Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Településfejlesztés 2009. 02. 26. Forman Balázs. A globális gazdasági tér A világ termelésének több, mint a fele…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Településfejlesztés 2009. 02. 26. Forman Balázs. A globális gazdasági tér A világ termelésének több, mint a fele…"— Előadás másolata:

1 Településfejlesztés Forman Balázs

2 A globális gazdasági tér A világ termelésének több, mint a fele…

3 A globális gazdasági tér nem nagyobb, mint a földterület 1,5%-án vagy Algéria területén koncentrálódik

4 Gazdasági potenciál Belgiumban

5 Gazdasági potenciál Közép-Európában

6 Globális városhálózat Źródło: Globalization and World Cities,

7 Globális városok hierarchiája Ryc. 3. Hierarchia miast światowych. Żródło: Friedman, 1986

8 Európai Pentagon EU 27 14% területe 32% lakossága 43% GDP

9 Döntéshozó központok

10 1. Az önkormányzatok EU- konform tervezési feladatai Tartalom: 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai 1.2. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az OP-ok kapcsolódásai

11 Fejlesztési típusú tervekRendezési típusú tervek Terü- leti tervek Területfejlesztési koncepciók (országos és regionális szinten) Területfejlesztési programok és tervek: -Átfogó Fejlesztési Terv -Nemzeti Fejlesztési Terv -Kiemelt térség fejlesztési programja -Regionális fejlesztési programok Területrendezési tervek: -Országos Területrendezési Terv -Kiemelt térségek területrendezési tervei -Megyék területrendezési tervei Tele- pülés Településfejlesztési koncepciók, településfejlesztési programok -Stratégiai programok -Operatív programok Településrendezési tervek: -Településszerkezeti terv -Szabályozási terv -Helyi építési szabályzat Építési telkek tervei Fejlesztési projektek Engedélyezési tervek Tender és kiviteli tervek A tervezés dokumentumainak rendszere 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

12 Országos szintű, többnyire ágazati jellegű fejlesztési terv Regionális Fejlesztési Terv Megyei Fejlesztési Terv Kistérségi Fejlesztési Terv Országos Területfejlesztési Koncepció Regionális Fejlesztési (Operatív) Program Megyei Területfejlesztési Program Ágazati Fejlesztési és Operatív Programok A fejlesztési tervek kapcsolati ábrája Források állami EU helyi magán állami EU helyi magán állami helyi magán Kistérségi (esetleg települési) Fejlesztési Program helyi magán A tervek egymásra való hatása, befolyásolásuk ereje; a kapcsolat a különböző szintek között lehet egyből közvetlen, nem feltételez hierarchiát A tervek megvalósulásának helyei 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

13 NFT Az életminőség javítása Az EU átlaghoz viszonyított jövedelmi különbségek mérséklése A gazdasági versenyképesség javítása A humán erőforrások jobb kihasználása Kiegyensúlyo- zottabb regionális fejlődés Gazdasági versenyképesség OP Agrár- és vidékfejlesztési OP Humán erőforrás fejlesztési OPRegionális OP Környezetvé- delem és Infrastruktúra OP Versenyképesebb termelő szektor Növekvő foglalkoztatás és az emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet Erősebb regionális és helyi potenciál Jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra 1.1. Nemzeti Fejlesztési Terv Hosszú távú cél Általános cél Specifikus cél Prioritások

14 A fejlesztési típusú tervdokumentumok Miért? Mit? Mikor? Miből? kérdésekre adnak választ.  Gazdasági, társadalmi, szociális, politikai célkitűzéseket tartalmaznak.  Az önkormányzatok határozatilag állapítják meg.  Külső személyek részére jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztetnek.  Indikatívak, fejlesztési lehetőségeket kínálnak Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

15 Rendezési típusú tervdokumentumok tartalma Hol? Hogyan? kérdésekre adnak választ  Térbeli műszaki tervek  Szabályozási munkarészeiket az önkormányzatok rendeletileg állapítják meg.  Jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg mindenki számára, aki építési beruházásokat tervez és valósít meg.  Az építési engedélyek alapját képezik 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

16 A fejlesztési típusú települési dokumentumok összefüggései 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai Településfejlesztési koncepció Településfejlesztési program Éves településfejlesztési terv Akcióterv

17 Településfejlesztési koncepció  A települési szintű tervezés alapdokumentuma  Olyan célrendszert tartalmaz, amely hosszú távra irányt mutat a fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalához  A képviselőtestület határozatban fogadja el 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

18 A településfejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálatok  Előzmény feltárás  Terület vizsgálat  Humán erőforrások vizsgálata  A gazdaság és vállalkozások vizsgálata  Az önkormányzat gazdasági szerepének vizsgálata  Fejlesztő szervezetek  Környezeti állapot  Veszélyeztetett területek  Védendő értékek  Vonalas infrastruktúra  Vizsgálati összefoglaló 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

19 A településfejlesztési koncepció tartalma  A fejlődés lehetséges forgatókönyveinek bemutatása  A realitásokon alapuló optimális forgatókönyv kiválasztása  A fejlődést befolyásoló külső és belső tényezők  Az optimális fejlődési út választásához szükséges információk  A pozitív jövőkép stratégiája  A kockázatok kivédésének lehetőségei 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

20 A településfejlesztési program készítésének logikája Célhierarchia: „Miért?” Átfogó célok Specifikus célok Operatív célok Beavatkozási területek: „Mit és hogyan?” Program Prioritás Intézkedés 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

21 A településfejlesztési program felépítése  Átfogó fejlesztési cél  Stratégiai célok  A stratégiai célokhoz kapcsolódó prioritások  A prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések  Az intézkedésekhez kapcsolódó projektek 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

22 Fogalmi meghatározások Átfogó fejlesztési cél: a település komplex, a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális fejlesztések együttesével megcélzott fejlődési iránya Stratégiai célok: a település jövője szempontjából legfontosabb, távlatos fejlesztési irányok Prioritások: a stratégiai célokhoz illeszkedő, fontossági sorrendet is tükröző, konkrét fejlesztési célok Intézkedések: a prioritások megvalósítása érdekében végrehajtandó, komplex, operatív tevékenységek, melyek tartalmazzák a megvalósítás feltételrendszerét is Fejlesztési projekt: egy konkrét cél érdekében, egységes menedzsment irányítása alatt, előre meghatározott időkereten és költségvetésen belül megvalósuló összefüggő tevékenység 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

23 Településfejlesztési akcióterv  Egy meghatározott településrész (szerkezeti egység) komplex rendezéséhez, fejlesztéséhez, működéséhez szükséges projektek koherens, célhierarchiába, időbe, térbe rendezett összessége  Választ ad a:”Pontosan hol, mikor, milyen összefüggésrendszerben, miből?” kérdésre  Eredményes megvalósításának feltétele a projektek pénzügyi forrásainak feltárása, a projektek „illesztése” 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

24 A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai I. A településfejlesztési akcióterület meghatározása II. Az akcióterület állapotvizsgálata  A tulajdonviszonyok értékelése  A tulajdonosi szándékok feltérképezése  Piaci helyzetértékelés  Az út-, és közműhálózat értékelése

25 A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 2. III. Operatív település- (város) -fejlesztési koncepció  A közszféra (a pályázó) operatív fejlesztési programja –Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, ill. fejlesztésével kapcsolatos feladatok –Az akcióterületet feltáró út-, és közműhálózat felújításával, ill. fejlesztésével kapcsolatos feladatok –A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok  A magánszféra által a közszféra fejlesztései nyomán megvalósítható építési program 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

26 A komplex településfejlesztési akcióterv tartalma 3. IV. Pénzügyi koncepció  A akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve –A várható források –A megvalósításhoz szükséges források  Pénzügyi forgatókönyv 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai

27 Az EU-csatlakozás után rendelkezésre álló források  Strukturális Alapok  Kohéziós Alap  Közösségi kezdeményezések  Magyar kormányzati támogatások  Magántőke befektetések  Vállalkozói források bevonása -PPP konstrukciók  Társulati (lakossági) források  Önkormányzati saját forrás  Hitel 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai

28 1.Településfejlesztési koncepció 2.Településfejlesztési program 3.Prioritások és intézkedések meghatározása 4.Településfejlesztési projektek definiálása Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /1/ 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai

29 Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /2/ 5. A projektek Operatív Programokhoz való kapcsolódási lehetőségének vizsgálata:  Feladat: projektvizsgálat az illeszthetőség szempontjából. „Milyen pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre?”  Válaszadás arra a kérdésre, hogy :”Milyen forrásból célszerű megvalósítani?”  Mérlegelési szempontok : -Hatékonyság, -Időfaktor -Objektív pénzügyi lehetőségek 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai

30 Milyen út vezet a településfejlesztési tervtől az Operatív Programokig? /3/ 6. Az Operatív Program intézkedéseinek áttekintése 7. A Program-kiegészítő Dokumentum áttekintése 8. A megfelelő pályázati kiírás azonosítása 9. És ha nincs megfelelő pályázat? 10. A projekt módosítás lehetőségeinek vizsgálata 11. Illesztés a pályázati lehetőségekhez 12.Megvalósításra szánt projektek illesztése a rendezési tervhez és a településfejlesztési akciótervekhez 13.Szükség esetén rendezési terv módosítás 1.1. Az önkormányzatok településfejlesztési dokumentumai és az Operatív Programok kapcsolódásai


Letölteni ppt "Településfejlesztés 2009. 02. 26. Forman Balázs. A globális gazdasági tér A világ termelésének több, mint a fele…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések