Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszabálytan. Jogszabálytan Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszabálytan. Jogszabálytan Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy."— Előadás másolata:

1 Jogszabálytan

2 Jogszabálytan Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy általános érvényűek vagy általános érvényűek vagy egyediek egyediek Az általános érvényű, szabályozó jellegűek a normák Az általános érvényű, szabályozó jellegűek a normák A normák vonatkozhatnak A normák vonatkozhatnak természetes- és jogi személyekre természetes- és jogi személyekre csak meghatározott állami szervekre csak meghatározott állami szervekre

3 Jogszabálytan Ha az általános érvényű normatív jogi aktus mindenkire vonatkozik JOGSZABÁLYNAK nevezzük Ha az általános érvényű normatív jogi aktus mindenkire vonatkozik JOGSZABÁLYNAK nevezzük Ha csak meghatározott állami szervekre ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEINEK nevezzük Ha csak meghatározott állami szervekre ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEINEK nevezzük

4 Jogforrás Mely szerv milyen formában alkothat jogszabályt Mely szerv milyen formában alkothat jogszabályt Belső jogforrás: Belső jogforrás: Azok a szervek akik felhatalmazást kapnak jogszabály alkotásra Azok a szervek akik felhatalmazást kapnak jogszabály alkotásra Külső jogforrás: Külső jogforrás: Az a forma amiben a jogszabály megjelenik Az a forma amiben a jogszabály megjelenik

5 Jogforrás A jogalkotó hatáskör alapulhat: A jogalkotó hatáskör alapulhat: Alkotmány felhatalmazásán  originárius hatáskör Alkotmány felhatalmazásán  originárius hatáskör Más magas szintű jogszabály felhatalmazásán  derivatív hatáskör Más magas szintű jogszabály felhatalmazásán  derivatív hatáskör

6 Jogalkotó hatáskörrel rendelkező szervek Az Országgyűlés Alkotmányt és törvényt Az Országgyűlés Alkotmányt és törvényt A kormány rendeletet A kormány rendeletet A Nemzeti Bank elnöke rendeletet A Nemzeti Bank elnöke rendeletet A miniszterek rendeletet A miniszterek rendeletet Az önkormányzat rendeletet alkothat Az önkormányzat rendeletet alkothat

7 Megszűnt szervezetek által alkotott jogszabályok Elnöki Tanács Elnöki Tanács Törvényerejű rendelet Törvényerejű rendelet Országos hatáskörű szervezetet vezető államtitkár Országos hatáskörű szervezetet vezető államtitkár Államtitkári rendelkezés Államtitkári rendelkezés

8 Jogforrási hierarchia A jogszabályok nem azonos rangúak, köztük hierarchikus rend épül ki. A jogszabályok nem azonos rangúak, köztük hierarchikus rend épül ki. A hierarchia „alacsonyabb” fokán lévő jogszabály A hierarchia „alacsonyabb” fokán lévő jogszabály nem lehet ellentétes nem lehet ellentétes nem helyezheti hatályon kívül nem helyezheti hatályon kívül nem módosíthatja nem módosíthatja a „magasabb” fokon állót.

9 A jogalkotó hatáskör gyakorlása Maguk gyakorolják a jogalkotó hatáskörüket. Maguk gyakorolják a jogalkotó hatáskörüket. Végrehajtási jogszabály kiadására felhatalmazás adható Végrehajtási jogszabály kiadására felhatalmazás adható A felhatalmazásban meg kell jelölni a A felhatalmazásban meg kell jelölni a jogosultat jogosultat tárgyát tárgyát kereteit kereteit Tilos az alapvető jogok és kötelességek szabályozására felhatalmazást adni! Tilos az alapvető jogok és kötelességek szabályozására felhatalmazást adni!

10 A törvény Az Országgyűlés normatív tartalmú aktusa (Kivételesen lehet nem normatív tartalmú is) Az Országgyűlés normatív tartalmú aktusa (Kivételesen lehet nem normatív tartalmú is) A törvények közül kiemelkedik az Alkotmány A törvények közül kiemelkedik az Alkotmány Megalkotásához, megváltoztatásához a képviselők kétharmadának a szavazata kell. Megalkotásához, megváltoztatásához a képviselők kétharmadának a szavazata kell.

11 A rendelet Alkothat: Alkothat: A kormány A kormány A miniszterelnök A miniszterelnök A kormány tagjai A kormány tagjai A Nemzeti Bank elnöke A Nemzeti Bank elnöke A helyi és területi önkormányzatok A helyi és területi önkormányzatok A Honvédelmi Tanács (rendkívüli állapot idején) A Honvédelmi Tanács (rendkívüli állapot idején)

12 A rendelet A kormányrendelet lehet A kormányrendelet lehet Az Alkotmány rendelkezése alapján eredeti módon kibocsátott Az Alkotmány rendelkezése alapján eredeti módon kibocsátott Valamely törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására kibocsátott Valamely törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására kibocsátott Az MNB elnöke rendeletet külön törvényben meghatározott feladatkörében bocsáthat ki, törvénnyel nem lehet ellentétes Az MNB elnöke rendeletet külön törvényben meghatározott feladatkörében bocsáthat ki, törvénnyel nem lehet ellentétes Az MNB elnöke rendeletében előírhatja, hogy pénzügyi intézmények és a befektetési vállalkozások idegen forrásaik meghatározott arányában (tartalékráta) tartalékot helyezzenek el az MNB-nél. Az MNB elnöke rendeletében előírhatja, hogy pénzügyi intézmények és a befektetési vállalkozások idegen forrásaik meghatározott arányában (tartalékráta) tartalékot helyezzenek el az MNB-nél. Az MNB pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások különböző típusú forrásaira eltérő mértékű tartalékrátát írhat elő. Az MNB pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások különböző típusú forrásaira eltérő mértékű tartalékrátát írhat elő. Az MNB elnöke rendeletében szabályozza a tartalék kiszámítására, illetve a tartalékok képzésének és elhelyezésének módjára vonatkozó előírásokat. Az MNB elnöke rendeletében szabályozza a tartalék kiszámítására, illetve a tartalékok képzésének és elhelyezésének módjára vonatkozó előírásokat.

13 A rendelet Az önkormányzat rendeletet alkot: Az önkormányzat rendeletet alkot: A törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok jogi rendezésére A törvény által nem szabályozott társadalmi viszonyok jogi rendezésére Törvényi felhatalmazás alapján, annak végrehajtására Törvényi felhatalmazás alapján, annak végrehajtására

14 Az állami irányítás egyéb jogi eszközei Határozat Határozat OGY, kormány, kormánybizottság, önkormányzat OGY, kormány, kormánybizottság, önkormányzat Általuk irányított szervek feladatait, saját működésüket Általuk irányított szervek feladatait, saját működésüket Utasítás Utasítás Miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője Miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője Irányítási jogkörben a közvetlenül alá tartozó szervek tevékenységének szabályozására Irányítási jogkörben a közvetlenül alá tartozó szervek tevékenységének szabályozására Statisztikai közlemény Statisztikai közlemény KSH elnöke KSH elnöke Kizárólag statisztikai módszert, fogalmat, osztályozást Kizárólag statisztikai módszert, fogalmat, osztályozást

15 Az állami irányítás egyéb jogi eszközei Jogi iránymutatások Irányelv Jogi iránymutatások Irányelv OGY, Kormány, Miniszter OGY, Kormány, Miniszter Általános érvényű célokat, programokat határoznak meg, jogszabályok végrehajtásának főbb iránya, módszere (miniszter) Általános érvényű célokat, programokat határoznak meg, jogszabályok végrehajtásának főbb iránya, módszere (miniszter) Elvi állásfoglalás OGY, Kormány OGY, Kormány Jogszabályok értelmezése Jogszabályok értelmezéseTájékoztató Miniszter Miniszter Jogszabály végrehajtásáért felelős szerv számára Jogszabály végrehajtásáért felelős szerv számára

16 A jogszabály érvényessége A jogszabály „létezéséhez” kapcsolódó fogalom A jogszabály „létezéséhez” kapcsolódó fogalom Érvényesség feltételei Érvényesség feltételei legyen jogalkotói hatásköre arra az életviszonyra amit szabályozni akar legyen jogalkotói hatásköre arra az életviszonyra amit szabályozni akar a norma illeszkedjen a jogforrási hierarchiába a norma illeszkedjen a jogforrási hierarchiába a jogszabályokat kihirdessék, a jogi iránymutatásokat közöljék a jogszabályokat kihirdessék, a jogi iránymutatásokat közöljék a jogforrás létrehozására előírt eljárási szabályokat betartsák a jogforrás létrehozására előírt eljárási szabályokat betartsák

17 A jogszabály hatályossága Időbeli hatály Időbeli hatály mikortól meddig alkalmazandó mikortól meddig alkalmazandó Meg kell határozni a hatálykezdet időpontját Meg kell határozni a hatálykezdet időpontját visszaható hatály tilalma visszaható hatály tilalma hatály megszűnés módjai hatály megszűnés módjai más jogszabály hatályon kívül helyezi más jogszabály hatályon kívül helyezi a jogszabályban meghatározott idő lejár a jogszabályban meghatározott idő lejár az AB megsemmisíti az AB megsemmisíti

18 A jogszabály hatályossága A területi hatály A területi hatály a jogszabályok mely földrajzi területen keletkeztethetnek, módosíthatnak jogviszonyokat a jogszabályok mely földrajzi területen keletkeztethetnek, módosíthatnak jogviszonyokat Országos hatáskörű szerv vezetője által kibocsátott  az egész ország területén Országos hatáskörű szerv vezetője által kibocsátott  az egész ország területén Önkormányzati rendelet  illetékességi területére Önkormányzati rendelet  illetékességi területére A személyi hatály A személyi hatály azoknak a köre akiknek jogosultságot állapít meg vagy kötelezettséget hárít azoknak a köre akiknek jogosultságot állapít meg vagy kötelezettséget hárít Magyar állampolgárok, akár MO-on tartózkodnak, akár nem Magyar állampolgárok, akár MO-on tartózkodnak, akár nem Az ország területén tartózkodó külföldi állampolgárokra Az ország területén tartózkodó külföldi állampolgárokra

19 A jogszabályok jelölése Törvény, a kihirdetés évével és római sorszámmal Törvény, a kihirdetés évével és római sorszámmal 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról Kormányrendelet, folyó arab sorszám, törve a kihirdetés évével, zárójelben a kihirdetés dátuma, ezután a Korm. r. rövidítés Kormányrendelet, folyó arab sorszám, törve a kihirdetés évével, zárójelben a kihirdetés dátuma, ezután a Korm. r. rövidítés 147/1994. (XI. 17.) Korm. r. a belügyminiszter feladat és hatásköréről 147/1994. (XI. 17.) Korm. r. a belügyminiszter feladat és hatásköréről

20 A jogszabályok jelölése Miniszteri rendelet, a kormányrendelethez hasonlóan, azzal, hogy a minisztérium hivatalos rövidítésére utalni kell. Miniszteri rendelet, a kormányrendelethez hasonlóan, azzal, hogy a minisztérium hivatalos rövidítésére utalni kell. 11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segítő díjazásáról 11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segítő díjazásáról Ha több miniszter közösen ad ki rendeletet első helyen a kiadásért főfelelőst, utána a többi abc-ben. Ha több miniszter közösen ad ki rendeletet első helyen a kiadásért főfelelőst, utána a többi abc-ben. 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM er. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM er. a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban

21 A jogszabályok kihirdetése A jogosultak és kötelezettek általi megismerés a kihirdetéssel történik meg. A jogosultak és kötelezettek általi megismerés a kihirdetéssel történik meg. Kihirdetés csak egy hivatalos lapban történik meg, minden egyéb közlés közzététel Kihirdetés csak egy hivatalos lapban történik meg, minden egyéb közlés közzététel Kihirdetés a jogszabály aláírásából és a hivatalos lapban való megjelenésből áll. Kihirdetés a jogszabály aláírásából és a hivatalos lapban való megjelenésből áll. Jogszabályok kihirdetése a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában a Magyar Közlönyben Jogszabályok kihirdetése a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában a Magyar Közlönyben Önkormányzati rendeleteket helyben szokásos módon kell kihirdetni. Önkormányzati rendeleteket helyben szokásos módon kell kihirdetni.

22 A jogszabályok kihirdetése A Magyar Közlönyben kerülnek közzétételre még A Magyar Közlönyben kerülnek közzétételre még OGY, kormány határozatai, jogi iránymutatásai OGY, kormány határozatai, jogi iránymutatásai Nemzetközi szerződések Nemzetközi szerződések LB jogegységi határozatai LB jogegységi határozatai AB határozatai AB határozatai Személyi kérdésekben hozott döntések Személyi kérdésekben hozott döntések

23 A jogszabályok közzététele Határozatok Tára Határozatok Tára MH szerkesztette hivatalos lap MH szerkesztette hivatalos lap Kormányhatározatok, közlemények közzététele Kormányhatározatok, közlemények közzététele Minisztériumok által kiadott tárcalapok Minisztériumok által kiadott tárcalapok Utasítások, jogi iránymutatások közzététele Utasítások, jogi iránymutatások közzététele Jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze amely a minisztérium munkája szempontjából fontos Jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze amely a minisztérium munkája szempontjából fontos

24 Számítógépes jogszabály nyilvántartások megjelenése USA USA R. T. Morgan 1957 R. T. Morgan 1957 Joganyagot tárgyszavak segítségével dolgozták fel Joganyagot tárgyszavak segítségével dolgozták fel Nem a jogszabály teljes szövegét, csak absztrakt tárgyszavak szerinti kivonatát tartalmazta Nem a jogszabály teljes szövegét, csak absztrakt tárgyszavak szerinti kivonatát tartalmazta J. Harty 1962 J. Harty 1962 A joganyag teljes szövegét tartalmazta (full text) A joganyag teljes szövegét tartalmazta (full text)

25 Számítógépes jogszabály nyilvántartások Magyarországon 1968 Öröklési jog feldolgozása 1968 Öröklési jog feldolgozása 1970 Családi jog feldolgozása 1970 Családi jog feldolgozása 1980 Egységes, Országos Jogi Információs Rendszer (JIR) 1980 Egységes, Országos Jogi Információs Rendszer (JIR) Tárgyszavak kidolgozása (deszkriptorok) Tárgyszavak kidolgozása (deszkriptorok) Tárgyszavak egymáshoz való viszonyának kidolgozásával a tezaurusz felépítése Tárgyszavak egymáshoz való viszonyának kidolgozásával a tezaurusz felépítése A JIR 1990-ben megszünt. A JIR 1990-ben megszünt.

26 Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon KARTOTÉK KARTOTÉK Kézi kartonos rendszer filozófiáját követve kezeli a hatályos jogszabályok címét, hatálybalépés időpontját, tárgyszavakat, jogszabályváltozásokat. Norma szöveget nem! Kézi kartonos rendszer filozófiáját követve kezeli a hatályos jogszabályok címét, hatálybalépés időpontját, tárgyszavakat, jogszabályváltozásokat. Norma szöveget nem! MUTATÓ MUTATÓ Magyar jogszabályok tárgymutatója, de tartalmazza a LB irányelveit, elvi döntéseit, miniszteri utasításokat. Norma szöveget nem! Magyar jogszabályok tárgymutatója, de tartalmazza a LB irányelveit, elvi döntéseit, miniszteri utasításokat. Norma szöveget nem!

27 Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon FORRÁS FORRÁS Egy-egy jogterület hatályos joganyagának, LB elvi iránymutatásainak gyűjteményes kiadása. Egy-egy jogterület hatályos joganyagának, LB elvi iránymutatásainak gyűjteményes kiadása. Az adott témakörben már full-text rendszerű Az adott témakörben már full-text rendszerű Aktualizálás évente három alkalommal Aktualizálás évente három alkalommal MAGYAR TÖRVÉNYTÁR CD MAGYAR TÖRVÉNYTÁR CD Hatályos jogszabályok, OGY, AB, Kormány határozatok, LB elvi iránymutatásai, APEH irányelvek, KSH közlemények, nemzetközi szerződések, EU jogszabályok Hatályos jogszabályok, OGY, AB, Kormány határozatok, LB elvi iránymutatásai, APEH irányelvek, KSH közlemények, nemzetközi szerződések, EU jogszabályok Full-text rendszer, széleskörű keresési lehetőségek, időgép, iratmintatár Full-text rendszer, széleskörű keresési lehetőségek, időgép, iratmintatár Aktualizálás havonta CD lemez megküldésével. Aktualizálás havonta CD lemez megküldésével.

28 Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon CompLEX Jogtár CompLEX Jogtár Hatályos jogszabályok, LB elvi iránymutatásai, törvények miniszteri indoklása, jogi szakirodalom, APEH állásfoglalások, Magyar Közlöny 1989-től eredeti szövegű kiadásai, tárca közlönyök, fontosabb bírósági döntések, irat mintatár. Hatályos jogszabályok, LB elvi iránymutatásai, törvények miniszteri indoklása, jogi szakirodalom, APEH állásfoglalások, Magyar Közlöny 1989-től eredeti szövegű kiadásai, tárca közlönyök, fontosabb bírósági döntések, irat mintatár. Széleskörű keresési lehetőség, időgép funkció, norma szöveg a szövegszerkesztőbe is átemelhető. Széleskörű keresési lehetőség, időgép funkció, norma szöveg a szövegszerkesztőbe is átemelhető. Frissítés havonta, de on-line módon hóközben is. Frissítés havonta, de on-line módon hóközben is.

29 Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD-JOGÁSZ) HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD-JOGÁSZ) Ez az egyetlen közhiteles szövegű jogszabály- nyilvántartás Magyarországon Ez az egyetlen közhiteles szövegű jogszabály- nyilvántartás Magyarországon Az 1991-ben kiadott Hatályos Jogszabályok Gyűjteményén alapul, frissítése a Magyar Közlöny nyomdai tőpéldányainak alapján történik, így nem lehet adatbeviteli hiba. Az 1991-ben kiadott Hatályos Jogszabályok Gyűjteményén alapul, frissítése a Magyar Közlöny nyomdai tőpéldányainak alapján történik, így nem lehet adatbeviteli hiba. Teljes körű keresési lehetőség, időgép funkció, Magyar Közlöny nyomdahű példányait Teljes körű keresési lehetőség, időgép funkció, Magyar Közlöny nyomdahű példányait Háromnyelvű Hatályos Magyar Jogszabályok Háromnyelvű Hatályos Magyar Jogszabályok

30 Jogszabály nyilvántartó rendszerek jelenleg Magyarországon Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye A Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye a megtekintés napján hatályos állapotukban tartalmazza – az önkormányzati rendeletek kivételével – az összes jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközének szövegét, az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben. A Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye a megtekintés napján hatályos állapotukban tartalmazza – az önkormányzati rendeletek kivételével – az összes jogszabályt és az állami irányítás egyéb jogi eszközének szövegét, az esetleges módosításokkal egységes szerkezetben. Elérhetőség: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalyke reso Elérhetőség: http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalyke reso

31 Complex CD-Jogtár vásárlás Bolt címe: KJK-KERSZÖV Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35. Bolt címe: KJK-KERSZÖV Kft. 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35. Telefon: 1/464-5400 Telefon: 1/464-5400 Nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök / 9.00-16.30 Nyitva tartás: Hétfő-Csütörtök / 9.00-16.30 Péntek / 9.00-16.00 Péntek / 9.00-16.00 Hétvégén / Zárva Hétvégén / Zárva Ebéd idő / 12.00-12.30 Ebéd idő / 12.00-12.30 Ár: Jogtár / 3.000,- Ft +Áfa Ár: Jogtár / 3.000,- Ft +Áfa Jogtár+ / 4.500,- Ft + Áfa Jogtár+ / 4.500,- Ft + Áfa

32 Complex Jogtár vásárlás A vásárláshoz feltétlenül szükséges az érvényes diákigazolvány bemutatása. A diákok egy évben kétszer vásárolhatnak a kedvezmény ígénybevételével Jogtárat, fél évente egyet. Egy diák csak egy terméket vásárolhat, tehát más részére nem vihet. Amennyiben nem tudnak feljönni Budapestre úgy a termékeket írásban is megrendelhetik az ügyfélszolgálattól.

33 CompLex JogtárS A CompLex JogtárS egy önálló tanulásra kifejlesztett oktatóprogram. A tananyagot úgy állították össze, hogy A CompLex JogtárS egy önálló tanulásra kifejlesztett oktatóprogram. A tananyagot úgy állították össze, hogy rendszerezték mindazt a tudást, ami a CompLex Jogtár használatához szükséges; rendszerezték mindazt a tudást, ami a CompLex Jogtár használatához szükséges; ötleteket adjnak a CompLex Jogtár sokrétű, hatékony felhasználására; ötleteket adjnak a CompLex Jogtár sokrétű, hatékony felhasználására; a gyakorlatban felmerülő konkrét problémákra gyors és egyszerű megoldásokat nyújtanak. a gyakorlatban felmerülő konkrét problémákra gyors és egyszerű megoldásokat nyújtanak. A multimédiás tankönyv és ennek feladatai az otthoni tanulást, a gyakorlást és az önellenőrzést is segíti. A gyakorlati feladatok megoldásához telepített CompLex Jogtár szükséges. A multimédiás tankönyv és ennek feladatai az otthoni tanulást, a gyakorlást és az önellenőrzést is segíti. A gyakorlati feladatok megoldásához telepített CompLex Jogtár szükséges. A program elérhető az alábbi címről: www.complex.hu/jogtars.php A program elérhető az alábbi címről: www.complex.hu/jogtars.php


Letölteni ppt "Jogszabálytan. Jogszabálytan Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy Az állami szervek által kibocsátott magatartásszabályok vagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések