Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar igazolványok, magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói bejegyzésére, visszavonására vonatkozó eljárás, valamint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar igazolványok, magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói bejegyzésére, visszavonására vonatkozó eljárás, valamint."— Előadás másolata:

1 A magyar igazolványok, magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói bejegyzésére, visszavonására vonatkozó eljárás, valamint a kérelem benyújtásában való közreműködés

2 Az előadás témakörei A magyar igazolványa, magyar hozzátartozói igazolvány A pedagógus és oktatói kedvezmény A pedagógus és oktatói kedvezmény igénylésének szabályai Illetékességi szabályok A pedagógus és oktatói kedvezményre való jogosultság igazolása a magyar igazolványban A pedagógus és oktatói kedvezményre való jogosultság igazolása a pótfüzetben A kedvezményre jogosító igazolás átadásának szabályai Az érvényesítő matricák kezelése

3 A magyar igazolvány bevezetésének célja A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolványa intézményét a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény vezette be. A törvény nagymértékben hozzájárult a szomszédos államokban élő magyarság szülőföldön való megmaradása és gyarapodása feltételeinek kiszélesítéséhez, kulturális és nyelvi identitása megőrzésének támogatásához.

4 A kedvezménytörvény megalkotásának elvei A törvénnyel kapcsolatos előkészítő, tervező és kodifikációs munka során öt gyakorlati politikai szempont érvényesült: Az uniós csatlakozás és az európai integrációs folyamat hatásai A Kárpátmedencében eredeti településterületén élő kisebbségi magyar közösségek és Magyarország nyolc évtizeden keresztül gyakorlatilag rendezetlen viszonyának rendezése. Átfogó, normatív elemeket tartalmazó támogatási rendszer megalkotása vált szükségessé. A negyedik szempont a törvény nemzetközi jogi, uniós kritériumoknak való megfeleltetése jelenti A kisebbségi magyarok közösségeket befogadó szomszéd államok közreműködésének egyetértésének a biztosítását jelölhetjük meg.

5 A pedagógus és oktatói kedvezmény Az alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus vagy oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus és oktatói kedvezményre jogosult. A részletes szabályokat a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza.

6 A pedagógus kedvezmények adatai a Szövetség a Közös célokért adatai alapján

7 Utazási kedvezmények a Magyar Köztársaság területén a belföldi helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközökön - vasúti utazás esetén annak 2. kocsiosztályán 90 %-os menettérti utazási kedvezményre jogosult a belföldi helyközi tömegközlekedési eszközön a Magyar igazolvánnyal rendelkező személy évente négy alkalommal, csoportos utazás esetén a 18 éven aluli, Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezők legalább tíz főből álló csoportja, és a velük utazó két nagykorú kísérő évente egy alkalommal.

8 Kulturális kedvezmények Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezők jogosultak bármely állami fenntartású nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, és ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: a) könyvtárlátogatás, b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, c) az állományfeltáró eszközök használata, d) információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, e) beiratkozás esetén a nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése a könyvtár használati szabályzatában meghatározott feltételek szerint.

9 Pedagógusok szakkönyv vásárlási kedvezménye A határon túli pedagógusok és oktatók évenként a költségvetési törvényben kötött felhasználású támogatásként hozzájárulást vehetnek igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók, stb.) vásárlásához.

10 A pedagógus és oktatói kedvezmény igénylésének szabályai A jogosultságról az Oktatási Hivatal dönt. Az eljárásban közreműködő hatóságként járnak el a külképviseletek, illetve a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. A pedagógus és oktatói kedvezményre való jogosultság megállapítását a határon túli pedagógusnak, oktatónak a külképviseleten benyújtott kérelmében kell kérnie. A kérelem hiánytalanságának ellenőrzése, az elektronikus feldolgozásra alkalmas kérelem előállítása, az elbíráló hatósághoz való továbbítása a külképviselet feladata. A kérelmet önállóan lehet előterjeszteni, ha a kérelmező már rendelkezik magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal, de pedagógus és oktatói kedvezményre való jogosultság megállapítására vonatkozó igény a magyar igazolvány, a magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelemmel egyidejűleg is benyújtható.

11 A kérelem mellékletei A pedagógus kedvezményre való jogosultságot a pedagógusi, tanítói, óvodapedagógusi végzettséget igazoló oklevéllel, és az ilyen munkakör betöltését igazoló okirattal kell igazolni. Az oktatói kedvezmény esetén a felsőfokú végzettséget, és azt kell hitelt érdemlően igazolni, hogy a kérelmező felsőoktatási tevékenység ellátására irányuló munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban áll. A kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a magyar igazolványa, vagy az erre irányuló kérelem számét, a kérelem kiállításának helyét és idejét, annak az oktatási intézmény nevét, címét,amellyel a kérelmezői pedagógusi, oktatói jogviszonyban áll, a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást.

12 Illetékességi szabályok 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal, Győr : A Szlovák Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal, Pécs: A Horvát Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal, Szeged: A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal, Miskolc: A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala, Budapest: Jogosultak, a lakóhelyüktől függetlenül Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal, Nyíregyháza: Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

13 Illetékességi szabályok 2. Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal, Debrecen: Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak Békés Megyei Közigazgatási Hivatal, Békéscsaba: Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal, Salgótarján: A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak Zala Megyei Közigazgatási Hivatal, Zalaegerszeg: A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal, Kaposvár:A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal, Tatabánya: A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal, Kecskemét: A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

14 A pedagógus és oktatói kedvezményre való jogosultság megállapítása Az Oktatási Hivatal hatáskörei: Dönt a kérelemről Nyilvántartást vezet Értesíti a KEKKH-t a kérelem benyújtásáról, sorszámáról A hivatal a hatáskörében a Ket-nek megfelelően jár el, azonban az első fokú döntése ellen fellebbezni lehet az oktatásért felelős miniszterhez.

15 A kérelem elutasításának esetei Az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelmet: ha a kérelmező a Szátv. 10.§ alapján nem jogosult a diákkedvezményre (nem áll oktatói, pedagógusi munkaviszonyban, munkavégzésre álló egyéb jogviszonyban) ha kérelmezőnek van már érvényes bejegyzése, vagy nincs magyar igazolványa, vagy nem jogosult rá.

16 A jogosultság visszavonása, megszűnése, törlése A hivatal a már megállapított jogosultságot visszavonja ha magát a magyar igazolványt visszavonták, ha a kérelmet el kellett volna utasítani, vagy ha a jogosult maga kéri. A jogosultság megszűnik: ha a Hivatal visszavonta a jogosultság megállapítását vagy az igazolvánnyal visszaéltek (másra átruházták, és jogosulatlanul felhasználták) A Hivatal a jogosultság megszűnését bejegyzi a nyilvántartásba.

17 A pedagógus igazolvány érvényessége A pedagógus és oktatói kedvezmény iránti jogosultság érvényessége időhöz kötött, a tanév befejezését követő október 31-én lejár, de évenként megújítható. - A pedagógus és oktatói kedvezmény iránti való jogosultság megállapítását minden tanévben újra kell kérni.

18 A magyar igazolványra nem jogosultak, de a szomszédos állam alap-, közép-, felsőfokú oktatási intézményében a magyar nyelvet vagy a magyar kultúra tárgyában oktatókra vonatkozó szabályok Azokra, akik magyar igazolványra nem jogosultak, de a szomszédos állam alap-, közép-, felsőfokú oktatási intézményében a magyar nyelvet vagy a magyar kultúra tárgyában oktatnak kérelmezhetik a pedagógus és oktatói kedvezményre való jogosultság megállapítását. A jogosultság megállapításának feltétele a külképviselet igazolása, amelyet az oktatási intézménynek a munkaviszonyról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló igazolása alapján állítanak ki. Esetükben a kedvezményre való jogosultság tanúsítására szolgáló igazolás személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

19 A pedagógus kedvezmény igazolása a magyar igazolványban 2. melléklet Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató A 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus és oktatói kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezmények igénybevételének rendjét illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. Az igazolvány 18- 22. belív oldalai Pedagógus- és oktatói kedvezmények Az érvényesítő matrica helye: Bejegyzés dátuma: Aláírás: Sorszám: P.H.

20 A pedagógus kedvezmény igazolása magyar igazolvánnyal 2. Az igazolvány 17. belív oldala 3. melléklet Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató A 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

21 A pedagógus kedvezmény igazolása pótfüzettel A pótfüzet 12. számozott oldala Pedagógus- és oktatói kedvezmények Tájékoztató A 2001. évi LXII. törvény 12. §-a értelmében a törvény 1. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató a Magyar Köztársaság területén pedagógus- és oktatói kedvezményekre jogosult. A határon túli magyar pedagógusokat és oktatókat megillető utazási kedvezményeket illetően a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók. A pótfüzet 13-14. számozott oldalai Pedagógus- és oktatói kedvezmények Az érvényesítő matrica helye: Bejegyzés dátuma: Aláírás: Sorszám: P.H.

22 A magyar igazolvány, a pedagógus és oktatói kedvezményre jogosító igazolás átadása A jogosultságot a külképviselet vagy a közigazgatási hivatal jegyzi be a kérelmező magyar igazolványába, vagy pótfüzetébe. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy hol kívánja átvenni az igazolást.

23 Az igazolványok átvételének igazolása A jogosultság igazolása az érvényesítő matricának a magyar igazolványba, vagy a pótfüzetbe történő beragasztásával, és a bejegyzés lebélyegzésével történik. A bejegyzés igazolását a kérelmező személyesen, meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője útján veheti át. Az átvételt az ezt tanúsító nyomtatvány aláírásával igazolja a jogosult. A közreműködő hatóság bejegyezi a nyilvántartásba az átvételt.

24 Az érvényesítő matricák kezelése Az érvényesítő matricákat közreműködő hatóságok rendelik meg a készítőtől, aki a megrendelő költségére küldi meg azokat, a megrendelés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül. A közreműködő hatóságok ellenőrzik a matricák épségét, ennek megtörténte után, az átvételt követő 3 munkanapon belül, a R. 16.§ (2) bek. c) pontjában meghatározott nyomtatvány egyik példányán sorszám szerint igazolja az átvételt, és visszaküldi a készítőnek.

25 A kedvezménytörvény bevezetésének gazdasági hatásai A költségeket 2002-ben becsülték meg A becslés során kétmillió magyar igazolvánnyal számoltak. A költségeket 2002. évi árakon mintegy 16-17 milliárd forintra becsülték A kiadások egy részére a vendégmunkások többlet-GDP termelésének adótartalma (a költségvetésbe kerülő rész) a nettó kiadásokat mintegy 2 milliárd forinttal csökkenti, tehát a tényleges költségvetési teher 14-15 milliárd forint körül volt várható.


Letölteni ppt "A magyar igazolványok, magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói bejegyzésére, visszavonására vonatkozó eljárás, valamint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések