Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai gyakorlati tájékoztató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai gyakorlati tájékoztató"— Előadás másolata:

1 Szakmai gyakorlati tájékoztató
Dr. Kalmár Sándor adjunktus Auditórium

2 Általános információk I.
15 § (3) bekezdés szerint „A gyakorlatigényes alapképzési szakokban legalább egy félévig tartó szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet – szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet – kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. …” Tehát 6 (max. 8) félév alatt 180 kreditet kell teljesíteni + 30 kredit a 7. féléves szakmai gyakorlat értéke és így jön ki a legalább 210 kredit!!!

3 Általános információk II.
Szakmai gyakorlatra tehát csak az a hallgató mehet, aki rendelkezik 180 kredittel - ami magában foglalja az alapozó tárgyakat (A jelű) is. A 180 kredit meglétéről a Tanulmányi Csoport (továbbiakban: TO) állít ki listát, és intézi a hallgató szakmai gyakorlatának felvételét a NEPTUN rendszerben. Mivel a 2013/14 tanév 2. félévében felvett kreditek még nem teljesültek, ezért a vizsgaidőszak végéig ( ) nem lehet biztos a hallgató, hogy mehet-e szakmai gyakorlatra. Akinek az ebben a félévben felvett kreditjeivel eleve nem teljesül a 180 kredit … A szakmai gyakorlat letöltéséhez szükséges befogadó nyilatkozat leadásával csak az előfeltételét teremti meg a gyakorlat megkezdéséhez! A hallgató időben leadott indexe alapján lezárt félév után a TO – között ellenőrzi a 180 kredit meglétét és értesíti ki a hallgatót a NEPTUN rendszerben a szakmai gyakorlat megkezdéséről - szakmai gyakorlatát megkezdheti/szakmai gyakorlatát nem kezdheti meg. Ez időszakban történik a felelősség biztosítás kötése is.

4 Kredithelyzet – nappali tagozaton (98 fő)
Lista megtekinthető a tájékoztató után! Ezek csak előzetes adatok és a ei NEPTUN állapotot tükrözik! BSc Nappali Szak Aktív létszám 180 kredit teljesítve 180 kredit nem teljesítve Nem teljesítők (%) MM 11 8 3 27,27 ÁM 15 10 5 33,33 ÉM 20 12 40,00 GV 19 9 52,63 MG 16 31,25 KG 13 4 30,77 NM 1 75,00 Összesen 98 60 38 38,78 Forrás: NEPTUN állapota szerint Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden tantárgya megvan-e!!!

5 Kredithelyzet – levelező tagozaton (47 fő)
Ezek csak előzetes adatok és a ei NEPTUN állapotot tükrözik! BSc Levelező Szak Aktív létszám 180 kredit teljesítve 180 kredit nem teljesítve Nem teljesítők (%) MM 7 3 4 57,14 ÁM 2 50,00 ÉM 11 5 6 54,55 GV 15 13 86,67 MG 60,00 KG 40,00 NM Nincs levelezős hallgató Összesen 47 17 30 63,83 Forrás: NEPTUN állapota szerint Mindenki ellenőrizze le, hogy a NEPTUN rendszerben minden tantárgya megvan-e!!!

6 Általános információk III.
A szakmai gyakorlatot – között lehet teljesíteni! Nappali tagozaton: 12 hét Levelező tagozaton: 3 hét (a fenti időszak alatt)

7 Szakfelelősök – gyakorlati koordinátor – tanulmányi csoport
Szak Szakfelelős Gyakorlati koordinátor ÁM BSc Dr. Gulyás László Dr. Kalmár Sándor MM BSc Prof. Dr. Schmidt Rezső Dr. Kalmár Sándor ÉM BSc Prof. Dr. Szigeti Jenő Dr. Kalmár Sándor GV BSc Dr. Csatai Rózsa KG BSc Prof. Dr. Szakál Pál MG BSc Prof. Dr. Neményi Miklós NT BSc Prof. Dr. Makai Sándor A szakfelelősök határozzák meg a szakmai gyakorlathoz kapcsolódó követelményeket, melyeket a hallgatónak a 12 hét (3 hét levelezős) alatt teljesítenie kell. A szakmai gyakorlat befejezését követően a szakfelelős, vagy az általa kijelölt oktató és a szak gyakorlati koordinátora - a leadott írásbeli beszámoló és a szóbeli beszámolót figyelembe véve - közösen döntenek a szakmai gyakorlat eredményéről. A gyakorlati koordinátor feladata a gyakorlatok szervezésével és vizsgáival kapcsolatos teendők koordinálása.

8 Tanulmányi csoport ével megváltozott a felsőoktatási törvény és az új szabályozás előírja, hogy azon hallgató akinek szakmai gyakorlata „eléri a 6 hetet …” együttműködési megállapodást kell kötnie a szakmai gyakorlóhelyének és a Karunknak (NYME-MÉK-nek). Ez az együttműködési megállapodás ráadásul iktatószámmal is el kell látni (az iktatószámot, pedig a hallgatói munkaszerződésre is rá kell vezetni). A tanulmányi csoport feladata lett, hogy a szakmai gyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat központilag gyűjtse és iktatószámot adjon ki. A tanulmányi csoport által gyűjtött dokumentumok!

9 Leadandó dokumentumok
Befogadó nyilatkozat Együttműködési megállapodás Hallgatói munkaszerződés Leadási határidő: Péntek Írásbeli beszámoló anyaga A szakmai gyakorlat igazolásai Leadási határidő: Péntek

10 BSc befogadó nyilatkozatra vonatkozó információk
Befogadó nyilatkozat - bakik és jó tanácsok 1 eredeti példányban (a szakmai gyakorlóhely pecsétjével és aláírással ellátva) kell (péntek) leadni a Tanulmányi csoportnál a kihirdetett napokon és időpontban! Célszerű előtte a hallgatónak saját célra (elfelejtettem a gyakorlatvezetőm elérhetőségét, címét stb.) 1 másolati példányt eltennie! A Kari honlapon így szerepel: „BSc szakmai gyakorlat befogadó nyilatkozat:  BSc_12hetes_befogado_nyil_2014.xls Kérjük, ügyeljen a szakjának  megfelelő munkalap kiválasztására! A befogadó nyilatkozat a szakfelelős aláírásával érvényes! „ - Hibák: Rosszul/olvashatatlanul van kitöltve (név, telefonszám stb.) Nincs a hallgatónak elérhetősége feltüntetve, vagy rossz … Minimum 2 oldalból áll (1 időterv és ellenőrző lap + ahány gyakorlóhelyen lesz) Faxon küldte ezért olvashatatlan … Tollal, olvashatóan kell kitölteni … A gyakorlóhelyről is tartalmaz alap adatokat …

11 Együttműködési megállapodás
BSc szakokra bontottan a kar honlapján a hallgatóknak lapfül – szakmai gyakorlatok résznél tölthető le. Ez a dokumentum az NYME- MÉK és a szakmai gyakorlóhely között köttetik. Kérek mindenkit (akinek a szakmai gyakorlata eléri a 6 hetet), először nyomtassa ki 3 példányban, aztán adja le aláírásra és iktatószám miatt a tanulmányi csoportnál (1-2 héten belül, lehetőleg miután kiderült hova fog menni szakmai gyakorlatra). Dékán úr alá fogja írni, majd ezt követően a szakmai gyakorlóhelyre is el kell juttatni aláírásra. 1 eredeti mindkét fél által aláírt példányt a tanulmányi csoportnak határidőre le kell adni!

12 Hallgatói munkaszerződés
Ezt a dokumentum a hallgató és a szakmai gyakorlóhely között kötettik. Erre a dokumentumra is rá kell vezetni az együttműködési megállapodáson szereplő iktatószámot és ebből a dokumentumból is le kell adni 1 eredeti – hallgató és a szakmai gyakorlóhely által aláírt - példányt a tanulmányi csoport részére. Az együttműködési megállapodás és a hallgatói munkaszerződés együttes megléte esetén végezhet munkát a hallgató a szakmai gyakorlóhelyen.

13 Az írásbeli beszámoló Az írásbeli beszámoló követelményrendszere ÁM; MM; ÉM; GV BSc szakon az NYME-MÉK honalapról letölthető: A többi szak esetében a szakfelelős határozza meg! Általánosságban Nyomtatott formában történik a leadás, megfelelő külalakkal (fűzött formában). A szóbeli beszámolót követően a hallgató a nyomtatott változatot visszakapja, ezért kérjük az igazolásokat a dolgozattól könnyen elkülöníthető módon leadni.

14 Az írásbeli beszámoló II.
Példa: ÁM BSc írásbeli beszámoló követelményrendszere A Gazdaságtudományi Intézet honlapján így szerepel: AM_BSc_12hetes_Feladatterv

15 Szakmai gyakorlat igazolásai
A szakmai gyakorlat alatt napi/heti bontásban vezetni kell az elvégzett feladatokat (Hétfőtől – Péntekig; 1. héttől – 12. hétig) egy excel táblázatban (2 hét fért el 1 fektetett lapra – tehát ebből kell 6db). Minden héten 1x (és nem kell minden nap) a gyakorlatvezető szakember cégszerűen aláírja a heti teljesítést. Az előbb említett igazoláson (heti) kívül le kell adni egy összesített igazolást is ahol a gyakorlatvezető szakember minősíti is a hallgató tevékenységét és összesíti, hogy a 60 napból hány napot volt ott … Az igazolásokat az írásbeli beszámolóval együtt kell leadni a hallgatóknak tanulmányi csoport részére. Igazolás nélkül, vagy hiányos igazolással a gyakorlat érvénytelen!

16 Igazolás napi/heti bontásban
1.

17 Igazolás összesített 1I.

18 A szakmai gyakorlat ideje alatt
Kérek minden hallgatót, hogy a NEPTUN üzeneteket és a megadott címet figyelje időközönként, mert esetleg információkat fogok küldeni elősegítve a zökkenőmentes lebonyolítást … Mire érdemes majd odafigyelni Az első 6 hetet követően az összes igazolást aláíratni, valamint a szakmai gyakorlati naplót is az utolsó oldalon (ezzel hozzájárult a gyakorlatvezető, illetve látta milyen információ kerül ki a cégtől/ről). A 2. 6 hét elteltével hasonlóan eljárni. Amennyiben kérdés merül fel (gyakorlóhely váltás stb.) azt csakis ben kérem feltenni és a válasz is így fog érkezni ig!

19 BSc vonatkozó információk
Határidők I. A szakmai gyakorlat időbeosztása: – első 6 hét – második 6 hét A befogadó nyilatkozat leadási határideje: Péntek 12:00 Tanulmányi csoport részére

20 BSc vonatkozó információk
Határidők II. A szakmai gyakorlatról az írásbeli beszámoló leadási határideje: Péntek 12:00 Tanulmányi csoport A beérkezett összes írásbeli beszámoló alapján fogjuk kitűzni a szóbeli beszámoló időpontját, helyszínét, melyről értesítjük a TO listájában szereplő hallgatókat. A kiírt időpontra kell a hallgatónak magával hoznia az elkészített .ppt-s bemutatót a szakmai gyakorlóhelyekről max. 15 dia terjedelemben, és a szakmai gyakorlatra készített írásbeli beszámolót .doc formátumban, vírusmentes adathordozón.

21 BSc vonatkozó információk
Várom a menet közben felmerült kérdéseket címre), illetve a későbbiek folyamán a kérdésekre hivatalos válasz csakis ben érkezik!

22 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Jó gyakorlati hely keresést …


Letölteni ppt "Szakmai gyakorlati tájékoztató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések