Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bevezető szakasz (induction period) alkalmazásának európai helyzete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bevezető szakasz (induction period) alkalmazásának európai helyzete"— Előadás másolata:

1 A bevezető szakasz (induction period) alkalmazásának európai helyzete
Sándor József Nagyné Fóris Katalin Eszterházy Károly Gyakorlóiskola

2 Előzmények Kísérlet a tanárképzés európai dimenziójának megalkotására.
Közös tanárképzési programok kidolgozása (kölcsönös kredit elismeréssel). Iskolai tanítási gyakorlatok közös megvalósítása. Pályakezdők megsegítése.

3 Az együttműködő intézmények
University of Groningen, Groningen, The Netherlands (coordinator) Dr. Nassau College, Assen Charles University, Prague, Czech Republic Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského University of Joensuu, Joensuu, Finland Joensuun lyseon peruskoulu Comenius University, Bratislava, Slovakia School Dr. Milana Hodžu University of Regensburg, Regensburg, Germany St. Mariengymnasium University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom Universitat Autonoma de Barcelona, Spain Eszterházy Károly College, Eger, Hungary

4 JoMiTE Joint Master in Teacher Education
A közös képzés a középiskolai oktatásra irányul. A résztvevő hallgatók legalább 3 különböző európai egyetemen folytatnak tanulmányokat, és legalább 3 különböző országban vesznek részt iskolalátogatáson és tanítási gyakorlaton. 2009/2010-es tanévben próbakurzusok 2010 szeptemberétől közös képzések.

5 SPriTE Shared Practice in Teacher Education
Célja: a közös gyakorlati képzés kialakítása. Főbb területek: tanári készségek, kompetenciák, a tanítási gyakorlat szupervíziója, elektronikus portfolió építés, on-line kulturális háttér kurzusok. Kidolgozás: 2007. és között. Próbakurzus: 2009-ben.

6 InNoTe INduction for NOvice TEachers
Célja: átfogó pályakezdési és mentorálási program kifejlesztése és kipróbálása, kutatási adatokra és résztvevő országok sajátosságaira építve. tudásmegosztás a hatékony bevezető szakasz programokról. szemináriumok, műhelymunkák szervezése hogy további ismereteket, tudást generáljunk a bevezető szakaszról. közösségi hálózat építése.

7 A program indokoltsága
Nagyarányú pályaelhagyás a pályakezdők körében (legtöbb EU országban 25% az első öt évben) → tanárhiány elé nézünk (Ma a tanárok 1/3-a 50 év fölötti) A pályakezdők sok nehézséggel találkoznak az osztálytermi munkában. Új kihívások jelentek meg a tanári pályán komplexebbek a diákok problémái. magasabb minőségi követelmények az iskolában. EU határozat: „A tanárképzés minőségének javítása” folyamatos és koherens szakmai fejlesztés bátorítása különös figyelmet kell fordítani a bevezető szakaszban a pályakezdőkre

8 Helyzetkép Hasonlóak a pályakezdők problémái a különböző országokban – nem csak a rendszerváltó országok tünete. Országonként eltérő megoldási törekvések és bevezető szakaszok léteznek. A pályakezdő mentorálás hatékonyságának kutatása még nem számottevő. Nem létezik egy speciális „leghatékonyabb” módszer a bevezető szakaszban. Többféle módszer együttes alkalmazása jelentheti a leghatékonyabb eljárást. (bevezető szakaszbeli tevékenységek gyűjteménye)

9 Bevezető szakasz jellemzői az InNoTe program résztvevőinél
Gyakornoki rendszer Törvényben szabályozott (SCO, SK, H, D - BAV) Szabályozatlan (CZ, FIN, NL) Pályakezdő státusza, jogköre Átmeneti (SCO, SK, D – BAV) Teljes (CZ, NL) Finanszírozás Központi (SCO, D – BAV) Intézményi (NL, FIN, SK) Képzőintézmény Nyomonkövet, segít (SCO, NL, D - BAV) Nincs kapcsolat (CZ, FIN)

10 Előzetes konklúziók Úgy tűnik, nincs kapcsolat
a tanárképzés szerveződése és hivatalos bevezető szakasz létezése között tanárképzés hossza és a bevezető szakasz létezése között tanítási gyakorlat és a bevezető szakasz létezése között tanárképzés és a bevezető szakasz hossza és a PISA eredményesség között Ahol nincs hivatalos bevezető szakasz, ott informális szinten történik a pályakezdők segítése.

11 InNoTe hozzájárulása a bevezető szakasz hatékonyabbá tételéhez
WEB portál Jó gyakorlatok közzététele. Fórum a gyakornokok és mentorok on-line közösségének. On-line kurzusok a gyakornokok és a mentorok számára Éves jelentések Szemináriumok Nemzeti workshopok

12 Éves riportok (jelentések)
Az első riport a jelenleg fellelhető bevezető szakaszokról szól a különböző országokban. A 2. riport a bevezető szakasz jó gyakorlatairól és a legfontosabb dokumentumok elemzéséről. A 3. riport a bevezető szakasz stratégiáiról és útmutatásokról szól az iskolák és az egyetemek számára. Ezek a minden egyes országban végrehajtott nemzeti dokumentumok elemzéséből és az érintettekkel történt interjúkból állnak össze.

13 Szemináriumok Mi tudható a bevezető szakaszról, és hogyan kivitelezhető. Bevezető szakasz jó gyakorlatai. Bevezető szakasz, mint az iskolai/egyetemi stratégia része. A szemináriumok mindenki számára nyitottak.

14 Nemzeti workshopok A nemzetközi szemináriumok programjának disszeminációja a programban résztvevő intézmény saját országában.

15 Kurzusok Kurzusok a gyakornokok és mentoraik részére (fókuszban a tanítás nemzetközi dimenziója,a jó gyakorlatok megosztása) Mindenki számára nyitott. 2011. Regensburg: gyakornokok részére 2011. Prága: mentorok részére 2012. Pozsony: gyakornokok részére

16 A Bajor - rendszer Referendariat: bevezető szakasz
A tanárképzés az alapképzésre épül Trainee (hallgatói) státusz Egy hét ráhangolás A képzés 3 fázisra oszlik 2 különböző iskolában seminárschule-ban einsatzschule-ban

17 1. fázis Seminarschule Tantárgyak: Tanítási gyakorlat:
pszichológia, pedagógia, oktatáspolitika és oktatási törvények Tanítási gyakorlat: első 6 hét: auditálás (hospitálás) + tanítás aztán teljes osztály (6 - 8 óra/hét) mentor a folyamatos visszacsatolásra Első tanítási vizsga (első vizsgatanítás)

18 2. fázis Einsatzschule Több függetlenség, kevesebb kontroll.
Tanítási gyakorlat: kevesebb visszacsatolás 2 mentor, akik nagy önállóságot biztosítanak a gyakornoknak 3 - 4 osztály ( óra/hét) második tanítási vizsga, második szakdolgozat

19 3. fázis Szemináriumok Tanítási gyakorlat: Harmadik tanítási vizsga
2 - 3 osztály, óra/hét Harmadik tanítási vizsga Szóbeli záróvizsga a szemináriumokból Jelentés az elmúlt 2 év alatti fejlődésről Összesítve: mindez a második államvizsga

20 A finn gyakorlat Nincs törvényi szabályozás, nincs gyakornoki rendszer. Oktatási hatóságok és az iskolák saját eljárásuk alapján vezetik be a gyakornokokat -> iskolánként nagyok a különbségek a bevezető szakaszt illetően. Alkalomszerűek a tevékenységek, illetve informálisak és gyakran semmilyen bevezetés sem történik.

21 Fejlesztési elképzelések Finnországban
A tanárképzést úgy kell fejleszteni és megújítani, hogy az alapképzés, a gyakornoki időszak, a szakmai fejlesztés és a tanárképzés egységes egészet alkosson és folytonosságot képviseljen az egyénnek az élethosszig tartó tanulás folyamatában.

22 „Osaava Verme” Project 2010-2011
Csoporttárs (sorstárs) mentorálás. Együttdolgozó hálózat a finn tanárképző intézmények között, beleértve a szakmunkásképző tanárokat képző intézményeket és az egyetemek tanárképzési karait is.

23 Köszönjük a figyelmet! sandorj@ektf.hu nagynefk@ektf.hu


Letölteni ppt "A bevezető szakasz (induction period) alkalmazásának európai helyzete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések