Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások"— Előadás másolata:

1 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
Török Zoltán: Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16.

2 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
A munkaügyi és szociális szolgáltatások együttműködésének gátjai Magyarországon Eltérően szervezett rendszerek Felülről vezéreltek, az ellátások és szolgáltatások tervezése nem az egyéni, területi szükségletek alapján történik, A szükségleteket és igényeket nem párosítják – rugalmatlanok a szolgáltatások, Eltérő hagyományok, Eltérő tudások, ismeretek, módszerek, gyakran elavultak is, Tömegesség – nem személyorientált

3 Gátak a munkaügyi intézményrendszerben
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Gátak a munkaügyi intézményrendszerben Hatósági feladatok és szolgáltatás egyszerre vannak jelen a rendszerben, Módszerei, gyakorlatai a motivált álláskeresőkre adekvátak, az aktív foglalkoztatásból kikerülők számára szerveződött: álláskereső az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik az inaktív, a munkaerőpiactól tartósan kiszorult emberekkel gyakran semmilyen kapcsolata sincs. Ha van, akkor eszközei nincsenek a munkanélküliek jelentős rétegei meg sem jelennek a regisztráltak körében, korán elveszítik jogosultságukat, a továbbiakban róluk a hálózat egyáltalán nem gondoskodik, a munkaerőpiac számára széles tömegek tűnnek így el

4 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
A munkanélküliség lélektani hatásai Az Énre gyakorolt hatás (az identitás újra meghatározása) Stressz reakciók súlyosbodása és a lelki egészség hanyatlása, öngyilkossági kísérletek, függőségi állapot A bűnözésre, erőszakos cselekedetekre való hajlam erősödése A közösségi és politikai aktivitás csökkenése A testi egészségre gyakorolt hatás Csökkenő társas aktivitás, szociális izoláció A családi kapcsolatok romlása A munkahelyen maradók elkötelezettségének csökkenése („túlélési szindróma”)

5 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
  Foglalkoztatási ráta (15-64 évesek) 2004 2007 2010 2010/2004 Győr-Moson-Sopron 59,3 63,9 61,5 2,2 Vas 63,6 61,9 -2,0 Zala 62,9 63,1 55,3 -7,6 Nyugat-Dunántúl 62,7 59,6 -3,1 Magyarország 56,8 57,2 55,8 -1,0 Burgenland 67,1 72,5 71,3 +4,2 Alsó-Ausztria érintett területei 69,4 72,8 73,1 +3,7 Stájerország érintett területei 67,2 70,7 +3,5 Kelet-Ausztria érintett területei 67,9 72,0 71,9 +4,0 Ausztria 67,8 71,4

6 Munkaerőpiaci szolgáltatások:
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Munkaerőpiaci szolgáltatások: Munkatanácsadás Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás Pályamódosítási tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Egyéni álláskeresési tanácsadás Álláskeresési technikák Álláskereső Klub Rehabilitációs tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Helyi (térségi) tanácsadás  Információt nyújtó szervezeti egységek FIT (Foglalkozási Információs Tanácsadó) RIC (Rehabilitációs Információs Centrum „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 6

7 Foglalkoztatást elősegítő támogatások:
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások: információnyújtás, tanácsadás, munkaközvetítés képzések elősegítése foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások közfoglalkoztatás támogatása önfoglalkoztatás támogatása mobilitási támogatások munkahelyteremtés és -megőrzés támogatása megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása munkaerőpiaci programok támogatása egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása a válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának elősegítését célzó támogatás „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 7

8 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
A kurzus céljai: A szociális és foglalkozatási szakemberek közötti együttműködés fejlesztése. Pedagógusok és foglalkozatási szakemberek közötti együttműködés javítása. Gazdasági szereplők és foglalkoztatási szakemberek közötti együttműködés fejlesztése Civil szervezetek és foglalkoztatási szakemberek közötti együttműködés fejlesztése. Az interprofesszionalitás nemcsak tevékenység, hanem szemlélet, gondolkodásmód a kurzus fő célja ennek a szemlélet módnak a kialakítása. Komplex több szereplős esetkezelések módszereinek fejlesztése. „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 8

9 Feladatok Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
ismeretanyag bővítése gyakorlati készségek fejlesztése más szakmák szerepének és nézeteinek megismerése a szakmák közötti csapatmunka, együttműködés előmozdítása „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 9

10 Témakörök: Munkaerőpiaci jogi és foglalkoztatáspolitikai ismeretek
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Témakörök: Munkaerőpiaci jogi és foglalkoztatáspolitikai ismeretek Ügyfelekkel való bánásmód, első interjú Tanácsadás Munkahelykeresés, motiválás Esetmegbeszélések team-munkában Modul kiegészítések Kommunikációs készségek fejlesztése Munkáltatói kapcsolattartás „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 10

11 Témakör Tanulási tevékenység
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Témakör Tanulási tevékenység Munkaerőpiaci jogi és foglalkoztatáspolitikai ismeretek Előadáson való részvétel. Ügyfelekkel való bánásmód, I. interjú Strukturált helyzetjáték, oktató által irányított esetelemzés, problémamegoldás. Tanácsadás Tanácsadást támogató számítógépes programok megismerése kipróbálása, programok használatának gyakorlása. Saját élmény alapján történő tanulás (motivációs tréning, önismeret-fejlesztés, önbizalom-növelés). Munkahelykeresés, motiválás Önálló feladatmegoldás (önéletrajzírás, motivációs levél elkészítése). Helyzetjáték, saját élmény alapján történő tanulás (spekulatív álláskeresés). Esetmegbeszélések teammunkában Páros és csoportmunka, esetfeldolgozás, (problémahelyzet feltárása, elemzése, megoldási alternatívák kidolgozása, akcióterv készítése, közös megbeszélés). „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 11

12 Munkaerő-piaci jogi és foglalkoztatáspolitikai ismeretek
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Munkaerő-piaci jogi és foglalkoztatáspolitikai ismeretek A munkaerőpiac elméleti alapjai A munkaerőpiac tartalma és kategóriái A munkanélküliség elméleti csoportosítása A foglalkoztatás és a munkanélküliség számbavétele Munkanélküliek helyzete, foglalkoztathatóság jellemzői Ügyfélcsoportok sajátosságainak megismerése A munkanélküliség kezelése a munkanélküliek ellátási formái A munkanélküliekkel foglalkozó állami, önkormányzati és civil szervezetek Munkaerőpiaci szolgáltatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások Munkaközvetítés Munkajogi alapok „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 12

13 Ügyfelekkel való bánásmód I. interjú
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Ügyfelekkel való bánásmód I. interjú Az interjú fogalma, célja A helyzetfeltáró interjú típusai Az interjú tárgyi feltételei Az interjúkészítéshez szükséges ismeretek, készségek, attitűdök Ügyfélkezelés, ügyfélszolgálat szabályai, alapelvei Az interjú folyamata, felépítése, szakaszai A probléma azonosítása Információk feltárása, tisztázása, elemzés Az interjú során megszerzendő információk fő területei Az interjú során megszerzett információk elemzése Együttműködési terv készítése Gyakorlat Interjú készítés előre megadott instrukciók alapján 3 fős csoportokban: 1 fő álláskereső ügyfél 1 fő közvetítő munkatárs 1 fő megfigyelő „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 13

14 Tanácsadás Gyakorlat Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
A tartós munkanélküliség pszichológiai vonatkozásai A tanácsadás folyamata munkanélküli ügyfél esetében Egyéni tanácsadási típusok álláskeresőknek a fontosabb problémakörök mentén Csoportos tanácsadási típusok álláskeresőknek Gyakorlat Choices tanácsadóprogram pálya- és álláskeresési tanácsadás támogatására Motivációstréning-blokk megismerése (saját élmény alapján) „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 14

15 Munkahelykeresés, motiválás
Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások Munkahelykeresés, motiválás Álláskeresési technikák Állásinformációs források megismerése Nyílt-rejtett munkaerőpiac meghatározása, arányainak bemutatása Önéletrajz szerepe, jelentősége Önéletrajz készítésének főbb szabályai Önéletrajz típusai: Motivációs levél tartalmi és formai követelményei Spekulatív telefonálási technika lényege. Előnyei, hátrányai. Személyes találkozó: Interjú típusai: Álláskereséssel kapcsolatos tudnivalók Munkajogi kérdések, munkaszerződés Munkahely megtartása Motivációs eljárások Motiváció fogalma Egyéni és csoportos motivációs technikák Gyakorlat Önéletrajz és motivációs levél elkészítése, megbeszélése Spekulatív álláskeresés gyakorlása (helyzetjáték) „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 15

16 Esetelemzések Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
Problémahelyzet feltárása, problémairányok meghatározása Problémaértelmezés, sok szempontú megközelítés A problémák rangsorolása és a prioritások meghatározása A problémakezelési terv különböző alternatíváinak kidolgozása Döntés egy alternatíva mellett Akcióterv elfogadása Az akcióterv elkészítése A résztvevők visszajeleznek és értékelést mondanak a közös munkáról „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 16

17 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
Török Zoltán: Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások 1. Kommunikációs készségek fejlesztése – modul kiegészítés Oktatási tematika Verbális és nonverbális kommunikáció ( elmélet ) A kommunikáció alapjai: Egyirányú kommunikációs helyzetek Kétirányú kommunikáció Hogyan alakul ki a kommunikáció, a kommunikáció fejlődése életünk során A kommunikációs csatornák A három kommunikációs csatorna jelentősége, súlya a kommunikáció során Az egyes kommunikációs csatornák viszonya Nonverbális kommunikáció részletezése Mire ügyeljen az álláskereső, tanácsadó a kommunikációjában (kommunikációs csatornák összhangja, megtévesztés, fölény, dominancia, elzárkózás stb. gesztusok kerülése), helyzetek megbeszélése A csoport által alkalmazott nonverbális jelzések értékelése. Kérdezés technikák bemutatása Tárgyalás technikák: Ellenvetések kezelése Gyakorlat Nonverbális kommunikációs szenzibilitás fejlesztés képek értelmezése alapján az elméleti tematika szerint. Kérdezés technikák alkalmazása, gyakorlása adott helyzetekben. Tárgyalás technikák alkalmazása, gyakorlása adott helyzetek „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 17

18 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
2. Munkáltatói kapcsolattartás – modul kiegészítés A kapcsolattartó alapfeladatai Cselekvési terv készítése Személyes találkozó előkészítése Fontosabb irányelvek a találkozó során (Kommunikációs ismeretek és tárgyalás technika alkalmazása a gyakorlati modulban) Begyűjtött információk kezelése A közvetítés alapszabályai Konfliktus kezelés Gyakorlat A Thomas - Killmann féle konfliktus kezelési kérdőív kitöltése, megbeszélése (saját jellemző konfliktus kezelési mód megismerése) Konfliktus helyzetek felismerése nonverbális jelzések alapján Tárgyalás technikák alkalmazása reklamációk, ellenvetések kezelésére (helyzetjáték ) „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 18

19 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
Elégedettségmérő kérdőív Értékelendő szempontok Értékelés eredménye (átlagban) 1. Kurzus meghirdetésének módja 3,5 2. Kurzusról kapott előzetes tájékoztatás 3,2 3. Az információ összevetése a kurzus elején lévő tartalommal 4,3 4. A kurzus tartalmi definíciója és a tényleges kurzus tartalmának tényleges megegyezése 4,5 5/a A képzés értékelése az új ismeretek szerint 5/b A képzés értékelése az új szemlélet szerint 3,7 5/c A képzés értékelése a más szakmáról való információ szerint 3,4 6. Az oktató magabiztossága az anyagban 4,9 7. Magyarázatok érthetősége 4,2 8. Szemléltető módszerek alkalmazásának értékelése 10. A foglalkozásokban lévő egymásra épülés 3,6 „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16.

20 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
Mit jelent Önnek a kurzus elvégzése után az interprofesszionális munka? jobban átlátom az összefüggéseket és a professzionális szemléletet, nagyon hasznosnak tartom, főleg a munkaerőpiaci ismeretek, gondolatok megosztása más szakirányú hallgatók részére, nagy benyomást tett rám szakmák között átívelő munkát jelent megmutatta, hogy mit kell tennem munkanélküliség esetén átfogó szemléletet a munkavégzés területén egy új terület megismerése mindenképpen könnyít a szakmák közötti kapcsolatfelvételben számomra sokat jelent, hiszen az együttes problémamegoldás ezzel sikeres lehet a munkaerőpiac különböző szolgáltatásait, a munkakeresés fajtáit, megoldásait a munkaerőpiacon igényelhető szolgáltatások ismeretei szakmák közötti együttműködést fontosnak találom; a mai szakmákról szerezett ismeret segítség a számomra különböző szakmák milyen módon tudnak együtt dolgozni „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 20

21 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
Kérem, fogalmazza meg, hogy mi az amiről úgy érzi, hogy a későbbiekben használni tudja munkája, tanulmányai során? az önéletrajz szerkesztésének módját és a motivációs levél fontosságát, valamint a munkában való elhelyezkedés jobb kihasználását, lehetőségek mérlegelését az interjú és az álláskeresési tanácsadás; hogyan kell viselkedni egy interjú alkalmával; hogyan kell megjelenni egy állásbörzén; fontos volt az önéletrajz készítése mivel a diploma megszerzése után a következő időben egy számomra minden tekintetben megfelelő munkahely megtalálása ezért mindenképpen hasznosnak és nélkülözhetetlennek tartom a kurzuson megszerzett tudást akár saját álláskeresésem során is hasznosíthatom a megtanult technikákat az interjúk és az önéletrajz írása terén; munkám során pedig részletesebb információnyújtással szolgálhatok majd egy munkanélkülinek hasznosnak találtam az önéletrajzról és a motivációs levelekről kapott tájékoztatást; a személyes interjú eljátszásából sokat tanultam a munkakeresési lehetőségeket, a telefonos vagy személyes interjút állásinterjúnál hallottakat mindenképp; munka- és álláskeresési módokat a Munkaügyi Központ megismerése segítséget adhat abban, hogy a későbbiekben tanácsot tudjak adni a hozzám fordulóknak, továbbá az álláskeresésem alkalmával is tudom hasznosítani a tanultakat önéletrajz-készítés, interjú-készítés, állásinterjúra való felkészítés az önéletrajz- és a motivációs levél elkészítésének módját, valamint állásinterjún való beszélgetést és telefonon való spekulatív álláskeresést tudom későbbiekben használni a Munkaügyi Központ által kínált lehetőségekről fontos tudni egy szociális munkásnak több új ismeretet kaptam, nagyon fontos a megfelelő önéletrajz és motivációs levél megírása a munka világában való megfelelés nagyon nehéz dolog, de ehhez sok olyan tanácsot kaptunk, amit hasznosítani tudok ehhez a munkaügyi központról, annak működéséről, lehetőségeiről szerzett információk mindenképpen hasznossá válnak majd

22 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
Milyen javaslatai vannak, mit hiányol, miről szeretett volna még hallani a kurzusban? a Máltai Szeretetszolgálat felépítéséről siker/kudarc élményeket munkanélküliek/elhelyezkedők ”szájából” nem hiányolok semmit, teljesnek érzem a leadott anyagot megfelelő volt azt hiszem, minden információt megkaptam több gyakorlati órára lett volna szükség még több szituációs gyakorlat több órában hallgattam volna az állásinterjús témákat álláslehetőségek felkutatási lehetőségei a kurzuson lehangzottak elegendő információt szolgáltattak, nem érzem hiányát semminek

23 Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások
„Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái”, TÁMOP /2/C Útitársak projekt Interprofesszionális képzési modulok a közösségekért és a társadalmi bevonódásért konferencia - Győr, november 16. 23


Letölteni ppt "Interprofesszionális munkaerőpiaci szolgáltatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések