Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben."— Előadás másolata:

1 A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben.
2006. februártól Tanító szak II. évfolyam 2. félév Félévzárás: KOLLOKVIUM

2 II/1, II/4, II/8, II/5, II/3, II/6, II/2, II/7
Levelezősöknek:

3 Az értékektől a gyakorlatig
Kompetenciák Ismeretek képességek attitűdök

4 Értékek Meghatározás: valaminek az a tulajdonsága, amely a társadalom és az egyén számára való fontosságát fejezi ki. Az értékek olyan elvont, kultúrafüggő eszmei objektivációk, amelyekben a dolgoknak az emberi létben betöltött szerepére és jelentőségre vonatkozó emberi tapasztalatok, ismeretek, vágyak és érzelmek fejeződnek ki valamely közmegegyezés, közös tudás eredményeként. A szociális befolyásolás – így a nevelés és oktatás – eredményeként alakulnak, és dinamikusan változnak az egyén pszichikus jellemzőiként létrejött értékorientációk. Az értékeke megjelenhetnek eszmékben, ideálokban, magatartásnormákban, együttélési, esztétikai elvekben, magatartásmodellekben, valamint alkotásban, munkatermékben. Az ÉRTÉK az értékelő alanynak az értékelt tárgyhoz való viszonyát tükrözi, érzelmi színezetű.

5 Kompetenciák Meghatározás: (alkalmasság), általában hozzáértést, szakértelmet (döntési illetékességet és / vagy kivitelezési felkészültséget) jelent valamely tevékenységi körben; a személyiségnek érzelmekkel, motivációs elemekkel átszőtt képesség-alapú tulajdonsága, amely döntő szerepet játszik az önkontroll funkciók és az autonóm magatartás kialakulásában. (Megfelelően képesített, alkalmas. John C. Maxwell)

6 Ismeretek képességek attitűdök
Ez az a szint, mely a gyakorlatban közvetlenül realizálódik és itt dől el, hogy a pedagógus szakmai minősítése milyen (tudatosság, következetesség, rugalmasság). A megfelelő értékorientációval megadja a szükséges reagálási irányokat a gyakorlat (órák) konkrét szituációiban.

7 A tanítók kompetencia alapú képzésének értéktételezése (hallgatók részére)
Alkalmazkodás Együttműkődés Elkötelezettség Jó kommunikáció Hozzáértés Megbízhatóság Fegyelmezettség Gyarapító Lelkesedés Elszántság Küldetéstudat Felkészültség Kapcsolatépítés Fejlődőképesség Önzetlenség Megoldásorientáltság Kitartás

8 1. Alkalmazkodás HA NEM VAGY HAJLANDÓ MEGVÁLTOZNI A CSOPORT ÉRDEKÉBEN, MAJD MEGVÁLTOZTAT A CSOPORT

9 A KÖZÖS GYŐZELMET KÖZÖS MUNKA ELŐZI MEG, VAGY
2. Együttműkődés A KÖZÖS GYŐZELMET KÖZÖS MUNKA ELŐZI MEG, VAGY „AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS – MEGSOKSZOROZÓDÁS” J.C. MAXWELL

10 FÉL SZÍVVEL NEM LEHET BAJNOKNAK LENNI,
3. Elkötelezettség FÉL SZÍVVEL NEM LEHET BAJNOKNAK LENNI, VAGY „HÉTKÖZNAPI EMBEREK, HA ELKÖTELEZETTEK, SZOKATLANUL NAGY HATÁST GYAKOROLNAK A VILÁGRA” J.C. Maxwell

11 4. Jó kommunikáció EGY CSOPORT SZÁMOS HANGBÓL ÁLL, AMELYEKNEK EGYETLEN LELKE VAN VAGY „GONDOLKOZZ ÚGY, MINT EGY BÖLCS, DE BESZÉLJ A KÖZEMBEREK NYELVÉN” William Butler Yeats

12 5. Hozzáértés AZ ÉLETMINŐSÉG EGYENES ARÁNYBAN ÁLL AZZAL, MENNYIRE AKARSZ KIVÁLÓ LENNI…, VAGY AZ EMBEREK ELFELEJTIK, HOGY MILYEN GYORSAN VÉGEZTÉL EL EGY FELADATOT – DE EMLÉKEZNI FOGNAK, HOGY MENNYIRE JÓL CSINÁLTAD) „…az ihlet könnyen jön. A megvalósítás a kemény dió. A csapatépítés éppen olyan fontos, minta termék megalkotása.” Bob Taylor (gitárkészítő)

13 „EGY CSAPAT AHHOZ A JÁTÉKOSHOZ FORDUL, AKI KÉSZEN ÁLL A FELADATÁRA”,
6. Megbízhatóság A megbízhatóság képessége több, mint egyszerű képesség. John C. Maxwell, VAGY „EGY CSAPAT AHHOZ A JÁTÉKOSHOZ FORDUL, AKI KÉSZEN ÁLL A FELADATÁRA”, „NE AZOKTÓL TARTS, AKIK ÉRVELNEK, HANEM AZOKTÓL, AKIK RAVASZKOKDNAK”.

14 A FEGYELEM AZ A TISZTÍTÓTŰZ, AMIBEN A TEHETSÉG KÉPESSÉGGÉ VÁLIK,
7. Fegyelmezettség A FEGYELEM AZ A TISZTÍTÓTŰZ, AMIBEN A TEHETSÉG KÉPESSÉGGÉ VÁLIK, vagy Ahol akarat van, ott a győzelem.

15 8. Gyarapító FELBECSÜLHETETLEN ÉRTÉKŰ, HA CSAPATTÁRSAINKNAK ÉRTÉKEKET TUDUNK NYÚJTANI vagy Az élet célja nem a győzelem. Az élet célja a növekedés, s annak másokkal való megosztása

16 A SZÍVED A CSAPAT ENERGIAFORRÁSA
9. Lelkesedés A SZÍVED A CSAPAT ENERGIAFORRÁSA vagy Lelkesültség nélkül még soha semmi nagy dolgot nem értek el

17 ÜGYELJ RÁ, HOGY MINDEN CSELEKEDETED SZÁMÍTSON! vagy
10. Elszántság ÜGYELJ RÁ, HOGY MINDEN CSELEKEDETED SZÁMÍTSON! vagy A nagy dolgokra kell gondolnod olyankor is, amikor a kicsinységekkel foglalkozol, hogy e kis dolgok is a megfelelő irányba haladjanak

18 11. Küldetéstudat A (NAGY) KÉP HARSÁNYAN ÉS VILÁGOSAN MUTATKOZIK MEG vagy A siker titka a célunk melletti állhatatos kitartás vagy Akinek az életben megvan a „miért”, az képes elviselni minden „hogyant”. (Fridrich Nietzsche)

19 12. Felkészültség A FELKÉSZÜLTSÉG JELENTI A KÜLÖNBSÉGET A NYERTES ÉS A VESZTES KÖZÖTT vagy A látványos eredményeket a láthatatlan felkészülés előzi meg vagy Jobb felkészülni, mint javítani

20 HA TE ELŐBBRE JUTSZ, MÁSOK IS HALADNAK
13. Kapcsolatépítés HA TE ELŐBBRE JUTSZ, MÁSOK IS HALADNAK vagy Sokan vagyunk, akik sikerünket egy kulcsfontosságú kapcsolatnak tulajdonítjuk

21 AHHOZ, HOGY A CSAPATODAT FEJLESZD, ELŐSZÖR ÖNMAGADAT KELL FEJLESZTENED
14. Fejlődőképesség AHHOZ, HOGY A CSAPATODAT FEJLESZD, ELŐSZÖR ÖNMAGADAT KELL FEJLESZTENED Vagy Úgy tanulj, mintha örökké élnél, úgy élj, mintha holnap meghalnál.

22 EGY CSAPATBAN NINCS HELYE ANNAK, HOGY „ÉN” vagy
15. Önzetlenség EGY CSAPATBAN NINCS HELYE ANNAK, HOGY „ÉN” vagy Amikor felhagysz azzal, hogy adjál, … akkor elérkezett az idő arra, hogy a fények kialudjanak

23 HATÁROZD EL, HOGY MEGTALÁLOD A MEGOLDÁST!
16. Megoldás-orientáltság HATÁROZD EL, HOGY MEGTALÁLOD A MEGOLDÁST! vagy Ne a hibát találd meg; találd meg az orvosságot

24 SOHA, SOHA, SOHA NE ADD FEL! vagy
17. Kitartás SOHA, SOHA, SOHA NE ADD FEL! vagy Távolba nézni egy dolog; odajutni egy másik Ahhoz, hogy elsőnek fejezd be, be kell fejezned

25 Érték Példa a kompetenciák feldolgozásához! 1. Alkalmazkodás
(HA NEM VAGY HAJLANDÓ MEGVÁLTOZNI A CSOPORT ÉRDEKÉBEN, MAJD MEGVÁLTOZTAT A CSOPORT) Kompetencia Tanulékonyság, érzelmi biztosság, kreativitás, alkotókészség, szolgálatkészség, pozitív szokások kialakítása, önelemzési képesség, tervezőkészség, előrelátás, ,…. „Aki semmit nem tesz másokért, az a saját énjét is tönkreteszi.”

26 Érték Példa a kompetenciák feldolgozásához! 2. 2. Együttműködés
(A KÖZÖS GYŐZELMET KÖZÖS MUNKA ELŐZI MEG, VAGY „AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS – MEGSOKSZOROZÓDÁS” J.C. MAXWELL ) Kompetencia Elfogadás, tolerancia, érdekelemzés, nem rivalizálás – segítés, pozitív attitűd a társakhoz, bizalom, gyanakvás elkerülése, figyelem a csoportra, önismeret, őszinteség önmagadhoz, jóindulat másokkal szemben, bizalom másokban, figyelemkoncentráció a csoportra, önzetlenség, értékelni más eredményét, saját eredmény megosztása másokkal, éld bele magad mások helyzetébe, igyekezd kiegészíteni a másikat, ne told magad előre erőszakosan

27 II/1, II/4, II/8, II/5, II/3, II/6, II/2, II/7

28 A kompetenciák csoportosítása
2. fogl. A kompetenciák csoportosítása A csoportosítás alapja: Motoros készségek Kommunikáció Kognitív teljesítmény Társadalmi hatékonyság Interperszonális kapcsolat

29 Motoros készségek munkabírás kitartás fizikailag,
fizikai felkészültség fájdalomtűrő képesség, monotónia tűrő képesség késznek lenni a cselekvésre cselekvőképesség (ha eljött az idő) cselekvőképesség tettrekészség fegyelmezett cselekvés rendszeres aktivitás jó munkaszokások kialakítása a megfelelő dolgot a megfelelő időben a megfelelő okból fegyelem = megteszem még ha kellemetlen is a félelmek, szorongások legyőzése cselekvéssel akarj cselekedni, hogy lelkesedhess légy tettrekész akarj többet tenni növeld a tervszerű cselekvések idejét minél tovább (heti, havi, félévi, évi), Célra koncentráló tevékenység

30 2. Kommunikáció fogalmazd meg legfontosabb értékeidet
konfliktus megoldására törekvés segítsd mások elköteleződését fegyelmezd érzelmi kitöréseidet igyekezd kiegészíteni a másikat éld bele magad mások helyzetébe kérdezz őszinte érdeklődéssel dicsérj másokat, dicsérj mást, tudj hallgatni gyors reagálás a konfliktusra konfliktusmegoldás írásos rögzítése elfogadás ne mondj olyat, amit később megbánnál tanulj meg nemet mondani végy részt a csapat küldetésének megfogalmazásában találj másban pozitívumot és beszélj róla

31 3. Kognitív teljesítmény
1 taktikai gondolkodás, helyzetelemzés, feladatmeghatározás, következetesség, büszkeség mértékkel tapasztalatszerzés, kiértékelés, Kitartás gondolatban, érzelmileg gondolati tervezés a változtatásról gondolkodás szokássá fejlesztése ne keseredj el a problémamegoldás tapasztalatának beépítése pozitív tapasztalatgyűjtés, tudatos önfejlesztés képessége, önkontroll, szilárd elhatározás képessége új gondolkodási stratégia alkalmazása, ötletezés, elrugaszkodás a megszokott sémáktól, Megoldás-orientáltság, önnevelés a problémamegoldás irányába, a problémamegoldás gyakorlása, önfejlesztés Vágy a célért, elszántság, fegyelmezettség, önismeret, célkövetés, a fejlesztendő terület kijelölése, tanulási alkalom keresése, tanulás-fejlesztés szokássá válása, a tudásért-fejlődésért tanulj, ne díjazásért, karrierváltoztatás a személyes fejlődés érdekében történjen stratégiai gondolkodás akaraterő magabiztosság fejleszteni akarás!, felkészülés, a tanulás életvitelbe illesztése, elmélkedés – meditáció (135.o.) önelemzés, önértékelés, Önfejlesztés képessége, alkalmasságra törekvés alkalmazóképes tudás növelése értsd meg és fogadd el mások értékeit teremts és adj át értékeket, ezzel fejlessz másokat a teljes folyamat átgondolásának képessége előrelátás,

32 2 energiamozgósítás képessége, hit, tartós érzelem Felelősségvállalás saját döntésért elhatározott pozitív beállítódás törekedj a minőségre a hit erejének érzése hit a csoportban- ömagadban pozitiv attitűd nem adhatsz át olyat, ami benned nincs meg, tehát fejleszd magad pozitív szokásokat alakíts, helyzetelemzés képessége, türelem, hosszú távú elkötelezettség, ÖNVIZSGÁLAT KÉPESSÉGE elemzés képessége fedezd fel erősségeidet, gyengéidet, ezek alapján tervszerű napirend következetesség, tudatosság, felelősségtudat, elkötelezettség életcél legyen a meghatározó, önismeret (erősségek, gyengeségek), céltudatosan a jó dolgaidat csináld, tervezd a tevékenységeidet (állíts fel a célok alapján prioritásokat) tevékenységeidet fókuszáld összefüggések meglátásának képessége következetesség fegyelmezett gondolkodás tervezés, következetesség, elemzés, a fő célok szem előtt tartása Kitartás beleélés a végtermékbe (jelen esetben a tanítási órába) dönteni tudás vmi mellett mert kell, végy egy feladatot, ami meghaladja képességeidet meggyőződés tartása viszontagságos helyzetben (ne értékeld minduntalan át a csoporthoz tartozásod helyzetét) őszinteség önmagadhoz önfegyelem, a lustaság kerülése a rendszeres gondolati rendteremtés képessége a cél megértése és elfogadása érdekelemzés előrelátás önkéntesség tervezőkészség kitartás Érzelmi biztosság érzelmi kontroll kezdeményezőkészség,

33 hit a közös és saját munkában,
koncentrálóképesség, napi gyakorlatba építés (pozitív hozzáállás (nehézség = lehetőség), önbizalom, önismeret,) Problémaérzékenység elemzőkészség lelkesedés tudatos indítékszelekció vágy gerjesztése kockáztatás az újítás érdekében erősségeim-gyengeségeim ismerete megbízható szakmai ismeretek önismeret (használd ki amid van önelemzési képesség pozitív szokások kialakítása figyelemkoncentráció a csoportra jó ítélőképesség következetes munkavégzés célorientáltság a gondok nehézségek de csak te csinálsz belőlük problémát megoldásra koncentráló attitűd kialakítása a részletek kezelése türelem a részletek iránt rendszeresség a feladatok ellátásában saját lehetőségünk szintjén elkötelezettség a minőség iránt világos indítékok (a csoportérdek megelőzi az egyénit) a csapatban a legjobb formádat nyújtsd nehézség elviselésének képessége, akaraterő, akaratmegfeszítés képessége, sikerorientáltság, hit a közös és saját munkában, átgondolni cselekedeteid pozitív hatásait Alkotókészség fegyelmezett érzelmek önfegyelem, Nagylelkűség Nagyvonalúság nemeslelkűség, lovagiasság, udvariasság, jólelkűség, bőkezűség, jótékonyság, lojalitás, becsületesség, jóhiszeműség, méltányosság, a feladatok mindenáron való megoldására törekvés adakozás képessége Kreativitás érdeklődés önismeret, önismeret, ÖNISMERET önnevelés, önnevelés önkontroll az érzelmek felett Önuralom ÖNVIZSGÁLAT KÉPESSÉGE Tanulékonyság Hit hit a megoldhatóságban pozitív hozzáállás 3

34 4 önismeret, önvizsgálat képessége, hatékony munkavégzés, képesség a nagyobb erőfeszítésre, szervezettség az életvitelben, munkaszervezés, tervezés, áttekintőképesség, tisztesség, döntésképesség, munkában a versengés lehetőségeinek keresése

35 4. Társadalmi hatékonyság
1 a saját érdek háttérbe szorítása, akard nyitottan a kapcsolat kialakítását, ismerd el mások teljesítményét, örülj mások sikerének Kiértékelés képessége a tervezés képessége kompromisszumkészség, A csoport céljainak elfogadása Szolgálatkészség felelősségvállalás a közösségért felelősségtudat a közösségért közös célok elfogadása a gyanakvás elkerülése értékelni más eredményét kritika elviselése bátorság merj kockázatot vállalni nyitottság figyelem a csoportra bizalom, bizalom kezdeményezőkészség jóindulat másokkal szemben ne áldozz fel hosszú távú előnyöket, rövid távúak miatt kiszámíthatóság ne told magad előre erőszakosan igény a jobbá válásra, a változtatás igénye és az arra való alkalmasság, nyitottság a taníthatóság irányába bizalom másokban ne akarj túlzottan független lenni más érdekének szem előtt tartása tanulj meg fegyelmezetten szolgálni, gyakorold a kisebb szerepeket is csoporton belül (nem saját érdek szerinti) pozicionálás Érzelmi szilárdság szociális érzékenység tudj áldozatot hozni rendszerszemlélet a fejben, a környezetben ne a problémán hanem a megoldáson gondolkodj hozzáállás kitartás, állhatatosság, a csoport vezetőjének elfogadása, áldozathozatal, áldozatvállalás,

36 4. Társadalmi hatékonyság
2 szavahihetőség az átlagnál többre törekvés A dolgok jobbá tevésének szándéka ön- és a környezet elemzésének képessége őszinteség figyelem a várhatóan legbonyodalmasabb kapcsolatokra a feszültség gyors megoldására törekvés A kapcsolatok kiszélesítésére törekvés elkötelezettség tégy azért, hogy legyen a csapatnak küldetése tégy azért, hogy a csapat értékei, céljai, küldetése, gyakorlata egységbe kerüljön, csapatod küldetése jól megfogalmazva mindig előtted legyen közös élmények, tapasztalatok szerzése BIZALOM

37 5. Interperszonális kapcsolatok
a megbízhatóság akarása megértés Bizalom a csoport tagjaiban Önzetlenség, önzetlenség hit másokban szolgálj másokat késztess erőfeszítésre a határok figyelembevételével nem rivalizálás – segítés Tolerancia Elfogadás gyanakvás elkerülése saját eredmény megosztása másokkal (LEMONDÁS) pozitív attitűd a társakhoz Mások megbecsülése ismerd meg a környezetedben élőket vagy a rád bízottakat lelkesíts Mások megbecsülése különösen nehézségek idején nyitottság a másik felé igény a másik megismerésére kölcsönösség (adni – kapni) az együttlét öröme törődés a másikkal fókuszálj másokra

38 FELADAT : a 3. órára Kijelölni a legfontosabbnak ítélt kompetenciákat.
Kijelölni a tanító munkájában legfontosabbnak ítélteket. „Én” és a kijelölt kompetenciák viszonya (Gyengeségeim - Erősségeim) Az óra anyaga és a kompetenciák viszonya, nevelési cél a z órán!

39 A saját kompetenciagyűjtemény feldolgozása.
1. Fontossági sorrend + 2. Fontossági sorrend (fejleszteni kívánt) - 3. A tanító számára legfontosabb kompetenciák 4. Gyengeségeim – erősségeim 5. Az óra anyaga és a kompetenciák viszonya

40 A meglévő kompetenciák
3. Óra (II/1,II/4) A meglévő kompetenciák Problémamegoldó képesség Elrugaszkodás a megszokott sémáktól Szavahihetőség Célkövetés Kreativitás Előrelátás Következetesség Megértés Önuralom Az ember tisztelete Magabiztosság Határozottság

41 13. Fejleszteni akarás 14. Kölcsönös tisztelet megadása 15. Önvizsgálat képessége 16. Akaraterő 17. Tettrekészség 18. Pozitív hozzáállás 19. Előrelátás képzelet szakmai tudás tapasztalat célkövetés körülmények ismerete

42 A fejlesztendő kompetenciák
Magabiztosság Munkabíró-képesség Fizikai kitartás Fájdalomtűrö képesség Monotóniatűrő képesség Akaraterő Önfegyelem 3.

43 1. Egy konkrét óráról vett példa a kongruens kompetencia fejlesztési feladathoz!!! Törpe járás 30 m A tanító fejlesztési feladatai Képességfejlesztő hatás a comb,csípő izomereje = célkitűzés (hivatástudat, beleérző képesség, együttérzés, fejleszteni akarás) = anatómiai ismeretek, tapasztalat Szükséges akaraterkölcsi tulajdonságok akaraterő (ha van? Ha nincs!) fájdalomtűrő képesség önfegyelem kitartás céltudatosság hit bizalom A fejlesztés lehetséges módszerei = biztatás, együttérzés kifejezése, bátorítás, dicséret = elviselésre biztatás, együttérzés kifejezése, dicséret = bátorítás, a csökkenő távolság közlése, együttérzés, = higgy önmagadba, jót akarok neked, dicséret, nyilvános kiemelés, = elfáradás nélkül nincs fejlődés!

44 2. Egy konkrét óráról vett példa a kongruens kompetencia fejlesztési feladathoz!!! Gimnasztikai gyakorlatok A tanító fejlesztési feladatai Képességfejlesztő hatás az izomzat és a keringés bemelegítése = célkitűzés (hivatástudat, beleérző képesség, együttérzés, fejleszteni akarás, jó szakmai kommunikáció) = anatómiai ismeretek, tapasztalat, Szükséges akaraterkölcsi tulajdonságok tudatosság (Ha van? Ha nincs!) az előírásokhoz tartás önfegyelem kitartás céltudatosság esztétikai érzék ritmustartás együttmozgás öröme A fejlesztés lehetséges módszerei = biztatás, együttérzés kifejezése, bátorítás, dicséret, hangulatos, jó vezénylés = az egyöntetűségre biztatás, elviselésre biztatás, együttérzés kifejezése, dicséret = bátorítás, erőfeszítésre ösztönzés, együttérzés, a hasznosságra rámutatás, = higgy önmagadba, jót akarok neked, dicséret, nyilvános kiemelés, = pontosság nélkül nincs fejlődés!

45 4

46 Zárthelyi dolgozat 2006. február 28-29-30
4. óra Zárthelyi dolgozat február A./ A tanító részére szükséges legfontosabb kompetenciák! B./ Milyen lehet és milyen nem lehet egy pedagógus?

47 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/1 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI empátia kreativitás Jó kommunikatív képesség kompromisszumkészség igazodás a tananyaghoz egyéni bánásmód (felmérés) konfliktus megoldására törekvés céltudatosság Motiváció ŐSZINTESÉG Döntésképtelenség Önuralom hiánya Határozatlanság Rugalmatlanság Empátia hiánya Negatív diszkriminácó Kiégett (unalom, céltalan, csalódottság, magánéleti probléma, nem tudja megvalósítani a céljait, csalódott, rossz a közösség) Nem kreatív Nem kitartó Nem elkötelezett Rossz ítélőképesség SABLONOS ÖNISMERET

48 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/4 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI Empátia Magabiztosság Jó előadókészség Tudatosság Pedagógiai felkészültség Tantárgyi ismeretek Rugalmasság Kreativitás Türelem Figyelemmegosztás Önelfogadás felkészületlenség Bizonytalan Lustaság Motiváció hiánya a fejlesztésre Képtelen megújulni Távolságtartó Önbizalomhiány Ingerlékeny Kivételező Türelmetlen Cinikus Következetlen Önismeret - önkritika

49 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/8 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI Önkontroll Türelem Következetesség Előrelátás Tudatosság Felelősségtudat Kreativitás Fejleszteni akarás Elszántság Tolerancia Az ember tisztelete Agresszió Megbízhatatlanság Határozatlanság Bizalmatlanság Érzelmi instabilitás Humorérzék hiánya Szaktudás hiánya Túlzott engedékenység Elzárkózás Önismeret - ö

50 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/5 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI Magabiztosság Következetesség Kreativitás Elfogadás, tolerancia Problémamegoldás Céltudatosság Felelősségtudat Megbízhatóság Nyitottság Érzelmi szilárdság, hit Szakmai felkészültség Elkötelezettség Elhivatottságot 1. Kivételező 2. Gyanakvó 3. Bizonytalan 4. Egoista 5. Teljesíthetetlen elvárásai vannak 6. Engedékeny 7. Kaméleon 8. Gáncsoskodó, bosszúálló 9. Diktátor 10. Önismeret - önkritika

51 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/3 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI Empátia Együttműködő Kommunikáció Következetesség Türelem, humor Önuralom Határozottság Szakmai tudás Céltudatosság Problémakezelés Minta, modell Hiteles Toleráns, elfogadás Kivételezés Túlzott szigor Rossz kommunikáció Cinizmus Irreális elvárások Autokrata Előrelátás hiánya Elfogultság Kiszámíthatatlanság Elutasító Kétszínűség Következetlenség Ö - ö

52 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/6 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI Konfliktuskezelés volt. Kivételezés Önismeret - önkritika

53 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/2 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI Előítéletes Felszínes Felkészületlen Haragtartó Nagyképű Indulatos Megbízhatatlan, szavahihetetlen Ápolatlan Mogorva Empátia Pozitív hozzáállás Szakmai tudás Tolerancia Hatékony, rugalmas Elkötelezett Jó kommunikáció Humorérzék Szavahihető, Megbízható Kreatív Reális Magabiztos Kiállás Önismeret - önkritika

54 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI
Ii/7 A PEDAGÓGUS POZITÍV – NEGATÍV TULAJDONSÁGAI 1.Empátia Kreativitás Kommunikáció Tolerancia Tárgyi tudás Következetesség Problémamegoldás Határozottság Szervező készség Igazságosság Felkészületlenség Bizonytalanság Teljesítménycentrikusság Rugalmatlanság Önbizalomhiány Kivételezés Objektivitás hiánya Lekezelő Kiégett Kiszámíthatatlan Érzelmi labilitás Önismeret - önkritika

55 Szakmai felkészültség 5 Tolerancia 5 Tudatosság 2 Türelem 3
A pedagógus pozitív tulajdonságai összegzett hallgatói vélemény szerint Céltudatosság 3 Empátia 5 Elkötelezett 4 Felelősségtudat 2 Kommunikáció 5 Következetesség 4 Kreatív 6 Magabiztos 4 Hatékony, rugalmas 2 Szakmai felkészültség 5 Tolerancia 5 Tudatosság 2 Türelem 3 Problémakezelés 4 Pedagógiai felkészültség 5 Egyéb (az ember tisztelete, előrelátó, humorérzék, igazságosság minta, modell, motivált, figyelemmegosztó, szavahihető, megbízható, jó kiállású, határozottság, Önelfogadó, önkontroll, önuralom, őszinteség)

56 A pedagógus negatív tulajdonságai összegzett hallgatói vélemény szerint
Felkészületlen 4 (szaktudás hiánya) Határozatlan 4 (bizonytalan) Kivételező 6 (negatív diszkrimináció) Túlzott elvárások 4 (irreális elvárások) Kiégett 3 Önbizalomhiány 2 Érzelmi labilitás 2 Rugalmatlanság 2 Objektivitás hiánya 4 (kaméleon, elfogult) Kiszámíthatatlan 4 Következetlen 2 Lekezelő 2 (nagyképű) Lusta, kétszínű, előítéletes, felszínes, haragtartó, indulatos, ápolatlan, cinikus, elutasító, mogorva, gyanakvó, egoista, gáncsoskodó, elutasító, diktátor, agresszív, humorérzék hiánya, bizalmatlan, elzárkózó, cinikus, türelmetlen, ingerlékeny, távolságtartó, megújulni képtelen, sablonos

57 Beadandó dolgozat 2006. március 30-ig.
A pozitív és negatív tulajdonságokból 5-5-öt kell kidolgozni összetevők szerint és példák alkalmazásával is. Hétfő 10 óra csoportnak: április 3.


Letölteni ppt "A KOMPETENCIA alapú képzés elmélete a testnevelésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések