Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Art terápia – elmélet - esetbemutatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Art terápia – elmélet - esetbemutatások"— Előadás másolata:

1 Art terápia – elmélet - esetbemutatások
Tényi Tamás 2005 május 13.

2 Nonverbális terápiák és csecsemőkutatási eredmények
Stern Neuropszichoanalízis Találkozás pillanata Hermeneutikus jelentésképzés

3 A pszichoanalitikus elméletek irányai I.
A. Klinikai elméletek (Freud, Hartmann, Winnicott, Klein, Lacan, Kohut,Chasseguet-Smirgel )  adultomorfizmus patomorfizmus B. Csecsemőmegfigyelésen alapuló empirikus elméletek (Watson, Stern, Demos, Fónagy, Meltzoff, Beebe, Lachmann )

4 Központba kerül a Szelf fogalma
A. Tradicionálisan: az alany mint ágens aki tudatában van saját identitásának és alanyi valamint ágensi szerepének (Rycroft, 1988) - A "mi vagyok, mit teszek" - világa Az empirikus Szelf a Me (James, 1890) Karteziánus antropológia (" az Én korlátlanul elérhető") B. Kurrens ágencia-elméletek : állandó felismerésmintázat a csecsemő cselekvéseiben és mentális folyamataiban, érzetek (senses) egysége amely a nem-reflexiv tapasztalati tudatosságtól a reflexiv tudatosságig húzódik (Stern,1985) A " mozog - mozgatom - haladok - érzem " világa a tapasztalat és/vagy a verbalizálás dimenziójában A szubjektiv Szelf, vagy az I (James, 1890), "by myself" (Demos,1993) A Descartes utáni szubjektivitás elméletek felé (Stolorow,Atwood)

5 Ágencia : A Szelf a születésről rendelkezik az energiával hogy hasson a környezetre (Watson, kontingencia, Gergely, Watson, 1996, szociális biofeedback) Kapcsolat : A születéstől a csecsemő interakciót folytat a környezettel (Meltzoff, Moore, 1977, Stern, 1985) Interszubjektivitás : a "magam" és a "másik" és a kölcsönhatás észlelése Desire: „a csecsemő vágya a Másik tudása, amely felismeri a vágyát” (Muller,1992) vagy másként : „a csecsemő vágya hogy az anya vágyának a tárgya legyen" (Lacan )

6 Beebe, Lachmann, 1988

7 A KAPCSOLATISÁG CENTRÁLIS SZEREPE
Az interszubjektivitás megjelenésével kapcsolatos csecsemőmegfigyeléses elméletek 3 iránya (Gergely,2003) a. igen korán (3-4 hónapos korban) jelentkező interszubjektivitás elmélete (Trevarthen, 1979, Zelnick,Bucholz, 1994) b. a 9 hónaposan megjelenő interszubjektivitás (Emde 1981, Stern 1985, Tomasello, 2002) interintencionalitás és közös figyelemi fókusz interaffektivitás: az un. szociális referencia jelensége (Emde, Score,1983) c. az interszubjektivitás un.kontingencia elmélete (tükrözés,Gergely,Watson,1996)

8 Field, Fogel, 1982

9 A kompetens csecsemő és Daniel Stern Szelf-érzet elmélete (Stern, 1985, Gabbard, 1994)
Felbukkanó Szelf - érzet ( hónap) vitalitás affektusok amodális percepció (Meltzhoff és mtsai,1977, 1981) Szelf-mag érzete ( hónap) Szelf-ágencia (akarat érzet, konzekvenciák) Szelf koherencia (Szelf és Másik elkülönitése) Szelf-affektivitás Szelf történet - motoros, perceptuális és affektiv emlékezet Szelf szubjektivitás ( hónaptól) affektiv illeszkedés (over and under), keresztmodális hangolódás RIGs általánositott tapasztalatok- a Szelf és tárgyreprezentációk új szemlélete (mell - tej epizód és általánositása) Verbális Szelf - érzet ( a nyelv megjelenésétől ) true Self private Self social Self

10

11 Stern (1985, 1995, 1998) koegzisztáló, folyamatosan alakuló és vulnerábilis Szelf -érzetek a Szelf -érzetek normális esetben nem analógok patológiás állapotokkal ( v.ö. regresszió -fixáció modellek) a csecsemőagy érési folyamata ( cerebelláris- vestibulocerebelláris- bazális ganglionok - corticalis kapcsolati hurkok kialakulása , Chugani,Phelps,1986) és a sterni szelf-érzetek kialakulása és későbbi szimultán aktivitása korrelál ( Levin, 1990,Gedo, 1991) Gedo : Szelf-szerveződés - Szelf konfliktus - Szelf-harmónia Basch: megtagadás (2 és 3 -4 év közötti időszak) elfojtás (3-4 év után) Szelf-konfliktus : identitástéma és variációk a serdülőkor végéig ( Freud, Lichenstein)

12 Az affektus szerveződés elmélete
a trauma központiságának dekonstrukciója Pine kisérlete - az "affektiv pillanat elmélet" Sander : a legfontosabb Szelf alakitó szakaszok amikor sem belső vágyak sem külső elvárások nem feszitik a csecsemőt - alacsony és közepes erősségű affektusok!!!!! – biztonságos kötődés alapaffektusok : érdeklődés, aggodalom,düh, félelem,undor, megijedés és szégyen Tomkins : öröklött válaszmintázatok ( légzés, arckifejezés,mozgás,vegetativ változók, vokális válasz) amelyek belső vagy külső okok után aktiválódnak ideoaffektus : emlékezeti, cselekvési, percepciós affektus vezérelt programok , amelyek folyamatosan konstruálódnak a kiváltó okok és a konzekvenciák mentén Demos : pozitiv és negativ affektusok anya-gyerek interakció és affektus szerveződés : az AIM pozitiv - negativ - pozitiv mintadominancia . egészséges fejlődés pozitiv-negativ-negativ mintadominancia : false self

13 A memóriarendszerek és Szelf - pszichológiai vonatkozásaik
explicit (epizódikus és szemantikus ) implicit ( procedurális, emocionális, priming ) rendszerek érzelmek emléke - hippocampus emocionális memória - amygdala párhuzamosság és disszociáció - TRAUMA!!! el nem gondolt tudás - Bollas ( 1987 ) Stolorow ( 1994) : prereflektiv ( procedurális ) és dinamikus ( deklarativ ) tudattalan implicit memória elérése : implicit kapcsolati tudás ( Stern és mtsai, 1998) A Másikkal való együttlét munkamódja (Beebe,Lachmann, 1998)

14 A jelen pillanat ( Stern 2004 )
- az epizódikus , emocionális és a procedurális memória egysége - a vitalitás affektusok egysége - a nem tudatos ideoaffektusok tudatosulásának illetve konstruálásának egysége - affektiv, percepciós, kognitiv fragmentumok másodperces egysége - a lineáris Kronosz helyett a narrative megélt nem- lineáris Kairosz egysége - The Breakfast Interview ( 1. Példa )

15

16 2. Példa - Az interszubjektiv mátrix
- "elhagyjam ne hagyjam el" - pozitivizmus vagy konstrukcionizmus - a billegő ajtó - a pohár széléig érő narancslé - " nem tudom tud-e segiteni rajtam " - " apámmal kapcsolatban is igy éreztem " - unalom a terapeutában majd billegni kezd a székkel - " sokszor jó magához jönni "

17 A jelen pillanatból szerveződő interszubjektiv mátrix neurobiológiája
1. Tükörneuronok (Damasio, 1999,Gallese, 2001,J.Consciousness Studies, 8, 33-50) - a motoros neuronok közelében helyezkednek el elsősorban a ventrális premotoros cortexben. - a másik cselekvésével kapcsolatosan "mintha " cselekvés, emoció, vokalizáció az empátia, az identifikáció, az affektiv illeszkedés jelenségének kulcsa 2. Integráció a specializált agyi régiók között (Torras, 1985, Varela et al,2001, Nature Reviews.Neuroscience,2, ) a neurális tüzelés periodicitását a bejövő szignálhoz igazitja a fázis szinkronizáció állhat a hátterében

18 Két jelentős terápiás újdonságról a neuropszichoanalitikus orientációjú pszichoterápiákban
1.Az áttétel lényege nem elsősorban a múlt ismétlődése hanem hogy interszubjetkív kapcsolat realizálódjon (Stolorow, Muller) „fejlődést elősegítő terápiás kapcsolat” 2. A találkozás pillanata elmélet Boston Process of Change Study Group (1998) Stern, Sander, Lyons-Ruth, Tronick, Morgan és munkatársaik változást létrehozó jelenségek a dinamikus pszichoterápiában  interpretáció "találkozás pillanata" - implicit kapcsolati tudás alapja: preverbális prereflektiv Szelf-tapasztalás

19 A pillanat-elmélet (Stern és mtsai, 1998, Kandel, 1999)
1. jelen pillanatok folyamata - törés - reparáció- törés- reparáció ( hasonló leirás Stolorow pszichoanalitikus fenomenológiájában, 1994) 2. most pillanatok - intenziv affektusokkal telitett jelen pillanatok a rutinszerű munka nem folytatható várakozásteli feszültség jelentkezik hogyan tovább ? a rutinszerű munka inautentikus lenne "Szeret maga engem ?" 3. A találkozás pillanata Beebe, Lachmann ( 1998 ) : kiemelt affektiv pillanat : elsősorban nonverbális, metakommunikativ, proxemikai dimenzió

20 A "most pillanatok" sorsa avagy elmúlt az igaz pillanat?
1. elmulasztott most pillanat 2. kudarcos most pillanat 3. kijavitott most pillanat 4. megjelölt most pillanat 5. fennmaradó most pillanat (pl.viszontáttételes álom hoz megoldást) a flash és a találkozás pillanata ( Tényi és mtsai, 2000) a felbukkanó Self-érzet „hypertrophiája” (Garfield, 2003) a most pillanat általában áttételes problémák körül szerveződik de a találkozás pillanat nem az áttétel rutinszerű értelmezése hanem a kezelő szubjektivitását és kreativitást kihivó esély

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Első csoport. Önarcképek.
Az évek folyamán számos önarcképet készített különböző anyaggal (tempera, akrillik és olajfesték). Mindegyik igen jó hasonlóságot mutat és realista stílusban készült (148., 149a, 149b képek). Utóbbi időben egy húsz képből álló önarcképsorozatot rajzolt ceruzával igen vékony, kis, négyszögletű papírokon. Ezeken az arckifejezés komoly, talán kissé depressziós és zárkózott, de ennek ellenére ezeken a képeken a festő önbizalma is látszik, amint a nézővel szembenéz.

52

53

54 Második csoport. A festő anyjának arcképei.
Ezek jó kiegyensúlyozott képek, meleg szí­nekkel festve. Visszatükrözik az anyának az évek folyamán fokozatosan öregedő arcát (252a, 152b képek). A technika hasonló első olajképéhez, amit anyjáról tizennégy éves korában festett (136. kép).

55

56

57 Harmadik csoport. Egy női fej és törzs rajzai.
Ilyen rajzokat nagy számban készített (egy képzeletbeli nő). Némelyek naturalista színezésűek, de legnagyobb részük általában merev arckifejezést mutat és szokatlan bizarr színezésű. Mindig ugyanaz a kép, ugyanaz az arc, valamennyire stilizáltan ábrázolva kissé nyugtalanító hatást kelt. A művész szerint „szereti őt festeni” különböző színekben, ahogy látja és ahogy neki tetszik. Ez egy képzeletbeli alkotás, nem pedig hallucináció (153a-153h képek).

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Negyedik csoport. Hermafroditákat ábrázoló festmények
Ezeken a képeken hatalmas, meztelen emberi alakokat festett, kifejezett hím genitáliákkal és női mellekkel. Az alakok körvonala színes, általában kétdimenziós, merev, szoborszerű benyomást keltenek, ahelyett, hogy igazi emberi képet nyújtanának. A művésznek az egyetlen megjegyzése ezekhez: „néha úgy érzek, hogy ilyeneket fessek” (154a-154c képek).

67

68

69 Ötödik csoport. Sztereotip, nem figuratív festmények.
Az egész felületet ismételt vonalakkal és mér­tani ábrákkal tölti ki. Ezek között az ábrák között találunk olyanokat, amelyek kényszeres rend­szerrel bizonyos formákat ismételnek, mint például „a téglafal" (155a kép), amely piros temperával készült. Más képein például kék szemeket látunk mályvaszínű háttérrel (155b kép), vagy ismétlődő spirálokat különböző irányba futva, esetleg sorban (155c kép), de tekervényes vonaltömeget is rajzolt a barna szín különböző árnyalataiban (155d kép). Hasonlóképpen egymásba fonódó zöld és sárga hullámvonalakból álló képet készített (155e kép). Mások kellemes, harmonikus színösszeállítású kompozíciók (156a, 156b képek). Ismét más képén színes mértani alakok és vonalak mozaikját láthatjuk, melyen egy magas, keskeny, sokablakos épületet ábrázol „gombafej "-tetővel (256c kép). Az eddigiektől eltérően, a 156d képen számos sztereotip portré van négyzetrácsban.

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Hatodik csoport. Tájképek. (Naturalista tájképek és virágcsendéletek.)
H. Zs. számos tájképet festett. Egyesek Pécs város és környékének különböző részeit mutatják. Van egy rajzfüzete is, melyben a család szőlőjének különböző képei láthatók. Közülük egyesek naturalisták, mások sötétek, és szürrealista hatást keltenek; ezek depressziós hangulatra utalnak. Naturalista tájképei kevésbé tökéletesek, mint az arcképek. Habár a tájképeken is egyen­súlyozott a kompozíció, de a perspektíva nem megfelelő, nem mindig tükrözi a kép elemeinek a mélységhez való viszonyát. A színek természetesek. Az előtér és a háttér kétdimenziós részleteket tartalmaz. A virágcsendéletek igen kényes, naturalista kifejezésmódok. A páciens szereti maga gyűjteni a virágokat és vázába helyezni, elrendezni őket (157a-157c képek).

80

81

82

83 Hetedik csoport. Fantasztikus tájképek.
A 158b kép ugyancsak egy ilyen álomszerű tájképet mutat, ahol a fák között egy női alak nyújtja ki karját, mintha az erdő szelleme volna. Nyolcadik csoport. Szimbolikus festmények. A159. kép egy embert (artistát) ábrázol babér­koszorút tartva, „lefelé esve az egekből a szakadék felé".

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 Fokális konfliktus a művészetterápiában
Whitaker, Liebermann : aktuális konfliktus, – reaktív konfliktus, -mag konfliktus Álom - fantázia - áttétel

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107


Letölteni ppt "Art terápia – elmélet - esetbemutatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések