Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár Az információs társadalom kialakításának kiemelt feladatai Agrárinformatikai Fórum Budapest, 2003.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár Az információs társadalom kialakításának kiemelt feladatai Agrárinformatikai Fórum Budapest, 2003."— Előadás másolata:

1 Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár Az információs társadalom kialakításának kiemelt feladatai Agrárinformatikai Fórum Budapest, március 6.

2 Információs Társadalom átfogó feladatok Az IHM kiemelt feladata átfogó Információs Társadalom Stratégia készítése a kormányzat számára Magyarország EU csatlakozásának támogatása: EU Információs Társadalom Programokban való aktív szerepvállalás-2003 áprilistól A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában való szerepvállalás, amelyben fontos prioritás az információs társadalom célkitűzése Azonnali lépések a felzárkózás érdekében EU prioritás: 2010-re legversenyképesebb tudásalapú gazdaság jellemezze Európát

3 Jelenlegi helyzet-következtetés Jelenleg elmaradunk az EU átlagtól és a régióban sem emelkedünk ki Jelentős kormányzati ösztönzés szükséges az EU megfelelés miatt is. A kitörési pontokat meg kell találni Társadalmi összefogás kell a sikeres megvalósításhoz

4 Infrastruktúra - jelenlegi helyzet hazai Internet kapcsolatok aránya

5 Infrastruktúra - jelenlegi helyzet agrár Internet használat EU

6 Agráriumot jelentősen érintő feladatok Információs Társadalom Stratégia készítés Infrastruktúra fejlesztés Innováció, K+F E-gazdaság fejlesztése Szabályozás

7 Magyar Információs Társadalom Stratégia célja Az információs társadalom, a tudásalapú új gazdaság fejlődése megállíthatatlan folyamat. A stratégia azért készül, hogy ez a folyamat : –gyorsabb –kiegyensúlyozottabb –Igazságosabb legyen A Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseivel összhangban biztosítsa a felzárkózást az Európai Unió országainak színvonalához.

8 Keret stratégia I. Jövőkép információs társadalom sikeres Európai Unió sikeres Magyarország Átfogó célok esélyegyenlőség tudásalapú gazdaság humánerőforrás fejlesztés közszféra demokratizálása innováció – K+F

9 Keret stratégia II. Közös elvek piackonform megoldások, minimális állami beavatkozás jogi eszközök alkalmazása mellett önszabályozó megoldások pénzügyi források hatékony, átlátható felhasználása kooperációs lehetőségek maximális kihasználása Horizontális feladatok (TUDÁS) digitális szakadék csökkentése kutatás, fejlesztés

10 eEurope 2005 eEurope+ Hatályos joganyagok Hatályos joganyagok IHM felmérései kutatásai IHM felmérései kutatásai Nemzeti Fejlesztési Terv Szakmai szervezetek véleménye MITS Előkészítő Tanulmány MITS Előkészítő Tanulmány Kormány Határozat a Stratégia készítéséről Kormány Határozat a Stratégia készítéséről IHM ajánlások az ágazati Stratégiák készítéséhez IHM ajánlások az ágazati Stratégiák készítéséhez Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Cselekvési terv 2004 Cselekvési terv 2004 Ágazati stratégiák Ágazati stratégiák Társadalmi vita A stratégia készítésének folyamata

11 A stratégia felépítése MITS Keret stratégia Ágazati stratégiák Ágazati rész- stratégiák Informatikai rész- stratégiák Ajánlások Szakértők

12 Ajánlások Formai ajánlások hosszú távú stratégia (2015.-ig) szövegvázlat középtávú feladatterv (2006.-ig) táblázat éves intézkedési terv (2004.) táblázat Tartalmi ajánlások a célok, feladatok, források, eszközök, prioritások, indikátorok egyértelmű azonosítása

13 Ágazati részstratégiák Az ágazati részstratégiák az ágazatok stratégiai feladatai közül az információs társadalom építésével összefüggőeket, az informatika által támogathatóakat emeli ki. Megvalósításuk biztosítja az információs társadalom fejlődését jelentő tartalmakat.

14 Informatikai részstratégiák Az informatikai részstratégia feladatainak megvalósítása egyik oldalon az elektronikus tartalmak (szolgáltatások és információk) biztonságos, megbízható nyújtását, másik oldalon azok igénybevételét teszi lehetővé. Infrastruktúra –Közháló, közösségi elérés, IT mentorok Minőség, biztonság –Elektronikus aláírás, hitelesség, tanúsított biztonság, minőség Esélyegyenlőség –Digitális írástudás elterjesztése, digitális szakadék megszüntetése

15 Mit tett az IHM 2002-ben Mit tett az IHM 2002-ben Új minisztérium elkezdte működését Stratégia készítés beindítása-keretstratégia Kormányhatározatok Adókedvezmények - szélessáv, számítógép Kedvezményes Internet elérés Pályázatok

16 Pályázatok I. Információs társadalommal kapcsolatos kutatások támogatása, OM-el közösen (2002 – 870 millió forint): – A fiatalok részvétele az információs társadalomban – Önszerveződő közösségek a hálózaton – Magyar tartalom az Interneten – A segítő háló – Biztonság, bizalom

17 Pályázatok II. Internet közösségi elérési pontok fejlesztése: –Művelődési házak –Teleházak, közösségi házak –Könyvtárak Önkormányzatok elmaradt térségek: –Számítógép és Internet hozzáférés Távmunka támogatása – FMM-el közösen Közgyűjteményei és pedagógus program Tartalomfejlesztés – levéltára, múzeumok

18 Infrastruktúra - jelenlegi helyzet Alacsony számítógép ellátottság Alacsony vidéki Internet penetráció Jelentős lemaradás az EU elvárásoktól Európai színvonalú kutatási hálózat (NIIF)

19 Infrastruktúra - tennivalók NIIF A kutatói hálózat európai színvonalának megtartása Közháló Társadalmilag elfogadott igények kielégítésében a állam közfeladatokat vállal. Ezek kielégítésének alapja az infrastrukturális szolgáltatásokat nyújtó „közháló”: –hálózati elérés - infrastrukturális alaphálózat –alap alkalmazások, közcélú adatok, információk –kezelési támogatás, oktatatás, képzés, ügysegédi funkció Lakosság Számítógépek számának növelése, adókedvezmény Internet penetráció növelése

20 Infrastruktúra – Közháló működése 1. réteg: távközlési hálózat - összes településre 2. réteg: IP alapú virtuális magánhálózat - összes közintézmény 3. réteg: Nyilvános közösségi helyek - gép hozzáférés, hálózat elérés 4. réteg: IT mentorok - humán szolgáltatások A Közháló szolgáltatási rétegei és stratégiai céljai Társadalmi és területi esélyegyenlőség biztosítása Humán erőforrás felkészítése Infrastrukturális feltételek megteremtése

21 Innováció, K+F JelenIegi helyzet Növekedő de nem elégséges ráfordítások Tennivaló EU K+F programokban való részvéte támogatása Tájékoztatást, tanácsadást támogató rendszerek Vidékfejlesztést támogató rendszerek Farm menedzsmenthez kapcsolódó termelő szintű informatikai rendszerek

22 E-gazdaság Jelenlegi helyezet Magyarországon az e-business aránya 0,1% az össz kereskedelemben Az EU-ban 2-3% az e-business aránya az össz kereskedelemben Tennivalók Az NFT GVOP-ban szereplő intézkedések megvalósítása: –Tudásalapú gazdálkodás elősegítése –Intelligens közlekedési rendszerek –Intelligens és dinamikus e-kereskedelem –e-piacterek kialakításának ösztönzése –Virtuális szakmai és gazdasági közösségi platformok kialakítása

23 Szabályozás Hírközlési Törvény módosítása e-aláírás bevezetése e-kereskedelmi törtvény bevezetése

24 évi főbb irányok A kormányhatározatból adódó feladatok megvalósítása – MITS Az NFT projektek megfelelő előkészítése Társadalmi felzárkóztatási programok Közösségi hozzáférés fejlesztése – kiemelt feladat E-gazdaság támogatása Tartalomfejlesztés támogatása NIIF továbbfejlesztés támogatása Az információs társadalom fejlődését segítő K+F támogatása

25 IHM célok 2006-ig Közösségi Internet-hozzáférés országos lefedettséggel és szolgáltatásokkal Háztartások Internet-hozzáférése közelítsen az EU átlaghoz Esélyegyenlőség – a digitális szakadék csökkenjen Digitális írástudás általánossá tétele Oktatási intézmények teljes kapcsolódása Szélessávú hozzáférés elterjesztése Kutatói hálózat (NIIF) európai szinten tartása E-gazdaság térnyerése E-közigazgatás – szolgáltató állam

26 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár Az információs társadalom kialakításának kiemelt feladatai Agrárinformatikai Fórum Budapest, 2003."

Hasonló előadás


Google Hirdetések