Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetséggondozás és pedagógusképzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetséggondozás és pedagógusképzés"— Előadás másolata:

1 Tehetséggondozás és pedagógusképzés
M. Szilágyi Zsuzsa Magyar Géniusz Program

2

3 Hálózatépítés az ÚMFT támogatásával

4 A Géniusz Hálózat tagjai a Millenárison

5 Tehetség? „Mindenki tehetséges – valamiben.
Ha a környezetünkben, a bennünket körülvevő fiatalok körében szokatlant, az átlagtól eltérőt tapasztalunk, azonnal szólaljon meg bennünk a jelző csengő: vajon nem egy tehetséggel van-e dolgunk? Csermely Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „Tehetségesnek azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján: átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitásuk, s a feladat iránti elkötelezettség ötvözeteként – magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.” Dr. Balogh László, a Géniusz Program szakmai vezetője

6 Nemzeti Tehetség Program
A NTP céljai: Tehetséges fiatalok megtalálása A tehetség kibontakoztatása A tehetség hasznosulásának előmozdítása Országgyűlési határozat hozta létre (126/2008 ) Forrás: Nemzeti Tehetség Alap (NTA) Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum: Tanácsadó, előkészítő, koordináló, értékelő testület Oktatásért felelős miniszter (elnök), MTA elnöke, NTT elnöke, OGY Oktatási bizottság delegáltja (társelnökök)

7 Nemzeti Tehetség Alap forrásai
Az e célra a központi költségvetésnek az oktatásért felelős miniszter felügyelete alatt álló költségvetési fejezetében tervezett előirányzat A Munkaerőpiaci Alapnak a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény 9. §-a (2) bekezdésének f) pontja szerinti, a képzési alaprész tárgyévi eredeti bevételi előirányzata három százalékának megfelelő összegű pénzügyi keret A személyi jövedelemadó kiemelt 1%-a Természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai

8 Partner programok Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Alap Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA pályázatok Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP pályázatok

9 EU-s és hazai forrású pályázatok
Kiemelt projekt (TÁMOP 3.4.4/A) MFt TÁMOP és TÁMOP pályázatok 2010 tavaszán 210 nyertes pályázó MFt 2010 őszén tervezett pályázati kiírás MFt NTA-OKA pályázatok 2010-ban eddig kiírt, odaítélt pályázat MFt 2010 őszén tervezett pályázati kiírás MFt 2011 tervezett keret kb MFt

10 Fő célkitűzésünk: hálózatosodás segítése
A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének megismerése – civil szervezetek is! Tehetségpontok® létrehozása A tehetségsegítés hazai és külföldi jó gyakorlatainak összegyűjtése A tehetségsegítési formák kapcsolatrendszerének fejlesztése, tehetségtérkép létrehozása Tehetségnapok, Tehetségsegítő Tanácsok támogatása

11 Magyar Géniusz szakmai munkacsoportok
Szakmai vezető: Balogh László Elméleti és módszertani munkacsoport Polonkai Mária Hátrányos helyzetűek és sajátos nevelési igényűek tehetséggondozását segítő munkacsoport Gyarmathy Éva Képzési és képzésszervezési munkacsoport Mentler Mariann Külkapcsolati munkacsoport Fuszek Csilla Tehetségpontok hálózatfejlesztése és koordinációja Rajnai Gábor

12 Eszközök Tehetségpontok Képzések Tehetségnapok pedagógusok,
Tehetségbarátok köre Mentori hálózat Tehetséghitel Konferenciák Kiadványok Tehetségbarát társadalom Képzések pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, szülők, diákok számára Máig: 159 képzés 2682 résztvevő!

13 Több mint 280 Tehetségpont itthon és a határokon túl
Tehetségpontok kereshető adatbázis a Géniusz Portálon Regisztráció Akkreditáció OKA-NTP és ÚMFT TÁMOP pályázatok előnyösebb feltételekkel

14 Regisztráció, akkreditáció
A regisztráció célja: kapcsolatfelvétel 280+ regisztrált Tehetségpont itthon és a határon túl Az akkreditáció célja: szakmai tartalomfejlesztés személyes konzultáció keretében Térségi egyeztetések, regionális találkozók Ütemterv: 2010 őszig

15 Tehetségtérkép

16 Jó gyakorlatok a tehetségsegítésben
Hiánypótló szakmai háttértanulmányok A legjobb gyakorlatok részletes kidolgozása, terjesztése Kiadványok: elektronikus, papír

17 Jó gyakorlatok adatbázisa

18 Konferenciák, rendezvények, workshopok
Tehetségsegítő tapasztalatok megosztása! Konferenciák, workshopok: a tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatok megosztására. Alkalom a Géniusz Hálózat tagjainak személyes találkozására is. Modell: Képzés + Tehetségnap (konferencia, fesztivál)

19 Mesterek és tanítványaik a tehetségnapon

20 Géniusz Képzések országszerte
Programírók: ELTE, DE, NyME, EKTF 80 féle akkreditált képzés: PAT, FAT 5,10, 25, 30 órás programok Eddig 6000 jelentkező! Információ:

21 Képzési programkínálatunk
Tapasztalatátadó képzések Ismeretbővítő képzések Programok hátrányos helyzetűekkel foglalkozók számára Tehetségek családjának, környezetének képzése Mentor konzulens képzés pedagógusoknak, pszichológusoknak Szaktárgyi tehetséggondozó képzések Innovációs és menedzseri képességek fejlesztése fiataloknak

22 Képzési programok kategóriák szerint

23 Képzettek a programok kategóriái szerint

24 Képzettek és országrészek

25 Képzések integrálása a tanárképzésbe
Cél az év végéig: 10 pedagógusképző intézmény bevonása Első együttműködő partner: Debreceni Egyetem

26 Tehetség: a magyar EU-elnökség kiemelt témája
Elnökségi nemzetközi konferencia a tehetséggondozásról április 7-9.

27 NTP-OKA pályázatok 2010. TDK, OTDK
Felsőoktatási hallgatók hazai és nemzetközi versenyen, szakmai konferencián való részvételének támogatása Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása Középiskolásoknak szóló talentum táborok A felsőoktatási intézmények által szervezett középiskolásoknak szóló regionális talentum körök (szakkörök) tartása A tehetségek felismerését és segítését szolgáló korszerű pedagógiai módszerek beépítése a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe

28 NTP-OKA pályázatok 2010. Határon túli magyar nyelvű tehetségműhelyek támogatása Az alap és középfokú oktatásban résztvevő tanulók hazai és nemzetközi versenyen való részvételének támogatása Az OKM által támogatott tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megrendezésére a 2010/2011 tanévben. A tehetségsegítésben résztvevő pedagógusok tehermentesítésének támogatására. A tehetséges fiatalok különleges helyzetét tudatosító programok támogatására.

29 NTP-OKA várható pályázatok 2010. 2. félév
Több régióra kiterjedő modellprojektek előkészítése és elindítása Sikeres önkormányzati és civil tehetségsegítő kezdeményezések támogatása Egyenlő hozzáférés biztosítására a tehetségsegítés területén. Esélyegyenlőtlenségek csökkentése, hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának segítésére. A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelésére. A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülésére A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítására A sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítésének támogatására.

30 A Géniusz Projektiroda
Bajor Péter projektmenedzser 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. /1. Postai cím: Budapest, Pf. 1. Telefonok: , Fax:

31

32 Érdemes bekapcsolódni!
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tehetséggondozás és pedagógusképzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések