vizsgálat Humán erőforrások vizsgálata A gazdaság és vállalkozások vizsgálata Az állam gazdasági szerepének vizsgálata Fejlesztő szervezetek Környezeti állapot Veszélyeztetett területek Védendő értékek Vonalas infrastruktúra Vizsgálati összefoglaló

28 A fejlesztési koncepció tartalma A fejlődés lehetséges forgatókönyveinek bemutatása A realitásokon alapuló optimális forgatókönyv kiválasztása A fejlődést befolyásoló külső és belső tényezők Az optimális fejlődési út választásához szükséges információk A pozitív jövőkép stratégiája A kockázatok kivédésének lehetőségei

29 Helyzetelemzés – Probléma-fa Elvándorlás, elöregedés, elnéptelenedés Korszerűtlen és elavult iskolaépület Korszerűtlen oktatási infrastruktúra Kis tanterem Elavult közmű és szigetelés Hiányos és elavult oktatási eszközök Képzettségi hiányosságok OK Okozat Szülők más településekre íratják gyerekeiket Program Ciklus Menedzsment

30 Helyzetelemzés – Cél-fa Népesség megtartása Korszerű iskolaépület multifunkciós iskola Korszerű oktatási feltételek biztosítása Integrált intézmény létrehozása Több funkció egyidejű biztosítása Számítógép beszerzése, teleház Tanárok képzése Felszerelés korszerűsí- tés Sport, kultúra, hagyományőrzés, közösségi létszíntér, egészségmegőrzés, nemzetközi kapcsolatok Tanulói létszám stabilitása Program Ciklus Menedzsment

31 Partnerség A programok érintettjeinek elemzése Stakeholder analízis A stakeholderek azon szervezetek, személyek összessége  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei,  az érintett lakosság, stb.  érdekelt az eredményben

32 A módszer előzménye a problémafa-célfa analízis A módszer két elemből áll: –a projekt á tgondol á sa: a probl é ma okaira val ó koncentr á l á st szolg á lja az elemz é si f á zis, –az elemz é s dokument á l á sa: a tervez é s f á zisa, ahol a projekt ö tletből r é szletes projektterv lesz, elk é sz ü l a logikai keret-m á trix fel é p í t é se (logframe matrix) Összevontan tartalmazza: a projekt céljait, a hozzárendelt mutatókat, a megvalósítás kockázatát, a szükséges erőforrásokat és a lehetséges eredményeket. azaz a teljes program egy oldalban Logframe mátrix

33 Átfogó/ Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenysé- gek Beavatkozási logika magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. a célfából a stratégia célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Logframe mátrix Eszközök A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök

34 Nyertes városok, 1928 település Érd5 264 606 399 Kaposvár5 659 052 731 Cegléd5 690 972 447 Gárdony5 957 726 261 Veszprém6 096 956 952 Cigánd6 315 242 972 Székesfehérvár6 355 360 702 Kecskemét7 245 894 977 Orosháza7 598 139 428 Eger8 159 196 467 Salgótarján9 214 412 638 Nyíregyháza10 981 649 036 Győr13 134 105 175 Szeged13 279 482 007 Békéscsaba13 335 474 094 Szolnok14 766 561 451 Pécs17 928 687 304 Miskolc24 274 272 271 Debrecen27 523 301 085 Budapest132 704 648 082 Végösszeg700 784 664 210

35 Koncentráció? Paloznak50 000 Somogyszentpál161 111 Óbánya288 889 Vizslás300 000 Csénye395 000 Kulcs395 000 Tiszapalkonya395 000 Csolnok500 000 Jobaháza500 000

36 Koncentráció? 17 433 projekt 100 000 Ft-nál kisebb 50 projekt 3,1 M 100 001-500 000 Ft között 1137 projekt 440 M 500 001-1 000 000 Ft között 3068 projekt 2 361,5 M 1 000 001-5 000 000 Ft között 3027 projekt 7 960,6 M Ft

37 NFT számokban NFTElőirányzott keret 2004-2006 Igényelt támogatásMegítélt támogatás Összes 675 002 673 5371 518 999 290 050710 003 654 289 AVOP 107 350 607 835174 882 206 997113 460 452 902 GVOP 150 982 234 162339 042 150 322168 827 703 900 HEFOP 185 632 913 610396 518 813 207186 930 421 917 KIOP 112 263 745 490265 032 842 709117 075 417 388 ROP 119 373 172 440343 523 276 816123 709 658 182

38 NFT számokban NFTBeérkezett pályázatok száma IH által támogatott pályázatok száma Hatályos szerződések Kifizetések száma Összes 39 42918 05415 18710 206 AVOP 9 9764 2113 8523 196 GVOP 21 39010 5838 9305 148 HEFOP 5 4072 3291 5291 121 KIOP 354174148110 ROP 2 302757728631

39 NFT számokban NFT Előirányzott keret 2004-2006 Hatályos szerződések összege 2004- ben Hatályos szerződések összege 2005-ben Hatályos szerződések összege 2006- ban Összes 675 002 673 53759 164 181 857442 412 264 677647 832 014 045 AVOP 107 350 607 83527 000 00071 531 616 169101 890 067 527 GVOP 150 982 234 1624 170 758 61983 702 915 222142 131 190 433 HEFOP 185 632 913 61032 218 776 859112 771 307 743175 262 626 191 KIOP 112 263 745 49016 727 924 73495 272 352 913109 669 582 094 ROP 119 373 172 4406 019 721 64579 134 072 630118 878 547 800

40 NFT számokban MegyeKistérség Összes projekt ÖsszesenNépességEgy főre jutó támogat ás FejérBicskei 17277 010 38137 2447 438 PestSzobi 10683 688 11371 3249 586 NógrádSzécsényi 12199 690 22320 2619 856 PestVeresegyházi 19337 979 55330 35811 133 Bács-KiskunKiskunmajsai 19196 474 26617 18611 432 Győr-Moson-SopronKapuvári 21294 423 94525 34011 619 VeszprémTapolcai 11430 896 00437 08111 620 BékésBékési 35691 141 78957 08712 107


Letölteni ppt "Területi politika főbb összefüggései. A disszertáció főbb területei 1.A regionális programozás elméleti alapjai 2.A programozási ciklus az Európai Unióban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések