Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek Budapest-Kőbánya, 2010. augusztus 31. Bajor Péter projektmenedzser TÁMOP 344/A kiemelt projekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek Budapest-Kőbánya, 2010. augusztus 31. Bajor Péter projektmenedzser TÁMOP 344/A kiemelt projekt."— Előadás másolata:

1 Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek Budapest-Kőbánya, 2010. augusztus 31. Bajor Péter projektmenedzser TÁMOP 344/A kiemelt projekt Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

2 A tehetségsegítés tényezői Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (jogi képviselet: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) Nemzeti Tehetség Program (Létrehozta a Nemzeti Tehetség Alapot) Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP pályázatok www.nfu.hu

3 A tehetségsegítés ügyének motorjai Prof Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke Kormos Dénes, A Nemzeti Tehetség Program országgyűlési létrehozója

4 EU-s és hazai forrású pályázati projektek  Kiemelt projekt (TÁMOP 344/A): 700 MFt  TÁMOP 343 és TÁMOP 344 pályázatok 2010 tavaszán: 210 nyertes pályázó, 2.500 MFt 2010 őszén: 3.000 MFt tervezett pályázati kiírás  NTA-OKA pályázatok 2010-ban eddig kiírt, odaítélt pályázat: 800 MFt 2010 őszén: 400 MFt tervezett pályázati kiírás 2011-ben kb. 1.500 MFt keret

5 Milyen az ideális (tehetségsegítő) pedagógus?  Jó szakmai felkészültségű  Példakép  Jó „szeme” van  Empatikus, jó emberismerő  Türelmes, rugalmas  Menedzser típus  Kreatív  Elkötelezett  Jól kommunikál

6 Hálózatos tehetségsegítés az ÚMFT támogatásával

7 Fő célkitűzéseink: hálózatosodás segítése  A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének központi és kölcsönös megismerése  Tehetségpontok® létrehozása  A tehetségsegítés hazai és külföldi jó gyakorlatainak összegyűjtése  A tehetségsegítési formák kapcsolatrendszerének fejlesztése, tehetségtérkép létrehozása  Tehetségnapok

8 Fő célkitűzéseink: szakmaiság és fenntarthatóság  A tehetségsegítés oktatása: képzések, szakmai és képzési anyagok  A tehetséges fiatalok vezetői, innovációs és menedzseri készségeit fejlesztő programok kialakítása és bevezetése  Társadalmi beágyazottság, tehetségbarát társadalom  Tehetségbarátok Köre, Tehetségbónusz program, Tehetséghitel  Tehetségsegítő Tanácsok  Kistérségek összefogása  Kommunikáció

9 280 Tehetségpont itthon és a határokon túl • Tehetségpontok kereshető adatbázisa Géniusz Portálon • Regisztráció • Akkreditáció (szakmaiság, saját módszertan, gyakorlat) • OKA-NTP és ÚMFT TÁMOP pályázatok előnyösebb feltételekkel

10 Regisztráció, akkreditáció A regisztráció célja: kapcsolat Regisztrált tehetségpontok:  É-K magyarországi túlsúly  Hajdú 53, Borsod 30, Szolnok 14, Szabolcs 12  Budapest 50  Győr 14, Vas+Zala 10  Veszprém 1 Az akkreditáció célja: szakmai tartalomfejlesztés  Első kör: 129 bejelentkezett, elfogadott  Második kör: személyes konzultáció keretében  Térségi TP-egyeztetések, regionális találkozók  Ütemterv: 2011 őszig

11 Jó gyakorlatok a tehetségsegítésben • Hiánypótló szakmai háttértanulmányok • A legjobb gyakorlatok részletes kidolgozása, terjesztése • Kiadványok: elektronikus, papír

12 Konferenciák, rendezvények, workshopok  Tehetségsegítő tapasztalatok megosztása!  Konferenciák, workshopok: a tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatok megosztására  Alkalom a Géniusz Hálózat tagjainak személyes találkozására is  Modell: Képzés + Tehetségnap (konferencia és fesztivál)

13 Tehetség? „ Mindenki tehetséges – valamiben. Ha a környezetünkben, a bennünket körülvevő fiatalok körében szokatlant, az átlagtól eltérőt tapasztalunk, azonnal szólaljon meg bennünk a jelző csengő: vajon nem egy tehetséggel van-e dolgunk?” Csermely Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „Tehetségesnek azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján – átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitásuk, s a feladat iránti elkötelezettség ötvözeteként - magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.” Dr. Balogh László, a Géniusz Program szakmai vezetője

14 Géniusz Országos Tehetségnap 2010. március 27., Millenáris „Már maga az alkalom is lelkesítő, hiszen ez nem egy szokásos szakmai konferencia, hanem tehetséges gyerekek színes kavalkádja, és mentoraik találkozója is, egészében a jóravalóság ünnepe” Sólyom László köztársasági elnök

15 A Géniusz Hálózat tagjai a Millenárison

16 Mesterek és tanítványaik: fesztivál a tehetségnapon

17 Csatlakozási lehetőségek  Tehetségponttá válás  Akkreditáció  Tehetségnapok szervezése  Jó gyakorlatok bemutatása  Pályázati együttműködés  Társadalmi támogatás!  E-mailen: info@tehetsegpont.hu info@tehetsegpont.hu  Személyesen: képzések, konferenciák, rendezvények  Online: www.geniuszportal.hu www.geniuszportal.hu  Telefonon: 06-1-787-0596

18 Géniusz Képzések Képzési programkínálatunk (jelenleg 70 program):  Tapasztalatátadó képzések  Ismeretbővítő képzések  Programok hátrányos helyzetűekkel foglalkozók számára  Tehetségek családjának, környezetének képzése  Mentor konzulens képzés pedagógusoknak, pszichológusoknak  Szaktárgyi tehetséggondozó képzések

19 Ízelítő a képzéskínálatból  A drámapedagógia szerepe a tehetséggondozásban  A képzőművész tehetségek gondozása  A projektoktatás elmélete és gyakorlata  A reflektív gondolkodás fejlesztése I.  A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban  A tehetséggondozás matematikai statisztikai alapjai  Alulteljesítő tehetségek  Az információ feldolgozás szerepe a tehetséggondozásban

20 Ízelítő a képzéskínálatból  Az iskolapszichológus szerepe a tehetséggondozásban  Beilleszkedési nehézségek, alulteljesítő tehetségek  Nevelési tanácsadó szerepe a tehetséggondozásban  Pedagógus kulcsszerepe a tehetséggondozásban  Pedagógus szerep változásai a tehetséggondozásban  Tehetség és szociális környezet  Tehetséges szülő - tehetséges pedagógus, tehetséges kortárscsoportok (problémák és kezelésük)  Tehetséggondozó iskola a közoktatás gyakorlatában, hazai és nemzetközi tapasztalatok  Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja

21 Géniusz Képzések Programírók: ELTE, DE, NyME, ETF Akkreditált képzések: PAT, FAT 5,10, 25, 30 órás programok Online jelentkezés: www.geniuszportal.hu Információ: kepzes@tehetsegpont.hu

22 Kommunikáció egy tehetségbarát társadalomért Ki Batki Júlia? Kommunikációs csatornák: Internet Hírlevél Sajtótájékoztatók Közvéleménykutatás Tehetségek a médiában

23 www.geniuszportal.hu

24 >>> Hálózatépítés a honlapon • Tehetségtérkép (adatbázis) • Csatlakozás a Géniusz Hálózathoz • Tehetségnapok • Géniusz Képzések • Pályázatok • Géniusz Hálózat hírei • Eseménynaptár • Géniusz Arcok • Tehetségkönyvtár • Partnereink • Támogatóink (És jön a többi…) >>> Információs hálózat

25 A Géniusz Projektiroda = Nemzeti Tehetségpont  1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. /1.  Postai cím: 1507 Budapest, Pf. 1.  Telefonok: 06-1-787-0596, 06-1-361-4094 06-30-640-4136  Fax: 06-1-688-4880  E-mail: info@tehetsegpont.hu

26 Bajor Péter projektmenedzser Polonkai Mária Elméleti és módszertani munkacsoport Rajnai Gábor Tehetségpontok hálózatfejlesztő munkacsoportja Mentler Mariann Képzési és képzésszervezési munkacsoport Fuszek Csilla Külkapcsolati munkacsoport Gyarmathy Éva H-SNI munkacsoport Fenntarthatósági munkacsoport Váradyné Nagy Erika Pénzügyi vezető Szántó Judit Munkacsoport koordinátor Szilágyi Zsuzsa Vezetői Asszisztens Szénási Istvánné Program koordinátor Herz Alexandra projektasszisztens M. Szilágyi Zsuzsa Honlap főszerkesztő Sári Csilla Képzési, rendezvény és kiadói asszisztens Kováts Ildikó Képzési asszisztens Brezovics Bernadett Képzési asszisztens Képzésszervezők Molnár István Informatikai és tartalomfejlesztő munkacsoport Várady Győző monitoring Gózon Ákos Kommunikációs munkacsoport Németh Péter Informatikus, programozó Hável Szilvia informatikus Balogh László Szakmai vezető Szakmai munkacsoportok Projektmenedzsment Projektiroda Operatív támogatók Géniusz Projektiroda szervezeti felépítése Bucsi Szabó Zsolt Képzési, rendezvény- és kiadói koordinátor Szakmai kapcsolat

27 Programok --- honlapok Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Alap www.tehetsegprogram.hu Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA pályázatok www.oktatasert.hu Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP pályázatok www.nfu.hu

28 Nemzeti Tehetség Program A NTP céljai:  20 éves távlatú program!  Tehetséges fiatalok megtalálása  A tehetség kibontakoztatása  A tehetség hasznosulásának előmozdítása Országgyűlési határozat hozta létre (126/2008 ) Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum:  Tanácsadó, előkészítő, koordináló, értékelő testület  Oktatási miniszter (elnök), MTA elnöke, NTT elnöke, OGY Oktatási bizottság delegáltja (társelnökök)

29 NTP-OKA pályázatok 2010. 1. félév  TDK, OTDK  Felsőoktatási hallgatók hazai és nemzetközi versenyen, szakmai konferencián való részvételének támogatása  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása  Középiskolásoknak szóló talentum táborok  A felsőoktatási intézmények által szervezett középiskolásoknak szóló regionális talentum körök (szakkörök) tartása  A tehetségek felismerését és segítését szolgáló korszerű pedagógiai módszerek beépítése a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe

30 NTP-OKA várható pályázatok 2010. 1. félév  Határon túli magyar nyelvű tehetségműhelyek támogatása  Az alap és középfokú oktatásban résztvevő tanulók hazai és nemzetközi versenyen való részvételének támogatása  Az OKM által támogatott tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megrendezésére a 2010/2011 tanévben.  A tehetségsegítésben résztvevő pedagógusok tehermentesítésének támogatására.  A tehetséges fiatalok különleges helyzetét tudatosító programok támogatására.

31 NTP-OKA várható pályázatok 2010. 2. félév  Több régióra kiterjedő modellprojektek előkészítése és elindítása  Sikeres önkormányzati és civil tehetségsegítő kezdeményezések támogatása  Egyenlő hozzáférés biztosítására a tehetségsegítés területén.  Esélyegyenlőtlenségek csökkentése, hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának segítésére.  A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelésére.  A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülésére  A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítására  A sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítésének támogatására. 2011. évi EU elnökség idején: – Magyar tehetséggondozó programok megismertetése az EU-ban, – A tehetségsegítés jó példáinak EU adaptálása, – EU tehetségnapok kezdeményezésére és szervezésére.

32 JÖN… JÖN?! Jön! (A NTA-OKA hazai források mellett) … a „Géniusz 2” kiemelt projekt + pályázati csomag: = „Tehetséghidak 2012-2013” projekt = A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács javaslata a Nemzeti Tehetség Program és a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program eredményein alapuló projektre --- az Új Széchenyi Tervhez illeszkedve = Fókuszban a tehetséges diákok (és szüleik)

33 Tényleg lehetőség, tényleg esély! A hétköznapokon is! Köszönöm a figyelmet! bajor.peter@tehetsegpont.hu


Letölteni ppt "Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek Budapest-Kőbánya, 2010. augusztus 31. Bajor Péter projektmenedzser TÁMOP 344/A kiemelt projekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések