Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ"— Előadás másolata:

1 MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
II. félév

2 A szakdolgozat készítéssel kapcsolatos információk, formai előírások, egyéb nyomtatványok elérhetők az alábbi Internet címen Szakdolgozat

3 Témavezető konzulens A dolgozat készítését témavezető és esetenként konzulens irányítja. A témavezető a gesztor tanszék (Műszaki Informatika Tanszék) és a beoktató társtanszékek oktatója lehet. A téma lehet külső vagy belső eredetű.

4 Külső eredetű téma Ebben az esetben egy külső intézmény javaslatot tesz a szakdolgozatban megoldandó feladatra és a konzulens személyére. Külső téma esetén főiskolai/egyetemi témavezető is szükséges. Belső eredetű téma Ekkor a szak valamely oktatója (témavezető) egyéni szakmai érdeklődése alapján tesz javaslatot a megoldandó feladatra.

5 Közösen készített szakdolgozat
Átfogó jellegű téma több hallgató számára közösen is kiadható. A dolgozatban fel kell tüntetni az egyes részek szerzőit. A közös felelősségű rész nem lehet több 20 %-nál.

6 Témaválasztás A szakdolgozat tárgyat felvett minden hallgatónak témát kell választania. A szakdolgozat témájának meg kell felelnie a hallgató szakirányának: Műszaki informatika A hallgató a témát nyilvántartásba véteti a kitöltött szakdolgozat nyilvántartási lap leadásával

7 A szakdolgozati témák meghirdetése
A témákat és főiskolai témavezetőiket a szaktanszékek (Műszaki Informatika Tanszék, Számítástechnika Tanszék) faliújságjaikon teszik közzé A hallgató saját témát is hozhat, ha a Kar vagy az Egyetem valamelyik oktatója elvállalja a témavezetői teendőket

8 Szakdolgozati témákra jelentkezés módja, a téma elfogadása
A kihirdetett témákra jelentkezni a kiíró témavezetőnél kell. A témavezető a témabejelentő űrlapon (nyilvántartási lap) aláírásával igazolja, hogy elfogadta nevezett hallgató jelentkezését. Külső eredetű téma választása esetén a témabejelentő űrlapot a konzulenssel is láttamoztatni kell. A külső konzulensi munkák felkérése szabvány felkérőlevél a Műszaki Informatika Tanszék titkárságán igényelhető.

9 A szakdolgozat nyilvántartási lap beadásának határideje lejárt
A szakdolgozat nyilvántartási lap beadásának határideje lejárt. Akinek nincs leadott témája, sürgősen keressen meg!

10 A szakdolgozat beadása
Nyomtatott verzió A kész, bekötött, témavezetővel láttamoztatott szakdolgozatot a Műszaki Informatika Tanszéken kell leadni a konzultáció nyilvántartási lappal együtt: 2007.január 12. Elektronikus verzió Archiválásra a mellékelt útmutató (e-oktat) szerint a nyomtatott példánnyal megegyező elektronikus verzió az összes melléklettel együtt feltöltendő a kijelölt Kari szerverre.

11 A szakdolgozat archiválásának és beadásának határideje Január/februári államvizsgázók esetében június 8. Határidőn túli szakdolgozat beadás esetén a hallgató már csak egy későbbi záróvizsgán vehet részt. Konzultáció nyilvántartási lap, Nem kell bekötni a dolgozatba!

12 Későbbi félévekben záróvizsgázók
beadási határidő: Vizsgaidőszak vége (2007. június 22.), a témavezetői bírálólappal együtt!

13 A szakdolgozat tantárgy érdemjegyének megállapítása
Az aláírást és az évközi jegyet megszerzi a hallgató, ha a dolgozatot az előírt határidőre beadta és azt a témavezető értékelésében legalább elégségesre minősítette. A témavezetői véleményezés beérkezésének határideje 2007. június 14.

14 A szakdolgozat bírálata
A bírálót a témavezető javaslatára a Műszaki Informatika Tanszék tanszékvezetője kéri fel, a bírálati útmutatót is mellékelve. (A felkérő levelet a tanszéki titkárságon lehet igényelni.) A bíráló személyét a konzultációs lapon, a dolgozat leadásakor kérem feltüntetni! A bírálati szempontok Internetről letölthetők. A bírálatok beérkezésének határideje 2007. június 20.

15 A szakdolgozat tantárgy teljesítése
A szakdolgozatot készítő hallgató a feladat készítése során köteles tájékoztatni a témavezetőt (konzulenst) a munkaközi teljesítésről a félév során minimum 3 alkalommal. A témavezető/konzulens a konzultáció nyilvántartási lapon igazolja a megfelelő ütemű részteljesítést. A tantárgy érdemjegyét külső dolgozat esetén is a témavezető adja. Az aláírást és az évközi jegyet megszerzi a hallgató, ha a dolgozatot az előírt határidőre beadta és azt a témavezető értékelésében legalább elégségesre minősítette.

16 Az aláírás INDEX-be írása
A hallgatónak fel kell jelentkeznie a szakdolgozat vizsgalapra . A most záróvizsgázó hallgatóknak a TO-n a már leadott indexbe írjuk be az aláírást! Nem idén záróvizsgázó hallgatóknak a jegy beíratásáról maguknak kell gondoskodni! Jancskárné A. Ildikó: K206 szoba,tel: 3742

17 A szakdolgozat bírálata, védés
A szakdolgozatot bíráltatni kell. A bíráló csak egyetemi oklevéllel rendelkező külső szakember, illetve egyetemi oktató vagy kutató lehet, akit a témavezető ajánlására a tanszékvezető kér fel. Záróvizsgát csak bírálattal és osztályzattal ellátott szakdolgozat megléte esetén lehet tenni. A védés eredményét a Záróvizsga Bizottság állapítja meg.

18 Házi védés Az államvizsgát megelőző héten, időpont később pontosítva.
Több bizottság párhuzamosan, témacsoportok szerint, 3-4 fő bizottsági tag. Témavezető lehetőség szerint jelen lesz. A bizottság dönti el, hogy a dolgozat védésre bocsátható-e, és javaslatot tesz a Záróvizsga Bizottságnak a szakdolgozat érdemjegyére. A végleges értékelést a Záróvizsga Bizottság adja.

19 A HALLGATÓ FELADATAI E-oktatról letölti a szakdolgozati nyilvántartási lapot és a konzultáció nyilvántartási lapot. Témaválasztás, jelentkezés a témavezetőnél. A témaválasztást a Műszaki Informatika Tanszék felelős oktatójánál nyilvántartásba véteti határidő: 2007.február 28. A témaválasztást követően felkeresi a külső konzulenst (ha van), majd a témavezetőt a téma részleteinek megbeszélésére, illetve a szakdolgozat feladatlap kitöltéséhez szükséges adatok rögzítésére. A szakdolgozat kiírását követően a megoldás részleteinek megbeszélése céljából felkeresi témavezetőjét/konzulensét, és elkezdi az érdemi munkát. A Műszaki Informatika Tanszéken leadja a szakdolgozat feladatlap első verzióját. Ennek határideje: márc. 14.

20 Konzultáción havonta meg kell jelennie a témavezetővel/konzulenssel egyeztetett időpontban. Ekkor érdemi előrehaladásról kell számot adnia, ellenkező esetben a szakdolgozat folytatását a témavezető megszakítja. A kész szakdolgozatot a témavezetőnek bemutatja. A beadhatóság feltételei: A feladat kiírásában szereplő valamennyi feladatpont teljesítése. A tartalmi és formai követelményeknek eleget tevő, megfelelő színvonalú dolgozat készítése. A végleges formában lévő dolgozatot át kell konvertálnia pdf-formátumúra és mellékleteivel együtt archiválnia kell a mellékelt útmutató szerint.

21 A szakdolgozat alaki követelményei
A szakdolgozat tartalmi elrendezésére vonatkozó előírásokat, ajánlásokat külön dokumentum tartalmazza, mely a fent említett Internet címről letölthető.

22


Letölteni ppt "MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések