Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az interprofesszionális gondolkodásra felkészülés lehetőségei Leonardo da Vinci EIPEN projekt workshop Győr, 2006. október 24. Budai István PhD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az interprofesszionális gondolkodásra felkészülés lehetőségei Leonardo da Vinci EIPEN projekt workshop Győr, 2006. október 24. Budai István PhD."— Előadás másolata:

1 Az interprofesszionális gondolkodásra felkészülés lehetőségei Leonardo da Vinci EIPEN projekt workshop Győr, 2006. október 24. Budai István PhD.

2 A témát indokolja (többek között): Viták a szociális munka értékeiről és hatásairól –Mennyiben ad értéket az adófizetők pénzéért a „pazarló” jóléti szolgáltató rendszer? –Hatékonyság a veszélyeztetettek védelme érdekében (a kliensnek-felhasználónak joga van…), „risk management” - megbízható szolgáltatásokat! –„Botrányos” esetek a szociális ellátásban A bonyolult problémák szétfeszítik az „egyszakmás” kereteket

3 A témát indokolja (többek között): A szociális munka …”további sajátossága, hogy soha nem lehet egy vezető tudományhoz kapcsolni az ismereteket, mivel a szenvedő embert, a nehéz élethelyzetével önerejéből megküzdeni nem tudó embert nem lehet egyoldalúan megközelíteni. A szakma jövőbeni művelőitől számíthatunk arra, hogy szakmai tevékenységük közben a pszichológia, szociológia, pedagógia, orvostudomány és más tudományokból a szociális munka számára fontos mozaikokat tudnak integrálni és egy homogén koncepcióba át tudják ültetni” (Gáspár 1999).

4 …amivel még nem számolunk… 2001. …amivel már (lassan) számolunk… 2006. Dilemma: Mi a célravezetőbb? bezárkózunk, identitásunkat (vagy kényszereinket, titkainkat) féltjük a nagyon is megosztott szakmában…versus kilépünk: integrációk, interprofesszionalizáció

5 „Ha a világot folyamatosan csak részeiben látjuk, ha csak jelenlegi intézményünkből, csak két szemünkkel lehatárolt perspektíván keresztül vizsgálódunk, és ha valamennyien csak e lehatárolt élettapasztalattal és a kérdések lehatárolt megértésével rendelkezünk, akkor csak rontani fogunk az egész szolgáltatás egészén…(Laming 1995, cited Hume & Sharples 1995)

6 Az interprofesszionális (IP) tevékenység lényege A különböző szakmák képviselőinek –közös kommunikációja, tevékenysége és együttműködése –egy, közösen meghatározott ügy, cél elérése érdekében a meglévő tudásuk elegyítése, magasabb minőségi szintre emelése, és ezzel a problémák kezelése és megoldása

7 Az IP tevékenység előfordulásának lehetőségei, ahol, amikor a problémák(at): állandóan ugyanazok bonyolultak, összetettek megoldására több/sajátos erőforrásokra van szükség egyetlen szakma önmagában csak részben tud kezelni (de nem megoldani) természetéből következik

8 Az IP tevékenység jellemzői Holisztikus szemlélet A szakmák (és egymás) kompetenciáinak átlépése Építő jellegű eszmecserék, viták és konfliktuskezelés Az áttekinthető felelősség-megosztás

9 Az IP tevékenység feltételei A szolgáltatás nyújtás átfogó jellegének megértése, erre való érzékenység A résztvevő szakemberek –jól ismerjék saját szakmájukat, lehetőségeiket, kereteiket –megnyíljanak más szakmák és képviselői felé –egymás iránt nagyfokú tisztelettel – vö. csoportdinamikai hatások! Más szakmák értékeinek, tudásának elfogadása

10 Az IP tevékenység feltételei Elfogadni, hogy egyik szakma sem felsőbbrendű (a különböző társadalmi presztizs ellenére sem!) A különböző szerepek, hatalmi, felelősségi határok feladása Elfogadása annak, hogy minden szakma azonos hozzájárulás ad(hat)

11 Az IP tevékenység eredményei (ereje) Eredményesebb megállapodások, tartósabb megoldások A szolgáltatások gazdaságos megtervezése, megszervezése, biztosítása Csökkenhet a szakmák közötti hierarchia és feszültség A szociális munka (szolgáltatások) presztizsének növekedése – ha bizonyítják, hogy e munka elengedhetetlen összetevője a szociális munka- tudás, ill. a szociális munka lényegéből fakadóan egy fejlődési irány

12 Az IP tevékenység előnyeihátrányai Hatékonyabb stábmunka Konstruktív kooperáció Elégedettebb környezet Szélesebb társadalmi hatás Gyakorlatias, hatékony, minőségre törekvő szolgáltatás A források sikeres használata Rizikók csökkentése A merev szakmai keretek oldása Motiváltabb közreműködők Nem mindig egyértelmű távlatok Esetlegesen ellentmondásos tevékenységek Időigényesség Különböző szakmai nyelv, stílus Különböző szakmai értékek Különböző képzettség Az egyes szakmai kompetenciák, identitás, loyalitás elvesztése Nehéz értékelés

13 Interprofesszionális tevékenységet nem lehet egyszakmás képzés keretei között elsajátítani. Szembesülni kell: az interdiszciplináris szakmákra és az interprofesszionális tevékenységre jelenleg Magyarországon alapvetően diszciplináris és erősen akadémikus jelleggel, módon történik felkészítés és képzés.

14 Az IP felkészítés (képzés) lényege „…ne khaki-barna ruhás, hanem inkább egy gazdagon hímzett ‘színes szőttesbe’ öltöztetett – amely ruhán a sok szín összeszövődéséből keletkező képben már egy szín sem látható dominánsan – munkásokat alakítsunk…” (Headrich et al. 1998)

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az interprofesszionális gondolkodásra felkészülés lehetőségei Leonardo da Vinci EIPEN projekt workshop Győr, 2006. október 24. Budai István PhD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések