Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás és pedagógusképzés M. Szilágyi Zsuzsa Magyar Géniusz Program www.geniuszportal.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás és pedagógusképzés M. Szilágyi Zsuzsa Magyar Géniusz Program www.geniuszportal.hu."— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás és pedagógusképzés M. Szilágyi Zsuzsa Magyar Géniusz Program www.geniuszportal.hu

2

3 Hálózatépítés az ÚMFT támogatásával

4 A Géniusz Hálózat tagjai a Millenárison

5 Tehetség? „Mindenki tehetséges – valamiben. Ha a környezetünkben, a bennünket körülvevő fiatalok körében szokatlant, az átlagtól eltérőt tapasztalunk, azonnal szólaljon meg bennünk a jelző csengő: vajon nem egy tehetséggel van-e dolgunk? Csermely Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „Tehetségesnek azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján: átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitásuk, s a feladat iránti elkötelezettség ötvözeteként – magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.” Dr. Balogh László, a Géniusz Program szakmai vezetője

6 Nemzeti Tehetség Program A NTP céljai:  Tehetséges fiatalok megtalálása  A tehetség kibontakoztatása  A tehetség hasznosulásának előmozdítása Országgyűlési határozat hozta létre (126/2008 ) Forrás: Nemzeti Tehetség Alap (NTA) Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum:  Tanácsadó, előkészítő, koordináló, értékelő testület  Oktatásért felelős miniszter (elnök), MTA elnöke, NTT elnöke, OGY Oktatási bizottság delegáltja (társelnökök)

7 Nemzeti Tehetség Alap forrásai Az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében tervezett előirányzat A Munkaerőpiaci Alapnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 9. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret A személyi jövedelemadó kiemelt 1%-a Természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai

8 Partner programok Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Alap www.tehetsegprogram.hu Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA pályázatok www.oktatasert.hu Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP pályázatok www.nfu.hu

9 EU-s és hazai forrású pályázatok  Kiemelt projekt (TÁMOP 3.4.4/A) 700 MFt  TÁMOP 3.4.3 és TÁMOP 3.4.4 pályázatok 2010 tavaszán 210 nyertes pályázó 2.500 MFt 2010 őszén tervezett pályázati kiírás3.000 MFt  NTA-OKA pályázatok 2010-ban eddig kiírt, odaítélt pályázat 800 MFt 2010 őszén tervezett pályázati kiírás 400 MFt 2011 tervezett keret kb. 1.500 MFt

10 Fő célkitűzésünk: hálózatosodás segítése  A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése – civil szervezetek is!  Tehetségpontok® létrehozása  A tehetségsegítés hazai és külföldi jó gyakorlatainak összegyűjtése  A tehetségsegítési formák kapcsolatrendszerének fejlesztése, tehetségtérkép létrehozása  Tehetségnapok, Tehetségsegítő Tanácsok támogatása

11 Magyar Géniusz szakmai munkacsoportok  Szakmai vezető: Balogh László  Elméleti és módszertani munkacsoport Polonkai Mária  Hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek tehetséggondozását segítő munkacsoport Gyarmathy Éva  Képzési és képzésszervezési munkacsoport Mentler Mariann  Külkapcsolati munkacsoport Fuszek Csilla  Tehetségpontok hálózatfejlesztése és koordinációja Rajnai Gábor

12 Eszközök Képzések pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, szülők, diákok számára Máig: 159 képzés 2682 résztvevő!  Tehetségpontok  Tehetségnapok  Tehetségbarátok köre  Mentori hálózat  Tehetséghitel  Konferenciák  Kiadványok  Tehetségbarát társadalom

13 Több mint 280 Tehetségpont itthon és a határokon túl Tehetségpontok kereshető adatbázis a Géniusz Portálon Regisztráció Akkreditáció OKA-NTP és ÚMFT TÁMOP pályázatok előnyösebb feltételekkel

14 Regisztráció, akkreditáció A regisztráció célja: kapcsolatfelvétel  280+ regisztrált Tehetségpont itthon és a határon túl Az akkreditáció célja: szakmai tartalomfejlesztés  személyes konzultáció keretében  Térségi egyeztetések, regionális találkozók  Ütemterv: 2010 őszig

15 Tehetségtérkép

16 Jó gyakorlatok a tehetségsegítésben Hiánypótló szakmai háttértanulmányok A legjobb gyakorlatok részletes kidolgozása, terjesztése Kiadványok: elektronikus, papír

17 Jó gyakorlatok adatbázisa

18 Konferenciák, rendezvények, workshopok  Tehetségsegítő tapasztalatok megosztása!  Konferenciák, workshopok: a tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatok megosztására.  Alkalom a Géniusz Hálózat tagjainak személyes találkozására is.  Modell: Képzés + Tehetségnap (konferencia, fesztivál)

19 Mesterek és tanítványaik a tehetségnapon

20 Géniusz Képzések országszerte Programírók: ELTE, DE, NyME, EKTF 80 féle akkreditált képzés: PAT, FAT 5,10, 25, 30 órás programok Eddig 6000 jelentkező! Információ: kepzes@tehetsegpont.hu www.geniuszportal.hu/kepzesek

21 Képzési programkínálatunk  Tapasztalatátadó képzések  Ismeretbővítő képzések  Programok hátrányos helyzetűekkel foglalkozók számára  Tehetségek családjának, környezetének képzése  Mentor konzulens képzés pedagógusoknak, pszichológusoknak  Szaktárgyi tehetséggondozó képzések  Innovációs és menedzseri képességek fejlesztése fiataloknak

22 Képzési programok kategóriák szerint

23 Képzettek a programok kategóriái szerint

24 Képzettek és országrészek

25 Képzések integrálása a tanárképzésbe Cél az év végéig: 10 pedagógusképző intézmény bevonása Első együttműködő partner: Debreceni Egyetem

26 Tehetség: a magyar EU- elnökség kiemelt témája www.TalentDay.eu Elnökségi nemzetközi konferencia a tehetséggondozásról 2011. április 7-9.

27 NTP-OKA pályázatok 2010.  TDK, OTDK  Felsőoktatási hallgatók hazai és nemzetközi versenyen, szakmai konferencián való részvételének támogatása  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása  Középiskolásoknak szóló talentum táborok  A felsőoktatási intézmények által szervezett középiskolásoknak szóló regionális talentum körök (szakkörök) tartása  A tehetségek felismerését és segítését szolgáló korszerű pedagógiai módszerek beépítése a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe

28 NTP-OKA pályázatok 2010.  Határon túli magyar nyelvű tehetségműhelyek támogatása  Az alap és középfokú oktatásban résztvevő tanulók hazai és nemzetközi versenyen való részvételének támogatása  Az OKM által támogatott tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megrendezésére a 2010/2011 tanévben.  A tehetségsegítésben résztvevő pedagógusok tehermentesítésének támogatására.  A tehetséges fiatalok különleges helyzetét tudatosító programok támogatására.

29 NTP-OKA várható pályázatok 2010. 2. félév  Több régióra kiterjedő modellprojektek előkészítése és elindítása  Sikeres önkormányzati és civil tehetségsegítő kezdeményezések támogatása  Egyenlő hozzáférés biztosítására a tehetségsegítés területén.  Esélyegyenlőtlenségek csökkentése, hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának segítésére.  A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelésére.  A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülésére  A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítására  A sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítésének támogatására.

30 A Géniusz Projektiroda Bajor Péter projektmenedzser  1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. /1.  Postai cím: 1507 Budapest, Pf. 1.  Telefonok: 06-1-787-0596, 06-1-361-4094 06-30-640-4136  Fax: 06-1-688-4880  E-mail: info@tehetsegpont.hu

31 www.geniuszportal.hu

32 Érdemes bekapcsolódni! Köszönöm a figyelmet! honlap@tehetsegpont.hu


Letölteni ppt "Tehetséggondozás és pedagógusképzés M. Szilágyi Zsuzsa Magyar Géniusz Program www.geniuszportal.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések