Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek"— Előadás másolata:

1 Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek
Budapest-Kőbánya, augusztus 31. Bajor Péter projektmenedzser TÁMOP 344/A kiemelt projekt Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

2 A tehetségsegítés tényezői
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (jogi képviselet: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) Nemzeti Tehetség Program (Létrehozta a Nemzeti Tehetség Alapot) Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP pályázatok

3 A tehetségsegítés ügyének motorjai
Prof Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke Kormos Dénes, A Nemzeti Tehetség Program országgyűlési létrehozója

4 EU-s és hazai forrású pályázati projektek
Kiemelt projekt (TÁMOP 344/A): 700 MFt TÁMOP 343 és TÁMOP 344 pályázatok 2010 tavaszán: 210 nyertes pályázó, MFt 2010 őszén: MFt tervezett pályázati kiírás NTA-OKA pályázatok 2010-ban eddig kiírt, odaítélt pályázat: 800 MFt 2010 őszén: 400 MFt tervezett pályázati kiírás 2011-ben kb MFt keret

5 Milyen az ideális (tehetségsegítő) pedagógus?
Jó szakmai felkészültségű Példakép Jó „szeme” van Empatikus, jó emberismerő Türelmes, rugalmas Menedzser típus Kreatív Elkötelezett Jól kommunikál

6 Hálózatos tehetségsegítés az ÚMFT támogatásával

7 Fő célkitűzéseink: hálózatosodás segítése
A nemzeti tehetségsegítési formák rendszerének központi és kölcsönös megismerése Tehetségpontok® létrehozása A tehetségsegítés hazai és külföldi jó gyakorlatainak összegyűjtése A tehetségsegítési formák kapcsolatrendszerének fejlesztése, tehetségtérkép létrehozása Tehetségnapok

8 Fő célkitűzéseink: szakmaiság és fenntarthatóság
A tehetségsegítés oktatása: képzések, szakmai és képzési anyagok A tehetséges fiatalok vezetői, innovációs és menedzseri készségeit fejlesztő programok kialakítása és bevezetése Társadalmi beágyazottság, tehetségbarát társadalom Tehetségbarátok Köre, Tehetségbónusz program, Tehetséghitel Tehetségsegítő Tanácsok Kistérségek összefogása Kommunikáció

9 280 Tehetségpont itthon és a határokon túl
Tehetségpontok kereshető adatbázisa Géniusz Portálon Regisztráció Akkreditáció (szakmaiság, saját módszertan, gyakorlat) OKA-NTP és ÚMFT TÁMOP pályázatok előnyösebb feltételekkel

10 Regisztráció, akkreditáció
A regisztráció célja: kapcsolat Regisztrált tehetségpontok: É-K magyarországi túlsúly Hajdú 53, Borsod 30, Szolnok 14, Szabolcs 12 Budapest 50 Győr 14, Vas+Zala 10 Veszprém 1 Az akkreditáció célja: szakmai tartalomfejlesztés Első kör: 129 bejelentkezett, elfogadott Második kör: személyes konzultáció keretében Térségi TP-egyeztetések, regionális találkozók Ütemterv: 2011 őszig

11 Jó gyakorlatok a tehetségsegítésben
Hiánypótló szakmai háttértanulmányok A legjobb gyakorlatok részletes kidolgozása, terjesztése Kiadványok: elektronikus, papír

12 Konferenciák, rendezvények, workshopok
Tehetségsegítő tapasztalatok megosztása! Konferenciák, workshopok: a tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatok megosztására Alkalom a Géniusz Hálózat tagjainak személyes találkozására is Modell: Képzés + Tehetségnap (konferencia és fesztivál)

13 Tehetség? „ Mindenki tehetséges – valamiben. Ha a környezetünkben, a bennünket körülvevő fiatalok körében szokatlant, az átlagtól eltérőt tapasztalunk, azonnal szólaljon meg bennünk a jelző csengő: vajon nem egy tehetséggel van-e dolgunk?” Csermely Péter professzor, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke „Tehetségesnek azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik alapján – átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitásuk, s a feladat iránti elkötelezettség ötvözeteként - magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi területén.” Dr. Balogh László, a Géniusz Program szakmai vezetője

14 Géniusz Országos Tehetségnap 2010. március 27., Millenáris
„Már maga az alkalom is lelkesítő, hiszen ez nem egy szokásos szakmai konferencia, hanem tehetséges gyerekek színes kavalkádja, és mentoraik találkozója is, egészében a jóravalóság ünnepe” Sólyom László köztársasági elnök

15 A Géniusz Hálózat tagjai a Millenárison

16 Mesterek és tanítványaik: fesztivál a tehetségnapon

17 Csatlakozási lehetőségek
Tehetségponttá válás Akkreditáció Tehetségnapok szervezése Jó gyakorlatok bemutatása Pályázati együttműködés Társadalmi támogatás! en: Személyesen: képzések, konferenciák, rendezvények Online: Telefonon:

18 Géniusz Képzések Képzési programkínálatunk (jelenleg 70 program):
Tapasztalatátadó képzések Ismeretbővítő képzések Programok hátrányos helyzetűekkel foglalkozók számára Tehetségek családjának, környezetének képzése Mentor konzulens képzés pedagógusoknak, pszichológusoknak Szaktárgyi tehetséggondozó képzések

19 Ízelítő a képzéskínálatból
A drámapedagógia szerepe a tehetséggondozásban A képzőművész tehetségek gondozása A projektoktatás elmélete és gyakorlata A reflektív gondolkodás fejlesztése I. A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban A tehetséggondozás matematikai statisztikai alapjai Alulteljesítő tehetségek Az információ feldolgozás szerepe a tehetséggondozásban

20 Ízelítő a képzéskínálatból
Az iskolapszichológus szerepe a tehetséggondozásban Beilleszkedési nehézségek, alulteljesítő tehetségek Nevelési tanácsadó szerepe a tehetséggondozásban Pedagógus kulcsszerepe a tehetséggondozásban Pedagógus szerep változásai a tehetséggondozásban Tehetség és szociális környezet Tehetséges szülő - tehetséges pedagógus, tehetséges kortárscsoportok (problémák és kezelésük) Tehetséggondozó iskola a közoktatás gyakorlatában, hazai és nemzetközi tapasztalatok Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja

21 Géniusz Képzések Programírók: ELTE, DE, NyME, ETF
Akkreditált képzések: PAT, FAT 5,10, 25, 30 órás programok Online jelentkezés: Információ:

22 Kommunikáció egy tehetségbarát társadalomért
Ki Batki Júlia? Kommunikációs csatornák: Internet Hírlevél Sajtótájékoztatók Közvéleménykutatás Tehetségek a médiában

23

24 >>> Hálózatépítés a honlapon
Tehetségtérkép (adatbázis) Csatlakozás a Géniusz Hálózathoz Tehetségnapok Géniusz Képzések Pályázatok Géniusz Hálózat hírei Eseménynaptár Géniusz Arcok Tehetségkönyvtár Partnereink Támogatóink (És jön a többi…) >>> Információs hálózat

25 A Géniusz Projektiroda = Nemzeti Tehetségpont
1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. /1. Postai cím: Budapest, Pf. 1. Telefonok: , Fax:

26 Géniusz Projektiroda szervezeti felépítése
Bajor Péter projektmenedzser Balogh László Szakmai vezető Rajnai Gábor Tehetségpontok hálózatfejlesztő munkacsoportja Váradyné Nagy Erika Pénzügyi vezető Szántó Judit Munkacsoport koordinátor Bucsi Szabó Zsolt Képzési, rendezvény- és kiadói koordinátor Molnár István Informatikai és tartalomfejlesztő munkacsoport Szénási Istvánné Program koordinátor M. Szilágyi Zsuzsa Honlap főszerkesztő Polonkai Mária Elméleti és módszertani munkacsoport Sári Csilla Képzési, rendezvény és kiadói asszisztens Gózon Ákos Kommunikációs munkacsoport Szilágyi Zsuzsa Vezetői Asszisztens Herz Alexandra projektasszisztens Mentler Mariann Képzési és képzésszervezési munkacsoport Várady Győző monitoring Brezovics Bernadett Képzési asszisztens Projektmenedzsment Németh Péter Informatikus, programozó Kováts Ildikó Képzési asszisztens Operatív támogatók Fuszek Csilla Külkapcsolati munkacsoport Hável Szilvia informatikus Képzésszervezők Gyarmathy Éva H-SNI munkacsoport Projektiroda Fenntarthatósági munkacsoport Szakmai kapcsolat Szakmai munkacsoportok

27 Programok --- honlapok
Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Alap Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA pályázatok Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP pályázatok

28 Nemzeti Tehetség Program
A NTP céljai: 20 éves távlatú program! Tehetséges fiatalok megtalálása A tehetség kibontakoztatása A tehetség hasznosulásának előmozdítása Országgyűlési határozat hozta létre (126/2008 ) Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum: Tanácsadó, előkészítő, koordináló, értékelő testület Oktatási miniszter (elnök), MTA elnöke, NTT elnöke, OGY Oktatási bizottság delegáltja (társelnökök)

29 NTP-OKA pályázatok 2010. 1. félév
TDK, OTDK Felsőoktatási hallgatók hazai és nemzetközi versenyen, szakmai konferencián való részvételének támogatása Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása Középiskolásoknak szóló talentum táborok A felsőoktatási intézmények által szervezett középiskolásoknak szóló regionális talentum körök (szakkörök) tartása A tehetségek felismerését és segítését szolgáló korszerű pedagógiai módszerek beépítése a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe

30 NTP-OKA várható pályázatok 2010. 1. félév
Határon túli magyar nyelvű tehetségműhelyek támogatása Az alap és középfokú oktatásban résztvevő tanulók hazai és nemzetközi versenyen való részvételének támogatása Az OKM által támogatott tanulmányi és tehetséggondozó versenyek megrendezésére a 2010/2011 tanévben. A tehetségsegítésben résztvevő pedagógusok tehermentesítésének támogatására. A tehetséges fiatalok különleges helyzetét tudatosító programok támogatására.

31 NTP-OKA várható pályázatok 2010. 2. félév
Több régióra kiterjedő modellprojektek előkészítése és elindítása Sikeres önkormányzati és civil tehetségsegítő kezdeményezések támogatása Egyenlő hozzáférés biztosítására a tehetségsegítés területén. Esélyegyenlőtlenségek csökkentése, hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának segítésére. A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelésére. A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülésére A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítására A sikeres magyar tehetségsegítő programok és megoldások idegen nyelveken való folyamatos megjelenítésének támogatására. 2011. évi EU elnökség idején: Magyar tehetséggondozó programok megismertetése az EU-ban, A tehetségsegítés jó példáinak EU adaptálása, EU tehetségnapok kezdeményezésére és szervezésére.

32 JÖN… JÖN?! Jön! (A NTA-OKA hazai források mellett)
… a „Géniusz 2” kiemelt projekt + pályázati csomag: = „Tehetséghidak ” projekt = A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács javaslata a Nemzeti Tehetség Program és a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program eredményein alapuló projektre --- az Új Széchenyi Tervhez illeszkedve = Fókuszban a tehetséges diákok (és szüleik)

33 Tényleg lehetőség, tényleg esély! A hétköznapokon is!
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hétköznapi tehetséggondozás --- Új lehetőségek és új esélyek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések