Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság Előadó: Révi Zsolt, főépítész/GyőrMJV 3.1 A VÁROS §/Eur/m2/§  Ubanisztika és piaci szemlélet  A település,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság Előadó: Révi Zsolt, főépítész/GyőrMJV 3.1 A VÁROS §/Eur/m2/§  Ubanisztika és piaci szemlélet  A település,"— Előadás másolata:

1 Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság Előadó: Révi Zsolt, főépítész/GyőrMJV 3.1 A VÁROS §/Eur/m2/§  Ubanisztika és piaci szemlélet  A település, mint gazdasági egység  Településszerkezet és piaci alapú tervezés §/Eur/m2/§

2 A VÁROS A TELEPÜLÉSI TRENDEK Ajánlott irodalom: Nagy Béla: A település, az épített világ A VÁROST (MA MÁR CSAK) A GAZDASÁG TARTJA FENN!

3 URBANISZTIKAI TRENDEK A VÁROS A VÁROST (MA MÁR CSAK) A GAZDASÁG TARTJA FENN!? A VÁROS = TÁRSADALOM + GAZDASÁG + KÖRNYEZET Telephely -- Ingatlanpiac (profit-ráta)

4 EVOLÚCIÓ EVOLÚCIÓ (REM.) - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A Város evolúciója / Doxiadis - A Város evolúciója / Doxiadis / GÉNEK – MÉMEK - MÓNOK GÉNEK – MÉMEK - MÓNOKALAPPARADIGMÁK Az urbanizációs folyamatok (is) törvényszerűségeken alapulnak, akkor is bekövetkeznek, ha nem akarjuk

5 EVOLÚCIÓ EVOLÚCIÓ (REM.) - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A Város evolúciója / Doxiadis - A Város evolúciója / Doxiadis /ALAPPARADIGMÁK Prognosztizálható evolúció (Doxiadis) : cél a környezet és a társadalom problémáira előrelátóan reagálni, mint megvalósítani az ideális környezetről szőtt utópiákat cél a folyamatok irányítása kell legyen, még pedig úgy, hogy a települések elkerüljék a visszafordíthatatlan negatív változásokat és lehetőleg szervesen folytatódhasson a települések élete = = FENNTARTHATÓSÁG

6 EVOLÚCIÓ EVOLÚCIÓ (REM.) - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - Az élővilág evolúciója /Darwin/ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A gazdaság/pénz evolúciója /Mérő. L./ - A Város evolúciója / Doxiadis - A Város evolúciója / Doxiadis /ALAPPARADIGMÁK Prognosztizálható evolúció: FENNTARTHATÓSÁG -- gazdArchimedes -- infrastruktura -- közköz -- közlegelők -- közlekedés --

7 A TELEPÜLÉSI TRENDEK *: *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez. * /Trendek* -- gének – mémek – mónok / I. trend: a területek és hálózatok egyensúlya II. trend: központképző funkciók III. trend: a kommunikáció/mobilitás szerepe IV. trend: a szellem szerepe V. trend: a környezeti állapot szerepe VI. ÚJ TREND: ITS--SMART-CITY (=I.-V. intgr.)

8 *: *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez. /L. Mummford: A négy migráció/ 1.szakasz: „Honfoglalás”: 2.szakasz : Kereskedelmi csomópontok 3.szakasz : Hatalmi centrumok 4.szakasz : Ipar és kereskedelem (5) új szakasz : Informatika, kommunikáció: csökkentve a helyváltoztatási igényeket, a közlekedést Az informatika, a kommunikáció forradalmian új városmodellt hozhat létre, csökkentve a helyváltoztatási igényeket, a közlekedést /ld. Még „III. Trend” !!/ A területhez kötődő fejlődési szakasz módot adhat arra is, hogy a települések korrigálják a korábbi szakaszok eltúlzott értékeléseiből származó településszerkezeti torzulásokat. I. trend: A területek és hálózatok egyensúlya A TELEPÜLÉSI TRENDEK * /Trendek* -- gének – mémek – mónok /

9 *: *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez. II. trend: Központképző funkciók A hatékonyabb termelés kevesebb emberrel hozza létre ugyanazt az értéket, így a szolgáltatások iránti igény egyben a munkaerő szerkezetének átalakulását is eredményezi: csökken az ipari foglalkoztatottak száma és emelkedik a tercier szektorban dolgozók aránya. A TELEPÜLÉSI TRENDEK * /Trendek* -- gének – mémek – mónok /

10 *: *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez. III. trend: A kommunikáció/mobilitás szerepe A munkahely-lakóhely viszonya jelentősen átalakul, a munkaerő és az anyag mozgatása, vagyis a szállítás célja, funkciója és technológiája alapvető változáson ment/megy át A munkahely-lakóhely egység újbóli visszaállításának alapja az a racionalitás, hogy legalább a környezetet feleslegesen terhelő „szállító mozgások” lehetőség szerint a minimumra csökkenjenek. A szállítási sebesség növelése a teret növelte, míg a telekommunikáció az időt. Az anyag mozgatása helyett az információ „mozgatása” lesz a tevékenység alapja, vagyis a kommunikáció új alapokra helyezi a területi viszonyokat, amit a telekommunikáció, az informatika és a távközlés forradalma tesz lehetővé. Ez lehet az alapja a munkahely-lakóhely egység visszaállításának, de legalább az elkülönülés mérséklésének. A TELEPÜLÉSI TRENDEK * /Trendek* -- gének – mémek – mónok /

11 *: *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez. IV. trend: A szellem szerepe Az értékek létrehozásának tendenciájában a folyamatosan csökkenő anyagot az egyre növekvő szellemi termék teszi teljessé. Az egyes termékek előállításának folyamatában a hozzáadott térték aránya megnő, a kereskedelem már szinte csak a „csomagoló anyagot” teszi hozzá a késztermékhez...,...a fő érték az információ és a tudás. Mindebben a logisztika, a „know-how”, a kutatás és fejlesztés („k+f”) és -nem utolsó sorban- a tanácsadó- és banki funkció (irodai, „fehérgalléros” „ipar”) lesz az alapvetően meghatározó, a mértékadó város/-központ/ alakító erő! A TELEPÜLÉSI TRENDEK * /Trendek* -- gének – mémek - mónok /

12 *: *: A települések működését befolyásoló trendek gyakran vezetnek a város működési modelljének megváltoztatásához, új városevolúciós szakaszba lépéshez. V. trend: A környezeti állapot szerepe A jövőben még inkább megnő a környezet állapotának, minőségének a szerepe: A globális ökológiai egyensúly fenntartása, a környezetromboló anyaghasználat /maga azt út és rajta a gépjármű is az (!)/ csökkentése, a megújuló energiaforrások bevonása, a kommunikáció új alapokra helyezése. A TELEPÜLÉSI TRENDEK * /Trendek* -- gének – mémek - mónok / elméletileg ha a járművek el sem indulnának A települések forgalmi terhelésének csökkentése, közlekedés okozta környezeti hatások mérséklése érdekében elméletileg az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha a járművek el sem indulnának

13 * ha a járművek el sem indulnának Motto: * … elméletileg az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha a járművek el sem indulnának V. trend: A környezeti állapot szerepe TERÁPIA* Lehetséges /szükséges/ urbanisztikai megoldások: SMART CITY célállomás más eszközzel is elérhető legyen célterület személygépkocsival csak korlátozottan vagy egyáltalán ne legyen elérhető mérséklődjön a lakóhely munkahely elkülönülés csökkenjen a termék közlekedő-közlekedtető (elérés és hazaszállítás által keletkező) forgalom (helyette: e-üzlet, házhoz szállítás rszr. vásárlás-logisztika, szubszidiaritás) kiinduló területek komplex fejlesztése /(vegyes-)városközponti típusú fejlesztések = funkcióbővítő rehabilitációk, rekonstrukciók, beruházások/ A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek -- gének – mémek - mónok /

14 V. trend: A környezeti állapot szerepe TERÁPIA* elindult ne terhelje a belső városrészek területét Ha viszont egy gépkocsi elindult, akkor arra kell törekedni, hogy az lehetőleg ne terhelje a belső városrészek területét ! Ennek elérésére megoldások: SMART CITY - EU2020 a kiinduló és célterületek településszerkezeti szintű fejlesztések a hálózati kapcsolatok tudatos fejlesztése a közforgalmi-, és parkolási rendszerek /intermod., integráció, P+R stb./fejlesztése egyidejűségek és kapacitások vizsgálata és biztosítása EU2020 11 ‚bűvös’ PRIORITÁS --- /pl./ „E-mobilitás” !!??!! A TELEPÜLÉSI TRENDEK /Trendek -- gének – mémek - mónok / * ha a járművek el sem indulnának Motto: * … elméletileg az lenne a leghatékonyabb megoldás, ha a járművek el sem indulnának

15  telephely-lehetőségek  Egymással versengő városok telephely-lehetőségek sorát ajánlják a letelepedni kívánó tőkének, mely sok mindent mérlegre téve válogat. Döntését nemcsak a felkínált anyagi előnyök (pl. kedvezményes adózás), vagy a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége és minősége befolyásolja, hanem a város által nyújtott szolgáltatások színvonala is. Ez utóbbit pedig a lehető legszélesebben lehet értelmezni, a környezet minőségétől kezdve a rekreációs lehetőségeken keresztül a történelmi emlékeknek köszönhető hangulatig. Azt is mondhatnánk, hogy minden, amit a város létrehozott akár több évszázados múltja során, erősíti pozícióit a versenyben. Megfordítva, minden, amit elmulasztott, gyengíti a helyzetét…  megéri-e vagy sem  ….míg korábban egy városfejlesztési elképzelés sorsát az határozta meg, hogy sokba kerül-e, vagy sem, addig a jövőben az válik lényegessé, hogy válik lényegessé, hogy megéri-e vagy sem Motto: A különböző szolgáltatások települési piacai ugyanolyan valós piacok, mint a kereskedelmi és/vagy ipari tőkeberuházásoké és működésük is éppen olyan jelentőséggel bírhat a helyi településvezetés sikerére, mint a település gazdasági sikere szempontjából (Aczél Gábor: Kalandozások Urbanisztikában) URBANISZTIKAI TRENDEK A VÁROS

16 Fejlődés = ? NÖVEKEDÉS = ? fejlődés - LAKOSSÁG SZÁM (!) LAKOSSÁG SZÁM (?) -VÁROSBRAND -- városmarketing -Turizmus -Kulturális stratégia -VONZÁSOK—mágnesek, minőség -GAZDASÁG FEJLESZTÉS: -- ipari-logisztikai -- „fehér gallér”– gazdasági szolgáltató kp.-k -- „messe-gelande” -- Konferenciák A VÁROS STRATÉGIÁI :

17 A városrészek MEGÚJULÁSÁNAK STRATÉGIÁI INTEGRÁLT FEJLESZTÉS, VÁROSMEGÚJÍTÁS : - nagyléptékű, szerkezetalakító köztéri projektek - kisléptékű közterületi projektek - húzóprojektek, kulturális projektek - közlekedésfejlesztés - lakóépületfelújítás - szociális rehabilitáció - közösségépítés - munkahelyteremtés A VÁROS STRATÉGIÁI :

18 Szabályozási-, és szemléleti anomáliák A VÁROS STRATÉGIÁI : A fejlesztések lehetőségei és korlátai  BIZALOM -  EGYÜTTMŰKÖDÉS -  KOORDINÁLHATÓSÁG -  HITELESSÉG -  TÁRSADALMI TŐKE -  KULTURÁLIS SZÖVET - DEFICITEK - DEFICITEK

19 A VÁROS STRATÉGIÁI : A fejlesztések lehetőségei és korlátai A Fenntarthatóság dilemmái  Alternatív jogszabályozás anomáliái  Alternatív energiák műszaki-, és KÖLTSÉG problémái  Stratégia és koncepció hiánya  LOBBY ÉRDEKEK  Törvényi-/jogi-/szabályozás anomáliái  BÜROKRÁCIA  Holisztikus megközelítés/-ek/ hiánya - - alternatív erőforrások, de nem CSAK  - - „alternatívák” monolitikussága /mániák !!??/ (eszmék-és rögeszmék)  …………….

20 Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság 3.2: … és GYŐR

21 EGÉSZSÉG INNOVÁCIÓ KULTÚRA GYŐR KöziGazdaság és GYŐR A győri „aranyháromszögek” A JÖVŐ GYŐRBEN ÉPÜL

22 M I M I É R T H O L GYŐR Szinergiák KöziGazdaság és GYŐR A győri „aranyháromszögek”

23 GYŐR BRATISLAVA BUDAPEST WIENSzinergiák 1.: A hely = földrajzi környezet Aranyháromszög ???

24 GYŐR BRATISLAVA BUDAPEST WIEN Schwechat Ferihegy PÉRSzinergiák 1.: A hely = földrajzi környezet

25 GYŐR BRATISLAVA BUDAPEST WIEN Szigetköz Csallóköz BurgenlandSzinergiák 1.: A hely = földrajzi környezet

26 GYŐR BRATISLAVA BUDAPEST WIEN Szigetköz Csallóköz BurgenlandSzinergiák 1.: A hely = regionális együttműködések CENTROP EDRSEGTC

27 2.: Az ipar = gazdasági környezetSzinergiák

28 PORT-Gönyü Igazgatási közport AIRPORT Pér/Bőny IPARTERÜLETSzinergiák 3.: Az ipar = logisztikai környezet

29 Szinergiák 4.: A városszerkezet

30 Szinergiák 5.: Győr és a Duna- stratégia EDRS ICPDR

31 Szinergiák 5.: Győr és a Duna- stratégia

32 Szinergiák

33 Szinergiák

34 Integráció = Kapcsolódó projektek: - Gazdaságfejlesztés - Városmarketing, városbrand: egészség – kultúra - innováció - Vizek, vízpartok rehabilitációja - Közlekedési projektek /vö. fenntarthatóság/ - Turisztikai fejlesztések - Településfejlesztés - Településfejlesztés CÉLOK, PRIORITÁSOK

35 - LAKOSSÁG SZÁM: 130 ezer << 150/160 ezer << 200/220 ezer 130 ezer << 150/160 ezer << 200/220 ezer - Turizmus -- városmarketing - Kulturális stratégia - VONZÁSOK—mágnesek, minőség - Kutatás-, és iparfejlesztés: ipari-logisztikai „fehér gallér”– gazdasági szolgáltató kp.-k „messe-gelande” -- konferenciák GAZDASÁGFEJLESZTÉS

36 VÍZPARTOK Városbrand : E.K.I. EGÉSZSÉG SPORTSzabadidő KEOP + Dunastratégia

37 Wien-Bratislava- Győr víz-lépcso ??? Torkolat- Gönyü Vizek: viziutak - hajózás

38 DÖNTÉSEK-Reguláció-Archimédes víz-lépcso ??? Torkolat- Gönyü Közigazgatás és a gazdaság KöziGazdaság § - Eur - §

39 Városbrand : E.K.I. VárosmarketingTurizmus Kulturális stratégia KULTÚRA

40 Városbrand : E.K.I. Szellemi-, történelmi vallási tradíciók : Szent László kultusz Építészeti tradíciók: Barokk kultusz Történelmi tradíciók: Napóleoni kultusz Város-marketing

41 Kulturális stratégia 4 Évszak Fesztivál Városbrand : E.K.I. Győrkőc Fesztivál Tánc-, és zenei fesztiválok, nagykoncertek Rába- parti Fesztiválok

42 INNOVÁCIÓ KUTATÁS-, IPAR-, IPAR-, ésGAZDASÁGFEJLESZTÉS Városbrand : E.K.I. Egyetem-tudásközpontAUDI+RÁBA+… Logisztikai parkok fejlesztése

43 INNOVÁCIÓ KUTATÁS-, IPAR-, IPAR-, ésGAZDASÁGFEJLESZTÉS Városbrand : E.K.I. Egyetem-tudásközpont

44 INNOVÁCIÓ Egyetem-tudásközpont

45 INNOVÁCIÓ Egyetem-tudásközpont KöziGaz…ság

46 INNOVÁCIÓ KUTATÁS-, IPAR-, IPAR-, ésGAZDASÁGFEJLESZTÉS Városbrand : E.K.I. AUDI + RÁBA + … Logisztikai parkok fejlesztése = KöziGazdaság = Településfejlesztés

47 Településfejlesztés ÖNKORMÁNYZAT KÖZVÉLEMÉNY SZAKMA

48 Településfejlesztés AIRPORT PÉR PORT GÖNYÜ AUDI IPARI PARK VÁROSKÖZPORT

49 Településfejlesztés A GYŐRI CSODASZARVAS = pre- ITI (ITB)

50 AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE és LEHETŐSÉGEI FOKOZOTT ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ÉS JÖN

51 1.Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése 2.Információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása 3.Kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása 4.Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban 5.Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés előmozdítása 6.Környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása 7.Fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban 8.Foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása 9.Társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10.Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 11.Intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás ITI - ITB – EU 2014 - 2020 A 11 PRIORITÁS:

52 Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság §/Eur/m2/§ Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közigazgatás és(köz-)gazdaság KöziGazdaság Előadó: Révi Zsolt, főépítész/GyőrMJV 3.1 A VÁROS §/Eur/m2/§  Ubanisztika és piaci szemlélet  A település,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések