Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság"— Előadás másolata:

1 Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság
3.1 A VÁROS §/Eur/m2/§ §/Eur/m2/§ Ubanisztika és piaci szemlélet A település, mint gazdasági egység Településszerkezet és piaci alapú tervezés Előadó: Révi Zsolt, főépítész/GyőrMJV

2 A VÁROST (MA MÁR CSAK) A GAZDASÁG TARTJA FENN!
A TELEPÜLÉSI TRENDEK A VÁROS A VÁROST (MA MÁR CSAK) A GAZDASÁG TARTJA FENN! ? Ajánlott irodalom: Nagy Béla: A település, az épített világ

3 URBANISZTIKAI TRENDEK Telephely -- Ingatlanpiac (profit-ráta)
A VÁROS A VÁROST (MA MÁR CSAK) A GAZDASÁG TARTJA FENN!? A VÁROS = TÁRSADALOM + GAZDASÁG + KÖRNYEZET Telephely -- Ingatlanpiac (profit-ráta)

4 Az urbanizációs folyamatok (is) törvényszerűségeken alapulnak,
ALAPPARADIGMÁK EVOLÚCIÓ (REM.) - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A Város evolúciója / Doxiadis / Az urbanizációs folyamatok (is) törvényszerűségeken alapulnak, akkor is bekövetkeznek, ha nem akarjuk GÉNEK – MÉMEK - MÓNOK

5 Prognosztizálható evolúció (Doxiadis):
ALAPPARADIGMÁK EVOLÚCIÓ (REM.) - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A Város evolúciója / Doxiadis / Prognosztizálható evolúció (Doxiadis): cél a környezet és a társadalom problémáira előrelátóan reagálni, mint megvalósítani az ideális környezetről szőtt utópiákat cél a folyamatok irányítása kell legyen, még pedig úgy, hogy a települések elkerüljék a visszafordíthatatlan negatív változásokat és lehetőleg szervesen folytatódhasson a települések élete = = FENNTARTHATÓSÁG

6 Prognosztizálható evolúció:
ALAPPARADIGMÁK EVOLÚCIÓ (REM.) - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A Város evolúciója / Doxiadis / Prognosztizálható evolúció: FENNTARTHATÓSÁG -- gazdArchimedes -- infrastruktura -- -- közlegelők -- közlekedés --

7 A TELEPÜLÉSI TRENDEK I. trend: a területek és hálózatok egyensúlya
/Trendek* -- gének – mémek – mónok / I. trend: a területek és hálózatok egyensúlya II. trend: központképző funkciók III. trend: a kommunikáció/mobilitás szerepe IV. trend: a szellem szerepe V. trend: a környezeti állapot szerepe VI. ÚJ TREND: ITS--SMART-CITY (=I.-V. intgr.) *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez.

8 I. trend: A területek és hálózatok egyensúlya
A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek* -- gének – mémek – mónok / I. trend: A területek és hálózatok egyensúlya /L. Mummford: A négy migráció/ 1.szakasz: „Honfoglalás”: 2.szakasz : Kereskedelmi csomópontok 3.szakasz : Hatalmi centrumok 4.szakasz : Ipar és kereskedelem (5) új szakasz : Informatika, kommunikáció: Az informatika, a kommunikáció forradalmian új városmodellt hozhat létre, csökkentve a helyváltoztatási igényeket, a közlekedést /ld. Még „III. Trend” !!/ A területhez kötődő fejlődési szakasz módot adhat arra is, hogy a települések korrigálják a korábbi szakaszok eltúlzott értékeléseiből származó településszerkezeti torzulásokat. *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez.

9 II. trend: Központképző funkciók
A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek* -- gének – mémek – mónok / II. trend: Központképző funkciók A hatékonyabb termelés kevesebb emberrel hozza létre ugyanazt az értéket, így a szolgáltatások iránti igény egyben a munkaerő szerkezetének átalakulását is eredményezi: csökken az ipari foglalkoztatottak száma és emelkedik a tercier szektorban dolgozók aránya. *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez.

10 A TELEPÜLÉSI TRENDEK III. trend: A kommunikáció/mobilitás szerepe
/Trendek* -- gének – mémek – mónok / III. trend: A kommunikáció/mobilitás szerepe A munkahely-lakóhely viszonya jelentősen átalakul, a munkaerő és az anyag mozgatása, vagyis a szállítás célja, funkciója és technológiája alapvető változáson ment/megy át A munkahely-lakóhely egység újbóli visszaállításának alapja az a racionalitás, hogy legalább a környezetet feleslegesen terhelő „szállító mozgások” lehetőség szerint a minimumra csökkenjenek. A szállítási sebesség növelése a teret növelte, míg a telekommunikáció az időt. Az anyag mozgatása helyett az információ „mozgatása” lesz a tevékenység alapja, vagyis a kommunikáció új alapokra helyezi a területi viszonyokat, amit a telekommunikáció, az informatika és a távközlés forradalma tesz lehetővé. Ez lehet az alapja a munkahely-lakóhely egység visszaállításának, de legalább az elkülönülés mérséklésének. *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez.

11 IV. trend: A szellem szerepe
A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek* -- gének – mémek - mónok / IV. trend: A szellem szerepe Az értékek létrehozásának tendenciájában a folyamatosan csökkenő anyagot az egyre növekvő szellemi termék teszi teljessé. Az egyes termékek előállításának folyamatában a hozzáadott térték aránya megnő, a kereskedelem már szinte csak a „csomagoló anyagot” teszi hozzá a késztermékhez..., ...a fő érték az információ és a tudás. Mindebben a logisztika, a „know-how”, a kutatás és fejlesztés („k+f”) és -nem utolsó sorban- a tanácsadó- és banki funkció (irodai, „fehérgalléros” „ipar”) lesz az alapvetően meghatározó, a mértékadó város/-központ/ alakító erő! *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez.

12 V. trend: A környezeti állapot szerepe
A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek* -- gének – mémek - mónok / V. trend: A környezeti állapot szerepe A jövőben még inkább megnő a környezet állapotának, minőségének a szerepe: A globális ökológiai egyensúly fenntartása, a környezetromboló anyaghasználat /maga azt út és rajta a gépjármű is az (!)/ csökkentése, a megújuló energiaforrások bevonása, a kommunikáció új alapokra helyezése. A települések forgalmi terhelésének csökkentése, közlekedés okozta környezeti hatások mérséklése érdekében elméletileg az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha a járművek el sem indulnának *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez.

13 V. trend: A környezeti állapot szerepe
A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek -- gének – mémek - mónok / V. trend: A környezeti állapot szerepe TERÁPIA* Lehetséges /szükséges/ urbanisztikai megoldások: SMART CITY célállomás más eszközzel is elérhető legyen célterület személygépkocsival csak korlátozottan vagy egyáltalán ne legyen elérhető mérséklődjön a lakóhely munkahely elkülönülés csökkenjen a termék közlekedő-közlekedtető (elérés és hazaszállítás által keletkező) forgalom (helyette: e-üzlet, házhoz szállítás rszr. vásárlás-logisztika, szubszidiaritás) kiinduló területek komplex fejlesztése /(vegyes-)városközponti típusú fejlesztések = funkcióbővítő rehabilitációk, rekonstrukciók, beruházások/ Motto: * … elméletileg az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha a járművek el sem indulnának

14 V. trend: A környezeti állapot szerepe
A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek -- gének – mémek - mónok / V. trend: A környezeti állapot szerepe TERÁPIA* Ha viszont egy gépkocsi elindult, akkor arra kell törekedni, hogy az lehetőleg ne terhelje a belső városrészek területét! Ennek elérésére megoldások: SMART CITY - EU2020 a kiinduló és célterületek településszerkezeti szintű fejlesztések a hálózati kapcsolatok tudatos fejlesztése a közforgalmi-, és parkolási rendszerek /intermod., integráció, P+R stb./fejlesztése egyidejűségek és kapacitások vizsgálata és biztosítása EU ‚bűvös’ PRIORITÁS --- /pl./ „E-mobilitás” !!??!! Motto: * … elméletileg az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha a járművek el sem indulnának

15 URBANISZTIKAI TRENDEK
A VÁROS Egymással versengő városok telephely-lehetőségek sorát ajánlják a letelepedni kívánó tőkének, mely sok mindent mérlegre téve válogat. Döntését nemcsak a felkínált anyagi előnyök (pl. kedvezményes adózás), vagy a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége és minősége befolyásolja, hanem a város által nyújtott szolgáltatások színvonala is. Ez utóbbit pedig a lehető legszélesebben lehet értelmezni, a környezet minőségétől kezdve a rekreációs lehetőségeken keresztül a történelmi emlékeknek köszönhető hangulatig. Azt is mondhatnánk, hogy minden, amit a város létrehozott akár több évszázados múltja során, erősíti pozícióit a versenyben. Megfordítva, minden, amit elmulasztott, gyengíti a helyzetét… ….míg korábban egy városfejlesztési elképzelés sorsát az határozta meg, hogy sokba kerül-e, vagy sem, addig a jövőben az válik lényegessé, hogy válik lényegessé, hogy megéri-e vagy sem (Aczél Gábor: Kalandozások Urbanisztikában) Motto: A különböző szolgáltatások települési piacai ugyanolyan valós piacok, mint a kereskedelmi és/vagy ipari tőkeberuházásoké és működésük is éppen olyan jelentőséggel bírhat a helyi településvezetés sikerére, mint a település gazdasági sikere szempontjából

16 Fejlődés = ? NÖVEKEDÉS = ? fejlődés
A VÁROS STRATÉGIÁI: Fejlődés = ? NÖVEKEDÉS = ? fejlődés - LAKOSSÁG SZÁM (!) LAKOSSÁG SZÁM (?) VÁROSBRAND -- városmarketing Turizmus Kulturális stratégia VONZÁSOK—mágnesek, minőség GAZDASÁG FEJLESZTÉS: -- ipari-logisztikai -- „fehér gallér”– gazdasági szolgáltató kp.-k -- „messe-gelande” Konferenciák

17 A VÁROS STRATÉGIÁI: A városrészek MEGÚJULÁSÁNAK STRATÉGIÁI
INTEGRÁLT FEJLESZTÉS, VÁROSMEGÚJÍTÁS: - nagyléptékű, szerkezetalakító köztéri projektek - kisléptékű közterületi projektek - húzóprojektek, kulturális projektek - közlekedésfejlesztés - lakóépületfelújítás - szociális rehabilitáció - közösségépítés munkahelyteremtés

18 A VÁROS STRATÉGIÁI: - DEFICITEK A fejlesztések lehetőségei és korlátai
BIZALOM - EGYÜTTMŰKÖDÉS - KOORDINÁLHATÓSÁG - HITELESSÉG - TÁRSADALMI TŐKE - KULTURÁLIS SZÖVET - - DEFICITEK Szabályozási-, és szemléleti anomáliák

19 A fejlesztések lehetőségei és korlátai A Fenntarthatóság dilemmái
A VÁROS STRATÉGIÁI: A fejlesztések lehetőségei és korlátai A Fenntarthatóság dilemmái Alternatív jogszabályozás anomáliái Alternatív energiák műszaki-, és KÖLTSÉG problémái Stratégia és koncepció hiánya LOBBY ÉRDEKEK Törvényi-/jogi-/szabályozás anomáliái BÜROKRÁCIA Holisztikus megközelítés/-ek/ hiánya alternatív erőforrások, de nem CSAK - - „alternatívák” monolitikussága /mániák !!??/ (eszmék-és rögeszmék) …………….

20 Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság
3.2: … és GYŐR

21 A győri „aranyháromszögek”
KöziGazdaság és GYŐR A győri „aranyháromszögek” EGÉSZSÉG GYŐR A JÖVŐ GYŐRBEN ÉPÜL INNOVÁCIÓ KULTÚRA

22 A győri „aranyháromszögek”
KöziGazdaság és GYŐR A győri „aranyháromszögek” M I GYŐR Szinergiák M I É R T H O L

23 1.: A hely = földrajzi környezet
Szinergiák 1.: A hely = földrajzi környezet BRATISLAVA GYŐR WIEN BUDAPEST Aranyháromszög ???

24 1.: A hely = földrajzi környezet
Szinergiák 1.: A hely = földrajzi környezet BRATISLAVA Schwechat Ferihegy GYŐR WIEN BUDAPEST PÉR

25 1.: A hely = földrajzi környezet
Szinergiák 1.: A hely = földrajzi környezet Csallóköz Szigetköz BRATISLAVA GYŐR WIEN BUDAPEST Burgenland

26 1.: A hely = regionális együttműködések
Szinergiák 1.: A hely = regionális együttműködések EGTC EDRS BRATISLAVA Csallóköz Szigetköz GYŐR WIEN Burgenland BUDAPEST CENTROP

27 2.: Az ipar = gazdasági környezet
Szinergiák 2.: Az ipar = gazdasági környezet

28 3.: Az ipar = logisztikai környezet
Szinergiák PORT-Gönyü IPARTERÜLET Igazgatási közport AIRPORT Pér/Bőny 3.: Az ipar = logisztikai környezet

29 Szinergiák 4.: A városszerkezet

30 5.: Győr és a Duna- stratégia
Szinergiák 5.: Győr és a Duna- stratégia EDRS ICPDR

31 5.: Győr és a Duna- stratégia
Szinergiák 5.: Győr és a Duna- stratégia

32 5.: Győr és a Duna- stratégia
Szinergiák 5.: Győr és a Duna- stratégia

33 Szinergiák

34 CÉLOK, PRIORITÁSOK Integráció = Kapcsolódó projektek:
- Gazdaságfejlesztés - Városmarketing, városbrand: egészség – kultúra - innováció - Vizek, vízpartok rehabilitációja - Közlekedési projektek /vö. fenntarthatóság/ - Turisztikai fejlesztések - Településfejlesztés

35 GAZDASÁGFEJLESZTÉS - LAKOSSÁG SZÁM:
130 ezer << 150/160 ezer << 200/220 ezer - Turizmus -- városmarketing - Kulturális stratégia - VONZÁSOK—mágnesek, minőség - Kutatás-, és iparfejlesztés: ipari-logisztikai „fehér gallér”– gazdasági szolgáltató kp.-k „messe-gelande” -- konferenciák

36 Városbrand : E.K.I. VÍZPARTOK EGÉSZSÉG SPORT Szabadidő
KEOP + Dunastratégia

37 Vizek: viziutak - hajózás
Wien-Bratislava- Győr víz-lépcso ??? Torkolat- Gönyü

38 Közigazgatás és a gazdaság KöziGazdaság
§ - Eur - § DÖNTÉSEK-Reguláció-Archimédes víz-lépcso ??? Torkolat- Gönyü

39 Városbrand : E.K.I. KULTÚRA Városmarketing Turizmus
Kulturális stratégia KULTÚRA

40 Városbrand : E.K.I. Város- marketing Szellemi-, történelmi
vallási tradíciók : Szent László kultusz Város- marketing Építészeti tradíciók: Barokk kultusz Történelmi tradíciók: Napóleoni kultusz

41 Városbrand : E.K.I. Kulturális stratégia 4 Évszak Fesztivál
Győrkőc Fesztivál Kulturális stratégia 4 Évszak Fesztivál Tánc-, és zenei fesztiválok, nagykoncertek Rába- parti Fesztiválok

42 Egyetem-tudásközpont
Városbrand : E.K.I. INNOVÁCIÓ Egyetem-tudásközpont AUDI+RÁBA+… Logisztikai parkok fejlesztése KUTATÁS- , IPAR- , és GAZDASÁGFEJLESZTÉS

43 Egyetem-tudásközpont
Városbrand : E.K.I. INNOVÁCIÓ Egyetem-tudásközpont KUTATÁS- , IPAR- , és GAZDASÁGFEJLESZTÉS

44 Egyetem-tudásközpont
Városbrand : E.K.I. INNOVÁCIÓ Egyetem-tudásközpont

45 Egyetem-tudásközpont
Városbrand : E.K.I. INNOVÁCIÓ Egyetem-tudásközpont KöziGaz…ság

46 = Településfejlesztés
Városbrand : E.K.I. INNOVÁCIÓ AUDI + RÁBA + … Logisztikai parkok fejlesztése = KöziGazdaság = Településfejlesztés KUTATÁS- , IPAR- , és GAZDASÁGFEJLESZTÉS

47 Településfejlesztés ÖNKORMÁNYZAT KÖZVÉLEMÉNY SZAKMA

48 Településfejlesztés PORT GÖNYÜ AUDI VÁROSKÖZPORT IPARI PARK
AIRPORT PÉR

49 Településfejlesztés A GYŐRI CSODASZARVAS = pre- ITI (ITB)

50 AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE és LEHETŐSÉGEI
FOKOZOTT ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ÉS JÖN

51 ITI - ITB – EU 2014 - 2020 A 11 PRIORITÁS:
Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása Kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítása Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása Fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban Foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása Társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével Intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

52 Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság
§/Eur/m2/§ I T I Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések