Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földstatikai feladatok megoldási módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földstatikai feladatok megoldási módszerei"— Előadás másolata:

1 Földstatikai feladatok megoldási módszerei

2 Alaptörés vizsgálata

3 Síkalapok alatti talajtörés

4 A törőerő meghatározásának alapjai
Elméleti megoldás sávalap központos, függőleges terhelése Modellkísérletekből alap alakjának terhelés ferdeségének hatása Elvi megfontolások alapján külpontosság figyelembe vétele Elméleti közelítések alapján tereplejtés alapmélység alapsíkferdeség figyelembe vétele

5 A törési mechanizmus központos függőlege terhelésű sávalap alatt

6 Az alap alakjának hatása a csúszólapra és a teherbírásra
Téglalap alakú pilléralap Négyzetes pilléralap Sávalap

7 A terhelés ferdeségének hatása
Függőleges terhelés Ferde Vízszintes

8 A terhelés külpontosságának hatása
tényleges keresztmetszet B szélesség L hosszúság külpontosság eB B irányában eL L irányában dolgozó keresztmetszet B’ szélesség B’ = B – 2 ∙ eB L’ hosszúság L’ = L – 2 ∙ eL B/ eB B’/2 L’/2 eL L/2 L’ L B’ B

9 A síkalap törőfeszültsége
m R Rv Rh szélességi mélységi kohéziós tag tag tag Ni = f ( ’ ) teherbírási tényezők (elmélet) mi módosító tényezők (kísérlet) g’1 - g’ - ’ - c’ talajjellemzők (adottság) B’ - L’ – t (q) geometriai jellemzők (tervezhető)

10 Teherbírási tényezők Elméleti levezetések eredményei
A különböző elméle- tekben kis különbség van Ng értékében Balla elmélete a leg-korrektebb, de… Ng Nq Nc

11 Alaki tényezők Modellkísérletek ered-ményei. Ezektől kissé külön-böző ajánlások is lehet-nek a szakirodalomban. Sávalapra értelem-szerűen sg = sq = sc = 1

12 A terhelés ferdeségének hatása
A képletek modellkísérletek eredményei. Ezektől kissé különböző ajánlások is van-nak a szakirodalomban. Az f mennyiségben a törőerő komponensei szerepelnek, nem a terhelő erőé! c’  0 esetben iterációval lehet célt érni, mivel f képletében szerepel a keresett Rv.. c’ = 0 esetén nincs szükség iterációra f = Rh / Rv = Fh / Fv = tg μ (μ a terhelő erő függőlegessel bezárt szöge) A kitevőkben szereplő m jellemző értékei sávalap (L>>B) mB = 2,0 és mL = 1,0 pilléralap (L=B) mB = mL = 1,5

13 g’ = r ∙ g r rn r’ r q = t . r . g rn az alapsík feletti bur- r’
Az alapsíkon működő q’ geosztatikai nyomás és az alap alatti zóna jellemző g’ térfogatsúly meghatározása t 0,5.B B r As rn Tm r’ g’ = r ∙ g r rn q = t . r . g az alapsík feletti bur- kolatok, talajok átlagos térfogatsűrűsége, ame- lyet az alapsík feletti talajvízszint alatt a víz- alatti sűrűségekkel kell számítani. r’ 0, , ,5

14 Síkalap teherbírása Teherbírási képlet Teherbírási tényező
MSZ 15004 EC-7 Teherbírási tényező MSZ 15004 NB = (Nt + 1)  tg j Nt = ep×tgj  tg2(45°+ j/2) Nc = (Nt - 1)  ctg j EC-7 Ng = 2  (Nq - 1)  tg j Nq= ep×tgj  tg2(45°+ j/2) Nc = (Nq - 1)  ctg j Alaki tényező MSZ 15004 aB = 1 - B/3L a = 1 + B/2L EC-7 sg = 1 - 0,3  (B/L) sq = 1 + (B/L)  sin j sc = (sq  Nq - 1)/(Nq - 1)

15 A terhelő erő ferdeségét figyelembe vevő tényező
MSZ 15004 EC-7 A terhelő erő ferdeségét figyelembe vevő tényező MSZ 15004 it = (1 - 0,7  f)3 iB = (1 - f)3 ic = ( it ∙ Nq - 1) / (Nt - 1) f = tg m = Rh / Rv EC-7 ic = ( iq ∙ Nq - 1) / (Nq - 1) ig = (1 - f)m+1 iq = (1 - f)m f = Rh / (Rv + B’ ∙ L’  c  ctg j) Rh vízszintes erő párhuzamos B-vel L-lel sávalap (L>>B) , ,0 pontalap (L=B) , ,5

16 Az alapsík ferdeségét figyelembe vevő tényező
MSZ 15004 EC-7 Az alapsík ferdeségét figyelembe vevő tényező MSZ 15004 EC-7 bq = bg = (1 – a  tg j)2 bc = bq - (1 - bq) / (Nc  tg j) A terep ferdeségét figyelembe vevő tényező MSZ 15004 jt = jB = (1 - tg e / tg j)2 jc = jB - (1 - jq)/(Nc × tg j) EC-7

17 A síkalap törőfeszültsége drénezetlen terhelésre
Dénzetlen állapot kohéziós mélységi tag tag ju = 0

18 Egyéb hatások figyelembevétele
Ferde térszín az alap mellett Számottevő befogás a teherbíró rétegbe Ferde alapsík Markáns rétegződés További módosító tényezők bevezetése a képletekbe, de inkább egyedi állékonyságvizsgálat a rézsűk esetében szokásos módszerekkel


Letölteni ppt "Földstatikai feladatok megoldási módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések