Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ökológia Készítette:Dudás Dániel Felkészít ő tanár neve : Györe Mihály Iskola:József Attila Gimnázium Makó 6900 Csanád vezér tér 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ökológia Készítette:Dudás Dániel Felkészít ő tanár neve : Györe Mihály Iskola:József Attila Gimnázium Makó 6900 Csanád vezér tér 6."— Előadás másolata:

1 Ökológia Készítette:Dudás Dániel Felkészít ő tanár neve : Györe Mihály Iskola:József Attila Gimnázium Makó 6900 Csanád vezér tér 6

2 ÖKOLÓGIA Fogalma Alapjai Módszertani Irányzatai Ökológiai alapfogalmak Biogazdálkodás

3 fogalma Az ökológia a tudományoknak azon ága, amely az élettereket, az él ő lények és a környezet kapcsolatait vizsgálja.

4 Az MTA Ökológiai Bizottságának testületi állásfoglalása szerint:” Az ökológia „feladata azoknak a limitálással irányított (…) jelenségeknek és folyamatoknak (…) a kutatása, amelyek a populációk és közösségeik tér- és id ő beni mennyiségi eloszlását és viselkedését (…) ténylegesen okozzák”. (Anonim, 1987)

5 Alapjai Az ökológia, mint tudomány elnevezését Ernst Haeckel használta el ő ször 1866-ban az él ő lények és környezetük kapcsolatát vizsgáló fiziológiai szakterület megjelölésére Tehát a maitól nagyon eltér ő módon Igaz nem sokkal kés ő bb már Ő maga is árnyaltabb véleményt alkotott.

6 Az ökológia nem kiragadott él ő lényegyedekkel, hanem azok populációival foglalkozik Ökológiai okokról akkor beszélünk, ha a mintázatot létrehozó hatótényez ő k a jelenben fejtik ki hatásukat.

7 Fontos Tudnivalók Ernst Haeckel-röL Haeckel eredetileg orvos volt, kés ő bb azonban összehasonlító anatómia és zoológia professzora lett. Neki köszönhetünk néhány ma is használatos biológiai fogalmat, mint például törzs vagy ökológia. Haeckel szerint a politika pedig nem más mint alkalmazott biológia

8 Módszertani Irányzatai 3 Nagyobb Módszertani irányzat létezik melyek: 1. A valós természeti folyamatok megfigyeléséb ő l kiinduló terepi ökológusok arra törekszenek, hogy vizsgálataik a megfigyelend ő folyamatokba való minél kevesebb beavatkozással járjanak

9 11. Az ökológiai kutatások másik irányzata (a kísérletez ő k) nem a megfigyelt természeti folyamat leírását, hanem egy kiragadott részjelenséggel kapcsolatos hipotézist állít vizsgálódásának középpontjába

10 111. A harmadik f ő irányzatot a modellez ő ökológusok jelentik, akik jól ismert biológiai alapjelenségek birtokában és a legvalószín ű bb hipotézisek felhasználásával, a vizsgált jelenséggel kapcsolatos legegyszer ű bb elmélet nagyon pontos (matematikai) leírását (modelljét) készítik el.

11 Ökológiai alapfogalmak Bioszféra Földünk életközössége, a földi él ő világot alkotó egyedek összessége. A Bioszféra azonban egy térrészletet is kijelöl, amelyen belül a földi élet létezik.

12 Ökoszisztéma Ökológiai rendszerek tanulmányozása létrehozott rendszermodell, amely az él ő lényegyüttes és környezete kapcsolatrendszerét írja le.

13 Biotóp (él ő hely) Megfigyeléseken alapuló tapasztalati kategória, hasonló megjelenés ű természetföldrajzi egységeknek egy olyan típusa, ahol populációkollektívumok at alkotva tartósan és rendszeresen el ő fordulnak

14 Populáció A populáció az ökológia egyik legfontosabb alapfogalma, 2 eltér ő módon is használják: Egy adott fajba tartozó él ő lények tényleges szaporodási közössége Egy ökológiai vizsgálat céljából esszenciálisan azonosnak tekintett él ő lényegyedek összessé

15 Biogazdálkodás A biogazdálkodás (más néven ökogazdálkodás) olyan gazdálkodási forma, mely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen és természetes biológiai ciklusokon alapul.

16 Története 1920-as években megjelent a biogazdálkodást célul t ű z ő mozgalom 1940-es években ett ő l függetlenül Angliában is megjelent a biogazdálkodás Albert Howardot tartják az ipari forradalmat követ ő biogazdálkodás atyjának.

17 Források gum-blue-dream-chemy.jpghttp://boards.cannabis.com/attachments/hydroponics/235794d grandaddy-purple-sativa-spirit-bubble- gum-blue-dream-chemy.jpg

18 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Ökológia Készítette:Dudás Dániel Felkészít ő tanár neve : Györe Mihály Iskola:József Attila Gimnázium Makó 6900 Csanád vezér tér 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések