Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉHEZ KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK RÉSZÉRE Dr. Torma András Buruzs Adrienn.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉHEZ KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK RÉSZÉRE Dr. Torma András Buruzs Adrienn."— Előadás másolata:

1 ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉHEZ KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK RÉSZÉRE Dr. Torma András (andras.torma@audi.hu)andras.torma@audi.hu Buruzs Adrienn (buruzs@sze.hu)buruzs@sze.hu

2  Szakmai gyakorlat bejelentésének határideje a 2010/11. tanév tavaszi kurzusához: 2011. február 10.; 2011/12. tanév őszi félévétől kezdődően  az I. félévben induló kurzushoz az adott naptári év március 31.  a II. félévben induló kurzushoz az előző naptári év november 30.  A szakmai gyakorlat teljesítése a tavaszi félév során, illetve az őszi félévet megelőző nyár folyamán.  A beszámoló és az igazolások leadási határideje a 2010/11. tanév tavaszi kurzusához: 2011. április 30. 2011/12. tanév őszi félévétől kezdődően  az őszi félévet megelőző nyár folyamán teljesített gyakorlatról: adott félév november 30.  a tavaszi félév során teljesített gyakorlatról: adott félév április 30.

3  Benyújtandó dokumentumok Igazolás a szakmai gyakorlat elvégzéséről, Elkészített esettanulmány (konkrét problémára tett javaslat bemutatásával)  Szakmai gyakorlatot teljesíteni csak engedélyezett időszakban lehet.

4  A 2010/2011. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő BSc szakos környezetmérnök hallgatók - tantárgy a 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak legalább 6 hetes, a 2007/2008. tanévben illetve ez előtt tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak legalább 4 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.  A 2010/2011. évben és utána tanulmányaikat megkezdő BSc szakos környezetmérnök hallgatóknak tanulmányaik ideje alatt egy alkalommal kell legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot teljesíteniük - a záróvizsgára bocsátáshoz kötelezően teljesítendő feladat

5  A Szakmai gyakorlat célja a hallgatók a gyakorlatban megismerkedjenek egy konkrét szervezet működésével, annak környezeti aspektusaival (környezeti tényezők, hatások), továbbá az ezek menedzselésére kialakított módszerekkel, eljárásokkal.  A Szakmai gyakorlat során készített esettanulmányban be kell mutatni a szakmai gyakorlati hely környezeti tényezőit/terheit, és a legproblémásabb elem megoldására, javítására javaslatot kell tenni.

6  A hallgatók bármely „külsős” (egyetemtől független) szervezetnél végezhetik szakmai gyakorlatukat.  A Szakmai gyakorlat helyét és idejét (meghatározott félévben) a hallgatók választják meg.  Szakmai gyakorlat bejelentése  A Környezetmérnöki Tanszék levélben felkéri a választott munkahely vezetőjét a hallgató adott időtartamú, meghatározott tevékenységű foglalkoztatására.  Az Egyetem az elvégzett munka ellenértékének kérdésében nem foglal állást.

7  Hallgató neve, Neptun kódja  Tanulmányainak kezdete (tanév)  Szakmai gyakorlat teljesítésének tervezett ideje  Szakmai gyakorlati hely neve, postai cím, telefonszám  Cégvezet ő neve, beosztása  Hallgató e-mail címe

8  A szakmai gyakorlatban résztvevő hallgatóknak a gyakorlat során az alábbi kérdésköröket kell a szervezetnél megvizsgálniuk A szervezet tevékenysége, jellemzői (alapadatai, jellemző üzemelési, működési adatai, stb.), A szervezet környezeti tényezői és azok hatásai, A szervezet környezetvédelmi tevékenysége (környezetvédelem a technológiák, folyamatok szintjén, stb.), A szervezet által alkalmazott környezetmenedzsment rendszer (ha bevezették és működtetik), A legjelentősebb környezeti tényezőre vonatkozóan javítási, optimálási lehetőségek feltárása a szervezetnél; annak ökológiai és ökonómiai kiértékelése és ismertetése.

9  A hallgatók a megvizsgáltak bázisán tapasztalataikat, javaslataikat egy esettanulmányban kell, hogy összefoglalják.  Az esettanulmány átlagos terjedelme 20 oldal (4500-5000 szó).  Elkészítéséhez irányadóak a Mérnöki kommunikáció c. tárgy keretében oktatott ismeretek és a szakdolgozat elkészítésére vonatkozó formai előírások (lásd: tanszéki honlap).

10  A 2010/2011. tanév előtt tárgy előtanulmányi feltételei a következők Talajvédelem (NGB_KM010_1) Vízvédelem (NGB_KM011_1) Levegővédelem (NGBKM_012_1) Hulladékgazdálkodás (NGB_KM014_1) Vállalati gazdaságtan (NGB_SV001_1 )  A 2010/2011. évben és utána a tárgy elfogadásához igazolniuk kell, hogy a fent nevezett szakmai tárgyakat a korábbi félévek során teljesítették.  A fentiek feltételek teljesítése alapján a tárgy javasolt felvétele, illetve a gyakorlat teljesítésének ideje az 5-7. félév időtartama.

11  A szakmai gyakorlat elvégzéséről a hallgatónak írásbeli igazolást kell hoznia a szervezet releváns beosztású képviselőjének ellenjegyzésével.  Ehhez a formanyomtatvány a tanszéki honlapról letölthető.  A kitöltött és aláírt formanyomtatványt az Esettanulmányba bekötve kell leadni.

12 I GAZOLÁS SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉRŐL Ezúton igazolom, hogy XY (Neptun kód, nappali/levelező) környezetmérnök szakos hallgató a kötelező 4/6 hét (kérjük a megfelelőt kiválasztani) időtartamú szakmai gyakorlatát vállalatunknál/ szervezetünknél teljesítette. Konzulens neve: Beosztása: Elérhetősége (telefon, email): A szakmai gyakorlat időtartama: –tól (év, hó, nap) –ig (év, hó, nap) A hallgató gyakorlati tevékenységéről: (feladatok meghatározása, a vállalat/szervezet környezeti terheinek javítására tett javaslat értékelése, annak gyakorlati megvalósíthatósága szempontjából, stb.)

13  A 2010/2011. tanév előtt három fokozatú: „nem felelt meg” (elégtelen osztályzat), „megfelelt” (közepes osztályzat), „jól megfelelt” (jeles osztályzat).  A 2010/2011. évben és utána nem tantárgy  a hallgatónak nem kell felvennie, de a teljesítési feltételek mindenkire vonatkoznak  Amire ügyelni kell a kiválasztott problémára vonatkozó javaslat szakmaiságára, a dolgozat színvonalára.  Értékelés: adott szempontrendszer alapján

14  Elkészített esettanulmány/beszámoló,  Igazolás a 4, illetve 6 hét szakmai gyakorlat elvégzéséről,  Igazolás az előtanulmányok teljesítéséről (csak a 2010/2011. tanévben és utána kezdők).  A fenti dokumentumokat egybefűzve, névvel és a hallgatói Neptun-azonosítóval ellátva kell leadni a Környezetmérnöki Tanszék titkárságán.  A beszámoló leadásának elmulasztása, illetve a késedelmes leadás a tantárgy igazolásának megtagadását jelenti.

15  A vizsgált témakör nagy valószínűséggel TMDK dolgozatként, szakdolgozati témaként továbbvezethető  javasolt a szakmai gyakorlat időtartamát olyan időpontra tenni, mely még lehetővé teszi a vizsgált téma mélyebb kidolgozását.  Erasmus hallgatói mobilitás keretében szakmai gyakorlati ösztöndíj


Letölteni ppt "ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT ELVÉGZÉSÉHEZ KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK RÉSZÉRE Dr. Torma András Buruzs Adrienn."

Hasonló előadás


Google Hirdetések