Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi a regionális politika? A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere abból a célból, hogy a térelemek és a területi struktúrák fejlődését szolgálja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi a regionális politika? A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere abból a célból, hogy a térelemek és a területi struktúrák fejlődését szolgálja."— Előadás másolata:

1 Mi a regionális politika? A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere abból a célból, hogy a térelemek és a területi struktúrák fejlődését szolgálja. Tudatos fejlesztési politika

2 Mi a régió? Régió: környezetébe beágyazott intézmény: hatalmi politikai tér társadalmi tér gazdasági tér természeti tér

3 A régió mindig besorolható területi szintekbe: Pl.Globális Európai Unió Országterületi szintjei Természetvédelem Egészségügy OktatásiRégió Megye Város Szakterületekinterdiszciplináris megközelítés: A regionális tervezés minden szakterületet át kell, hogy fogjon.

4 A regionális politika megjelenése Térben és időben különbözik Példák: XX. sz. eleje: Nagy Britannia: 1909. Lakás- és Várostervezési tv. 1928. Ipari Áttelepítési Tanács 1934. Speciális Térségek Törvénye II.v.h. után: átfogó regionális fejlesztési programok 70-es évek: reg. pol. a társadalom- és gazd.politika része 80-as évek: területi egyenlőtlenségek mérséklése innováció széles terjesztése

5 Reg. fejlesztési célok eszközei: 1.Pénzügyi ösztönzők (tőkejuttatás, költségvetési támogatás, stb..) 2.Központi szabályozás: áttelepítés, területi tervezés, stb... 3.Infrastrukturális beruházások (közl. hálózat, ipari parkok, beruházás barát környezet)

6 A modern és posztmodern regionális politika Dichotómia Regionális növekedés Centralizált, államilag irányított Interregionális újraelosztás Fejlesztési irányok: –Anyagi tőke –Növekedés –Feldolgozóipar –Projektek –Néhány nagyvállalat és projekt Beavatkozási területek: - földrajzilag lehatárolt „probléma térségek” - „tervezett növekedési centrumok Többoldalú Regionális innováció Decentralizált lokális és regionális szint Belső regionális forrásmobilizálás, Információ, innováció, technológia Flexibilitás (minőségi elemek) Szolgáltatások, ágazatok közötti kapcsolatok Programok Kis- és középvállalkozások Gyorsan változó, folyamatosan alakuló „probléma térség” Spontán helyi forrás mobilitás

7 Kínálatorientált regionális politika, mint a postmodern regionális politika egyike A térséget kívülről, a külső hatótényezők felől érkező impulzusok, külső feltételek, lehetőségek és korlátok felől közelítve fejlesztjük Kedvező gazdasági környezet kialakítása: termelői és fogyasztói infrastrukturális beruházások az elérhetőség biztosítása termelést kiszolgáló létesítmények telepítése gazdasági egységek letelepedését ösztönző kedvezmények

8 Kínálatorientált regionális politika veszélyei Erőltetett infrastruktúra fejlesztés – kihasználatlan kapacitás Területidegen gazdasági egységek – szempontjuk a költségtakarékosság Új gazdasági egységek nehezen integrálódnak – idegen test Integráció hiánya a munkaerőre, településre, település- bevételekre Integráció nélkül – nagyfokú mobilitás Újabb engedmények kikényszerítése

9 A keresletorientált regionális stratégia, mint a postmodern regionális politika egyike A térséget egységes egészként kezelve, annak belső sajátosságaiból, a térségből kifelé indulva, egyre jobban kifelé haladva, mind több külső tényezőt figyelembe véve – a belső erőforrásokra támaszkodva fejlesztési stratégiát alkotni. Fő jellemzője: területi hálózatok alakítása térségi együttműködések serkentése, hálózat fejlesztés decentralizáció és hálózatok összekapcsolása

10 A keresletorientált regionális stratégia, mint a postmodern regionális politika egyike A megvalósítás elemei: hálózatok innovációs milliő agglomerációs hatás klaszterek és szinergiák

11 Hálózatok A hierarchikus rendszerek nem rugalmasak, nehezen reagálnak A telephelyek autonómiáját növelni kell A helyi, a területi szint szerepének növelése A hálózatok területi rendszerbeli formációi: régiók A hálózatok gazdasági formációi: klaszterek

12 Innovációs milliő területi gazdaság versenyképességének növelése földrajzi hely meghatározó szerepe – humán tőke kialakulása különböző területi szerkezetekben: - metropoliszok területén - nagyvárosokban - megújult ipari térségekben - fejlődési pólusokban - határ menti térségekben - rurális térségekben

13 Agglomerációs hatások pozitív externáliák (Marshall 1922): egyazon ágazathoz tartozó termelők koncentrációja eredményezheti Urbanizációs előny: - kedvező közlekedési és infokommunikációs infrastrukturális ellátottság - széleskörű üzleti és piaci szolgáltatások -kulturális szolgáltatások Urbanizációs hátrány: -túlzsúfoltság -bűnözés -környezetszennyezés -magas telekár -magas bérköltség Lokalizációs előny ipari és gazdasági egységek földrajzi koncentrációja termelést segítő szolgáltatások koncentrációja

14 Klaszterek és szinergiák Klaszterek: -lokalizált gazdasági előnyök - agglomerációs hatás fejlettebb formája Területi szinergia: termelési koncentráció következménye Specializáció – dezintegráció: - vertikális dezintegráció - horizontális dezintegráció – újabb koncentráció irányába hathat - nem gazdasági tényezők

15 Regionális politika eszközei (Klaasen, Vanhove szerint) Infrastruktúra támogatások - telephelyi, települési, regionális Pénzügyi támogatások – beruházási tám, kamatvisszatérítés, adókedvezmény, kedvezm. hitelek Korlátozó intézkedések – irányított telephelyválasztás Kormányzati hivatalok decentralizációja – főváros túlzsúfoltságának csökkentése Állami beruházások allokációja – erős reg. pol. eszköz (Olaszország) Beruházási támogatások – összekötő a régiók és az erőforrások között Kedvezményes hitelek – beruházási bankok eszköztára Adómentesség – adókedvezmény, gyorsított amortizációs kulcs Regionális foglalkoztatási prémiumok – magas munkanélküliség, bérköltség átvállalás Ipari telephelyek, építési engedélyek előkészítése – közművesítés. környezeti kármentesítés

16 A regionális politika koordinációs eszközei (Amstrong és Taylor) a központi, a regionális és a helyi önkormányzatok intézkedéseinek összehangolása EU és a tagállam regionális politikájának összehangolása mikro- és makroökonómiai eszközök összehangolása – infrastruktúra kiadások összehangolása a beruházási ösztönzőkkel a különböző mikroökonómiai eszközök összehangolása – képzési támogatás és beruházási ösztönzők

17 Regionális politika makroökonómiai eszközei Kereskedelmi, költségvetési, monetáris politika decentralizálása – régiókra való átruházása Regionális diszkriminatív kereskedelmi politika: depressziós térségekben koncentrálódó ágazatok termékei Regionális diszkriminatív monetáris politika: kedvezményes hitelek adott területen - torzíthat Automatikus stabilizátorok: bevételi oldalon: szja, tb járulék, kiadási oldalon: köztisztviselők, közintézmények költségei Egyedi kormányzati döntések: pozitív diszkriminancia pl. közbeszerzési tendereknél

18 Mikroökonómiai eszközök Tőke mobilitás Adminisztratív szabályozások a telephelyek kiválasztására Tőkepiacok hatékonyságát javító intézkedések, pl. hitelgaranciák Műszaki fejlesztést támogató intézkedések: K+F támogatás Termelésösztönző támogatások (pl. exporttámogatás CAP) Tőke megtelepedést szolgáló támogatások: adókedvezmények, kamatkedvezmények, stb... Kedvezményes energia- és szállítási támogatás – EU már nem támogatja Munkaerő mobilitás Munkavállalók támogatása A munkaerő helyben tartásának támogatása Munka földrajzi mobilitásának hatékonyságát növelő intézkedések (ez már nem jellemző az EU-ra)


Letölteni ppt "Mi a regionális politika? A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere abból a célból, hogy a térelemek és a területi struktúrák fejlődését szolgálja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések