Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektrotechnika-elektronika. Elektromos alapjelenségek Atom szerkezete – Bhor féle atom modell sY

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektrotechnika-elektronika. Elektromos alapjelenségek Atom szerkezete – Bhor féle atom modell sY"— Előadás másolata:

1 Elektrotechnika-elektronika

2 Elektromos alapjelenségek Atom szerkezete – Bhor féle atom modell http://www.youtube.com/watch?v=lP57gEWci sY http://www.youtube.com/watch?v=lP57gEWci sY

3 Statikus elektromosság és elektromos vezetés elektromosság >>>a görög elektron szóból ered,jelentése: borostyánkőgörögborostyánkő Elektromos töltésnek nevezzük azt a mennyiséget, amely megmutatja, hogy a test milyen mértékben vesz részt az elektromos kölcsönhatásban Az elektromosság során elektromos töltések jelenlétéről, mozgásáról, hatásairól van szó Statikus elektromosság

4 Elektromos töltés jele Q. mennyiségegyenlete: Q= I t 1C=1As a proton egy elemi pozitív töltéssel rendelkezik a elektron egy elemi negatív töltéssel rendelkezik Egy Coulomb az a villamos töltés, amely a vezető keresztmetszetén 1 s alatt áthalad ha a vezetőben 1 A áramerősség folyik Elemi töltés: az 1C töltés = 6,28 10 18 elektron töltése az elektron és a proton töltése:

5 Statikus elektromosság Dörzselektromosság :különböző anyagú, elektromosan semleges testek érintkezésekor,egyik testről a másikra elektronok vándorolnak át. (tehát dörzsöléskor nem létrehozzuk a töltéseket, hanem szétválasztjuk azokat. Vonzás-taszítás Coulomb törvény Két pontszerű elektromos töltés között ható erő nagysága egyenesen arányos a két töltés szorzatával és fordítottan arányos a közöttük lévő távolság négyzetével.

6 Töltések szétválasztása szalaggenerátorral (fémkosár és plexihenger (+),fémhenger (-) – Gyakorlati alkalmazás Elektrokémiai úton (galvánelem) >>>Töltéskülönbség illetve, potenciálkülönbség jön létre

7 Villamos tér-elektromos tér A villamos tér az elektromágneses tér egyik összetevője, ezért ahhoz hasonlóan az anyag villamos töltéssel rendelkező tulajdonsága következtében a világon jelen lévő fizikai jelenség. A villamos tér a mechanikai jelenségekre vissza nem vezethető, objektív, fizikai realitás, az anyag egyik formája. Villamos teret a villamos töltések hoznak létre maguk körül, valamint, az időben változó mágneses tér A villamos tér okozza, az elmozdulásra képes töltéshordozók jelenlétekor a töltések rendezett áramlását, a villamos áramot. Igen nagy villamos térerősségű villamos tér szigetelőanyagokban is áramot indít, ilyen esetben következik be a szigetelőanyagok átütése

8 Villamos áramkörök Az egyszerű villamos áramkör részei., Áram, áramerősség, definició, jelölés, Villamos feszültség Áramköri elemek1.ppt (1-11) Az ellenállás vezetőképességének fogalma. Ellenállás hőfokfüggése. Ohm törvénye Az áram és feszültség mérése. Kirchoff törvényei Ellenállások kapcsolásai. Eredő ellenállás számítása. Ellenálláshálózatok csillag - delta átalakítása. Villamos energia, teljesítmény és hatásfok fogalma, mérése. Energiaforrás viselkedése, jellemzése Összetett áramkörök Villamos energia Villamos teljesítmény

9 2003. októberÁramköri elemek I..9 Villamos áramkör olyan körfolyamat, amely két részből áll: töltések szétválasztásából és a szétválasztott töltések kiegyenlítéséből. ( a töltések igyekeznek visszarendeződni) Villamos Áramkör Részei Feszültségforrás Vezeték Fogyasztó

10 Áramkör részei feszültség Forrás vezeték fogyasztó –itt jön létre az energia átalakítása az elektronok áramlásának akadályoztatássa árán Villamos ellenállás: minden fogyasztóra jellemző tulajdonság, akadályozza az elektronok áramlását.Jele: R, mértékegysége: : Ohm Gyakoribb ellenállásértékek: Rövid vezetékdarab1   -100m  Hosszú vez.0,1  -10  Izzólámpa10  -1000  Ellenállások el.készülékekben 0,1  -1000M  Szigetelők ellenállása10M  -1000G  Vezeték méretezés PREFIXUMOK

11 A villamos jelenségek alapja az elemi töltések létezése » A villamos töltés jele: Q [1C=1As] Villamos alapfogalmak: Feszültség, U [V], mV, kV, MV Áram, I [A], pA, nA, µA, mA, kA Ellenállás, R [ Ω ], m Ω, k Ω, M Ω, G Ω Vezetés, G [S], kS, mS, µS Teljesítmény, P [W], mW, kW, MW Egyenáramú hálózatok

12 Villamos alapfogalmak Feszültség: Töltéskülönbség (potenciálkülönbség) A villamos tér munkája, amely a töltött részecskét az áramkör egyik pontjából, a másikba juttatja Áram: A töltéshordozók rendezett mozgása Áramerősség: a vezető keresztmetszetén, egységnyi idő alatt átáramló töltésmennyiség Villamos teljesítmény: a villamos tér időegység alatt végzett munkája

13 Ellenállás Ellenállás jele: R Vezeték ellenállása: ρ: fajlagos ellenállás [Ωmm 2 /m, Ωm] Hőfokfüggés:

14 Ellenállások hőfokfüggése A hőmérséklet megváltozása az anyagok fajlagos ellenállásának megváltozását okozza az ellenállás változása arányos a hőmérséklet változással. Az arányossági tényezőt nevezzük hőmérsékleti tényezőnek. PTK, NTK anyagok Positive Temperature Coefficient  R = R 0   T  R –az ellenállás megváltozása R m =R 0 ( 1 +   T )  - hőfoktényező  T = T 1 – T 0 Kelvin- Celsius átszámítása: T = ( + 273,15 ) K

15 Hálózatszámítási törvények 1.Ohm törvénye : egy ellenállás kapcsain… 2.Kirchhoff törvények: Kirchhoff csomóponti törvénye: def

16 Kirchhoff huroktörvénye: Zárt hurok mentén, a feszültségek előjeles összege :0

17 Ellenállások soros eredője Sorosan kapcsolt ellenállások eredője: Mert:

18 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője Replusz művelet Mert:

19 Példák eredő ellenállás számítására 1.1. 1.1. 2.

20 Példák eredő ellenállás számítására 3 3 4 4

21 5 5

22 Mekkora az eredő ellenállás A és B pontok között?

23 Teljesítményszámítás, hatásfok Valamely villamos hálózati elem feszültségének és áramának szorzata a villamos teljesítmény vagy munkavégzőképesség: A villamos munka vagy energia: Ha egy villamos hálózatban megkülönböztethető a hasznos és az összes teljesítmény, akkor a hatásfok:

24 Anyagok csoportosítása villamos vezetés szerint az anyagok három nagy csoportra oszthatók: Vezető anyagok, félvezető anyagok, szigetelő anyagok

25 Villamos vezetők anyagok, amelyben szabad töltéshordozók vannak és ezek rendezett mozgása villamos áramot hoz létre. Általában huzalok, lemezek és fólia formában alkalmazzák.

26 A félvezető anyagok ra jellemző, hogy az abszolút 0 hőmérsékleten, 0 K-en nincsenek szabad töltéshordozói, de a hőmérséklet emelkedésével elmozdulni képes elektron-lyuk párok alakulnak ki bennük. A szigetelő anyagok ban nincsenek elmozdulni képes töltéshordozók

27 A felhasználás szempontjából a vezető anyagok között megkülönböztetnek: vezeték anyagokat, (Vezetékek: kábelek, tekercselő anyagok, huzalok, szabadvezetékek) ellenállás anyagokat (Precíziós és mérő ellenállások: konstantán, manganin; Fűtő ellenállások, FeniCr; izzólámpa izzószála: W, nyúlásmérő bélyeg) Nemfémes vezetők: Ionvezető pl.: elemek, akkumulátorok elektrolitja; Átlátszó vezetőkre van szükség kijelzőknél, napelemekben. Anyaga az indium- óndioxid szupravezető fémes anyagokat. http://www.youtube.com/watch?v=GLuKf2OgkSM


Letölteni ppt "Elektrotechnika-elektronika. Elektromos alapjelenségek Atom szerkezete – Bhor féle atom modell sY"

Hasonló előadás


Google Hirdetések