Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai gyakorlati tájékoztató Dr. Kalmár Sándor adjunktus 2013.02.13 - Auditórium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai gyakorlati tájékoztató Dr. Kalmár Sándor adjunktus 2013.02.13 - Auditórium."— Előadás másolata:

1 Szakmai gyakorlati tájékoztató Dr. Kalmár Sándor adjunktus 2013.02.13 - Auditórium

2 A tájékoztató felépítése - Általános információk minden szakmai gyakorlatra induló BSc-s hallgató részére - ÁM; MM; ÉM;GV BSc szakos hallgatókra vonatkozó információk (adatlapok kitöltése, igazolások, hiányzások stb.) - Kérdések …

3 Általános információk I. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról és KT 60/2011 határozata alapján: 15 § (3) bekezdés szerint „A gyakorlatigényes alapképzési szakokban legalább egy félévig tartó szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet – szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet – kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. …” Tehát 6 (max. 8) félév alatt 180 kreditet kell teljesíteni + 30 kredit a 7. féléves szakmai gyakorlat értéke és így jön ki a legalább 210 kredit!!! A Kari Tanács 60/2011-es határozata, mely 2012.01.01-től hatályos ezt erősíti meg!

4 Általános információk II. Szakmai gyakorlatra tehát csak az a hallgató mehet, aki rendelkezik 180 kredittel - ami magában foglalja az alapozó tárgyakat (A jelű) is. A 180 kredit meglétéről a Tanulmányi Osztály (továbbiakban: TO) állít ki listát, és intézi a hallgató szakmai gyakorlatának felvételét a NEPTUN rendszerben. Mivel a 2012/13 tanév 2. félévében felvett kreditek még nem teljesültek, ezért a vizsgaidőszak végéig (2013.06.24) nem lehet biztos a hallgató, hogy mehet-e szakmai gyakorlatra. Akinek az ebben a félévben felvett kreditjeivel eleve nem teljesül a 180 kredit … A szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges befogadó nyilatkozat leadásával csak az előfeltételét teremti meg a gyakorlat megkezdéséhez! A hallgató időben leadott indexe alapján lezárt félév után a TO 2013.06.24 – 2013.07.12 között ellenőrzi a 180 kredit meglétét és értesíti ki a hallgatót a NEPTUN rendszerben a szakmai gyakorlat megkezdéséről.

5 Kredithelyzet – nappali tagozaton (91 fő) Lista megtekinthető a tájékoztató után! Ezek csak előzetes adatok és a 2013.02.11.-ei NEPTUN állapotokat tükrözik! Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden tantárgya megvan-e!!!

6 Kredithelyzet – levelező tagozaton (38 fő) Ezek csak előzetes adatok és a 2013.02.11.-ei NEPTUN állapotokat tükrözik! Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden tantárgya megvan-e!!!

7 Általános információk III. A szakmai gyakorlatot 2013.07.15 – 2013.10.04 között lehet teljesíteni! Nappali tagozaton: 12 hét (6 + 6 hét) Levelező tagozaton: 3 hét (a fenti időszak alatt)

8 Szakfelelősök – gyakorlati koordinátor Szak Szakfelelős Gyakorlati koordinátor ÁM BSc Prof. Kovácsné Dr. Gaál Katalin Dr. Kalmár Sándor MM BSc Prof. Dr. Schmidt Rezső Dr. Kalmár Sándor ÉM BSc Prof. Dr. Szigeti JenőDr. Kalmár Sándor GV BSc Dr. Csatai RózsaDr. Kalmár Sándor KM BSc Prof. Dr. Szakál Pál MG BSc Prof. Dr. Neményi Miklós NT BSc Prof. Dr. Makai Sándor A szakfelelősök határozzák meg a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó követelményeket, melyeket a hallgatónak a 12 hét (3 hét levelezős) alatt teljesítenie kell. A szakmai gyakorlat befejezését követően a szakfelelős, vagy az általa kijelölt oktató és a szak gyakorlati koordinátora - a leadott írásbeli beszámoló és a szóbeli beszámolót figyelembe véve - közösen döntenek a szakmai gyakorlat eredményéről. A gyakorlati koordinátor feladata a gyakorlatok szervezésével és vizsgáival kapcsolatos teendők koordinálása. Forrás: 2012/13/2 félév NYME-MÉKtájékoztató és a NEPTUN rendszer

9 Szakfelelősök – gyakorlati koordinátor A szakmai gyakorlati hely alkalmasságával kapcsolatban felmerülő egyedi esetben a hallgatót a gyakorlati koordinátor a szakfelelőshöz küldi, aki hozzájárul, hogy az adott szakmai gyakorlóhelyen - a rendelkezésre álló információk alapján - a hallgató gyakorlatát letölthesse. A döntés írásban történik ez a dokumentum csatolásra kerül a befogadó nyilatkozathoz. Csak ÁM – MM – ÉM – GV BSc szakok esetében!

10 Szakfelelősi engedély

11 Befogadó nyilatkozat - bakik és jó tanácsok 1 eredeti példányban (a szakmai gyakorlóhely pecsétjével és aláírással ellátva) kell határidőre leadni! Célszerű előtte a hallgatónak saját célra (elfelejtettem a gyakorlatvezetőm elérhetőségét, címét stb.) 1 példányt eltennie! Gazdaságtudományi Intézet honlapján például így szerepel: AM_BSc_12hetes_altalanos - Hibák - Hibák: Rosszul/olvashatatlanul van kitöltve (név, telefonszám stb.) Nincs a hallgatónak elérhetősége feltüntetve … Minimum 2 lapból áll (1 időterv és ellenőrző lap + ahány gyakorlóhelyen lesz …) Faxon küldte ezért olvashatatlan … Tollal kell kitölteni … A gyakorlóhelyről is tartalmaz alap adatokat … ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk

12 Az írásbeli beszámoló Az írásbeli beszámoló követelményrendszere ÁM; MM; ÉM; GV BSc szakon a Gazdaságtudományi Intézet honlapjáról az oktatási anyagok lapfül alatt letölthető (http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=497).http://www.mtk.nyme.hu/index.php?id=497Általánosságban 1. Nyomtatott formában történik a leadás, megfelelő külalakkal (fűzött formában). 2. Elektronikus formában (szak_név_év elnevezéssel pl.: AM_Kiss_Ramóna_2013).doc formátumban, vírusmentesen, max. 1 Mb méretben a kinyomtatott anyaggal egy időben (pendrive-on elhozva, vagy Bán Ramóna e-mail címére elküldve) történik a leadása Bán Ramóna Intézeti adminisztrátornál. A szóbeli beszámolót követően a hallgató a nyomtatott változatot visszakapja, ezért kérjük az igazolásokat a dolgozattól könnyen elkülöníthető módon leadni.

13 Az írásbeli beszámoló II. Példa: ÁM BSc írásbeli beszámoló követelményrendszere A Gazdaságtudományi Intézet honlapján így szerepel: AM_BSc_12hetes_Feladatterv

14 Igazolások 1. A szakmai gyakorlat alatt napi/heti bontásban vezetni kell az elvégzett feladatokat (Hétfőtől – Péntekig; 1. héttől – 12. hétig) egy excel táblázatban (2 hét fért el 1 fektetett lapra – tehát ebből kell 6db). Minden héten 1x (és nem kell minden nap) a gyakorlatvezető szakember cégszerűen aláírja a heti teljesítést. összesített igazolás 2. Az előbb említett igazoláson (heti) kívül le kell adni egy összesített igazolást is ahol a gyakorlatvezető szakember minősíti is a hallgató tevékenységét és összesíti, hogy a 60 napból hány napot volt ott … Az igazolásokat az írásbeli beszámolóval együtt kell leadni a hallgatóknak. Igazolás nélkül, vagy hiányos igazolással a gyakorlat érvénytelen! ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk

15 1.

16 ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk 1I.

17 A szakmai gyakorlat ideje alatt Kérek minden hallgatót, hogy a NEPTUN üzeneteket és a megadott e-mail címet figyelje időközönként, mert esetleg információkat fogok küldeni elősegítve a zökkenőmentes lebonyolítást … Mire érdemes majd odafigyelni Az első 6 hetet követően az összes igazolást aláíratni, valamint a szakmai gyakorlati naplót is az utolsó oldalon (ezzel hozzájárult a gyakorlatvezető, illetve látta milyen információ kerül ki a cégtől/ről). A 2. 6 hét elteltével hasonlóan eljárni. Amennyiben kérdés merül fel (gyakorlóhely váltás stb.) azt csakis e-mailben kérem feltenni és a válasz is így fog érkezni 2013.10.04-ig!

18 ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk Határidők I. A szakmai gyakorlat időbeosztása: 2013.07.15 – 08.23 első 6 hét 2013.08.26 – 10.04 második 6 hét A befogadó nyilatkozat leadási határideje: 2013.04.12 Péntek 12:00 Gazdaságtudományi Intézet titkársága Bán Ramóna intézeti adminisztrátornál tel: 06/96 566-647 e-mail: banramona@mtk.nyme.hubanramona@mtk.nyme.hu

19 Határidők II. A szakmai gyakorlatról az írásbeli beszámoló leadási határideje: 2013.10.11 Péntek 12:00 Gazdaságtudományi Intézet titkársága Bán Ramóna intézeti adminisztrátor A beérkezett összes írásbeli beszámoló alapján fogjuk kitűzni a szóbeli beszámoló időpontját, helyszínét, melyről értesítjük a TO listájában szereplő hallgatókat. A kiírt időpontra kell a hallgatónak magával hoznia az elkészített.ppt-s bemutatót a szakmai gyakorlóhelyekről max. 15 dia terjedelemben, vírusmentes adathordozón. ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk

20 Várom a menet közben felmerült kérdéseket, illetve a későbbiek folyamán a kérdésekre hivatalos válasz csakis e-mailben érkezik! ÁM; MM; ÉM; GV BSc vonatkozó információk

21 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Jó gyakorlati hely keresést …


Letölteni ppt "Szakmai gyakorlati tájékoztató Dr. Kalmár Sándor adjunktus 2013.02.13 - Auditórium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések