Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földstatikai feladatok megoldási módszerei. Alaptörés vizsgálata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földstatikai feladatok megoldási módszerei. Alaptörés vizsgálata."— Előadás másolata:

1 Földstatikai feladatok megoldási módszerei

2 Alaptörés vizsgálata

3 Síkalapok alatti talajtörés

4 A törőerő meghatározásának alapjai Elméleti megoldás sávalap központos, függőleges terhelése Modellkísérletekből alap alakjának terhelés ferdeségének hatása Elvi megfontolások alapján külpontosság figyelembe vétele Elméleti közelítések alapján tereplejtés alapmélység alapsíkferdeség figyelembe vétele

5 A törési mechanizmus központos függőlege terhelésű sávalap alatt

6 Az alap alakjának hatása a csúszólapra és a teherbírásra Sávalap Téglalap alakú pilléralap Négyzetes pilléralap

7 A terhelés ferdeségének hatása Függőleges terhelés Ferde terhelés Vízszintes terhelés

8 A terhelés külpontosságának hatása B/2 e B B’/2 B L L’/2 e L L/2 B’ L’ tényleges keresztmetszet B szélesség L hosszúság külpontosság e B B irányában e L L irányában dolgozó keresztmetszet B’ szélesség B’ = B – 2 ∙ e B L’ hosszúság L’ = L – 2 ∙ e L

9 A síkalap törőfeszültsége szélességi mélységi kohéziós tag tag tag N i = f (  ’ ) teherbírási tényezők (elmélet) m i módosító tényezők (kísérlet)  ’ 1 -  ’ -  ’ - c’ talajjellemzők(adottság) B’ - L’ – t (q) geometriai jellemzők (tervezhető) RvRv RhRh R 

10 Teherbírási tényezők Elméleti levezetések eredményei A különböző elméle- tekben kis különbség van N  értékében Balla elmélete a leg- korrektebb, de… NNqNcNNqNc

11 Alaki tényezők Modellkísérletek ered- ményei. Ezektől kissé külön- böző ajánlások is lehet- nek a szakirodalomban. Sávalapra értelem- szerűen s  = s q = s c = 1

12 A terhelés ferdeségének hatása A képletek modellkísérletek eredményei. Ezektől kissé különböző ajánlások is van- nak a szakirodalomban. Az f mennyiségben a törőerő komponensei szerepelnek, nem a terhelő erőé! c’  0 esetben iterációval lehet célt érni, mivel f képletében szerepel a keresett R v.. c’ = 0 esetén nincs szükség iterációra f = R h / R v = F h / F v = tg μ  ( μ a terhelő erő függőlegessel bezárt szöge) A kitevőkben szereplő m jellemző értékei sávalap (L>>B) m B = 2,0 és m L = 1,0 pilléralap (L=B) m B = m L = 1,5

13  az alapsík feletti bur- kolatok, talajok átlagos térfogatsűrűsége, ame- lyet az alapsík feletti talajvízszint alatt a víz- alatti sűrűségekkel kell számítani. Az alapsíkon működő q’ geosztatikai nyomás és az alap alatti zóna jellemző  ’ térfogatsúly meghatározása t 0,5.B B As Tm 0,5 1,0 1,5 nn ’’  ’ =  ∙ g ’’ nn  q = t. . g

14 MSZ 15004 EC-7 Teherbírási tényező N t = e  tg    tg 2 (45°+  /2)N c = (N t - 1)  ctg  N B = (N t + 1)  tg  N c = (N q - 1)  ctg  N  = 2  (N q - 1)  tg  Teherbírási képlet MSZ 15004 EC-7 Alaki tényező a = 1 + B/2La B = 1 - B/3L s  = 1 - 0,3  (B/L) s q = 1 + (B/L)  sin  s c = (s q  N q - 1)/(N q - 1) MSZ 15004 EC-7 N q = e  tg    tg 2 (45°+  /2) Síkalap teherbírása

15 MSZ 15004 EC-7 i B = (1 - f) 3 i q = (1 - f) m i  = (1 - f) m+1 i c = ( i q ∙ N q - 1) / (N q - 1) A terhelő erő ferdeségét figyelembe vevő tényező i t = (1 - 0,7  f) 3 i c = ( i t ∙ N q - 1) / (N t - 1) f = tg  = R h / R v f = R h / (R v + B’ ∙ L’  c  ctg  ) MSZ 15004 EC-7 sávalap (L>>B) 2,0 1,0 pontalap (L=B) 1,5 1,5 B-velL-lel R h vízszintes erő párhuzamos

16 MSZ 15004 EC-7 Az alapsík ferdeségét figyelembe vevő tényező MSZ 15004 EC-7 b q = b  = (1 –    tg  ) 2 b c = b q - (1 - b q ) / (N c  tg  ) A terep ferdeségét figyelembe vevő tényező MSZ 15004 j t = j  = (1 - tg  / tg  ) 2 j c = j B - (1 - j q )/(N c × tg  ) EC-7

17 Dénzetlen állapot kohéziós mélységi tag tag A síkalap törőfeszültsége drénezetlen terhelésre  u = 0

18 Egyéb hatások figyelembevétele Ferde térszín az alap mellett Számottevő befogás a teherbíró rétegbe Ferde alapsík Markáns rétegződés További módosító tényezők bevezetése a képletekbe, de inkább egyedi állékonyságvizsgálat a rézsűk esetében szokásos módszerekkel


Letölteni ppt "Földstatikai feladatok megoldási módszerei. Alaptörés vizsgálata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések