Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi szerkezet Szerep és státusz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi szerkezet Szerep és státusz."— Előadás másolata:

1 Társadalmi szerkezet Szerep és státusz

2 Társadalmi pozíciók Az a hely amelyet egy egyén egy adott társadalomszerkezetben egy adott időben elfoglal. Munkamegosztás. Hatalommegosztás

3 Társadalmi pozíciók Ehhez kapcsolódó anyagi, szimbolikus, hatalmi erőforrások. Minden társadalmilag releváns tényező mentén elemezhető, de minden társadalmilag releváns tényező váltakozó mértékben meghatározó.

4 Társadalomszerkezet (struktúra)
A társadalmi pozíciók funkcionális és hierarchikus elrendeződése. Valószínűségi összefüggések (életmód, attitűdök). Az esélyek, stratégiák valószínűségi alapon összefüggenek A hős anya. A pincér.

5 Pl. migráció Kockázatcsökkentési modell. A gazdasági vagy természeti környezet változásainak fokozott mértékben kitett háztartások tagjai nagy valószínűséggel kapcsolódnak be a migrációba.

6 Önmaga az egyén által elfogat pozíció.
Státusz Önmaga az egyén által elfogat pozíció. Az illető pozíciónak a szerkezeti hierarchiában elfoglalt helye. Az illető társadalmi pozícióhoz kapcsolódó megbecsülés. A hős anya. A pincér.

7 Státusz Szerzett. Arisztokrácia Örökölt. Meritokrácia
A hős anya. A pincér.

8 Szerep Megszabott cselekvési modellek rendszere amelyeken keresztül megvalósul az egyén kapcsolódása a közösséghez. Az egyén bizonyos pozíciókhoz kötődő elvárásoknak felel meg. Ezáltal valósul meg az egyéni viselkedések koordinált jellege, és így körvonalazzák a konkrét interakciók a társadalom rendszerjellegét.

9 A társadalmi ellenőrzés.
Szerep Interakciós forma. Koordináció. Kiszámíthatóság A társadalmi ellenőrzés.

10 Szerepelvárások .... Szerepküldés Szerepnyomás
A környezet az egyén által betöltött társadalmi pozíciók kapcsán a személyek igényeket fogalmaznak meg, kikényszerítik a megfelelő szerepviselkedést. Szerepküldés Szerepnyomás Szerepküldés – ki vagyok , milyen igényeim vannak az irényodban. Szerepnyomás – a kihágások, az önkényesenek az od nem illőnek tartott szerepviselkedések szankciója. Pl. a pincérek bizalmasokdásának a mértéke.

11 ….. szereprezentációk Egy adott pozíció kapcsán milyen társadalmi elvárások fogalmazódnak meg. Egy adott időpontban és egy adott társadalomban létezik egy viszonylag konszenzusnak örvendő elvárásrendszer. Pl. a falusi tanító Szerepteljesítmény Az orvos kapcsán. Nem kötelező a konszenzus.

12 Szerepkészlet Merton – Egy adott státus a társadalmi rendszerben más szerepek viszonylatában komplex módon tagolódik be. Szerepkészlet – változó, de komplementer tartalmú alakítások rendszere. T

13 Szerepkészlet T

14 Szerepkomplexum Egy egyén változatos státusokat tölt be.
Ezek integrált egysége a szerepkomplexum. Minnél komplexebb: annál integráltabb az egyén Szereptípusok. Szerepkonfliktusok.

15 Szereptípusok Milyen mértékben határozzák meg az egyén életvitelét? Menyire átfogóak? Prevazív – teljesen átfogó (pl. nemi) Rokonsági, családi Foglalkozási (hivatás prevazív) Szituációs

16 Szereptípusok (Buda Béla)
pervazív szerepek: amelyek az egyén minden más szerepviszonylatába belejátszanak, és befolyást gyakorolnak rájuk, pl.: életkor, nem Családi (és rokonsági) szerepek: a család a társadalom alapvető intézménye, a családban betöltött pozíció a személyiség alapvető jellemzője

17 Szereptípusok (Buda Béla)
Organizációs vagy foglalkozási szerepek: a modern társadalomban az egyén életét organizációs relációk hálózata veszi körül, a szervezeti rendszerekben elfoglalt helyhez sajátos szerepek tartoznak, pl. pap, orvos

18 Szereptípusok (Buda Béla)
Szituációs vagy „passzazsér” szerepek: bizonyos társadalmi helyzetekben átmenetileg magára vesz az egyén bizonyos szerepeket, és ezekben addig van, amíg a szituációban tartózkodik, illetve ezek normái csak addig érvényesek rá, pl. vevő, járókelő, vendég, kliens

19 Szereptípusok (Buda Béla)
Privátszféra szerepei: nem a társadalmi szisztéma erővonalai helyezik ide az embert, hanem saját akciói révén vállalja el őket, a privátszerepek viszonylatain belül 2 adott személyiség tényleges viszonyát kapcsolatnak nevezzük, pl. ismerős, barát, szerető

20 Szereptípusok Miként ruházódik az egyénre az illető szerep.
Veleszületett (ascriebed) - Szerzett (achieved) – mobiltás útján megszerezhető A társadalomszervezés függvénye. Meritokrácia – társadalomeszmény.

21 Szereptípusok Az elvárások rögzítettségének a mértéke
Formális – pontosan körülírtak, a teljes személyiséget alárendelik egy bizonyos jól meghatározott elvárásnak. Informális. Hadsereg,

22 Szerepkonfliktus Az egyéni szerepkomplexum nem mindig integrált, konfliktusmentes vagy koherens. Nem mindig van konszenzus a szerepelvárásokban. A szerepelvárásokban nem mindig tartják szem előtt az egyének tényleges képességeit, képzettségét.

23 Szerepkonfliktusok Szerepkomplexum ellentmondásai – a sebész meg kellene műtse a feleségét. A szerepelvárások inkonzisztens jellege – az apa üss oda az anya légy kedves. Szerepelvárás – képesség Pl. Munkahely és család közötti szerepkonfliktus. Az idő végessége, a szerepelvárások egymással konfliktusba kerülnek.

24

25 Könyvészet Csepeli György (1997) Szociálpszichológia Budapest: Osiris Kiadó, pp


Letölteni ppt "Társadalmi szerkezet Szerep és státusz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések